Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ. 561. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з алюмінієм помістити: а) у кисле середовище; б) у нейтральне середовище?
Читайте также:
 1. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 2. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Завдання до ситуації
 4. II. Завдання до ситуації
 5. II. Завдання до ситуації
 6. II. Постановка і розв'язання завдання
 7. II.Завдання до ситуації
 8. II.Завдання до ситуації
 9. II.Завдання до ситуації
 10. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 11. III. Завдання для контролю і самоконтролю.
 12. III. Завдання для контролю і самоконтролю.

561. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з алюмінієм помістити: а) у кисле середовище; б) у нейтральне середовище?

 

562. Як відбувається атмосферна корозія лудженого і оцинкованого заліза при руйнуванні покриття? Скласти електронні рівняння катодного і анодного процесів. Які продукти корозії утворюються в цьому випадку?

 

563. Як відбувається корозія заліза покритого нікелем у лужному та кислому середовищах? Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Скласти рівняння анодних та катодних процесів цієї корозії. Які продукти корозії при цьому утворюються?

 

564. Як відбувається корозія алюмінію в контакті з хромом у кислому та лужному середовищах? Скласти рівняння анодних та катодних процесів корозії. Які продукти корозії при цьому утворюються ?

 

565. У розчин соляної кислоти помістили цинкову пластинку, та цинкову пластинку, яка частково покрита міддю. В якому випадку процес корозії відбувається інтенсивніше? Відповідь обґрунтувати.

 

566. Чому хімічно чисте залізо більш стійке проти корозії, ніж технічне залізо? Скласти електронні рівняння анодного та катодного процесів, що відбуваються під час корозії технічного заліза, що містить домішки олова, у вологому повітрі та кислому середовищі.

 

567. Залізний виріб покритий цинком. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Скласти рівняння катодних та анодних процесів які відбуваються при корозії заліза у вологому повітрі та кислому середовищі.

 

568. Якщо пластинку з чистого цинку помістити у розбавлену сірчану кислоту, то почнеться виділення водню, яке незабаром майже припиниться. Але якщо доторкнутися до цинку мідною пластинкою, то на мідній пластинці почнеться інтенсивне виділення водню. Поясните це явище. Скласти рівняння анодного і катодного процесів.

 

569. Як відбувається корозія олова в контакті з алюмінієм у нейтральному і кислому середовищах? Скласти рівняння анодного та катодного процесів.

 

570. Як відбувається корозія заліза в контакті зі сріблом у нейтральному та кислому середовищах? Скласти рівняння анодного і катодного процесів. Який склад продуктів корозії?

 

571. Як відбувається корозія магнію в контакті з залізом у кислому і нейтральному розчинах. Скласти рівняння катодного і анодного процесів. Який склад продуктів корозії?

 

572. Мідь не витісняє водень з розбавлених кислот. Чому? Якщо до мідної пластинки, яка знаходиться в кислоті, доторкнутися цинковою пластинкою, то на мідній пластинці почнеться бурне виділення водню. Пояснити це явище, скласти рівняння катодного і анодного процесів. 

573. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з титаном помістити: а) в кисле середовище; б) у нейтральне середовище?

 

574. Залізний виріб покритий кадмієм. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Скласти рівняння катодних і анодних процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття в соляній кислоті та вологому повітрі. Які продукти корозії утворюються в цих випадках?

 

575. Як відбувається корозія олова в контакті з титаном у нейтральному і кислому середовищах? Скласти рівняння анодного і катодного процесів. Який склад продуктів корозії?

576. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з міддю помістити: а) у кислий розчин; б) у нейтральний розчин? Які продукти при цьому утворюються?

 

577. Цинкову та свинцеву пластинки помістили в розчин сульфату міді. Скласти електронні та іонно-молекулярні рівняння реакцій, що відбуваються на кожній з цих пластинок. Які процеси будуть відбуватися на пластинках, якщо зовнішні кінці їх з’єднати провідником першого роду?

 

578. Який метал доцільно вибрати для протекторного захисту від корозії свинцевої оболонки кабелю: цинк, магній чи хром? Чому? Скласти рівняння анодного і катодного процесів атмосферної корозії. Який склад продуктів корозії?

 

579. Як впливає рН середовища на швидкість корозії заліза і цинку? Чому? Скласти рівняння анодного і катодного процесів атмосферної корозії цих металів.

 

580. Які методи захисту металів від електрохімічної корозії застосовуються в техніці? Що таке лакування, оксидування, фосфатування?

 

 

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 172; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.