Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Здійснення синаптичної передачі нервового імпульсу
НЕРВОВА СИСТЕМА

 

Нервова система (НС) – сукупність структур в організмі людини, що поєднують, узгоджують, регулюють роботу органів і систем, забезпечують зв'язок організму з навколишнім середовищем, а також діяльність людини як соціальної істоти.

НС утворена нервовою тканиною.

Нервова тканина представлена нервовими клітинами (нейронами), які спеціалізуються на проведенні нервових імпульсів, і клітинами нейроглії (їх у 40 разів більше, ніж нейронів), які забезпечують нейронам в ЦНС механічну і трофічну підтримку.

У будові нейрона розрізняють:

- тіло (перикаріон);

- короткі відростки (дендрити) – переважно невеликої довжини; проводять нервові імпульси до тіла;

- довгий відросток (аксон)– може бути довжиною до кількох метрів, оточений мієліновою оболонкою, яка утворена шванівськими клітинами (представниками нейроглії); проводить нервові імпульси від тіла.

Види нейронів за будовою:

- уніполярні – від тіла відходить тільки один відросток;

- біполярні – від тіла відходять два відростки;

- псевдоуніполярні – від тіла відходить один відросток, який розгалужується на два;

- мультиполярні – від тіла відходить багато відростків.

Види нейронів за функціями:

- аферентні (чутливі, доцентрові)– проводять нервовий імпульс від рецептора до ЦНС;

- вставні – зв’язують між собою нейрони в ЦНС;

- еферентні (рухові, відцентрові)– проводять нервовий імпульс від ЦНС до робочого органа (ефектора).

 

Головні процеси, що відбуваються у НС:

- збудження (виникнення нервового імпульсу);

- гальмування (припинення збудження).

Нервовий імпульс – сигнал електрохімічної природи, який проходить через мембрани нейронів.

Синапс – місце функціонального сполучення між нейронами, у якому здійснюється передача нервового імпульсу.

Нейрон, який передає нервовий імпульс через синапс, називається пресинаптичним (закінчення йогоаксона має цибулиноподібне розширення). Нейрон, який приймає нервовий імпульс через синапс, називається постсинаптичним.

Структура синапса:

- пресинаптична мембрана;

- синаптична щілина;

- постсинаптична мембрана.

Нервовий імпульс змінює поляризацію пресинаптичної мембрани. При передачі нервового імпульсу із пухирців, які є в цибулиноподібному розширенні пресинаптичного нейрона, через пресинаптичну мембрану у синаптичну щілину вивільняється медіатор (норадреналін або ацетилхолін). Молекули медіатора дифундують через синаптичну щілину і зв’язуються з певними білковими молекулами постсинаптичної мембрани – рецепторами. При цьому змінюється конфігурація рецепторів, що призводить до відкривання іонних каналів, через які у постсинаптичний нейрон проникають іони Na+ (внаслідок цього змінюється поляризація постсинаптичної мембрани; це означає, що імпульс передано).

Принцип роботи НС рефлекторний.

Рефлекс – реакція організму у відповідь на будь-яке подразнення, яка здійснюється і контролюється НС.

Рефлекторна дуга – шлях, по якому проходить нервовий імпульс при здійсненні рефлексу.

Рефлекторна дуга включає:

1) сприймаючий апарат (рецептор);

2) аферентний (чутливий, доцентровий) нейрон;

3) вставний нейрон (може бути відсутній або може бути кілька);

4) еферентний (руховий, відцентровий) нейрон;

5) робочий орган (ефектор).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 1519; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.