Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відомість трансформації угідь

Читайте также:
  1. Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
  2. ОБОРОТНО – САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
  3. Особливості та фази трансформації посткомуністичних суспільств
  4. Розміщення угідь на території господарства.
  5. Тема 25: Правова свідомість і правова культура та шляхи їх формуванняТрансформація і поліпшення угідь.

Визначення складу і площі угідь.

Обґрунтування проектних пропозицій щодо системи використання земель в господарстві.

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ І ОРГАНІЗАЦІЇ УГІДЬ

Характеристика земель сільськогосподарського призначення

Склад земель сільськогосподарського призначення.

Розподіл земель сільської ради за категоріями

Назва категорії земель Площа
га %
Землі сільськогосподарського призначення 867,73 85,49
Землі житлової та громадської забудови 91,2 8,98
Землі лісогосподарського призначення 34,0 3,35
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення 13,9 2,18
Всього земель в межах сільської ради 1015,4

Обрахувавши дану таблицю, ми знайшли площі земель по категоріях і встановили їх співвідношення між собою.

 

Характеристика земель сільськогосподарського призначення подається у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

№ з/п Назва с. г. угідь Площа
га %
Рілля 853,13 97,99
Сінокіс 3,7 0,42
Під господарськими будівлями та дворами 10,9 1,25
Під польовими дорогами та прогонами 3,0 0,34
  Всього земель с-г сільськогосподарського призначення 870,73

Встановлення земель сільськогосподарського призначення сприяє правильному розподілу земель для раціонального їх використання.

 

 

В процесі розробки проекту студент вирішує питання найбільш раціонального використання земель з врахуванням економічних та природних умов, намічається трансформація угідь. Виконуючи це завдання студент повинен визначити проектні площі основних сільськогосподарських угідь і сівозмін. Необхідними даними для встановлення складу і співвідношення угідь та сівозмін є потреба в кормах тварин і птиці. Розрахунки потреби в кормах по даних визначення поголів’я тварин і птиці на земельну площу попередньо встановивши перспективні площі сільськогосподарських угідь.

Перехід від фактичної до проектної структури угідь проходить шляхом їх часткової трансформації. Транформація - це перехід одного виду угідь в інший.

Одночасно з трансформацією угідь розробляють заходи по їх покращенню: зрошення,осушення,гіпсування.

Дані трансформації записані в таблиці 3.1.

Контроль відомості попередньої трансформації угідь: сума площ кожного угіддя по порядку повинна дорівнювати існуючій площі угідь, сума площ кожної графи буде складати площу угідь за проектом.


Таблиця 3.1

Назва угідь Існуюча площа Передбачається використати в такі угіддя
Рілля Сінокіс Ліс Нас. пункт Маг. Дор. Пол. Дор. Госп. двір  
Рілля 853,13 833,73 19,4            
Сінокіс 3,7   3,7            
Ліс 34,0     34,0          
Нас. пункт 91,2       91,2        
Маг. Дор. 19,1         19,1      
Пол. Дор. 3,0           3,0    
Госп. двір 10,9             10,9  
Всього : 1015,4 833,73 23,1 34,0 91,2 19,1 3,0 10,9  

На основі проведеного розрахунку по визначенню проектних площ земельних угідь складається експлікація земель за проектом та структура сільськогосподарських угідь (таблиця 3.2 та 3.3).Таблиця 3.2

Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 556; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.199.178
Генерация страницы за: 0.006 сек.