Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розв'язання
Розрахунок одноразової місткості готелю:

Ом =90*1 + 50-*2 + 6 + 8 + 16 + 10 = 270 (місць).

Обчислення можливої пропускної спроможності готелю:

ПСМ = 270 х 365 = 98550 (людино-діб).

Визначення кількості обслужених гостей готелю: Кг= 76860/6 = 12810 (осіб).

Розрахунок кількості місце-днів простою номерного фонду із-за проведення реконструкції та капітального ремонту приміщень Кр = 10* 2* 365 = 7 300 (людино-діб); поточного ремонту: Кп.р. = (2*2+32+10*2)*6=336 (людино-діб); санітарної обробки та підготовки номерів до заселення гостей: Кс.о. = (1,8*12810)/ 24 = 961 (людино-діб).

Усього простоїв: 7300+336+961 = 8597 (людино-діб).

Визначення пропускної спроможності (ПС) готелю:

ПС =98550-7300 = 91250 (людино-діб).

Розрахунок планової пропускної спроможності:

ПСпл =91250-336-961 = 89953 (людино-діб).

Обчислення коефіцієнтів завантаження готелю:

планового - К3 пл. = 89953/91250 = 0,986, або 98,6 (%);

фактичного -К3 ф= 76860/91250 = 0,842, або 84,2 (%).

Висновки. Одноразова місткість тризіркового готелю "Гостин­ний двір", тобто кількість місць, яку може надати підприємство одночасно, становила 270 місць; можлива пропускна спроможність з урахуванням цілорічної роботи готелю без простоїв - 98550 людино-діб. У зв'язку з капітальним ремонтом простої номерного фонду склали 7300 людино-діб; простої, пов'язані з поточним профі­лактичним ремонтом номерів, - 336 людино-діб, а за причини сані­тарної обробки та підготовки номерів для заселення - 961 людино-добу. В результаті пропускна спроможність готелю склала 91250 людино-діб, а планова - 89953 людино-доби.

Оскільки за звітний період фактично надано послуг 76860 людино-діб, простої з інших причин (зменшення попиту на послуги гостинності в передсвяткові дні, несезонні періоди, інше) становили 89953-76860 = 13093 людино-доби.

Таким чином, за причин простоїв рівень завантаження номерного фонду готелю "Гостинний двір" за звітний період склав 84,2%, що є менше запланованого на 14,4 відсоткових пункти (98,6%). Це потребує вдосконалення роботи маркетингового відділу щодо розширення цільового сегменту ринку та збільшення обсягів надання готельних послуг.

Завдання для самостійного розв`язання:

4.1 У чотиризірковому цілорічно функціонуючому готелі «Перлина гір» на 10 поверхах розташовані номери: президентські апартаменти – 6, апартаменти – 8, люкси»- 36, «напівлюкси» – 20; першої категорії, з яких: однокімнатні одномісні - 60; двокімнатні двомісні - 55.

У поточному році 10 напівлюксів перебували на капітальному ремонті. Крім цього, частина номерного фонду перебувала (як перед­бачалося за планом) в поточному профілактичному ремонті: «люксів» -4, однокімнатних одномісних - 25, однокімнатних двомісних - 8.Фактично надано готельних послуг - 80800 людино-діб, середня тривалість перебування гостя – 6 діб, тривалість санітарної обробки і підготовки номеру до заселення – 1,5 години, середня тривалість поточного ремонту номера - 6 днів.

1. Визначити одночасну місткість готелю.

2. Визначити можливу пропускну спроможність готелю.

3. Визначити планову пропускну спроможність готелю.

4. Визначити коефіцієнт завантаження готелю.

5. Визначити кількість людино-діб простою номерного фонду.

6. Скласти пояснювальну аналітичну записку, в якій надати оцінку фактичному використанню пропускної спроможності готелю і намітити заходи спрямовані на збільшення кількості наданих послуг для проживання в межах експлуатаційної спроможності готелю.

4.2 Тризірковий готель "Турист" розташований в діловій частині невеликого міста. Готель побудований за старим проектом, значна частина його підсобних приміщень використовується неефективно. Разом із тим, активізація ділової активності в місті призвела до зростання попиту на номери підвищеного комфорту, внаслідок чого пропозиція готелю стала недостатньою. У зв'язку з цим у плановому періоді з 1 серпня передбачається реконструкція підсобних примі­щень, внаслідок чого - додаткове введення в експлуатацію 20 місць. Кількість простоїв номерного фонду планується скоротити до 62 днів за рік в результаті організації семінарів і конференцій для ділових туристів. Номерний фонд цілорічного готелю "Турист" становить 350 місць.

1. Розрахувати середню кількість інвентарних місць, що перебуватимуть в експлуатації готелю в плановому році.

2. Визначити можливу пропускну спроможність готелю.

3. Визначити планову пропускну спроможність готелю.

4. Розрахувати коефіцієнт завантаження готелю в плановому році.

5. Скласти пояснювальну аналітичну записку.

Керівництво цілорічного готелю "Спорт" планує максимізувати обсяг надання послуг за рахунок підвищення ефективності використанням існуючої матеріально-технічної бази.

Номерний фонд, всього – 255 номерів, у тому числі однокімнатних одномісних – 139, однокімнатних двомісних – 116. Обсяг послуг розміщення (проживання) - 118050 людино-діб.

1. Розрахувати рівень завантаження готелю в поточному році.

2. Розрахувати обсяг можливої пропозиції послуг проживання в плановому періоді, забезпечивши завантаження готелю на рівні 95%.

Розрахувати темпи росту та приросту обсягів діяльності в плановому році в порівнянні зі звітним. Скласти пояснювальну аналітичну записку, в якій запропонувати заходи для забезпечення комерційної стратегії підприємства.

 

Контрольні запитання.

1. Поясніть поняття експлуатаційної програми готельних підприємств

2. Які основні показники експлуатаційної програми готельних підприємств?

3.Як розраховують показники пропускної спроможності готелю?

4. Як розраховують показники місткості готелю?

5. Як розраховують показники завантаженості готелю?

6. Як розраховують показники обіговості готельного ліжко-місця?

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 5696; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.