Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Напряженность электрического поля в диэлектрике 1 страница
Блок 228

<question1>Жас ерекшелік психологиясының салалары:

<variant>жеткіншектер пихологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының салалары -

<variant>жасөспірімдер психологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының салалары:

<variant>төменгі сынып оқушылар пихологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының салалары.

<variant>барлық жауаптар дұрыс

<variant>жеткіншектер пихологиясы

<variant>төменгі сынып оқушылар пихологиясы

<variant>жас өспірімдер психологиясы

<variant>балалар психологиясы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының зерттейтін мәселесі?

<variant>төменгі сынып оқушылар пихологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының зерттейтін мәселесі:

<variant>жеткіншектер пихологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының зерттейтін мәселесі.

<variant>жас өспірімдер психологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Педагогикалық психологиясының бөлімі?

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>жас өспірімдер психологиясы

<variant>төменгі сынып оқушылар пихологиясы

<variant>жеткіншектер пихологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Ерте сәбилік шақтағы жетістіктер қанша жас аралығында болады<variant>1-3

<variant>3-5

<variant>2-3

<variant>3-4

<variant>1-6

<question1>Ерте сәбилік шақта баланың психикасының дамуына қандай жағдай ықпал етеді?

<variant>тік жүруді үйренуі

<variant>алғашқы қадамын тастауы

<variant>сөйлеуі

<variant>ойлауы

<variant>күлуі

<question1>Сәби алғашқы қадамды қандай шақтың соңында жасайды:

<variant>нәрестелік шақтың соңында

<variant>жасқа толғанда

<variant>үш жаста

<variant>ерте сәбилік шақта

<variant>екі жаста

<question1>Екі жастағы бала өзінің жүрісіне қандай жолдар іздестіре бастайды:

<variant>кедергілер

<variant>жүгіру

<variant>ойнау

<variant>секіру

<variant>білмеймін

<question1>Ерте сәбилік шақтағы баланың психикасының дамуына қандай жағдай әсер етеді:

<variant>заттық әрекеттер

<variant>табиғат

<variant>адам

<variant>жануар

<variant>өсімдік

<question1>Өзінің ақыл ой шешімдерінде бала кімдерге қарап бағдар алады:

<variant>үлкендерге

<variant>табиғатқа

<variant>қоғамға

<variant>жануарларға

<variant>айналаға

<question1>Ерте сәбилік шақта ойлауды дамыту үшін қандай әрекеттер маңызды:

<variant>құралдық әрекеттер

<variant>заттық

<variant>бейнелік

<variant>суреттік

<variant>әрекеттік

<question1>Жас ерекшклігі психологиясының зерттеу пәні не?

<variant>адамның психикасының жас ерекшелігі динамикасы

<variant>адам психологиясы

<variant>психикалық процестер

<variant>таным процестері

<variant>барлық жауап дұрыс

<question1>Педагогикалық және Жас ерекшелік психологиясының байланысын немен түсіндіруге болады?

<variant>зерттеу объектісінің ортақтығы

<variant>зерттеу пәнінің ортақтығы

<variant>зерттеу әдістерінің ортақтығы

<variant>Заңдылықтарының ортақтығы

variant>барлық жауап дұрыс

 

<question1>Төмендегі қайсысы Жас ерекшелік психологиясының бөлімдеріне жатады:

<variant>жеткіншектер психологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалім психологиясы

< барлық жауап дұрыс

<question1>Баланың психикалық дамуының қайнар көздерін түсіндіретін ағымдарды атаңыз.

<variant>биологиялық және әлеуметтік

<variant>экономикалық және әлеуметтік

<variant>қаржы және экономикалық

<variant>тарихи және әлеуметтік

<variant>экологиялық

<question1>Жоғары психикалық функциялардың даму теориясын жасаған кім?

<variant>Л.С. Выгодский

<variant>Н.К.Крупская

<variant>А.С.Макаренко

<variant>К.Д.Ушинский

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question1>Өтпелі кезең қай жас аралығын қамтиды?

<variant>11-15

<variant>7-12

<variant>11-19

<variant>10-16

<variant>24-27

<question1>«Өтпелі», «бетбұрыс», «қиын» кезең деген атау қай жас кезеңдерінде кездеседі...

<variant>жеткіншек кезең

<variant>балдырғандық кезең

<variant>мектепке дейінгі кезең

<variant>бастауыш кезең

<variant>жасөспірім кезең

<question1>Жеткіншектік кезеңнің маңыздылығы неде...

<variant>моральдық және әлеуметтік негізінің қалыптасуында

<variant>анализаторлардың белсенді қызмет атқаруында

<variant>еліктеушілік қасиетінің байқалуында

<variant>өзіндік сананың пайда болуы

<variant>тілдің дамуы

<question1>Организмнің қайта құрылуы неден басталады:

<variant>эндокриндік жүйедегі өзгерістерден

<variant>кеуде клеткасының шеңберінің өсуінен

<variant>бойдың ұзаруынан

<variant>ет күшінің артуынан

<variant>жүрек ,қан тамыр жүйесі ұлғаюынан

<question1>Организмнің қайта құрылуында қай эндокриндік бездің қызметі күшейеді...

<variant>гипофиз

<variant>эпифиз

<variant>ұйқы безі

<variant>жыныс безі

<variant>қалқанша без

<question1>Қай жаста жамбас сүйектері бекіну аяқталады...

<variant>20-21

<variant>16-17

<variant>18-19

<variant>22-23

<variant>23-24

<question1>Антропологтар қай шақты бала ересек қоғамның өміріне өтуі жүзеге асатын кезең деп қарады...

<variant>жеткіншек шақта

<variant>сәбилік шақта

<variant>\мектеп жасына дейінгі шақта

<variant>бастауыш мектеп кезіндегі шақта

<variant>жасөспірім шақта

<question1>Танымдық мүдделердің басым бағыттылығы қай шақта қалыптасады...

<variant>жеткіншек шақта

<variant>балалық шақта

<variant>бастауыш шақта

<variant>жасөспірім шақта

<variant>ересек шақта

<question1>Жеткіншектің өзін болашаққа даярлау жөніндегі іс- әрекет қай кластардан басталады...

<variant>5-6

<variant>1-3

<variant>3-4

<variant>6-9

<variant>10-11

<question1>Ересек пен жеткіншек арасында қандай жағдайда қарама -қарсылық туады...

<variant>Әлі бала деп қарайтын көзқарас сақталса

<variant>жеткіншекті досындай көрсе

<variant>үлкен адам қатарына жатқызса

<variant>ересекпен жеткіншектің арасында кикілжің туса

<variant>ер есекті сыйламаса

<question1>Жеткіншектерге тіл алу моралы қай кезде принципті теңдік жағдайында болады...

<variant>жолдастарымен қатынаста

<variant>ата- анамен қатынаста

<variant>ересектермен қатынаста

<variant>балалармен қатынаста

<variant>қарттармен қатынаста

<question1>Жеткіншектік жаста қарым-қатынас үшін өте маңызды ерекшелік...

<variant>құрдастарының талаптарын еске алу

<variant>қарым- қатынасының ролін есепке алу

<variant>жеке бастың қасиеттерін ұғыну

<variant>өзін- өзі бағалау

<variant>жауаптардың бәрі дұрыс

<question1>Жеткіншектердің ерекшелігі:

<variant>дербестікке ұмтылу

<variant>ересектерге еліктеу

<variant>үлкендерге сену

<variant>балалық қасиеттердің байқалуы

<variant>жауаптың бәрі дұрыс

<question1>Жыныстық толысудан басталып ересектің басталуымен аяқталатын даму стадиясы...

<variant>жасөспірім

<variant>қарттық

<variant>жеткіншектік

<variant>ересектік

<variant>жауаптардың барлығы дұрыс

<question1>Жасөспірімдік кезеңде жеткіншек жас кезеңіндегі жан күйзелістері біршама басылады...

<variant>бала организмінің дамуы толық ересектікке өтеді

<variant>жыныстық толысу басталады

<variant>сүйіспеншілік сезімдері оянады

<variant>білім алуға ынтасы артады

<variant>барлық жауаптар дұрыс

<question1>«Екінші Мен» қасиеті қалыптасатын жас кезеңі...

<variant>жасөспірім шақ

<variant>бастауыш мектеп оқушылары

<variant>жеткіншектік шақ

<variant>ересектік шақ

<variant>барлық жауаптары дұрыс

<question1>Спорттың кейбір түрлерінде ең көп жетістіктерге жететін кезең...

<variant>бала жастық

<variant>ересектік

<variant>жеткіншектік

<variant>бастауыш мектеп жасында

<variant>кіші мектеп жасы

<question1>Жеке адамның толысуымен қалыптасудың аяқталатын кезеңі...

<variant>жасөспірімдік

<variant>жеткіншектік

<variant>ересектік

<variant>қарттық

<variant>барлық жауаптары дұрыс

<question1>Мектепке дейінгі шақты ата...

<variant>ерте сәбилік шақ , сәбилік шақ , естиярлық шақ

<variant>ерте сәбилік шақ, жеткіншектік шақ , сәбилік шақ

<variant>естиярлық шақ , нәрестелік шақ , жеткіншектік шақ

<variant>сәбилік шақ , балалық шақ , жеткіншектік шақ

<variant>барлық жауаптары дұрыс

<question1>Ерте сәбилік шақты ата...

<variant>3 жасқа дейін

<variant>4 жаспен 5 жасқа дейін

<variant>2,5 жастан 4 жасқа дейін

<variant>3 жастан 5 жасқа дейін

<variant>1 жасқа дейін

<question1>Бала бақшасындағы топтарды ата...

<variant>ерте сәбилік шақ, естиярлар, даярлық тобы

<variant>кішкентайлар, естиярлар, бозбалалар, жеткіншектер

<variant>ерте сәбилік шақ, естиярлар, бөзбалалар, жеткіншектер

<variant>ерте сәбилік шақ, естиярлар, кішкентайлар тобы

<variant>даярлық, бозбалалық ерте сәбилік шақ, естиярлар тобы

<question1>Қай кезде балалар биологиялық өзгеріске ұшырайды...

<variant>жеткіншектік

<variant>нәрестелік

<variant>сәбилік

<variant>бөбек

<variant>естиярлық

<question1>Мектепке дейінгі шақта көптеген құрылымдар .............әрекетінде пайда болады:

<variant>ойын

<variant>жаттау

<variant>қуану

<variant>мінез

<variant>жылау

<question1>Жаңа туған бала:

<variant>туғаннан 1-2 айға дейін

<variant>туғаннан екі жасқа дейін

<variant>туғаннан бес жасқа дейін

<variant>туғаннан он күнге дейін

<variant>туғаннан үш жасқа дейін

<question1>Қай кезде баланың қимыл қозғалысы ойын үстінде қалыптасады...

<variant>бастауыш мектеп кезінде

<variant>ересектікте

<variant>бөбек кезінде

<variant>жеткіншектік кезде

<variant>нәрестелікте

<question1>Қай кезде балалардың сөйлеу қабілеті үлкен дәрежеге жетеді, ойы дамиды...

<variant>бастауыш мектеп кезінде

<variant>ересектікте

<variant>бөбек кезінде

<variant>жеткіншектік кезде

<variant>нәрестелікте

<question1>Сензитивтік кезең...

<variant>1-3 жас

<variant>2-7 жас

<variant>5-7 жас

<variant>6-7 жас

<variant>4-7 жас

<question1>Қай кезеңде балалардың тілі шығып, тілдің грамматикалық ережелерін меңгереді...

<variant>бөбек

<variant>нәрестелік

<variant>сәбилік

<variant>ерте сәбилік

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>Еңбектеу жас балада ..

<variant>7айдан 12 айға дейін

<variant>3 айдан 5 айға дейін

<variant>1 айдан 10 айға дейін

<variant>11айдан 12 айға дейін

<variant>2 айдан 10 айға дейін

<question1>Сәбилік шақ ...?

<variant>3 жасқа дейінгі шақ

<variant>1 жасқа дейінгі шақ

<variant>7 жасқа дейінгі шақ

<variant>6 жасқа дейінгі шақ

<variant>4 жасқа дейінгі шақ

<question1>Мектептік кезең ....?

<variant>6-17

<variant>7-19

<variant>6-13

<variant>7-15

<variant>3-18

<question1>Бөбектік шақ ?

<variant>1-3

<variant>1-5

<variant>2-7

<variant>2-3

<variant>3-4

<question1>Мектеп жасына дейінгі шақ ?

<variant>3-6

<variant>3-7

<variant>2-5

<variant>3-5

<variant>4-5

<question1>Ақыл тісі қай кезеңде шығады:

<variant>ересек

<variant>жасөспірімдік

<variant>сәбилік

<variant>мектеп жасында

<variant>мектепке дейінгі шақта

<question1>Шартсыз рефлекстердің ішінде қандай процесс күшті дамыған:

<variant>ему процесі

<variant>жылау процесі

<variant>күлу процесі

<variant>Ұстау процесі

<variant>сөйлеу процесі

<question1>Ересек кезеңді жүйелі кешенді зерттеуді қолға алып басқарған кім:

<variant>Г.Б. Ананьев

<variant>П.П. Блонский

<variant>Л.И. Божович

<variant>А.В. Запорожец

<variant>Л.С.Выготский

<question1>Жеткіншек дағдарысы:

<variant>11-15 жаста

<variant>20-25 жаста

<variant>7-11 жаста

<variant>17-23 жаста

<variant>30-40 жаста

<question1>Лазурский табиғи эксприментті алғаш рет қай жылы енгізді?

<variant>1910

<variant>1817

<variant>1966

<variant>1938

<variant>1957

<question1>Қысқа мерзімді бақылау дегеніміз?

<variant>бір аптадан бірнеше айға дейін

<variant>бір ғасыр

<variant>бірнеше жылға дейін

<variant>бір тәулік

<variant>бір сағат

<question1>Жасанды жолмен жасалатын әдіс

<variant>эксперимент

<variant>бақылау

<variant>ұзақ мерзімді бақылау

<variant>қысқа мерзімді бақылау

<variant>барлық жауап дұрыс

<question1>Жадырау комплексі...

<variant>баланың өз жақындарын тануы

<variant>баланың жылтырақ нәрсеге құмар болуы

<variant>баланың жүре бастауы

<variant>тілінің дамуы

<variant>тістерінің шығуы

<question1>Ерте сәбилік шақтағы жетістіктер қанша жас аралығында болады...

<variant>1-3

<variant>3-5

<variant>2-3

<variant>3-4

<variant>1-6

<question1>Қанша жастағы бала тәуелсіз бола алады...

<variant>3

<variant>13

<variant>5

<variant>6

<variant>1

<question1>Сәби алғашқы қадамды қандай шақтың соңында жасайды...

<variant>нәрестелік шақтың соңында

<variant>жасқа толғанда

<variant>үш жаста

<variant>ерте сәбилік шақта

<variant>екі жаста

<question1>Екі жастағы бала өзінің жүрісіне қандай жолдар іздестіре бастайды

<variant>кедергілер

<variant>жүгіру

<variant>ойнау

<variant>секіреу

<variant>білмеймін

<question1>Өзінің ақыл ой шешімдерінде бала кімдерге қарап бағдар алады...

<variant>үлкендерге

<variant>табиғатқа

<variant>қоғамға

<variant>жануарларға

<variant>айналаға

<question1>Жас ерекшелігі психологиясының зерттеу пәні не...

<variant>адамның психикасының жас ерекшелігі динамикасы

<variant>адам психологиясы

<variant>психикалық процестер

<variant>таным процестері

<variant>барлық жауап дұрыс

<question1>Педагогикалық және Жас ерекшелік психологиясының біртұтастығын немен түсіндіруге болады...

<variant>зерттеу объектісінің ортақтығы

<variant>зерттеу пәнінің ортақтығы

<variant>зерттеу әдістерінің ортақтығы

<variant>Заңдылықтарының ортақтығы

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 67; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.251
Генерация страницы за: 0.054 сек.