Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A.Меридиан торы. 5 страница

B.Үлкен масштабты ортогонды жазықтық проекциясы.

C.Тік бұрышты нүктелердегі құрылатын түзудің беті.

D.Абстракттілі геожүйені құрайтын құрылым.

E.Кез келген геобейнедегі карталық ақпарат негізі.

$$$382В

Графикация дегеніміз не:

A.Картамен және санайтын құрылғымен есептелетін кеңістіктік танбалық композиция.

B.Адамның ойлауы мен коммуникациясына арналған кеңістіктік аспект.

C.Тік бұрышты нүктелердегі құрылатын түзудің беті.

D.Жазықтықты ортогонның үлкен масштабпен проекцияланған бейнесі.

E.Барлық геобейнедегі карталық ақпарат негізі.

$$$383С

Картографиялық бейне сипаты:

A.Абстрактік геожүйені құрайтын құрылым.

B.Адамның ойлауы мен коммуникациясына арналған кеңістіктік аспект.

C.Картамен және санайтын құрылғымен есептелетін кеңістіктік танбалық композиция.

D.Тік бұрышты нүктелердегі құрылатын түзудің беті.

E.Барлық геобейнедегі карталық ақпарат негізі.

$$$384D

Графикалық бейнені көрсетіңіз:

A.Картамен және санайтын құрылғымен есептелетін кеңістіктік танбалық композиция.

B.Адамның ойлауы мен коммуникациясына арналған кеңістіктік аспект.

C.Тік бұрышты нүктелердегі құрылатын түзудің беті.

D.Барлық геобейнедегі карталық ақпарат негізі.

E.Абстрактік геожүйені құрайтын құрылым.

$$$385А

Картографиялық бақылау әдісі ол:

A.Карталар сұрақтарын және оларды зерттеу бөлімін қарастыратын картография бөлімі.

B.Жер бетінің белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша құрылуы.C.Географиялық картаның жүйелі құрылуы.

D.Тыныш күйдегі көлдер мен мұхиттардың деңгейлік беті.

E.Кішірейтілген және өңделген сонымен қатар таңбалық құрылған жер бетінің қандай да бір табиғи құрылуы.

$$$386В

Статистикалық негіз:

A.Жер бетінің белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша құрылуы.

B.Көптеген кездейсоқ өлшемдер мен мәндердің салмағы.

C.Кішірейтілген және өңделген, сонымен қатар таңбалық құрылған жер бетінің қандай да бір табиғи және әлеуметтік сипаттағы құрылуы.

D.Географиялық картаның жүйелі құрылуы.

E.Тыныш күйдегі көлдер мен мұхиттардың деңгейлік беті.

$$$387D

Эратосфен санағы бойынша Жер меридианы нешеге тең:

A.25 стадиясына.

B.100 стадия.

C.1000000 стадия.

D.252000 стадия.

E.26300 стадиясына.

$$$388Е

Порт алаңы деген не:

A.Географиялық картаның жүйелік жиыны.

B.Картографиялық бейне.

C.Картадағы шартты белгілер.

D.Глобус түрі.

E.Арнайы теңіздік новигациялық карталар.

$$$389В

1907 жылы «Картография» картографиялық проекциялар туралы еңбекті кім жазды:

A.Ликатор.

B.В.В.Витковский.

C.Н.Н.Баранский.

D.С.Ремезов.

E.Ф.Лужин.

$$$390С

1:100000 масштабта елдің барлық жерін картаға түсіру бітті:

A.60-ж.

B.90-ж.

C.50-ж ортасы.

D.40-жылдары.

E.70-ж.

$$$391В

Геобейне ол:

A.Картадағы обьектілер мен құбылыстарды көрсететін шартты белгілер.

B.Кез келген кеңістіктік уақыттық, масштабтық, жер обьектілері мен құбылыстарының графикалық түрде бейнеленген генеральды моделі.

C.Масштаб пен картографиялық тор бейнленген карта.

D.Мұхиттың деңгейлік беті.

E.Таулы рельеф жері.

$$$392С

Геобейне неше класқа бөлінеді:

A.1 класс.

B.2 класс.

C.3 класс.

D.4 класс.

E.5 класс.

$$$393В

Геобейненің 1-ші класына не жатады:

A.Көлемдік және үш өлшемдік.

B.Жазық және екі өлшемдік.

C.Үш өлшемдік.

D.Динамикалық, үш және төрт өлшемдік.

E.Төрт өлшемдік.

$$$394С

Геобейненің 2-ші класына не жатады:

A.Төртөлшемдік.

B.Жазық.

C.Көлемдік және үш өлшемдік.

D.Динамикалық.

E.Екі өлшемдік.

$$$395D

Геобейненің 3-ші класына не жатады:

A.Екі өлшемдік.

B.Үш өлшемдік.

C.Көлемдік.

D.Динамикалық, үш және төрт өлшемдік.

E.Жазық және екі өлшемдік.

$$$396А

Геобейненің 1-ші жазық класына не жатады:

A.Картографиялық, фотографиялық, телевизиондық, машинографикалық.

B.Стереоскоптық, блоктық, голографикалық топтар.

C.Блоктық, мультипликациондық.

D.Кинематографикалық, фотографиялық.

E.Мультипликациондық, түсірістерден құрылған кинематографикалық.

$$$397С

Геобейненің 2-ші жазық класына не жатады:

A.Картографиялық, фотографиялық, телевизиондық, машинографикалық.

B.Кинематографикалық.

C.Стереоскоптық, блоктық, голографикалық топтар.

D.Фотографиялық, кинематографикалық.

E.Мультипликациондық, кинематографикалық.

$$$398В

Геобейненің 3-ші жазық класына не жатады:

A.Картографиялық, фотографиялық, телевизиондық, машинографикалық.

B.Мультипликациондық, кинематографикалық.

C.Стереоскоптық, блоктық, голографикалық топтар.D.Голографикалық телевизиондық.

E.Стереоскоптық, блоктық, голографикалық топтар.

$$$399В

ГИС (GIS) Канада қашан шықты:

A.50ж.

B.60ж.

C.40ж аяғы.

D.80ж.

E.90ж.

$$$400С

Қазіргі кездегі геоақпараттық жұйелер ГАЖ:

A.Жеке беттерден жасалған жүйе.

B.Карта бетінің адресі арқылы анықталған жүйе.

C.Модельді және есептеу функцияларымен өңделуге картографиялық ақпараттардың графикалық және тематикалық байланысқан автоматты түрдегі жүйесі.

D.Комплексті карта.

E.Үлкен масштабты карта.

$$$401В

ГАЖ-дың басты компоненті:

A.Масштаб.

B.Мәліметтер базасы.

C.Элемент.

D.Сызба.

E.Координат.

$$$402Е

Мәліметтер базасының қандай түрлері бар:

A.Вертикаль.

B.Горизонталь.

C.Геометриялық.

D.Аналитикалық.

E.Графикалық және тақырыптық.

$$$403С

Графикалық мәліметтер базасында не сақталады:

A.Математикалық негіз.

B.Геодезиялық негіз.

C.Топографиялық негіз.

D.Есеп мәндері.

E.Карта сипаттамасы.

$$$404D

Тақырыптық мәлімет базасында не сақталады:

A.Топографиялық негіз.

B.Геодезиялық негіз.

C.Математикалық негіз.

D.Арнайы карта басылымын, территория мәліметтерін құрайтын ақпарат.

E.Есеп мәндері.

$$$405В

Визуализация жүйесі:

A.Керек координаттарды табады.

B.Экранға ақпаратты карта, таблица түрінде шығарады.

C.Негізгі есептерді шешеді.

D.Карта құруда қолданылады.

E.Карта шығаруға керек.

$$$406С

Мәліметтерді басқару жүйесі:

A.Масштабты орнату мен анықтау.

B.Координаттар есептеу.

C.Ізденіс, реттеу, түзеу және анализ жүргізу.

D.Бұрмалауды табу.

E.Карта құру.

$$$407D

ГАЖ керек компоненттері:

A.Іздеу жүйесі.

B.Анализ жүйесі.

C.Визуализация жүйесі.

D.Енгізу және шығару жүйесі.

E.Мәліметтермен басқару жүйесі.

$$$408А

Енгізу жүйесі ол:

A.Мәліметтерді алуға жауап беретін бағдарламалық блок.

B.Базадағы барлық мәліметтерді басқарады.

C.Мәліметтерді визуалдау.

D.Ыңғайлы қолданыста жұмыс нәтижесі.

E.Қателерді түзеу.

$$$409B

Шығару жүйесі ол:

A.Қателерді түзеу.

B.Ыңғайлы қолданыста жұмыс нәтижесі.

C.Базадағы барлық мәліметтерді басқарады.

D.Мәліметтерді алуға жауап беретін бағдарламалық блок.

E.Мәліметтерді визуалдау.

$$$410С

Дешифрирлеу ол:

A.Картадағы түзулердің бейнелерінің ұзындығының кішіреюі деңгейі.

B.Бірдей биіктікті беттерді қосатын сызық.

C.Аэротүсірістегі обьектілердің мазмұны мен анықталуы процесі.

D.Масштабты пландағы көрсетілмейтін жердің артуының өлшемінің шартты белгісі.

E.Горизонталь қашықтық бойынша арту өлшемдерінің қатынасы.

$$$411Е

Иілу дегеніміз:

A.Картадағы түзулердің бейнелерінің ұзындығының кішіреюі деңгейі.

B.Басқа бағытқа сәйкес келетін жазықтықтың бастапқы бағыты.

C.Масштабты пландағы көрсетілмейтін жердің артуының өлшемінің шартты белгісі.

D.Картадағы түзулердің бейнелерінің ұзындығының кішіреюі деңгейі.

E.Горизонталь қашықтық бойынша арту өлшемдерінің қатынасы.

$$$412С

Бояу негіздер ол:

A.Тыныш күйдегі көлдер мен мұхиттардың деңгейлік беті.

B.Картадағы шартты белгі.

C.Технологиялық планға арналған басты құжат.

D.Картографиялық бейне.

E.Систематикалық жиынды географиялық карта.

$$$413В

1: 20000 масштабы қай масштаб түріне жатады:

A.Ірі.

B.Орта.

C.Ұсақ

D.Жердің кішірейтілген бейнесі

E.Жер бөлігі.

$$$414С

Картаның жеке беттерінің белгіленген жүйесі:

A.Фотоплан.

B.Координат торы.

C.Номенклатура.

D.Шартты белгі.

E.Масштаб.

$$415D

Астрономиялық бір ғана ұзындықта бір нүктеде болатын жер бетіндегі сызық:

A.Эллипсоид.

B.Азимут.

C.Румб.

D.Меридиан нүктесі.

E.Бұрыш.

$$$416Е

Жердің математикалық фигурасына геодезияда қабылданатын екі өсті эллипсоид:

A.Меридиан нүктесі.

B.Азимут.

C.Румб.

D.Иілу бұрышы.

E.Эллипсоид.

$$$417В

Тік бұрышта барлық нүктелерінде сызықтарды кесіп өтетін жазықтық:

A.Меридиан нүктесі.

B.Жердің деңгейлік беті.

C.Физикалық-топографиялық бет.

D.Азимут.

E.Географиялық азимут беті.

$$$418С

Бір нүктеден өтетін бастапқы меридиан мен жазықтық арасындағы екі шекті бұрыш:

A.Жердің деңгейлік беті.

B.Иілу бұрышы.

C.Географиялық азимут беті.

D.Меридиан нүктесі.

E.Азимут.

$$$419А

Жер қыртысының қисық беті:

A.Физикалық немесе топографиялық жер беті.

B.Географиялық азимут беті.

C.Меридиан нүктесі.

D.Жердің деңгейлік беті.

E.Азимут.

$$$420В

Бірдей географиялық ендіктегі нүктелерден құралған жазықтық сызығы:

A.Меридиан нүктесі.

B.Параллель.

C.Азимут.

D.Жердің деңгейлік беті.

E.Румб.

$$$421С

көмегімен не есептейді:

A.Рельеф.

B.Масштаб.

C.Өзен желісі қалыңдығы.

D.Азимут.

E.Ендік.

$$$422D

Картографирленетін аудандағы картадағы обьектіге сәйкес келетін бейнелердің таңдалуы мен анықталуы:

A.Комплексті карта.

B.Тектоникалық карта.

C.Масштабты карты.

D.Картографиялық генерализация.

E.Жарты ось картасы.

$$$423С

Картаны қалыңдығы, дәлдігі бойынша сипаттайтын құжат:

A.План.

B.Карта.

C.Формуляр.

D.Атлас.

E.Репер.

$$$424В

Аппликация ол:

A.Магнитті лентадан, дискіден, перфолентадан ақпаратты санау.

B.Фототергіштен негізгі бейнеге түсіру қабатын ауыстыру.

C.Фототергіште тақырып жазу.

D.Түсірістерді бірдей масштабқа келтіру.

E.Сандық түрге көшіру.

$$$425С

ФН-2, ФА-1000, 2НФА құрылғыларын не үшін қолданады:

A.Түсірістерді бірдей масштабқа келтіру.

B.Сандық түрге көшіру.

C.Фототергіште тақырып жазу.

D.Картаны басып шығару.

E.Карта құру.

$$$426D

ЭЕМ да магнитті лентадан және диск, перфолентадан ақпаратты санауда қолданылатын аспап:

A.АЦПУ.

B.ФН-2, ФА-1000, 2НФА құрылғылары.

C.ПКВ.

D.Прецезионды координатограф КПА -1200.

E.УТП-1.

$$$427Е

Суретті сандық түрге ауыстыру үшін қолданылатын аспапты көрсетіңіз:

A.ПКВ.

B.УТП-1.

C.Стереоскоп.

D.Барометр.

E.Цифрователь.

$$$428С

Сөздік ақпаратты қағазға шығару үшін қолданылатын аспапты көрсетіңіз:

A.Стереоскоп.

B.Барометр.

C.АЦПУ.

D.ПКВ.

E.КПА-1200.

$$$429В

Рапидограф ол:

A.Басатын құрылғы.

B.ГГ-1 инелі қаламсабы.

C.Стереоскоп.

D.Барометр.

E.Ауыстырғыш.

$$$430А

Ф.В.Дробышевтың картографиялық проекторы не үшін керек:

A.Бейнелік картографиялық материалдардан негізгі өлшеммен үш есе дұрыс өлшем алу үшін.

B.Картаны басып шығару.

C.Метеостанциядан сандық түрде локальды диаграмма алу.

D.Карта құру.

E.Фототергіште тақырып жазу.

$$$431В

УТП-2 мен жұмыс қалай орындалады:

A.Басатын құрылғымен.

B.Жобалау мөлдір емес картографиялық материалдан негатив не диапозитивке түсірілу арқылы жасалады.

C.ГГ-1 инелі қаламсаппен.

D.Метеостанциядан сандық түрде локальды диаграмма алумен.

E.Бейнелік картографиялық материалдардан негізгі өлшеммен 5 есе дұрыс өлшем алу үшін.

$$$432В

нені есептейді:

A.Рельеф.

B.Масштаб.

C.Координат.

D.Румб.

E.Температура.

$$$433А

ПКВ проекторы қалай жұмыс істейді:

A.Бейнелік картографиялық материалдардан негізгі өлшеммен 5 есе дұрыс өлшем алу үшін.

B.Басатын құрылғы.

C.Метеостанциядан сандық түрде локальды диаграмма алу.

D.Бейнелік картографиялық материалдардан негізгі өлшеммен 3 есе дұрыс өлшем алу үшін.

E.Жобалау мөлдір емес картографиялық материалдан негатив не диапозитивке түсірілу арқылы жасалады.

$$$434С

Егер картографиялық проекциялар құрастырылатын картаға сай болмаса не істеу керек:

A.Нивелирлеу.

B.Дешифрирлеу.

C.Трансформирлеу.

D.Нивелирлеу.

E.Масштаб.

$$$435В

Геоиконика ол:

A.Бірдей биіктік және жазықтық бойынша анықталған Жер бетінің нүктелер жүйесі.

B.Картографияның жаңа бағытымен алынған Жер бейнесінің әр түрлілігі.

C.Дешифрлеу.

D.Метеостанциядан сандық түрде локальды диаграмма алу.

E.Трансформирлеу.

$$$436С

Геодезиялық негіз ол:

A.Картографияның жаңа бағытымен алынған Жер бейнесінің әр түрлілігі.

B.Географиялық кеңістік.

C.Бірдей биіктік және жазықтық бойынша анықталған Жер бетінің нүктелер жүйесі.

D.Метеостанциядан сандық түрде локальды диаграмма алу.

E.Глобус.

$$$437D

Бірдей территориядағы геожүйенің негізі:

A.Глобус.

B.Масштаб.

C.Карта.

D.Географиялық кеңістік.

E.Кеңістік.

$$$438Е

Картаны қолдану мен әлемді тану ол:

A.Географиялық кеңістік.

B.Глобус.

C.Картатану.

D.Масштабы.

E.Картографиялық бақылау әдісі.

$$$439В

Методологиялық және теориялық негіздегі жұмыс істейтін карта түрлері нені оқытады:

A.Рельеф.

B.Картатану.

C.Жергілікті пунктер.

D.Масштаб.

E.Атластар.

$$$440В

Қызғылт түспен картада қандай көлдер белгіленеді:

A.Құмды.

B.Тұзды.

C.Кіші.

D.Терең.

E.Үлкен.

$$$441С

Қателіктерді түзету, оларды жібермеу үшін не істеледі:

A.Тексеріс.

B.Түзету.

C.Корректура.

D.Дәлдікті бағалай.

E.Масштабтау.

$$$442D

Бояу негізі ол:

A.Математикалық заңдылық бойынша жер бетінің құрылуы.

B.Географиялық картаның жүйелік құрылуы.

C.Картадағы шартты белгілер.

D.Карта щығарудағы технологиялық планның маңызды бөлігі болып табылатын басты құжат.

E.Глобус.

$$$443С

Диаграмма фигурасының бөліну жолының картографиялық құбылысына кіретін диаграмма:

A.Түсті диаграмма.

B.Сандық.

C.Структуралық диаграмма.

D.Шеңбер диаграмма.

E.Квадрат диаграмма.

$$$444

Мөлдір пластик не калькаға салынған ұсақ квадрат торы:

A.Румб.

B.Абрис.

C.Репер.

D.Палетка.

E.Ареал.

$$$445С

Бірдей аралықта территорияда орналасқан құбылыстардың таралу ауданын бөлу үшін:

A.Репер.

B.Абрис.

C.Ареал.

D.Рельеф.

E.Румб.

$$$446D

Шартты үзіліссіз шкала:

A.Таңба өлшемдерінің пропорционалдық принципіне негізделген қала тұрғындарына аудан шеңберлері сәйкес келетін шкала.

B.Сандық шкала.

C.Тікбұрышты шкала.

D.Сандық көрсеткіштері бойынша өзгешеленетін шкала.

E.Басты меридиан мен жазықтық меридианы бір нүктеден өтетін шкала.

$$$447В

нені есептейді:

A.Масштаб.

B.Барлық қалаға қатысты шеңбер диаметрін.

C.Румб.

D.Координат нүктелерін.

E.Фокусты қашықтық.

$$$448С

Абсолютті үзіліссіз шкала дегеніміз:

A.Сандық көрсеткіштері бойынша өзгешеленетін шкала.

B.Басты меридиан мен жазықтық меридианы бір нүктеден өтетін шкала.

C.Таңба өлшемдерінің пропорционалдық принципіне негізделген қала тұрғындарына аудан шеңберлері сәйкес келетін шкала.

D.Сандық шкала.

E.Тікбұрышты шкала.

$$$449В

Обьектілердің орналасуы мен сандық және сапалық сипаттамалары нені көрсетеді:

A.Румбтар.

B.Таңбалар.

C.Маркалар.

D.Реперлер.

E.Жер бедері.

$$$450Е

Изосызық дегеніміз:

A.Жер қыртысының түзу емес жазықтығы.

B.Картада обьектілер мен құбылыстарды сипаттайтын шартты белгілер.

C.Бірдей астрономиялық нүктелерден құралған жер бетіндегі түзуі.

D.Қисық сызықтар.

E.Бірдей сандық сипаттағы құбылыстарға тең түзу сызығы.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1224; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.159 сек.