Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Крилаті вирази
Читайте также:
 1. Типи даних в Turbo Pascal. Логічні операції та вирази.

На 28.12.12

На 21.12.12

Держава і право

Релігія

Одяг

Календар

Гроші

Теми для презентацій

 

pecunia, монета, as,assis m, libra, denarius, aureus, aerarium, nummus

 1. Як латиною слово “гроші”?
 2. Звідки виникла ця назва?
 3. Як називалася мідна, срібна, золота монети?
 4. Чи існувала банкнота?
 5. Що означає знак ₤ , звідки він виник?
 6. Звідки з’явилося слово “монета”?
 7. Що на них зображувалось?
 8. Що означало слово “стипендія”?
 9. “Caput-navis”- назвіть аналог нашої гри.
 10. Яке покарання було за підробку грошей і чому?

 

 

 1. Дата заснування Риму.
 2. Скільки місяців було в давньому римському календарі?
 3. Який цар запровадив 12-місячний рік?
 4. Хто були засновники Риму?
 5. У якого народу запозичили римляни календар?
 6. На честь якого політика назвали календар юліанським, чому?
 7. На честь кого назвали серпень?
 8. Скільки днів було в римському тижні?
 9. Коли починався день?
 10. Що таке Kalendae?
 11. Коли вперше стали датувати від Різдва Христова?

 

 

 1. Що таке “тога” і хто мав право її носити?
 2. Чи носили одяг з рукавами?
 3. З чого його виробляли?
 4. Звідки з’явилося слово “кандидат”?
 5. Який одяг був у сенаторів?
 6. Що таке “булла”?
 7. Чи знали римляни мило?
 8. Чи носили бороду чоловіки?
 9. Яка довжина римського одягу?
 10. Що таке “Терми”?
 11. Яка косметика була у жінок?

 

penates, lares, pontifex, "do, ut des" — «я даю, щоб ти дав мені», Юпітер, Марс, Нептун, Вулкан, Меркурій, Аполон, Юнона, Мінерва, Діана, Веста, Венера, Сатурн, Янус, Лібер., haruspex, augur, auspicium, pompa, sacrificium,

 

 1. В чому полягав формально-договірний характер римської релігії?
 2. Який був родовий і родинний культ богів?
 3. Хто такий “pontifex”?
 4. Хто такі авгури?
 5. Хто такі весталки?
 6. Яких ви знаєте римських богів?
 7. Які східні культи існували в Римі?
 8. Як сприйняв Рим християнство?
 9. Коли християнство було офіційно визнане в Д.Римі?

 

senātus, senātus consultum, патриції, клієнт, patrōnus, плебеї, Res publĭca, cives, libĕri, peregrīni, servi, libertīni, popŭlus Romanus, magistrātus, candidātus, nobĭles, equĭtes aedīlis, quaestor, censor, praetor, consul, dictātor, princeps, imperātor

Закони XII таблиць Leges duodecim tabularum

 1. Які були магістрати?
 2. Що таке “Закони 12 таблиць”?
 3. Які основні класи були в Римі?
 4. Хто такий “пролетарій”?
 5. Як називався верховний суддя?
 6. Яка різниця між “jus” та “lex”?
 7. Яка різниця між “imperium” та “potestas”?
 8. Що таке“senatus consultum”?
 9. Що таке “capitis deminutio”?
 10. З якою метою вивчали риторику?

 

Культурні пам′ятки Давнього Риму

 

 

 

Лексика.     Тварини і рослини      
латинська українськ. російськ. франц. італ. іспанська португ. англ..
animal,ālis n тварина животное animal m animale m animal m animal m animal
apis,is f бджола пчела abeille f ape f abeja f abelha f bee
arbor,ōris f дерево дерево arbre m albero m árbol m arvore f tree
avis,is f птах птица oiseau m uccello m ave f ave f bird
bestia,ae f звір зверь bête f bestia f bestia f besta f beast
bos,bovis m; taurus,i m бик бык taureau m toro m toro m touro m bull
canis,is m,f собака собака chien m cane m perro m; can m (книж.) cão m dog
capra,ae f коза коза chèvre f capra f cabra f cabra f goat
cattus,i m кіт кот chat m gatto m gato m gato m cat
equus,i m кінь лошадь cheval m cavallo m caballo m cavalo m horse
flos,floris m квітка цветок fleur f fiore m flor f flor f flower
folium,i n листок лист feuille f foglia f hoja f folha f leaf
formīca,ae f мураха муравей fourmi f formica f hormiga f formiga f ant
fungus,i m гриб гриб champignon m fungo m hongo m fungo m muchroom,fungus
gallus,i m півень петух coq m gallo m gallo m galo m cock
granum,i n зерно зерно grain m grano m grano m grão m grain
herba,ae f трава трава herbe f erba f hierba f erva f grass, herb (мед.)
insectum,i n комаха насекомое insecte m insetto m insecto m inse(c)to m insect
lupus,i m вовк волк loup m lupo m lobo m lobo m wolf
ovis,is f вівця овца brebis f pecora f oveja f ovelha f sheep
piscis,is m риба рыба poisson m pesce m pez m peixe m fish
planta,ae f рослина растение plante f planta f planta f planta f plant
porcus,i m свиня свинья porc m porco m puerco n porca f pig
radix,īcis f корінь корень racine f radice f raíz f raíz f root
ursus,i m ведмідь медведь ours m orso m oso m urso m bear
vacca,ae f корова корова vache f vacca,ae f, mucca f vaca f vaca f cow

  

Лексика.     Матеріали        
латинська українськ. російськ. франц. італ. іспанська португ. англ..
aurum,i n золото золото or m oro m oro m ouro m gold
calcŭlus,i m; petra,ae f каміння камень pierre f pietra f piedra f pedra f stone
carbo,ōnis m вугілля уголь charbon m carbone m carbón m carvão m coal, carbon (хім.)
cuprum,i n мідь медь cuivre m rame m, cupro m cobre m cobre m copper
durus,a,um твердий твердый dur duro duro duro hard
ferrum,i n залізо железо fer m ferro m hierro m ferro m iron
gossypium,i n, bombacium,ii n бавовна хлопок coton m cotone m algodón m algodão m cotton
lana,ae f вовна шерсть laine f lana f lana f lã f wool
lignum,i n деревина древесина bois m legno m madera f lenho m wood
linum,i n льон лен lin m lino m lino m linho m flax
liquĭdus,a,um рідкий жидкий liquide liquido líquido líquido liquid
madĭdus,a um мокрий мокрый mouillé bagnato mojado molhado wet
marmor,ŏris n мармур мрамор marbre m marmo m mármol m mármore m marble
metallum,i n метал металл métal m metallo m metal m metal m metal
mollis,e м΄який мягкий mou molle muelle mole soft
pellis,is f, corium,ii n шкіра кожа cuir m cuoio m cuero m couro m leather
pulvis,ěris m порошок порошок poudre f polvere f polvos m pl pó m powder
seta,ae f шовк шелк soie f seta f seda f seda f silk
siccus,a,um сухий сухой sec secco seco seco dry
textus,us m тканина ткань tissus m tessuto m tejido m tecido m fabric, tissue (біол.)
vitrum,i n скло стекло verre m vetro m vidrio m vidro m glass

 

1. Divĭde et impĕra – розділяй і владарюй.

2. Ab ovo usqu(e) ad mala – досл. “від яйця до яблук” – з початку до кінця

3. Ad Calendas Graecas – досл. “до грецьких календ” – ніколи

4. Sine macŭla et ruga – досл. “без плями і зморшки” - бездоганно

5. Sine ira et studio(Taцит) – без гніву й пристрасті

6. Aut cum scuto, aut in scuto – Зі щитом або на щиті

7. Pecunia non olet (Веспасіан) – гроші не пахнуть

8. Lupus in fabŭla – про вовка промовка

9. Dicĕre non est facĕre – говорити – не робити

10. Veni, vidi,vici (Цезар) – прийшов, побачив, переміг

11. O tempŏra, o mores (Цицерон) – о часи, о звичаї!

12. Quod licet Jovi, non licet bovi – що дозволено Юпітеру, не дозволено бику

13. Scio me nihil scire (Сократ) – я знаю, що нічого не знаю

14. Sub rosa – досл. “під трояндою” - таємно

15. Charta non erubescit (Цицерон)– папір не червоніє

16. Malus mala mala mala – погана яблуня – погані яблука

17. Lupus non mordet lupum – вовк не кусає вовка

18. Otium post negotium – відпочинок після роботи

19. Per aspĕra ad astra – крізь терни до зірок

20. Clavus clavo pellĭtur – клин клином вибивають

21. Tertium non datur – третього не дано

22. Aquĭla non captat muscas – орел не ловить мух.

23. Cogĭto, ergo sum (Декарт) – Я мислю, отже існую.

24. Consuetūdo est altĕra natūra (Цицерон) – звичка друга натура.

25. Curricŭlum vitae – автобіографія.

26. Dictum factum – сказано-зроблено.

27. Gallīna scripsit – як курка лапою

28. Manus manum lavat – рука руку миє

29. Docendo discĭmus (Сенека) – навчаючи, вчимось самі.

30. Sapienti sat (Плавт) – розумному досить (натяку)

31. Dum spiro, spero – поки дихаю, сподіваюсь.

32. Nec sibi, nec altĕri (Цицерон)– ні собі, ні іншому

33. Alea iacta est (Цезар) – жереб кинуто

34. Sine labōre non erit panis in ore – без роботи не буде хліба в роті

35. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas (Аристотель) – Платон мені друг, але істина дорожча.

36. Amor non est medicabĭlis herbis (Овідій) – кохання не лікується травами

37. A posteriōri – досл. “з наступного” – на підставі набутого досвіду

38. A priōri - досл. “з попереднього” – на підставі вже відомого.

39. Aurea mediocrĭtas (Горацій) – золота середина.

40. Non progrĕdi est regrĕdi – не йти вперед, значить, йти назад

41. Panem et circenses (Ювенал) – хліба й видовищ!

42. Сitius, altius, fortius! – швидше, вище, сильніше!(Девіз Олімпійських ігор).

43. Status quo – існуюче положення

44. De gustĭbus non est disputandum – про смаки не сперечаються.

45. De mortuis aut bene aut nihil (Хілон)– про мертвих або добре, або нічого.

46. Dura lex, sed lex – суворий закон, але це – закон.

47. Est modus ín rebús (Горацій) – усьому є міра.

48. Féci quód potuí, faciánt melióra poténtes – зробив, що зміг, нехай інші зроблять краще.

49. Fiat lux ! (Біблія) – нехай буде світло!

50. Finis corōnat opus – кінець – справі вінець.

51. Gens una sumus – ми - одне плем’я (девіз шахової федерації).

52. Tempus vulnĕra sanat – час лікує рани

53. Tímeó Danaós et dóna feréntes(Вергілій) – рос. “бойтесь Данайцев, дары приносящих”

54. Errāre humānum est (Сенека) – людині властиво помилятися.

55. Et tu, Brute! (Цезар) – І ти, Брут!

56. Ex nihĭlo nihil (Лукрецій) – з порожнього нічого не буває.

57. Festīna lente (Август) – поспішай повільно.

58. Gútta cavát lapidém (Овідій) – крапля точить камінь.

59. Homo homĭni lupus est (Плавт) – людина людині вовк.

60. Mens sana in corpŏre sano (Ювенал) – в здоровому тілі – здоровий дух

 

Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 374; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.