Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Географічна карта

Масштаб

Для вимірювання відстаней за планом, картою або глобусом треба вміти користуватися масштабом. Масштаб — це відношення довжини відрізка на плані, карті або глобусі до його дійсної довжини на земній поверхні. Масштаб на планах та картах зазвичай показують у трьох видах: числовому, іменованому та лінійному. Числовий масштаб — це дріб, чисельник якого дорівнює одиниці, а знаменник є числом, що показує, у скільки разів відстань на плані або карті менша за дійсну відстань на місцевості (наприклад, 1 : 10 000). Іменований масштаб виражає словами та цифрами, яка відстань на місцевості відповідає одному сантиметру на плані або карті (наприклад, в 1 см 100 м). Для переведення числового масштабу в іменований необхідно знаменник перевести із сантиметрів у метри (тобто відняти два нулі). Якщо знаменник є цифрою з п’ятьма й більше нулями, то її можна перевести в кілометри (віднявши ще три нулі). Лінійний масштаб має вигляд прямої лінії, поділеної на відрізки завдовжки 1 см.

Географічна карта — це зменшене та узагальнене зображення земної поверхні на площині за допомогою умовних знаків.

На картах ураховується кулястість (кривизна) земної поверхні, однак перенести опуклу поверхню земної кулі на площину без спотворень неможливо. Для того щоб карта була суцільною і водночас досить точно відображала земну поверхню, використовують картографічні проекції.

Картографічна проекція — це математичний спосіб зображення на площині сферичної поверхні земної кулі. Для створення карт використовують певні допоміжні геометричні фігури.

 

 

Картографічні спотворення — це порушення геометричних властивостей об’єктів земної поверхні (довжини ліній, кутів, форм і площ) при їх зображенні на карті. Про характер і ступінь спотворень на карті можна скласти уявлення, порівнюючи картографічну сітку з градусною сіткою глобуса.

За характером спотворень картографічні проекції поділяють на рівновеликі, рівнокутні і довільні.

У рівновеликих проекціях дуже спотворюються кути і форми, але масштаби площ усюди однакові. Карти, що виконані у рівновеликих проекціях, використовуються для визначення площ земельних угідь, лісів, держав.

Рівнокутні проекції зберігають без спотворень кути і форми дрібних об’єктів, але дуже спотворюють площі. Ці карти використовують для прокладання маршрутів суден, літаків тощо.

У довільних проекціях є всі види спотворень, але вони незначні. Серед них виділяється група рівнопроміжних проекцій, які зберігають основний масштаб за одним з основних напрямків (уздовж меридіанів або паралелей).

Класифікація карт допомагає вибрати саме ту карту, яка потрібна для виконання певного завдання, тобто сприяє генералізації.Генералізація — процес відбору головного, істотного, без зайвих деталей, та його цілеспрямоване узагальнення. За різними ознаками виділяють певні групи карт.

 

 

Групи карт

 

За охопленням території За масштабом За змістом За призначенням
• Карти світу чи півкуль • Карти материків і океанів та їхніх частин • Карти держав та їхніх частин • Дрібномасштабні (дрібніші за 1 : 1 000 000) • Середньо-масштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000) • Великомасштабні (більше за 1 : 200 000) • • Загальногеографічні (зображені географічні об’єкти, які є предметом вивчення різних географічних наук, наприклад рельєфи, міста, кордони, межі та ін.) • Тематичні (зміст визначається певною темою) • Навчальні • Туристичні • Військові • Інші

 

Геоінформаційні системи (ГІС) особливі електронні географічні карти — багатошарові зображення, часто тривимірні, з текстовим і звуковим супроводом.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 458; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.