Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Багатокомпонентні складні речення
Читайте также:
  1. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ
  2. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ
  3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ
  4. Односкладні речення, головний член яких співвідносний з підметом.
  5. Прості двоскладні речення.
  6. РЕЧЕННЯ. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СЛОВА.
  7. СКЛАДНІ ВИПАДКИ
  8. Складні синтаксичні конструкції
  9. Тема Синтаксис простого ускладненого речення. Однорідні члени речення у складі простого речення

СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

Лекція 5

 

1. Багатокомпонентні складні речення.

1.1. СПР з неоднорідною супідрядністю.

1.2. СПР з послідовною підрядністю.

1.3. СПР з однорідною супідрядністю.

1.4. Контаміновані багатокомпонентні СПР.

1.5. Складні сполучникові речення з різними видами зв’язку.

1.6. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення.

1.7. Складні сполучниково-безсполучникові речення.

2. Період.

3. Конструкції з чужим мовленням.

3.1. Пряма мова. 3.2. Непряма мова. 3.3. Невласне пряма мова. 3.4. Цитата.

4. Текст і його складники.

4.1. Текст. 4.2. Абзац. 4.3. Складне синтаксичне ціле.

 

Рекомендована література:

1. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. – К.: Вища школа, 1994. – 670 с.

2. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 408 с.

 

 

З розвитком людського мислення й ускладненням концептуальної картини світу розширювалося й коло одиниць мовної картини світу, зокрема змінювалися й ускладнювалися синтаксичні конструкції, за допомогою яких люди фіксували в мові наявність кількох ситуацій дійсності та відношення між ними. У синтаксисі сучасної української мові функціонують багатокомпонентні (неелементарні) складні речення різноманітної будови.

 

1.3. Складнопідрядні речення з неоднорідною супідрядністю – конструкції, у яких:

а) підрядні речення різного типу пояснюють один і той самий член або все головне речення – СПР з причленною супідрядністю:

1 Як би ми з тобою не говорили,|(← не зважаючи на що?) 2 все рівно

не зрозуміємо один одного, (чому? →) | 3 бо говоримо на різних мовах

(Григорій Тютюнник).

У таких реченнях підрядні завжди стосуються одного члена в головній частині чи всієї головної частини, по-різному пояснюючи її (підрядні завжди різновидові).

 

б) підрядні речення будь-яких типів пояснюють різні члени головної частини – СПР з різночленною супідрядністю:

1 Слова – це ті ж зерна, (які? →)| 2 що впали в родючу землю,| 1 це хліб наш насущний, (який? →)| 3 без якого не мислиме саме життя (Ю.Мушкетик).

Підрядні у таких реченнях завжди стосуються різних членів головної частини і є одновидовими (якщо підрядні стосуються однорідних членів речення) чи різновидовими (якщо стосуються неоднорідних членів речення).

в)одне підрядне прислівне (внутрішнє), а друге – стосується усього складу головної частини (зовнішнє) –СПР з комбінованою супідрядністю:

1 Ті гроші, (які? →) | 2 що вирахувані,| 1 ми вже заробили, (чому? →) | 3 бо оголошення тільки вчора прочитали (В. Канівець).1.2. Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю – такі конструкції, у яких лише перша підрядна частина перебуває в прямому, безпосередньому зв’язку з абсолютно незалежною у синтаксичному плані головною частиною, а кожне наступне підрядне синтаксично залежить від попереднього.

Класифікуючи СПР з послідовною підрядністю, учені беруть за основу різні критерії: кількість предикативних одиниць, характер зв’язку між компонентами, засоби зв’язку.

 

1 Переживав таке саме відчуття,| 2 якого зазнав колись хлоп’яком, упавши в густу кропиву,| 3 якаобпалила шкіру на лобі, шиї, руках,| 4 якими намагався захиститися (П. Гуріненко).

               
   
 
     
 
 
 


[ᴓвідчуття], (якогоᴓв кропиву), (якана руках), (якимиᴓ)

 

 
 

 

 


1.3. Складнопідрядні речення з однорідною супідрядністю – конструкції, в яких усі підрядні частини однаково пояснюють головну частину в цілому або якийсь один член головної частини.

 
 


1 Так вийшло,| 2 що в неї не було з собою дрібних грошей,|

3 а в мене взагалі тільки карбованець у кишені (В. Кисельов).

[ ], ( що ), а (ᴓкарбованець)

1 Я знову їхав по Вкраїні, по тих дорогах польових,| 2 де вздовж цвітутьсокирки сині,| 3 (де) пливегречок пахучий сніг,| 4 (де) шепочутьвівси сизостеблі і | 5 (де) вербихиляться до греблі (М. Рильський).

       
   
 

 


[ по дорогах], (де ), (), () і (),

 

1.4. Контаміновані багатокомпонентні складнопідрядні речення – структури, в яких по-різному комбінуються однорідна супідрядність, неоднорідна супідрядність і послідовна підрядність.

 

1.5. Складні сполучникові речення з різними видами зв’язку – неелементарні сполучникові конструкції, у яких наявний і сурядний, і підрядний зв’язки. Такі речення становлять найчисельнішу групу складних сполучникових багатокомпонентних речень; вони здебільшого мають кілька рівнів членування (І – зовнішній, ІІ, ІІІ і т. д. – внутрішні), причому переважають конструкції з провідним сурядним синтаксичним зв’язком (на І-му рівні членування).

 

1 Дівчина солодко спить і бачить найліпші рожеві ранкові сни,(І р.чл.)| 2 а електричний годинник, (ІІ р.чл.) | 3 який Альберт сам сконструював і (ІІ р.чл.) | 4 який показує час з точністю до кількох наносекунд, мільярдних частин секунди,| 2 вже дав сигнал, (І р.чл.)| 5 і машинаввімкнула електричний чайник (В. Собко).

 

,а ,і

 
 
       
 
   

 


1.6. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення – речення, що складаються з трьох і більше предикативних одиниць і являють собою багатокомпонентні безсполучникові утворення, частини яких можуть перебувати між собою у відношеннях однорідності або неоднорідності.

 

1Чагарі,| 2 долини, | 3на небі палкому ніде ні хмаринки (Леся Українка).

 

1.7. Складні сполучниково-безсполучникові речення– багатокомпонентні синтаксичні конструкції, між частинами яких можуть бути наявні різноманітні синтаксичні зв’язки – сполучниковий і безсполучниковий, сурядний і підрядний, залежно від чого мовознавці виокремлюють три типи утворень:

а) із сурядністю і безсполучниковістю

б) із підрядністю і безсполучниковістю

в) із сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю.

 

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 7332; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.