Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад завдання з розв’язанням
Читайте также:
 1. E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання
 2. III. Завдання на самостійну проробку
 3. VII. Творче завдання.
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 1 страница
 5. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 2 страница
 6. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 3 страница
 7. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 4 страница
 8. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.
 9. Алгоритм виконання завдання
 10. Вертикальний та горизонтальний аналізи формування фінансових результатів підприємства. Значення та завдання аналізу.
 11. Вибори в Україні в контексті теорії і практики прикладної політології.
 12. Види бойового забезпечення. Мета і завдання інженерного забезпечення. Що вказує командир взводу під час організації інженерного забезпечення в обороні та в наступі?

Етапи економічного аналізу показників експлуатаційної програми готелю

1. Формування інформаційної бази даних.

2. Аналіз ступеня виконання виробничо-експлуатаційної прог­рами готелю за звітний період та ефективності використання наявної матеріально-технічної бази.

3. Аналіз динаміки загального обсягу та зміни структури наданих готелем послуг за 3-5 років.

4. Аналіз сезонності реалізації готельних послуг.

5. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу та структури реалізації готельних послуг.

6. Оцінка порогу безпечності та запасу фінансової стійкості, об­сягів реалізації готельних послуг у критичних точках діяльності.

7. Визначення розмірів збільшення обсягів реалізації готельних послуг та оптимізації використання номерного фонду.

На обсяги експлуатаційної діяльності готелю впливають:

зовнішні (інфляційні процеси в економіці країн-виробників готельних пос­луг, постачальників туристичних послуг; інвестиційна політика держави, у тому числі щодо розвитку готельного господарства і туризму; платоспроможний попит населен­ня на послуги готельного гос­подарства і туризму; культура та національні особливості споживання послуг індуст­рії гостинності; співвідношення цін на продоволь­чі та непродовольчі товари , плат­ні послуги населення; соціально-демографічна політика в країні; активність галузевих профспілок, громадських організацій та об'єднань, загальнодержавних та регіональних асоціацій);

внутрішні фактори (рівень маркетинго­вої діяльності; забезпеченість робочою силою та ефек­тивність її використання; рівень якості та культури обслуговування;ефективність використання матеріально-технічної бази готелю;мотиваційна політика персоналу.

Тризірковий готель, розташований у зручному (з точки зору транспортної доступності) місці великого промислового міста. Готуючись до сертифікації готельних послуг, підприємство здійснило плановий поточний та капітальний ремонт частини номерного фонду з метою його перепланування. Крім ремонтних робіт, інші причини обумовили зниження коефіцієнта завантаження номерного фонду порівняно із запланованим, що негативно вплинуло на виконання показників виробничо-експлуатаційної програми готелю.

1. Визначити можливу пропускну спроможність готелю.

2. Визначити час простою номерного фонду (людино-діб) із різних
причин ( капітального ремонту; поточного ремонту; санітарної обробки номерів; інших)

3. Визначити пропускну спроможність готелю.

4. Визначити планову пропускну спроможність готелю.

5. Визначити коефіцієнт завантаження готелю в звітному році.

6. Скласти пояснювальну аналітичну записку, в якій надати оцінку фактичному використанню пропускної спроможності готелю і сформулювати пропозиції щодо підвищення ефективності її використання.7. Вихідні дані:

Кількість номерів – 40, у тому числі: президентські апартаменти – 6, апартаменти – 8, "люкс" – 16, "напівлюкс" – 10. Першої категорії: однокімнатні одномісні - 90, однокімнатні двомісні – 50.

Кількість номерів у капітальному ремонті, всього – 10, у тому числі "напівлюкс" – 10.

Кількість номерів у поточному профілактичному ремонті, всього – 44, у тому числі: "люкс" - 2, однокімнатні одномісні – 32, однокімнатні двомісні -10.

Тривалість поточного ремонту – 6 днів, середній час санітарної обробки і підготовки номеру до заселення – 1,8 години.

Фактично надано за рік 76860 людино-діб. Середня тривалість перебування гостя – 6 діб.

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 903; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання
 2. III. Завдання на самостійну проробку
 3. VII. Творче завдання.
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 1 страница
 5. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 2 страница
 6. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 3 страница
 7. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 4 страница
 8. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.
 9. Алгоритм виконання завдання
 10. Вертикальний та горизонтальний аналізи формування фінансових результатів підприємства. Значення та завдання аналізу.
 11. Вибори в Україні в контексті теорії і практики прикладної політології.
 12. Види бойового забезпечення. Мета і завдання інженерного забезпечення. Що вказує командир взводу під час організації інженерного забезпечення в обороні та в наступі?
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.239.233
Генерация страницы за: 0.001 сек.