Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок вартості готельного обслуговування
Читайте также:
 1. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 2. Аналіз собівартості продукції
 3. Види відпусток, порядок їх надання. Розрахунок виплат за час відпустки та їх облік.
 4. Визначення вартості робіт
 5. Визначення економічних елементів операційних витрат та розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Визначення та розрахунок чистого доходу. 1 страница
 7. Визначення та розрахунок чистого доходу. 2 страница
 8. Визначення та розрахунок чистого доходу. 3 страница
 9. Визначення ціни програмного продукту (комп’ютерної системи, мережі) на основі вартості його розробки
 10. Гідравлічний розрахунок напірних конденсатопроводів 1 страница
 11. Гідравлічний розрахунок напірних конденсатопроводів 2 страница
 12. Графічне відображення зміни курсів валют та розрахунок технічних індикаторів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Контрольні запитання

1. В чому полягає суть поняття прибуток ?

2. Які основні види прибутку?

3. Як розраховують маржинальний прибуток туристичної фірми?

4. Що таке рентабельність діяльності тур фірми?

5.Основні показники рентабельності.

 

Класифікація витрат основної діяльності готелю:

1. Виробничі витрати, що становлять виробничу собівартість готельних послуг.

Прямі виробничі витрати - виникають у процесі надання готельних послуг і можуть бути прямо віднесені на них у момент виникнення (прямі матеріальні витрати, що безпосередньо використані для оснащення номерного фонду й обслуговування клієнтів у номерах; прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизація основних коштів; оренда майна, послуги сторонніх організацій і т.інше).

Загальновиробничі витрати - спрямовані на обслуговування й утримування готелю ( витрати на керування виробництвом, амортизація ОФ загальновиробничого характеру, витрати на утримання, ремонт, експлуатацію ОФ, витрати на вдосконалення технології і організації виробництва, витрати на опалення, висвітлення, водоспоживання, водовідведення й т.ін., витрати на обслуговування, витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього середовища).

2. Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування й утримування готелю (витрати на зв'язок, утримання апарата управління, послуги банків тощо).

3. Витрати на збут - пов'язані з реалізацією послуг (витрати на рекламу, відрядження з питань збуту тощо).

4. Інші операційні витрати (безнадійна дебіторська заборгованість, витрати від курсової різниці, витрати від номерному фонду, що простоює; нестача й втрати від псування цінностей; штрафи, пеня тощо).

Розрізняють експлуатаційну й повну собівартість одиниці послуг.

Експлуатаційна собівартість одиниці послуг (однієї людино-доби розміщення) визначається як сума прямих і загальних експлуатаційних витрат на одиницю послуг.

Повна собівартість включає експлуатаційну собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут та інші загальногосподарські витрати.

З метою планування, обліку й калькулювання повна собівартість готельних послуг має включати такі статті витрат:

1. оплата праці обслуговуючого персоналу;

2. відрахування на соціальне страхування;

3. амортизація основних засобів;

4. електроенергія;

5. водопостачання й каналізація;

6. поточний ремонт;

7. опалення;

8. прання білизни;

9. телефонізація, радіомовлення;

10. інші витрати на утримання будівель, території;

11. загальновиробничі витрати;

12. адміністративні витрати;13. витрати на збут.

Статті 1-11 становлять виробничу собівартість готельної послуги, тобто безпосередньо пов'язані з виробничим процесом; 1-13 – повну собівартість.

У сучасних умовах застосовуються вільні ціни, які формуються готелями самостійно.

Об'єктом калькуляції при наданні готельної послуги є повна собівартість використання одного місця за добу, або ліжко-доби.

Процес ціноутворення в готельному господарстві складається з наступних етапів:

- визначається повна собівартість однієї ліжко-доби (визначається розподілом загальної суми всіх витрат готелю на обсяг номерного фонду, придатного до експлуатації в плині року);

- визначається прибуток як добуток відсотка рентабельності й повної собівартості;

- нараховується готельний збір на вільну ціну;

- нараховується ПДВ у розмірі 20 % вільної ціни;

- підсумовуються всі розраховані показники й у такий спосіб визначається ціна одного місця в номері за добу (ліжко-доби).

Розмір готельного збору не повинен перевищувати 20% добової вартості найманого житла (без додаткових послуг).

Готельний збір відноситься до валових витрат виробництва, перераховується в повному обсязі в місцевий бюджет, не обкладається ПДВ.

Наприклад, для Києва встановлена диференціація ставки готельного збору залежно від категорії готелів:

****- у розмірі 20% вартості всього періоду проживання;

*** - 15%;

** і * -10%.

Готельна послуга обкладається ПДВ за ставкою 20 %. Якщо готельна послуга відноситься до категорії експортованої, то вона не обкладається ПДВ.

Завдання для самостійного розв’язання:

Визначити середню вартість одиниці послуг туристів в готелі, в тому числі вартість першої доби розміщення, якщо відпускна вартість загального обсягу послуг становить 2 600 тис. грн., ставка готельного збору за першу добу розміщення – 10 %, ставка ПДВ – 20 %, розмір цільового прибутку – 25 % від повної собівартості. За звітний період реалізовано 3000 людино-діб, середній термін перебування гостей – 2 доби.

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 722; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.103.239
Генерация страницы за: 0.002 сек.