Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійного розв’язування. Значення окисно-відновних реакцій
Читайте также:
 1. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 2. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Завдання до ситуації
 4. II. Завдання до ситуації
 5. II. Завдання до ситуації
 6. II. Постановка і розв'язання завдання
 7. II.Завдання до ситуації
 8. II.Завдання до ситуації
 9. II.Завдання до ситуації
 10. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 11. III. Завдання для контролю і самоконтролю.
 12. III. Завдання для контролю і самоконтролю.

Значення окисно-відновних реакцій

Явища окиснення-відновлення лежать в основі процесів дихання та горіння, добування металів з руд, корозії металів, а також електрохімічних процесів, широко використовуються в аналітичній хімії.

Окисно-відновні реакції відіграють важливу роль в процесах грунтоутворення, що вперше було відмічено В.Вільямсом.

Встановлено, що в грунті широко розвинуті різні окисно-відновні процеси, в зв’язку з чим його можна розглядати як складну окисно-відновну систему. Нормальний ріст і розвиток рослин може відбуватись тільки при певному окисно-відновному стані грунту. Переважна більшість окисно-відновних реакцій, які відбуваються в грунті, необоротні. Оборотні реакції властиві тільки деяким окисно-відновним системам: оборотному окисненню та відновленню Феруму (Fe+3LFe+2), Мангану (Mn+4LMn+2), Нітрогену (N+5LN+3) тощо.

В грунті відбувається багато окисно-відновних реакцій біохімічної природи.

Найбільш важливим, сильно діючим, окисником в грунті є молекулярний кисень, який міститься в грунтовому повітрі і в грунтовому розчині, а найбільш важливим відновником – органічні речовини грунту. Саме тому напрямок і розвиток окисно-відновних процесів в грунті пов’язані з умовами його аерації і, внаслідок цього, залежать від усіх властивостей грунту, які впливають на його газообмін – структури, густини, механічного складу, а також вологості. Погіршення аерації в результаті підвищення вологості грунту, його ущільнення призводить до зниження активності окисно-відновних процесів в грунті.

 

Запитання для самоконтролю

1. Чим відрізняється ступінь окиснення елемента від його валентності?

2. Які ступені окиснення мають Оксиген та Гідроген в більшості сполук?

3. Які реакції називають окисно-відновними?

4. Який процес називається окисненням, який – відновленням?

5. Які речовини можуть бути окисниками, які - відновниками, які - і окисниками, і відновниками?

6. Які є типи окисно-відновних реакцій?

7. Які існують методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій?

8. В яких галузях господарства застосовують окисно-відновні реакції?

 

1. Визначити ступінь окиснення Сульфуру в таких сполуках: SO2, SO3, Na2SO4, K2SO3, H2SO4, K2S, H2S.

2. Визначити ступінь окиснення Хрому в сполуках: K2CrO4, Cr2O3, Fe(Cr2)2, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Na3[Cr(OH)6].

3. Методом електроного балансу підібрати коефіцієнти і поставити в рівняння окисно-відновних реакцій:

а) Р2O5 + C → P + CO;

б) ZnS + O2 → ZnO + SO2;

в) Fe2O3 + CO → FeO + CO2;

г) Cl2 + H2O → HCl + HСlO.

Вказати речовину-окисник і речовину-відновник і обчислити молярну масу еквівалента окисника та відновника.4. До якого типу належать наступні окисно-відновні реакції:

а) S + O2 → SO2;

б) HNO3 → NO2 + O2 + H2O;

в) CrO3 → Cr2O3 + O2;

г) KСlO3 → KCl + KlO4.

5. Які серед наведених нижче реакцій належать до окисно-відновних:

а) K2MnO4 + Cl2 → KМnO4 + KCl;

б) K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4

→Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O;

в) K2Cr2O7 + BaCl2 + H2O → BaCrO4 + HCl + KCl?

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 137; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.47.21
Генерация страницы за: 0.002 сек.