Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

До проведення практичного заняття 6
Читайте также:
 1. CЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
 2. II. Вимоги безпеки до місць проведення навчально-виховного процесу та їх обладнання
 3. VI. Організація і проведення конкурсу
 4. VI. Підсумок заняття-гри.
 5. Алгоритм практичного навику
 6. Алгоритм практичного навику
 7. Аналіз індивідуального заняття
 8. Атестація в системі оцінки персоналу, її організація і проведення.
 9. Види переказів та методика їх проведення.
 10. Види робіт з письма в букварний період навчання грамоти, методика їх проведення.
 11. ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
 12. Визначити етапи індустріалізації, її джерела та особливості проведення в Україні.

Назва дисципліни: Аналітична хімія з ТЛР.

Тема: Залікове заняття з якісного аналізу. Аналіз невідомої речовини.

Спеціальність:медико-профілактична справа.

Оснащення: Крапельні пластинки, скляні палички і шпателя, штативи з пробірками, спиртові пальники, пробіркотримачі, піпетки, розчини у склянках і крапельницях. У пробірках з притертими пробками речовини для розв’язування аналітичних задач. Сухі реактиви загального вживання. Дидактичний матеріал.

1.Конкретні цілі:

знати:

- основні положення якісного аналізу та принципи аналізу невідомої речовини.

вміти:

- проводити аналіз невідомої хімічної речовини – виконувати залікове практичне завдання з якісного аналізу.

навички:

- удосконалення практичних навичок, що відпрацьовано на практичних заняттях № 1-4.

2.Хід заняття:

1.Виконати залікове практичне заняття з якісного аналізу: проаналізувати склад невідомої хімічної речовини.

1.1Провести попередні випробування сухої невідомої речовини згідно з методичними рекомендаціями;

1.2Визначити катіон;

1.3Визначити аніон;

1.4Обґрунтувати результати аналізу невідомої хімічної речовини.

 

2.Пройти тестування з якісного аналізу.

 

 

Техніка безпеки:

1.Обережно працювати з розчинами хімічних реактивів.

 

2.Запобігати ушкодженням шкіри при роботі зі склом.

 

3.Після роботи прибрати робоче місце та вимити руки з милом.

 

Викладач: Орєхова О.Ю.

Методичні рекомендації

Аналіз сухої невідомої речовини

А. Попередні випробування

- реакція забарвлення полум’я: скляну паличку – у HCl; потім – у суху речовину → у полум’я → спостереження забарвлення;

- розчинність у H2O: 0,5 г + 10 мл дистильованої води;

- реакція середовища розчину (за допомогою універсального індикаторного паперу).

 

Б. Визначення катіону

1. Визначення групи катіону

- проба + HCl (виконувати у пробірці), якщо білий осад, то ІІ група

- проба + C2H5OH + H2SO4, якщо білий осад, то ІІІ група

- проба + NaOH, якщо осад, який розчинюється у надлишку NaOH, то IV група

- проба + NH4OH (конц.), якщо осад, який розчинюється у надлишку NH4OH (конц.), то VI група; якщо немає розчинення, то V група

- якщо не утворюється будь-якого осаду у всіх попередніх випробуваннях, то І група

2. Визначення катіону – дробний аналіз

Увага! Якщо катіон І групи – спочатку провести реакцію на NH4+;

якщо катіон ІІІ групи – спочатку провести реакцію на Ba2+ з K2CrO4

 

В. Визначення аніону

1. Якщо катіон І групи – не важкий метал (І, ІІІ групи, Mg2+)

- визначення групи аніону:

а) проба + BaCl2 → І групаб) проба + HNO3 + AgNO3 → осад → ІІ група

в) проба + груповий реактив → немає осаду → ІІІ група

- визначення аніону – проведення характерних реакцій (дивись ПЗ №5)

2. Якщо катіон – важкий метал

- вилучення катіону: проба + Na2CO3 по краплям (до припинення осадження) → tо, водяна баня 5-7 хвилин → центрифугування

- визначення аніону:

а) фільтрат → + HNO3 по краплям (лакмусовий папір – червоний) → tо (водяна баня) → аніони І, ІІ групи

б) фільтрат → + CH3COOH по краплям (лакмусовий папір – червоний) → tо (водяна баня) → аніони ІІІ групи

 

Дніпропетровське медичне училище

 

Інструкція

(для студентів)

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 64; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.199.217
Генерация страницы за: 0.002 сек.