Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Продовження табиці 1.3

Читайте также:
  1. II. ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПРО ЕКЮ, ЩО ПЕРЕТВОРИЛОСЯ НА СУХИЙ ЛИСТОК
  2. V. ПРОДОВЖЕННЯ РОЗДІЛУ ПРО КЛОДА ФРОЛЛО
  3. VI. ПРОДОВЖЕННЯ ОПОВІДАННЯ ПРО КЛЮЧ ВІД ЧЕРВОНОЇ БРАМИ
  4. Продовження строку досудового розслідування
  5. Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строківПродовження табиці 1.3

Продовження табиці 1.3

Обчислення площ контурів і складання експлікацій

Після ув`язки площ секцій приступають до вирахування площ контурів: масивів угідь, кварталів населених пунктів, окремих шляхів, канав та ін. угідь. Контури нумеруються арабськими цифрами в порядку їх розміщення в секціях, нумерація повинна бути загальною на весь план, починаючи з першої цифри та закінчуючи останньою.

Площі контурів угідь вираховуються планіметром (двома обводами при одному положенні плюса), графічним способом визначають площі прямолінійних і вузьких контурів (дороги, струмки, канали та ін.). Площу інших контурів визначають за допомогою планіметра, за винятком дуже малих контурів. Площі контурів площею менше 1 см2 визначають за допомогою палетки, два рази міняючи її положення.

Площі вкраплених контурів вираховують одним контуром. Потім визначають площу вкрапленого контура. Розрахунки ведуться в спеціальній відомості (таблиця 1.3).

 

 

Таблиця 1.3

Відомість вирахування площ контурів

Масштаб плану : 1 : 5000 Планіметр : Planix 7

№ конт. Назва угідь Відліки планім. Площа, га Площа вкр. конт. Площа контур. га Поправка Ув’язана площа
І секція 239,80 га
Рілля 87,5 87,4 87,4 87,44   82,7 -0,20 82,5
В т.ч. ліс 4,6 4,6 4,6   4,6 4,6   4,6  
В т.ч. польова дорога 350 ∙ 4   0,14 0,14   0,14  
Рілля 77,90 77,80 77,90 77,86   77,13 -0,20 76,93  
В т.ч. Польова дорога 825 ∙ 4   0,33 0,33   0,33  
В т.ч. Польова дорога 1000 ∙ 4   0,40 0,40   0,40  
Сінокіс 2,1 2,1 2,1 2,1   2,1   2,1  
Сінокіс 1,6 1,6 1,6 1,6   1,6   1,6  
Рілля 62,2 62,2 62,1 62,2   58,89 -0,09 58,8  
                   

 

 

В т.ч. Ліс 1,6 1,5 1,4   1,5 1,5   1,5  
В т.ч. Ліс 1,8 1,8 1,8   1,8 1,8   1,8  
Ліс 9,6 9,7 9,5 9,6   9,6   9,6  
Ліс 8,0 7,8 7,9 7,9   7,9   7,9  
Рпр. = 240,29 Рт. = 239,80 f = +0,49 fдоп. = ± 1,24  
ІІ секція 152,50 га  
Рілля 126,5 126,6 126,5 126,55   126,55 -0,15 126,4  
Маг. дорога 830 ∙ 30 2,5   2,5   2,5  
Рілля 23,6 23,5 23,7 23,6   23,6   23,6  
Рпр. = 152,65 Рт. = 152,5 f = +0,15 fдоп. = ± 0,99  
ІІІ секція 293,50 га
Рілля 76,2 76,3 76,2 76,25   75,15 -0,15 75,0
В т.ч. Польова дорога 1000 ∙ 4   0,4 0,4   0,4
                     

  

В т.ч. Польова дорога 750 ∙ 4   0,3 0,3   0,3
В т.ч. Польова дорога 1000 ∙ 4   0,4 0,4   0,4
Рілля 52,0 52,0 52,1 52,05   51,7 -0,10 51,6
21а В т.ч. Польова дорога 875 ∙ 4   0,35 0,35   0,35
Маг. дорога 800 ∙ 30 2,4   2,4   2,4
Рілля 19,4 19,4 19,4 19,4   19,4   19,4
Госп. двір 11,0 10,9 10,8 10,9   10,9   10,9
Рілля 43,2 43,3 43,1 43,2   43,2 -0,10 43,1
Рілля 72,8 72,8 72,8 72,8   72,55 -0,15 72,4
В т.ч. Польова дорога 625 ∙ 4   0,25 0,25   0,25
Ліс 8,6 8,6 8,6 8,6   8,6   8,6
Рілля 17,3 17,3 17,3 17,3   17,3   17,3
Рпр. = 294,0 Рт. = 293,5 f = + 0,50 fдоп. = ± 1,33
ІV секція 231,40 га
Рілля 67,9 67,9 67,8 67,87   67,37 -0,07 67,3
                           

 

 

В т.ч. Польова дорога 1250 ∙ 4   0,5 0,5   0,5
Маг. дорога 1900 ∙ 40 7,6   7,6   7,6
Рілля 138,9 138,9 139,0 138,94   138,94 -0,14 138,8
Ліс 17,2 17,2 17,2 17,2   17,2   17,2
Рпр. = 231,61 Рт. = 231,4 f = + 0,21 fдоп. = ± 0,77
V секція 98,20 га
Населений пункт 91,6 91,7 91,5 91,6   91,6   91,6
Маг. дорога 1650 ∙ 40 6,6   6,6   6,6
Рпр. = 98,2 Рт. = 98,2 f = 0 fдоп. = ± 0,79

Суму площ контурів порівнюють з загальною площею секції. Допустиму нев’язку обчислюють по формулі:

де М – знаменник масштабу плану; Р – площа секції, га.

Складання кальки контурів та експлікацій земель.

Після обчислення площ контурів угідь оформляється калька контурів. Кальку контурів оформляють в туші. На кальці контурів угідь межі секцій відтіняються червоним кольром лінією товщиною 0,5-0,8 мм. Під номером контура виписують його площу чорною тушшю. Номера секцій та їх площі виписують червоною тушшю. В правому нижньому кутку викреслюють штамп, в лівому – опис суміжних земель. Подають експлікацію земель.

Спочатку складають контурну експлікацію (таблиця 1.4), а пізніше складають зведену експлікацію земель в межах плану (таблиця 1.5).

Таблиця 1.4

Контурна експлікація земель

Рілля Сінокіс Ліс Нас. пункт Маг. дорога Пол. дороги Госп. жвір
82,5 2,1 4,6 91,6 2,5 0,14 10,9
76,93 1,6 1,5     2,4 0,33    
58,8     1,8     7,6 0,40    
126,4     9,6     6,6 0,40    
23,6     7,9         0,30    
75,0     8,6         0,40    
51,6                 21а 0,35    
19,4                 0,25    
43,1                 0,50    
72,4                        
17,3                        
67,3                        
138,8                        
  853,13   3,7   34,0   91,6   19,1   3,0   10,9

 

Складання контурної експлікації вимагає уважності виконання та правильності заповнення. У результаті обрахунків, ми отримуємо площі кожного угіддя.

 

 

Таблиця 1.5

Зведена експлікація земель

у межах Ліщанецької сільської ради

№ за пор. Назва угіддя Площа
га %
Рілля 853,13 84,06
Сінокіс 3,7 0,36
Ліс 34,0 3,35
Населений пункт 91,2 8,98
Магістральна дорога 19,1 1,88
Польові дороги 3,0 0,30
Господарський двір 10,9 1,07
  Всього земель в межах плану 1015,4

 

Зведену експлікацію складають на основі контурної експлікації, для того, щоб знати точну площу кожного угіддя. Також вираховують процентне співвідношення, щоб знати яку частину із загальної площі займає кожне угіддя.

 

2. АНАЛІЗ ФАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

2.1 Загальні відомості про господарство

Господарство розташоване неподалік від районного центру і має сприятливі умови для ведення сільського господарства. Великі площі ріллі дозволяють отримувати великі та сталі прибутки із ведення сільського господарства.

2.2 Характеристика природних та економічних умов господарства.

Кліматичні умови дозволяють раціональному використанню угідь, вітри помірні рельєф рівнинний.

При вивченні клімату слід звернути увагу на ті його особливості, які впливають на умови сільськогосподарського виробництва.

Окрім загальної характеристики рельєфу, необхідно звернути увагу на питому вагу сільськогосподарських угідь.

Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 184; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.009 сек.