Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Практичне заняття №9
Читайте также:
 1. CЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
 2. IV етап. Практичне застосування одержаних даних. 1 страница
 3. IV етап. Практичне застосування одержаних даних. 2 страница
 4. IV етап. Практичне застосування одержаних даних. 3 страница
 5. VI. Підсумок заняття-гри.
 6. Аналіз індивідуального заняття
 7. Велике практичне значення.
 8. ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
 9. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 1 страница
 10. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 2 страница
 11. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 3 страница
 12. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 4 страница

Скласти 10 тестових завдань з теми лабораторного заняття.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) .Дистонія.Центральний параліч .Центральний парез . Гіперкінези .Тремор .

Персоналії. Біографія. Науковий вклад. Загальні публікації.

Робота у підгрупах.

Практична частина

Повторення пройденого матеріалу.

 1. Захист рефератів на тими: «Проблема порушень психічного розвитку та його корекції при ДЦП». «Особливості порушень мови та міра їх виразності у дітей з ДЦП». «Завдання спеціалізованого освітнього процесу в школі для дітей з ДЦП ».

Проблемне питання. Особливості здобуття професійної освіти дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату в Україні та за кордоном.

 1. Слухання доповідей за темами:« Розлади емоційно - вольової сфери у дітей із ДЦП». «Особистісний розвиток дітей з порушеннями опорно-рухового апарату».«Класифікація ДЦП». «Особливості педагогічного процесу в спеціальних школах для дітей з ДЦП». «Організація і зміст корекційно-педагогічної роботи з дітьми з ДЦП в спеціальних дитячих садах».

3. Обговорення презентації. Корекційна робота з дітьми дошкільного віку при ДЦП.

Скласти порівняльну таблицю ознак психопатії та неврозу.

А.Г.Шевцов. С. С. Зінченко. О.Г.Приходько.

Робота із словником . Дати визначення наступним термінам :

 

Література

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограничеными возможностями здоровья. Психологические основи : учеб, пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. И. Акатов. М. : ВЛАДОС, 2003. 368 с.

2. Козявкин В.И. Детские церебральные параличи : медико-психологические проблеми / В. И Козявкин, Л. Ф. Шестопалова, В. С. Подкорьпов. Львів : Українські технології, 1999. 144 с.

3. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з (органічним ура­женням нервової системи : навчально-методичщий посібник / за ред. В. Ю. Мартинюка, С. С. Зінченко. - К. : Інтермед, 2005. - 416 с.

4. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. — К. - 2008. —- 24 с.

5. Специальная психология : учебное пособие для студентов высших учебньїх заведений / под ред. В. И. Лубовского. -. М. : Академия, 2006. — 464 с.

6. Сташків Б. І. Право соціального обслуговування / Б. І. Сташків. — К. : Знання, 2007. - 567 с.

7. Шипицина Л. М. Психология детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата / Л. М. Шипицина, И. И. Мамайчук. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 368с.

 

Тема: Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при відхиленнях емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки (питання корекційної психопедагогіки) . Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.

 

Питання для інтерактивної взаємодії зі студентами

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 502; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.001 сек.