Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Як називаються неврегульовані в результаті взаємних переговорів протиріччя, які виникають з приводу виконання окремих положень колективного договору?

№ 122

Як називається особа, визначена за спільним вибором сторін колективного трудового спору (конфлікту), яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення?

№ 121

Який суб’єкт складається із залучених сторонами фахівців, експертів, інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту)?

№ 120

Хто створює Національну службу посередництва і примирення?

№ 119

Який суб’єкт призначений для вироблення взаємоприйнятного рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту) та складається з представників сторін?

№ 118

№ 117

Як називається тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту)?

№ 116

№ 115

№ 114

№ 113

№ 112

№ 111

Орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов’язаний повідомити про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) у __________ - денний строк.

 

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше __________ р.

 

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у __________ - місячний строк після реєстрації підприємства.

 

Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї з сторін на виробничому рівні у __________ - денний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

 

Згідно Закону України «Про колективні трудові спори (конфлікти) примирна комісія розглядає колективний трудовий спір (конфлікт) щодо укладення колективного договору у __________ - денний строк з моменту її утворення.

 

1) бойкот

2) локаут

3) страйк

4) дисциплінарний проступок

5) мітинг

6) трудовий спір

 

Діяльність якого суб’єкта полягає у сприянні поліпшенню трудових відносин та запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів)?

1) примирної комісії

2) Національної служби посередництва і примирення

3) трудового арбітражу

4) Національної ради з соціального партнерства

5) суду

6) Національної тристоронньої соціально-економічної ради

 

1) господарський суд

2) трудовий арбітраж

3) комісія по трудових спорах

4) незалежний посередник

5) примирна комісія6) інспекція праці

 

1) Верховна Рада України

2) Кабінет Міністрів України

3) Прем’єр Міністр України

4) Президент України

5) Міністр праці та соціальної політики

6) Верховний Суд України

 

1) трудовий арбітраж

2) комісія по трудових спорів

3) місцевий суд

4) примирна комісія

5) атестаційна комісія

6) інспекція праці

 

1) голова профкому

2) трудовий арбітр

3) суддя

4) незалежний посередник

5) голова комісії по трудових спорах

6) державний інспектор

 

1) індивідуальні трудові спори

2) колективні трудові спори

3) страйки

4) суперечки

5) трудові розбіжності

6) судові спори

 

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 586; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання
 2. IV. Послідовність виконання роботи.
 3. V Знання представляють собою комплекс специфічних явищ, які включаються у виконання діяльності
 4. Акти договірного та колективного характеру у сфері трудового права
 5. Алгоритм виконання завдання
 6. Аналіз виконання плану реалізації продукції. Фактори, які впливають на збільшення(зменшення) обсягу реалізованої продукції.
 7. Аналіз ритмічності та рівномірності виконання плану роздрібного товарообороту
 8. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства.
 9. Аналіз товарообороту і виконання виробничої програми підприємств ресторанного господарства.
 10. АНАЛІЗ фінансових результатів від основновної, діяльності торг.підприємства.
 11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 12. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.