Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A.Меридиан торы. 3 страница

B.Жер қыртысының қисық беті.

C. Барлық нүктелері жер бетінде бір ғана астрономиялық ендікті қамтитын жер бетінің сызығы.

D.Берілген нүктеден алынған экватор мен нормаль арасындағы бұрыш.

E.Ойша материк астында орналасқан тыныш жағдайдағы теңіздер мен мұхиттардың деңгейлік беті.

$$$217С

Нөлдік қозғалудың нүктесі мен түзуі деген не:

A.Барлық нүктелері жер бетінде бір ғана астрономиялық ендікті қамтитын жер бетінің сызығы.

B.Жердің белгілі бір айналу өсі арқылы өтетін эллипсоидтың қиысу сызығы.

C.Жеке және барлық түрдегі қозғалулары жоқ картографиялық проекциялардың нүктелері мен сызықтары.

D.Картада обьектілер мен құбылыстарды көрсететін таңбалар.

E.Бірдей нүктелі жер бетіндегі түзу.

$$$218В

Басты параллель дегеніміз:

A.Картографиялық тор немесе масштаб бейнеленген карта.

B.Жадында басты масштаб сақталатын картографиялық проекцияның параллель нормаль сеткасы.

C.Жердің айналу осінің белгілі бер нүктесінен өтетін эллипсоид түзуі.

D.Бір нүктеден жүргізілген экватор мен нормаль арасындағы бұрыш.

E.Екі шетті бастапқы меридиан жазықтығы мен бір нүктеден өтетін меридиан жазықтығының арасындағы бұрыш.

$$$219Е

жиілік масштаб дегеніміз:

A Картадағы эллипсоид немесе шар бейнесінің сызықтық өлшемдерінің қаншалықты кішірейгенін көрсететін қатынас.

B.Ойша материк астында орналасқан тыныш жағдайдағы теңіздер мен мұхиттардың деңгейлік беті.

C.Жер қыртысының қисық беті.

D.Экватор мен нормаль арсындағы бұрыш.

E.Картадағы шексіз кіші қиықтың эллипсоид немесе шардың бір бөлігіне қатынасы.

$$$220В

Жиілік масштабының ұзындығының формуласы:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

$$$221А

Картадағы меридиан мен параллельдің бейнесі қалай аталады:

A.Картографиялық тор.

B.Параллель.

C.Басты меридиан.

D.Жергілікті рельеф.

E.Карта.

$$$222В

Карта немесе глобуста меридиандар мен параллельдердің торы қалай аталады:

A.Картографиялық тор.

B.Географиялық тор.C.Параллель.

D.Басты меридиан.

E.Жергілікті рельеф.

$$$223D

Глобустағы ең үлкен параллель:

A.Меридиан.

B.Параллель.

C.Тор.

D.Экватор.

E.Жергілікті рельеф.

$$$224С

Эллипстың тартылуы мен жиылуынан не көруге болады:

A.Жер қартысының қисық жазықтығын.

B.Жердің кіші бөліктерін.

C.Бұрмаланудың ұзындық, бұрыштық, аудандық және басқа сипаттамалары.

D.Жер беті бейнесінің белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша салынуы.

E.Жердің кішірейтілген бейнесі.

$$$225А

Жиілік масштабтары үлкен не кіші мәнде болатын картадағы перпендикуляр екі бағыттар қалай аталады:

A.Басты бағыттар.

B.Координатты тор.

C.Мемлекеттік қоршау.

D.Меридиан жақындауы.

E.Румб.

$$$226D

ұзындықтың бұрмалануы картографиялық проекцияда қалай аталады:

A.Жер беті бейнесінің белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша салынуы.

B.Ойша материк астында орналасқан тыныш жағдайдағы теңіздер мен мұхиттардың деңгейлік беті.

C.Жазықтықта эллипсоидтың математикалық әдіспен бейнеленуі.

D.Жиілік масштаб ұзындығының басты масштабқа теңесетін бірліктермен белгіленген басты масштабтан айырмасы.

E.Сызықтық координаттар.

$$$227В

Ұзындық бұрмалану немен өлшенеді:

A.Метр.

B.Процент.

C.Градус.

D.Километр.

E.Литр.

$$$228Е

Картада жиілік масштабты аудандардың бұрмалануы қалай белгіленеді:

A.d.

B.l.

C.r.

D.t.

E.р.

$$$229А

Аудандардың жиілік масштабы дегеніміз:

A.Эллипсоидтың және шардың арасындағы жазықтықтардың қатынасы.

B.Берілген нүктеден алынған экватор мен нормаль арасындағы бұрыш.

C.Шар мен эллипс сызықтық өлшемдерінің қаншалықты азайғанының сызықтық өлшемдерінің қатынасы.

D.Жиілік масштаб ұзындығының басты масштабқа теңесетін бірліктермен белгіленген басты масштабтан айырмасы.

E.Картадағы шексіз кіші қиықтың эллипсоид немесе шардың бір бөлігіне қатынасы.

$$$230D

Проекциядағы бұрмалану түрлері:

A.Бұрмалану ұзындығы.

B.Аудандар бұрмалануы.

C.Торлардың бұрмалану.

D.Ұзындық, аудандық, бұрыштық бұрмалану.

E.Бұрыштық бұрмалану.

$$$231С

Бұрыштардың бұрмалануы дегеніміз:

A.Жиілік масштаб ұзындығының басты масштабқа теңесетін бірліктермен белгіленген басты масштабтан айырмасы.

B.Берілген нүктеде экватор мен нормаль арасындағы қатынаспен.

C.Эллипсоид бетіндегі бағыттардың жер бетіндегі бағыттармен алғандағы айырмасы.

D.Эллипсоидтың және шардың арасындағы жазықтықтардың қатынасы.

E.Сызықтық координаттармен.

$$$232Е

Эллипстің бұрмалану элементтері:

A.Жарты өс а және в.

B.Магнитті азимут.

C.β және β1.

D.Дирекциялық бұрыш.

E.Жарты өсь а және в, β және β1.

$$$233В

Номограмма не үшін керек:

A.Жер бетін белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша құрастыру.

B.Әр түрлі картографиялық проекцияларда қозғалыс көлемдерін анықтауға.

C.Жер көлемін дәл анықтау үшін.

D.Картаны конструктивтеу, бағалау, сақтау үшін.

E.Өлшеу әдістерін карта бойынша құру.

$$$234D

Номограмманы қай Кеңес профессоры құраған:

A.Аристотель.

B.И.Листинг.

C.М.В.Ломоносов.

D.Г.А.Гинзбургу.

E.Дикарх.

$$$235А

Номограмма мынаған мүмкіндік береді:

A.Р аудандарын табу, бұрышын анықтау.

B.Карта құрастыру.

C.Координаттар анықтау.

D.Қозғалысын анықтау.

E.Картаның масштабын анықтау.

$$$236С

қосымша аргументі номограммада неге тең:

A. .

B. .

C. немесе .

D. .

E. .

$$$237Е

Номограммада бұрышты қандай дәлдікпен табады:

A.0,01°.

B.0,2°.

C.0,5°.

D.0,98°.

E.0,1°.

$$$238А

Номограммада бұрмалану өлшемдерін қандай дәлдікте табады:

A.1/10 бөлік интервал.

B.1/100 бөлік интервал.

C.1/20 бөлік интервал.

D.1/30 бөлік интервал.

E.1/5 бөлік интервал.

$$$239В

үлкен бұрыш қозғалысын анықтайтын формула:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

$$$240А

үлкен бұрыш қозғалысын анықтауда қандай номограммалар қолданылады:

A.Торлық және шкалалық.

B.Негізгі және инженерлік.

C.Горизонтальдық.

D.Тура және кері.

E.Сызықтық.

$$$241D

қосымша аргументі неге тең, егер m=0,997, n=1,052:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$242С

Аудан масштабын анықтайтын формула:

A. . .

B. .

C. , .

D. .

E. .

$$$243А

Изокола дегеніміз не:

A.Картографиялық проекциялардағы сызықтық теңдіктер.

B.Жер бетінің белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша есептелуі .

C.Жердің шығыңқы формасы.

D.Картадағы таңбалар.

E.Орта масштабты карта.

$$$244D

Картада изоколдарды қай нүктелер біріктіреді:

A.Математикалық заңдылықтар бойынша анықталған.

B.Аттық.

C.Тік бұрыш астынан барлық нүктелерінде қиып өтетін сызық нүктелері.

D.Сызықтық, бұрыштық, аудандық қозғалыстардың сандық мәндерінің нүктелері.

E.Барлық нүктелер бір астрономиялық теңдікте болады.

$$$245Е

Изоколаның қандай формалары бар:

A.Тік бұрышты тік өлшемді және мөлшерлі.

B.Екі өсты.

C.Тор түрінде.

D.Әр түрлі формалы.

E.Сызық, доға, гипербола т.б. пішіндерде.

$$$246А

Сипаттамалары бойынша проекцияларды қандай түрлерге бөледі:

A.Тік бұрышты тік өлшемді және мөлшерлі.

B.Тік масштабты.

C.Тең санды.

D.Әр түрлі.

E.Тең қашықтықты.

$$$247С

Тең бұрышты проекция:

A.Картографиялық проекция, p=const или p=1.

B.Ендікті анықтауға мүмкіндік беретін проекция.

C.Картографиялық проекция .

D.Нүктенің географиялық координаттарын анықтауға мүмкіндік беретін проекция.

E.Ұзындықты анықтауға мүмкіндік беретін проекция.

$$$248А

Тік бұрышты проекцияда меридиан мен параллельдер арасындағы бұрыш қандай болуы тиіс:

A.90°.

B.100°.

C.50°.

D.40°.

E.10°.

$$$249В

Тең өлшемді проекциялар дегеніміз:

A.Кез келген географиялық координаттарды анықтауға мүмкіндік береді.

B.Картографиялық проекциялар p=const немесе p=1.

С.Ұзындықты анықтауға мүмкіндік беретін проекция.

D.Картаға түсіру кезінде бұрылу бұрыштарын ескермейтін проекция.

E.Картографиялық проекция: .

$$$250D

бұрыштарының максимальды қозғалысын тең өлшемді проекцияларда қалай табады:

A.

B.

C.

D.

E.

@@@Шартты белгілер және оның мінездемесі.

$$$251Е

Белгілі картографиялық проекциялар дегеніміз:

A.Кез келген географиялық координаттарды анықтауға мүмкіндік береді.

B.Ұзындықты анықтауға мүмкіндік беретін проекция.

С.Ұзындықты анықтауға мүмкіндік беретін проекция.

D.Кез келген географиялық координаттарды анықтауға мүмкіндік береді.

E.Аудандар мен бұрыштардың қозғалысын анықтайтын проекция.

$$$252Е

Тен бұрышты проекциялардың кемшілігі ол:

A.Бұрыштарының қатты жылжуы.

B.Формаларының қатты жылжуы.

C.Жер беті бейнесінің дәл көрінісін ала алмау.

D.Кіші жер бөліктерінде қолданылмау.

E.Аудандарының қатты жылжуы.

$$$253В

Тен өлшемді проекциялардың кемшілігі:

A.Аудандарының қатты жылжуы.

B.Бұрыштар мен салынатын территория формасының қатты өзгеруі.

C.Жер беті бейнесінің дәл көрінісін ала алмау.

D.Кіші жер бөліктерінде қолданылмау.

E.Формаларының ғана қатты қозғалуы.

$$$254А

Тең аралық картографиялық проекциялар дегеніміз:

A.Басты масштаб басты бағыттармен анықталатын белгілі проекциялар а=1, немесе в=1.

B.Бұрыштардың қателігі қарастырылмайтын картографиялық проекциялар:

.

C.Картографиялық проекциялар, аудандар жылжуынсыз: p=const немесе p=1.

D.Кез келген географиялық координаттарды анықтауға мүмкіндік береді.

E.Аудандар мен бұрыштардың қозғалысын анықтайтын проекция.

$$$255D

Меридиандар мен параллельдердің нормальды торының проекциялық классификациясын кім ұсынды:

A.И.Листинг.

B.Эратосфен.

C.Птоломей.

D.В.В.Каврайский.

E.Ломоносов.

$$$256А

Картографиялық проекциялар нормальды тордың меридиандар мен параллельдер түріне байланысты қалай бөлінеді:

A.Конустық, цилиндрлік, азимутальдық, поликоникалық, псевдоконустық, псевдоазимутальдық, жасанды.

B.Географиялық.

C.Территориальдық.

D.Тенбұрыштық.

E.Теңмасштабтық.

$$$257С

Параллельдері концентрирлі шеңберлі доғалы ал меридиандары олардың радиустары болатын бұрыштары пропорционал болатын проекция:

A.Цилиндрлік проекция.

B.Азимутальды проекция.

C.Нормальді конустық проекция.

D.Псевдоазимутальды проекция.

E.Поликонусты проекция.

$$$258D

Параллельдері - параллель түзулер ал меридиандары түзу параллельдеріне перпендикуляр болатын проекция:

A.Поликонустық проекция.

B.Псевдоазимутальды проекция.

C.Азимутальды проекция.

D.Нормальді цилиндрлік проекция.

E.Нормальді конустық проекция.

$$$259А

Көз нүктесінен шар бетінің перспективті жобалаумен алынатын проекция:

A.Перспективалық-азимутальды проекция.

B.Поликонустық проекция.

C.Псевдоазимутальды проекция.

D.Нормальді цилиндрлік проекция.

E.Нормальді конустық проекция.

$$$260С

Аудандар изоколын қандай түзумен белгілейді:

A.Шеңбермен.

B.Қисық сызықтармен.

C.Түзу сызықтармен.

D.Пунктирмен.

E.Тік бұрышпен.

$$$261D

Максимальды бұрыш қозғалуының изоколын қандай түзумен белгілейді:

A.Түзу сызық.

B.Пунктир.

C.Шеңбер.

D.Гипербола типті қисық сызық.

E.Тікбұрышты.

$$$262А

Проекциялардың түрлері:

A.Нормальді, қисық қосымша.

B.Перспективті азимутальді.

C.Тең масштабты.

D.Географиялық.

E.Поликоникалық.

$$$263С

Интерполирования не үшін жүргізеді:

A.Бұрыштың нөлдік бұрылысын анықтау.

B.Жер бетінің белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша есептелуі.

C.Аргументтің аралық мәндерін анықтау.

D.Жердің дәл өлшемін алу.

E.Картаны құрау, бағадау, сақтау, тарату.

$$$264А

Картометрия нені оқытады:

A.Сандық сипаттамаларды анықтау мақсатындағы карта бойынша өлшемдер координата нүктелері, сызық ұзындықтары мен арақашықтықтары т.б.

B.Жер бетінің белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша есептелуі

C.Жер көлемі.

Д.Картаны құрау, бағадау, сақтау, тарату.

E.Бұрыш бұрылуы.

$$$265В

Неліктен конустық проекцияда нормальды жылжу болады:

A.Ұзындық.

B.Ендік.

C.Проекция.

D.Бұрышы.

E.Формасы.

$$$266D

Сфероид пен шардағы, меркатор проекциясындағы меридиан түзуін не дейміз:

A.Ортодромия.

B.Меридиан.

C.Экватор.

D.Локсодромия.

E.Эпицентр.

$$$267В

Шарда доға болатын қисық сызықпен белгіленетін қысқа қашықтық түзуді көрсетіңіз:

A.Меридиан.

B.Ортодромия.

C.Экватор.

D.Локсодромия.

E.Эпицентр.

$$$268С

Қандай жағдайда ортодромия мен локсодромия арасында айырма пайда болады:

A.Ендік кішірейуі.

B.Ұзындықтың үлкеюі.

C.Ендіктің үлкеюі.

D.Ендік үлкеюі және ұзындықтың кішіреюі.

Е.Ендік пен ұзындықтың кішіреюі.

$$$269Е

Живри түзетуінің ортодромияда анықталуы:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

$$$270А

Интерполированиені қай жағдайда өткізуге болмайды:

A.Меридиандар мен параллельдер арасындағы аралық әр түрлі болғанда.

B.Меридиандар мен параллельдер арасындағы аралық бірдей болғанда.

C.Егер картографиялық проекцияда жылжулар болса.

D.Меридиандар мен параллельдер арасындағы аралық тең болғанда.

E.Егер ұзындық бұрылу нөлдік түзуі анықталған кезде.

$$$271D

Тең емес жағдайдағы меридиандар мен паралельдер арасындағы торлардың бірігу әдістері:

A.Сандық.

B.Сызықтық заттық.

C.Теңбұрыштық.

D.Графо-аналитикалық және аналитикалық.

E.Негізгі және инженерлік.

$$$272B

Жалпы географиялық карталарда теміржол және тас жол торабын көрсететін сызықтық белгілер қалай ажыратылады:

A.Мөлшері бойынша.

B.Түсі бойынша.

C.Ішкі құрылымы бойынша.

D.Ені бойынша.

E.Бағдарлау бойынша.

$$$273А

Гидрографияның негізі қандай түсті болып келеді:

A.Көк.

B.Қызыл.

C.Сары.

D.Қызғылт.

E.Қоңыр.

$$$274В.

Рельефтің негізі қандай түсті болып келеді:

A.Жасыл.

B.Қоңыр.

C.Қызыл.

D.Сары.

E.Қызғылт.

$$$275D

Жолдар құрылыс негізінде қандай түсті:

A.Қызғылт.

B.Сары.

C.Жасыл.

D.Қызыл.

E.Қоңыр.

$$$276А

Құрылыс негізінде жол мен рельефтен басқа элементтер:

A.Қара қызыл.

B.Қоңыр.

C.Жасыл.

D.Қызғылт.

E.Сары.

$$$277В

Карта құрастырудың маңызды әдістері:

A.Элипсті өлшегендегі картада жасалатын сандық кішірейту.

B.Карта мазмұнын жеке құрау, аралас әдіс.

C.Масштаб ауданын жеке дайындау.

D.Ортогонның жазықтықтағы проекциясын жасау.

E.Эллипсоидты жазықпен ауыстыру.

$$$278D

Карта құру қандай масштабтарда орындала береді:

A.Ірі.

B.Орташа.

C.Ұсақ.

D.Аралық не кішірейтілген масштабта.

E.Кез келген.

$$$279А

Карта құруда қай әдістер техникалық болады:

A.Оптикалық-механикалық, графикалық, аналитикалық.

B.Теңбұрышты.

C.Фототрансформирлеу.

D.Репродукциондық.

E.Аналитикалық.

$$$280Е

Оптикалық–механикалық әдіс картографиялық бейнелеуде мынаған бөлінеді:

A.Оптикалық–механикалық, графикалық.

B.Аналитикалық.

C.Репродукционды, фототрансформирлеу, аналитикалық.

D.Теңбұрыштық.

E.Фоторепродукциондық, фототрансформирлей, фототрансформирлеу.

$$$281В

Карта құрауды неден бастайды:

A.Масштаб.

B.Гидрография т.с.с. теңіздер, өзен, көлдер жағалау сызықтарынан.

C.Негатив.

D.Таңбалар.

E.Қолдану және құру әдістерін жасау.

$$$282С

Карта мазмұнындағы элементтерді негізге салу әдісі:

A.Аналитикалық.

B.Тенбұрыштық.

C.Фотомеханикалық әдіс.

D.Репродукционды.

E.Графикалық.

$$$283D

Фотомеханикалық әдіс неге байланысты.

A.Гидрография т.с.с. теңіздер, өзен, көлдер жағалау сызықтарынан.

B.Қолдану және құру әдістерін жасау.

C.Танбаларды анықтау.

D.Картографиялық материалдан негативке масштабты карта салу.

E.Координат нүктелерін анықтау.

$$$284А

Карта масштабы айқындалмайтын, бірақ объектінің орналасу бейнесі көрсетілетін картографиялық тәсіл:

A.Белгілеу тәсілі.

B.Сызықтық белгілеу тәсілі.

C.Изосызықтар тәсілі.

D.Сапалық фон тәсілі.

E.Ареалдар тәсілі.

$$$285С

Трансформирлеу қай жағдайда жүргізіледі:

A.Картографиялық проекциялардағы жылжуларды анықтау.

B.Өлшеу әдістерін карта бойынша құру.

C.Картографиялық проекциялар құрылған картадағы материалдардан өзге болғанда.

D.Жер бетін математикалық заңдылықпен табу.

E.Жердің дәл өлшемін алу.

$$$286А

Карта құруда оптикалық жобалағыштың қай түрлері қолданылады:

A.ПКВ, УТП –1(2).

B.Скафис.

C.Гелиограф.

D.Мензула.

E.Стерескоп.

$$$287С

Қай жобалағышта бейнелеу бес есе үлкейлуге не кішірейтуге мүмкіндігі бар:

A.УТП-1.

B.Стерескоп.

C.ПКВ.

D.УТП-2.

E.Барометр.

$$$288В

ПКВ жобалағышы қай формула бойынша масштабты анықтайды:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$289D

К мәні не үшін керек:

A.Өлшеу әдісін картада құру.

B.Жердің дәл өлшемін табу.

C.Жерді математикалық заңдылықпен табу.

D.Картографиялық материалдан негізге дейінгі қашықтықты анықтау.

E.Картаны құру бағалау сақтау.

$$$290С

Қай жобалағышта жобалау картографиялық материалдардан негатив немесе диапозитивке байланысты анықталады:

A.ПКВ.

B.Барометр.

C.УТП-2.

D.Стерескоп.

E.Скафис.

$$$291А

УТП-2 жобалағышының қандай жұмыс қасиеттері бар:

A.Вертикаль және горизонталь.

B.Тура.

C.Теріс.

D.Кіші масштабты.

E.Тік қисық.

$$$292С

Қай құралдың көмегімен картографиялық материалды өзіндік сипатпен үш есе кішірейтуге болады:

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 2380; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.063 сек.