Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні розділи плану
Читайте также:
 1. Або плану реорганізації банку
 2. Архітектура та основні стандарти мережі
 3. Бюджетна політика України, її основні риси та елементи
 4. Визначення стратегії і планування наукового супроводу
 5. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру, основні причини інциденти та невідповідності
 6. Етапи планування магістерської роботи
 7. І. Основні скорочення, які застосовуються в оперативно-службових документах
 8. Інструменти прямого та опосередкованого впливу центрального банку на основні параметри грошового обігу.
 9. Класифікація та основні вимоги до виробничого освітлення
 10. Лекція №12: Основні положення теорії сплавів
 11. Лекція №17 : Залежність властивостей сплавів від складу у подвійних системах. Основні поняття про діаграми трикомпонентних
 12. Мета та завдання профілактики нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь на виробництві, основні заходи по їх запобіганню

Структура плану

Практичного психолога

Діяльність психологічної служби закладу освіти за основними напрямами здійснюється на основі річного плану.

Передумовою планування роботи на рік є аналіз діяльності за попередній рік з урахуванням специфіки виконаної роботи. Використовуючи досвід роботи обласних центрів практичної психології і соціальної роботи, зокремаЧернівецького обласного науково-методичного центру психології і соціології освіти, при проведенні аналізу діяльності за попередній рік важливо дотримуватися наступних етапів:

1. Збір інформації про стан розвитку психологічної служби, фіксування невідповідностей між тим, що є, і тим, що має бути в діяльності практичного психолога, виходячи з його професійних можливостей.

2. Опис змісту діяльності практич­ного психолога: завдання, які виконані у досягненні мети діяльності психологічної служби, функції практичного психолога і його взаємодія з іншими підсистемами закладу (адміністрація, класні керівники, вихователі тощо).

3. Аналіз причин виникнення проб­лем за алгоритмом:

· проблема;

· причина її появи;

· ранжування умов, за яких виникла проблема;

· наслідок;

· структурування проблем, які необхідно вирішити в майбутньому.

Обов'язковими структурними компонентами річного плану є:

· тема, над якою буде працювати школа (інформацію про тему можна отримати в адміністрації закладу);

· проблема, над якою буде працювати служба (визначається психологом на основі проблемної теми закладу);

· мета служби (визначається на основі проблемної теми закладу в цілому і проблеми психологічної служби зокрема);

· завдання служби (поетапні кроки, які необхідно здійснити для реалі­зації наміченої мети);

· склад служби (до складу психологічної служби крім психолога і со­ціального педагога входять педагогічні працівники, які забезпечують психологічний супровід навчально-виховного процесу в межах своєї професійної компетенції (заступник директора з виховної роботи, класні керівники, куратори, які беруть участь у психолого-педагогічних дослідженнях, цікавляться психологією тощо), а також представники суміжних галузей: медичний працівник, логопед-дефектолог.

Планування роботи здійснюється за такими розділами:

1. Вступ (тема школи, проблема психологічної служби, мета, завдання, склад служби).

2. Робота з учнями.

3. Робота з педагогічним колективом.

4. Робота з батьками.

5. Науково-методична, дослідно-пошукова робота.

6. Організаційно-методична робота.

7. Зв'язки з громадськістю.

8. Самоосвіта і підвищення кваліфікації.

9. Додатки (схеми, графіки, таблиці тощо).

 

Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 153; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Або плану реорганізації банку
 2. Архітектура та основні стандарти мережі
 3. Бюджетна політика України, її основні риси та елементи
 4. Визначення стратегії і планування наукового супроводу
 5. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру, основні причини інциденти та невідповідності
 6. Етапи планування магістерської роботи
 7. І. Основні скорочення, які застосовуються в оперативно-службових документах
 8. Інструменти прямого та опосередкованого впливу центрального банку на основні параметри грошового обігу.
 9. Класифікація та основні вимоги до виробничого освітлення
 10. Лекція №12: Основні положення теорії сплавів
 11. Лекція №17 : Залежність властивостей сплавів від складу у подвійних системах. Основні поняття про діаграми трикомпонентних
 12. Мета та завдання профілактики нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь на виробництві, основні заходи по їх запобіганню
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.212.30
Генерация страницы за: 0.001 сек.