Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A.Меридиан торы. 1 страница

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

B.Картографиялық проекция.

C.Картографиялық генерализация (жалпылау).

D.Картографиялық тор.

E.Параллель торы.

$$$17E

Ендікті аңықтауға мүмкіндік беретін картадағы сызықтар:

A.Меридиан торы.

B.Картографиялық проекция.

C. Картографиялық генерализация (жалпылау).

D.Картографиялық тор.

E.Параллель торы.

$$$18D

Эллипс немесе жер шары бетінің аудандық өлшемдерінің картаға түсіру барысында қанша санға кішіретілгенін көрсететін қатынасы қалай аталады:

A.Бұрыштардың нөльдік бұрмалану сызығы.

B.Аудандардың басты масштабы.

C.Басты масштаб.

D.Аудандардың жеке масштабы.

E.Ұзындықтардың нөльдік бұрмалану сызығы.

$$$19D

Картаға түсіргенде бұрыштардың бұрмалануын есепке алмайтын проекция:

A.Тең шамалы.

B.Тең аралық.

C.Кез келген.

D.Тең бұрышты.

E.Тең масштабты.

$$$20A

Картаға түсіргенде аудандардың бұрмалануын есепке алмайтын проекция:

A.Тең шамалы.

B.Тең аралық.

C.Кез келген.

D.Тең бұрышты.

E.Тең масштабты.

$$$21C

Мектеп, ғылыми-аңықтамалық, техникалық, мәдени-ағартушылық, туристік карталар деген жіктелу қандай белгілері бойынша жасалған:

A.Масштабы бойынша.

B.Қамтуы бойынша.

C.Мақсаты бойынша.

D.Нақтылығы бойынша.

E.Тақырыбы бойынша.

$$$22D

Карталардың қайсысын қоғамдық құбылыстардың тақырыптық картасына жатқызуға болады:

A.Жарты шарлардың физикалық картасы.

B.Қазақстанның физикалық картасы.

C.Қазақстанның геологиялық картасы.

D.Әлемнің саяси картасы.

E.Африканың физикалық картасы.$$$23A

Карта элементтерінің қайсысы оның географиялық негізіне жатады:

A.Масштаб.

B.Тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы.

C.Гидрографиялық торап.

D.Үзінді-карта.

E.Табиғи зоналар.

$$$24C

Карта элементтерінің қайсысы оның тақырыптық мазмұнына жатады:

A.Масштаб.

B.Тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы.

C.Гидрографиялық торап.

D.Үзінді-карта.

E.Табиғи зоналар.

$$$25D

Карта элементтерінің қайсысы қосымша мәліметтерге жатады:

A.Масштаб.

B.Тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы.

C.Гидрографиялық торап.

D.Үзінді-карта.

E.Табиғи зоналар.

$$$26B

Карта элементтерінің қайсысы картаның аңызына жатады:

A.Масштаб.

B.Тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы.

C.Гидрографиялық торап.

D.Үзінді-карта.

E.Табиғи зоналар.

$$$27D

Өзеннің мөлшерін көрсететін сызықтық белгілер қалай ажыратылады:

A.Мөлшері бойынша.

B.Түсі бойынша.

C.Ішкі құрылымы бойынша.

D.Ені бойынша.

E.Бағдарлау бойынша.

$$$28B

Жалпы географиялық карталарда теміржол және тас жол торабын көрсететін сызықтық белгілер қалай ажыратылады:

A.Мөлшері бойынша.

B.Түсі бойынша.

C.Ішкі құрылымы бойынша.

D.Ені бойынша.

E.Бағдарлау бойынша.

$$$29C

Жер шарының радиусын кім алғаш рет есептеді:

A.Геродот.

B.Птолемей.

C.Эратосфен.

D.Гипарх.

E.Ликатор.

$$$30D

“Параллель” мен “меридиан” ұғымдарын кім енгізді:

A.Геродот.

B.Птолемей.

C.Эратосфен.

D.Гипарх.

E.Ликатор.

$$$31C

Жердің шар тәрізділігін ескеріп, алғашқы картаны кім құрастырды:

A.Геродот.

B.Птолемей.

C.Эратосфен.

D.Гипарх.

E.Ликатор.

$$$32D

Экваторды алғаш рет 36 бөлікке (градусқа) бөлген және “ендік” және “бойлық” терминдерін енгізген ғалым:

A.Геродот.

B.Птолемей.

C.Эратосфен.

D.Гипарх.

E.Ликатор.

$$$33B

Картаны құрастыруға арналған арнайы проекцияны құрастырған «Географияны басқару» атты оқу құралын жасаған ғалым:

A.Геродот.

B.Птолемей.

C.Эратосфен.

D.Гипарх.

E.Ликатор.

$$$34E

Географиялық карталардың алғашқы атласын құрастырған ғалым:

A.Птолемей.

B.Ломоносов.

C.Идриси.

D.Ибн аль-Варди.

E.Ортелий.

$$$35A

Қай ғалымды экономикалық карталар мен атластарды құрастыру бойынша жұмыстар бағдарламасын ұсынған және міндеттерін анықтаған, экономикалық картографияның негізін салушы деп есептеуге болады:

A.Н.Н.Баранский.

B.М.В.Ломоносов.

C.И.Евреинов.

D.С.Ремезов.

E.Ф.Лужин.

$$$36А

1:200000 және одан жоғарғы масштаб атауы:

A.Орта масштабты.

B.Ірі масштабты.

C.Ұсақ масштабты.

D.Орташа ірі масштабты.

E.Орташа ұсақ масштабты.

$$$37А

Полярлы суретке түсіру үшін қандай масштаб аса ыңғайлы:

A.1:500-1:1000.

B.1:10000-1:20000.

C.1:30000-1:50000.

D.1:70000-1:100000.

E.1:200000.

$$$38B

Өзінің саяхат идеясын негіздегенде Колумб кімнің картасын қолданды:

A.Меркатор.

B.Тосканелли.

C.Мюнстер.

D.Диаш.

E.Эратосфен.

$$$39B

Ең алғашқы орыс картасы деп қандай картографиялық шығарманы есептеуге болады:

A.С.Ремезовтың “Большой чертеж”.

B.“Старый чертеж” 1497ж.

C.“Чертеж земли Сибирской”.

D.“Чертеж земли Московской”.

E.П.Ричаговтың картасы.

$$$40D

“XVIIғ. географиялық мәліметтердің жинағын, 23 картадан тұратын алғашқы орыс атласын – “Чертежная книга Сибири” шығармасын кім құрастырды:

A.Еремей Майер.B.Петр Ричагов.

C.Алексей Черчесский.

D.Семен Ремезов.

E.Семен Крашенников.

$$$41A

Кім алғаш рет “атлас” терминің карталардың жинағы ретінде енгізді:

A.Меркатор.

B.Вальдземюллер.

C.Рейс.

D.Колумб.

E.Диаш.

$$$42В

Ұсақ масштабты карта:

A.1:200000.

B.1:1000000.

C.1:10000.

D.1:125000.

E.1:5000.

$$$43A

Алғашқы “Атлас Всероссийской империи” шығармасының жобасын құрастырған ғалым:

A.И.К.Кириллов.

B.М.В.Ломоносов.

C.Петр 1.

D.В.Н.Татищев.

E.В.В.Докучаев.

$$$44A

Физикалық немесе топографиялық жер беті дегеніміз:

A.Жер бедерінің кедір- бұдырлы беті.

B.Тік сызыққа перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүние жүзілік мұхиттың беті.

C.Жер эллипсоиды бетінің жазықта бейнелеудің математикалық әдісі.

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті.

E.Картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.

$$$45E

Параллель дегеніміз не:

A.Картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы.

B.Жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы.

C.Белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш.

D.Гринвич меридианының жазықтығы және белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш.

E.Жер экваторына қатар жүргізілген сызықтар.

$$$46С

Нүктенің ендігі дегеніміз не:

A.Картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы.

B.Жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы.

C.Белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш.

D.Гринвич меридианының жазықтығы және белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш.

E.Жер эллипсоиды мен айналу өсіне перпендикулярлы жазықтықтың қиылысу сызығы.

$$$47D

Нүктенің бойлығы дегеніміз не:

A.Картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы.

B.Жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы.

C.Белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш.

D.Гринвич меридианының жазықтығынан белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш.

E.Жер эллипсоиды мен айналу өсіне перпендикулярлы жазықтықтың қиылысу сызығы.

$$$48Е

Картографиялық информатиканың міндеттері:

A.Карталарды жүйелеу (жіктеу), оларды талдау, бағалау, сақтау.

B.Картада географиялық объектілердің орналасуын нақты көрсетуді қамтамасыз ету міндетін шешу.

C.Карта бойынша өлшеу әдістерін құрастыру.

D.Ірі масштабты карталарды салу мақсатымен жергілікті жерді зерттеудің географиялық және геометриялық әдістерін құрастыру.

E.Табиғи және қоғамдық құбылыстарды географиялық карталарда және тағы басқа шығармаларды компьютерде көрсету, осы бейнелердің қасиеттерін сипаттау, оларда құрастыру және пайдалану әдістерін жасау.

$$$49С

Математикалық картографияның міндеттері:

A.Карталарды жүйелеу (жіктеу), оларға талдау жасау, бағалау, сақтау және тарату мәселелерімен айналысу.

B.Картада географиялық объектілердің орналасуын нақты көрсетуді қамтамасыз ету міндетін шешу.

C.Карта бойынша масштаб, проекция және тағы басқа өлшеу әдістерін құрастыру.

D.Ірі масштабты карталарды салу мақсатымен жергілікті жерді зерттеудің географиялық және геометриялық әдістерін құрастыру.

E.Табиғи және қоғамдық құбылыстарды географиялық карталарда және тағы басқа шығармаларды көрсету, осы бейнелердің қасиеттерін сипаттау, оларда құрастыру және пайдалану әдістерін жасау.

$$$50B

Деңгейлік жер беті дегеніміз не:

A.Жер бедерінің кедір-бұдырлы беті.

B.Тік сызыққа перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүниежүзілік мұхиттың беті.

C.Жер эллипсоиды бетінің жазықтықта бейнелеудің математикалық әдісі.

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті.

E.Картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.

@@@Карта мазмұны.

$$$51C

Эллипсоид дегеніміз не:

A.Жер бедерінің кедір-бұдырлы беті.

B.Тік сызыққа перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүниежүзілік мұхиттың беті.

C.Жер эллипсоиды бетінің жазықтықта бейнелеудің математикалық әдісі.

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті.

E.Картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.

$$$52D

Нүктенің меридианы дегеніміз не:

A.Картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы.

B.Жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы.

C.Белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш.

D.Гринвич меридианның жазықтығынан белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш.

E.Жер эллипсоиды мен айналу өсіне перпендикулярлы жазықтықтың қиылысу сызығы.

$$$53A

Номенклатура дегеніміз не:

A.Үлкен аймақтардың топографиялық карталарын беттерге бөлу жүйесі.

B.Беттін орналасуын (адресін) анықтау және белгілеу жүйесі.

C.1:1000 000 масштабтағы картаны бөлу және белгілеу жүйесі.

D.Екі параллель арасындағы төрт градустық жолақтар.

E.Екі меридиан арасындағы алты градустық жолақтар (екі бұрыштар).

$$$54C

Биік қайырымдарды жергілікті жерде бір нүктеден екінші нүктеде анықтаңыз және бастапқы үстіңгі салыстырма биіктігі дегеніміз не:

А.Топтастыру.

В.Өлшем.

С.Нивелирлеу.

D.Бажайлау.

E.Интерполяция.

$$$55D

Орта масштабты карта:

A.1:1000000.

B.1:100000.

C.1:10000.

D.1:200000.

E.1:5000.

$$$56C

Топографиялық картада бедер қалай салынады:

А.Изобаралық.

В.Изотермиялық.

С.Көлденең.

D.Штрихпен.

E.Диагональмен.

$$$57E

Барлық түзу емес жердің жамылғы жиынтығын қалай атайды:

А.Биік қайырым.

В.Биіктік.

С.Жағдай.

D.Аңғарлар.

E.Бедерлер.

$$$58A

Берілген М-46 номенклатура бойынша географиялық координаттың бұрыш рамка трапециясын есептеңіз:

А.φс=52°, ﻻо=48°, λш=96°, λб=90°.

В.φс =50◦, φ о =56°, λш=60°, λб=61°.

С.φс =78◦, φ о =76°, λш=64°, λб=60°.

D.φс =36◦, φ о =52°, λш=17°, λб=18°.

E. φс =24◦, φ о =28°, λш=39°, λб=41°.

$$$59B

1:1000000 карта масштаб бетін алу үшін бүкіл жердің үстіңгі беті қаншадан жүргізілген меридианға бөлінеді:

А.3°.

В.6°.

С.30′.

D.1′20//.

E.1°.

$$$60A

1:1000000 карта масштаб бетін алу үшін бүкіл жердің үстіңгі беті қаншадан жүргізілген параллельге бөлінеді:

А.4˚.

В.6˚.

С.2˚.

D.20׳.

E.10׳.

$$$61C

Жүйені белгілеу беті қалай айтылады:

А.Бөлу.

В.Жіктеу.

С.Номенклатура.

D.Паспортизация.

E.Специализация.

$$$62B

Бір карта бет масштабын одан үлкенірек карта масштабына бөлуін қалай айтылады:

А.Жіктеу.

В.Бөлу.

С.Номенклатура.

D.Специализация.

E.Толықтауыш.

$$$63C

М-36 карта бетінен солтүстік көршілес номенклатурасын табыңыз:

А.М–37.

В.М–35.

С.N-36.

D.AL–36.

E.M–36–A.

$$$64E

Топографиялық картада жердің жағдайы ненің көмегімен көрсетіледі:

А.Фотопланмен.

В.Номенклатурамен.

С.Масштабпен.

D.Координаталық тормен.

E.Шартты белгілермен.

$$$65С

Мазмұны бойынша картаның бөлінуі:

A.Географиялық.

B.Өндірістік және техникалық.

C.Жалпы географиялық және тақырыптық.

D.Негізгі және инженерлік.

E.Территориялық.

$$$66B

Өлшемдері графикалық дәлдік планнан кіші, жердің затын көрсететін, шартты белгілер қалай аталады:

А.Масштабтық шартты белгілер.

В.Масштабтан тыс шартты белгілер.

С.Өсімдік жамылғыларының шартты белгілер.

D.Түсіндіруші шартты белгілер.

E.Топырақтың шартты белгілері.

$$$67D

Барлық нүктелерде бірдей абсолюттік шамаға ие болатын топографиялық картада сызықтар қалай аталады:

А.Сызықтық координаттар.

В.Рамка сызықтары.

С.Мемлекеттік шекаралар.

D.Көлденеңдер.

E.Бергштрихтар.

$$$68A

Топографиялық картада бергштрихтар нені көрсетеді:

А.Беткей бағыты.

В.Шекара.

С.Өзен ағысының бағыты.

D.Орман жыныстарына мінездеме.

E.Координаттар.

$$$69А

Әскери картаның негізі:

A.Топографиялық карта.

B.Фотография.

C.Өндіріс.

D.Технология.

E.Контурлық карта.

$$$70E

Сәйкес басқа бағытта алынған бастапқы бағдар жазықтықта қалай аталады:

А.Аэрофототүсіру.

В.Дешифрлеу.

С.Көлденең.

D.Нивелирлеу.

E.Бағдарлау.

$$$71C

Сағат тілінің бағыты бойынша солтүстік бағытпен шынайы меридианға дейін өлшенген бұрыш қалай аталады:

А.Дирекцииялы бұрыш.

В.Магниттік азимут.

С.Шынайы азимут.

D.Румб.

E.Меридиандардың жақындасуы.

$$$72D

Сүйір бұрыш қалай деп аталады, егер ол жақын және қорытынды бағытпен меридианда және бағытталған сызықта болса:

А.Географиялық азимут.

В.Дирекциондық бұрыш.

С.Магниттік азимут.

D.Румбы.

E.Шынайы азимут.

$$$73B

Румбты есептеңіз және атын көрсетіңіз, егер дирекциондық бұрыштың сызықтағы мағынасы d=154˚42׳:

А.r(ОБ)=25°18׳.

В.r(ОШ)=25°18׳.

С.r(ОШ)=64°42׳.

D.r(ОШ)=26°18׳.

E.r(ОШ)=25°58׳.

$$$74C

Дирекциялық бұрышты есептеңіз, егер румб сызығы мына мағынаға тең болса r(ОБ)=73°28׳:

А.d=163°28׳.

В.d=73°28׳.

С.d=253°28׳.

D.d=106°32׳.

E.d=196°32׳.

$$$75D

Егер сағат тілі бойынша өлшенген оң бағыттта ось абциссасы (өстік меридиан зонасы) берілген бағдар сызығына дейін болса, ол бұрыш қалай аталады:

А.Меридиан жиынтығы.

В.Магниттік азимут.

С.Шынайы азимут.

D.Дирекциялық бұрыш.

E.Румб.

$$$76A

Кері дирекциялық бұрыш сызығын есептеңіз, егер тура дирекциялық бұрыш d=143˚53׳:

А.d=323°53׳.

В.d=183°16׳.

С.d=223°53׳.

D.d=66°07׳.

E.d=313°53׳.

$$$77A

Шынайы және өстік меридианмен бекітілген бұрыш қалай аталады:

А.Меридиандардың жақындасуы.

В.Румб.

С.Шынайы азимут.

D.Дирекциялық бұрыш.

E.Магниттік азимут.

$$$78D

Шынайы азимут сызығын есептеңіз, егер дирекциялы бұрыш сызығы d=237°45׳, ал меридиан жақындасуы батыс 0°40׳-қа тең болса:

А.Аа=62°15׳.

В.Аа=57°45׳.

С.Аа=238°25׳.

D.Аа=237°05׳.

E.Аа=237°35׳.

$$$79C

Өлшенген көлденең бұрыш қосындыларын есептеңіз, егер β1=157°48′, β2=69°59′:

А.225°97′.

В.225°107′.

С.227°47′.

D.226°47′.

E.227°07′.

$$$80E

Барлық магнитті күшті сызықтардың бір нүктеде сәйкес болуы қалай аталады:

А.Жердің меридианы.

В.Жердің экваторы.

С.Жердің центрі.

D.Жердің географиялық полюсі.

E.Жердің магниттік полюсі.

$$$81B

Бос ілінген магниттік бағытттағы жазықтық деңгейі проекциясы қалай аталады:

А.Географиялық меридиан.

В.Магниттік меридиан.

С.Осьтік меридиан.

D.Магнит бағытының беткейі.

E.Меридиандардың жақындасуы.

$$$82B

Сағат тілінің бағыты бойынша өлшенген солтүстік бағыттан магниттік меридианға дейін бұрыш қалай аталады:

А.Магниттік меридиан.

В.Магниттік азимут.

С.Шынайы азимут.

D.Дирекциялық бұрыш.

E.Румб сызығы.

$$$83A

Шынайы меридианмен магниттік меридиан арасындағы бұрыш қалай айтылады:

А.Магнит бағытының беткейі.

В.Меридиандардың жақындасуы.

С.Румб.

D.Кері азимут.

E.Шынайы азимут.

$$$84D

Шынайы азимутты есептеңіз, егер магниттік азимут Аm=105°18′ болса, магниттік беткей бағыты оңтүстік мына мағынаға тең + 7°48′:

А.Аа=97°30׳.

В.Аа=113°56׳.

С.Аа=112°06׳.

D.Аа=113°06׳.

E.Аа=110°18׳.

$$$85E

Егер магниттік бағыт шынайы меридиан оңтүстікке ауысса, беткей магнит бағытын мәні неге тең:

А.7°40׳ мән.

В.Солтүстік мән.

С.Көлденең жағдай.

D.Кері жағдай.

E.Оң жағдай.

$$$86D

Егер магниттік бағыт шынайы меридиан батысқа ауысса, онда магниттік беткей бағыты қандай:

А.Оң.

В.Оң және кері.

С.Оңтүстік.

D.Кері.

E.Солтүстік.

$$$87A

Келесі дирекциялық бұрыш қандай формуламен есептеледі, егер оның бұрыштары, сол жақ жүрістері өлшенген болса:

А.dкелесі=dалдыңғы+β-180°.

В.dкелесі=dалдыңғы+180°-β.

С.dкелесі12+…βп.

D.fβ=Σβпр–Σβтеор.

E.Σβтеор.=180°хп.

$$$88А

Пландағы сызықтың ұзындығының жер бетiндегi сәйкес сызықтың горизонталь ұзындығына қатынасын не деп айтамыз:

А.Масштаб.

B.Кескiндеу.

C.Көлбеулiк.

D.План.

E.Карта.

$$$89Е

Масштабы 1:1000 планның дәлдiгi неге тең:

A.1,0м.

B.100м.

C.0,1м.

D.1000м.

E.10м.

$$$90В

Масштабы 1:2000 планның дәлдiгi неге тең:

A.2,0м.

B.20м.

C.200м.

D.2000м.

E.0,2м.

$$$91В

Масштабы 1:5000 планның дәлдiгi неге тең:

A.5,0м.

B.50м.

C.500м.

D.5,0м.

E.5000м.

$$$92А

Масштабы 1:10000 картаның дәлдiгi неге тең:

A.100м.

B.0,1м.

C.1,0м.

D.1000м.

E.10м.

$$$93Е

Масштабы 1:25000 картаның дәлдiгi неге тең:

A.250м.

B.0,25м.

C.2500м.

D.0,250м.

E.25000м.

$$$94С

Масштабы 1:50000 картаның дәлдiгi неге тең:

A.5,0м.

B.50м.

C.500м.

D.5,0м.

E.5000м.

$$$95D

Масштабы 1:100000 картаның дәлдiгi неге тең:

A.100м.

B.0,1м.

C.1,0м.

D.1000м.

E.10м.

$$$96А

Көрсетiлген белгi қандай шартты белгiлер тобына жатады:

Берілгені:

А.Түсiнiктеме.

B.Аудандық.

C.Контурлық.

D.Масштабтан тыс.

E.Масштабты.

$$$97А

Көрсетiлген шартты белгi қандай шартты белгiлер тобына жатады:

A.Түсiнiктеме.

B.Аудандық.

C.Контурлық.

D.Масштабтан тыс.

E.Масштабты.

$$$98D

Суретте қандай жер бедерiнiң формасы көрсетiлген:

A.Сай.

B.Шұңқыр.

C.Жота.

D.Төбе.

E.Асу(Ойпат).

$$$99A

Суретте қандай жер бедерiнiң формасы көрсетiлген:

A.Шұнқыр.

B.Төбе.

C.Жота.

D.Сай.

E.Асу (Ойпат).

$$$100А

Суретте қандай жер бедерiнiң формасы көрсетiлген:

A.Жота.

B.Төбе, сай.

C.Шұңқыр.

D.Сай.

E.Асу (Ойпат).

@@@Географиялық карта классификациясы.

$$$101Е

Суретте қандай жер бедерiнiң формасы көрсетiлген:

A.Шұңқыр, жота.

B.Төбе.

C.Жота.

D.Асу (Ойпат).

E.Сай.

$$$102С

Суретте қандай жер бедерiнiң формасы көрсетiлген:

A.Шұңқыр.

B.Төбе.

C.Асу.

D.Жота.

E.Сай.

$$$103С

Суретте көрсетiлген А нүктесiнiң биiктiгiн анықта:

Бедер қимасы 1,0 м.

A.618,0.

B.613,2.

C.612,2.

D.612,0.

E.613,0.

$$$104С

Суретте көрсетiлген А нүктесiнiң биiктiгiн анықта:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 4594; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.322 сек.