Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Напряженность электрического поля в диэлектрике 2 страница
<variant>барлық жауап дұрыс

<question1>Төмендегі қайсысы Жас ерекшелік психологиясының бөлімдеріне жатады...

<variant>жеткіншектер психологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалім психологиясы

<variant>барлық жауап дұрыс

<question1> Жеткіншек кезең қай жасты қамтыйды...

<variant>11-15ай

<variant>7-12

<variant>10-16

<variant>24-27

<variant>11-19

<question1>Педогогикалық және Жас ерекшелік психологиясының біртұтастығын немен түсіндіруге болады-

<variant>зерттеу объектісінің ортақтығы

<variant>зерттеу пәнінің ортақтығы

<variant>зерттеу әдістерінің ортақтығы

<variant>Заңдылықтарының ортақтығы

<variant>барлық жауаптар дұрыс

<question1>Жоғары психикалық функциялардың дамыту теориясын жасаған кім...

<variant>Л.С. Выготский

<variant>Н.К.Крупская

<variant>А.С.Макаренко

<variant>К.Д.Ушинский

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question1>Жеткіншектік кезеңнің маңыздылығы неде...

<variant>моральдық және әлеуметтік негізінің қалыптасуында

<variant>анализаторлардың белсенді қызмет атқаруында

<variant>еліктеушілік қасиетінің байқалуында

<variant>өзіндік сананың пайда болуы

<variant>тілдің дамуы

<question1>Жеткіншек дамуындағы биологиялық фактор проблемасы қай шақта туындады?

<variant>биологиялық тоғысуында өзгерістердің болуынан

<variant>сананың функциясы қалыптаса бастауынан

<variant>өз құрбыларымен қарым-қатынас жасауынан

<variant>оқу процесі қиындауынан

<variant>Ұстаз бен қарым-қатынас бұзылуынан

<question1>Организмнің қайта құрылуы неден басталады?

<variant>эндокриндік жүйедегі өзгерістерден

<variant>кеуде клеткасының шеңберінің өсуінен

<variant>бойдың ұзаруынан

<variant>ет күшінің артуынан

<variant>жүрек ,қан тамыр жүйесі ұлғаюынан<question1>Организмнің қайта құрылуында қай эндокриндік бездің қызметі күшейеді?

<variant>гипофиз

<variant>эпифиз

<variant>ұйқы безі

<variant>жыныс безі

<variant>қалқанша без

<question1>Қай жаста жамбас сүйектері бекіну аяқталады...

<variant>20-21

<variant>16-17

<variant>18-19

<variant>22-23

<variant>23-24

<question1>Антропологтар қай шақты бала ересек қоғамның өміріне өтуі жүзеге асатын кезең деп қарады...

<variant>жеткіншек шақта

<variant>сәбилік шақта

<variant>мектеп жасына дейінгі шақта

<variant>бастауыш мектеп кезіндегі шақта

<variant>жасөспірім шақта

<question1>Танымдық мүдделердің басым бағыттылығы қай шақта қалыптасады...

<variant>жеткіншек шақта

<variant>балалық шақта

<variant>бастауыш шақта

<variant>жасөспірім шақта

<variant>ересек шақта

<question1>Жеткіншектің өзін болашаққа даярлау жөніндегі іс- әрекет қай кластардан басталады?

<variant>5-6

<variant>1-3

<variant>3-4

<variant>6-9

<variant>10-11

 

<question1>Ересек пен жеткіншек арасында қандай жағдайда қарама -қарсылық туады?

<variant>әлі бала деп қарайтын көз қарас сақталса

<variant>жеткіншекті досындай көрсе

<variant>үлкен адам қатарына жатқызса

<variant>ересекпен жеткіншектің арасында кикілжің туса

<variant>ересекті сыйламаса

<question1>Жеткіншектерге тіл алу моралы қай кезде принципті теңдік жағдайында болады...

<variant>жолдастарымен қатынаста

<variant>ата- анамен қатынаста

<variant>ересектермен қатынаста

<variant>балалармен қатынаста

<variant>қарттармен қатынаста

<question1>Жеткіншектердің жолдастық кодексінің ең маңызды формасы, ол?

<variant>сыйластық

<variant>Сүйіспеншілік

<variant>көре алмаушылық

<variant>түсініспеушілік

<variant>кешірімділік

<question1>Жеткіншектік жаста қарым-қатынас үшін өте маңызды ерекшелік

<variant>құрдастарының талаптарын еске алу

<variant>қарым- қатынасының ролін есепке алу

<variant>жеке бастың қасиеттерін ұғыну

<variant>өзін- өзі бағалау

<variant>жауаптардың бәрі дұрыс

<question1>Жеткіншектердің ерекшелігі?

<variant>дербестікке ұмтылу

<variant>ересектерге еліктеу

<variant>үлкендерге сену

<variant>балалық қасиеттердің байқалуы

<variant>жауаптың бәрі дұрыс

<question1>Жыныстық толысудан басталып ересектің басталуымен аяқталатын даму стадиясы?

<variant>жасөспірім

<variant>қарттық

<variant>жеткіншектік

<variant>ересектік

<variant>жауаптардың барлығы дұрыс

<question1>Жасөспірімдік кезеңде жеткіншек жас кезеңіндегі жан күйзелістері біршама басылады.Себебі?

<variant>бала организмінің дамуы толық ересектікке өтеді

<variant>жыныстық толысу басталады

<variant>сүйіспеншілік сезімдері оянады

<variant>білім алуға ынтасы артады

<variant>барлық жауаптар дұрыс

<question1>«Екінші Мен» қасиеті қалыптасатын жас кезеңі?

<variant>жасөспірім шақ

<variant>бастауыш мектеп оқушылары

<variant>жеткіншектік шақ

<variant>ересектік шақ

<variant>барлық жауаптары дұрыс

<question1>Жеке адамның толысуымен қалыптасудың аяқталатын кезеңі..

<variant>жасөспірімдік

<variant>жеткіншектік

<variant>ересектік

<variant>қарттық

<variant>барлық жауаптар дұрыс

<question1>Дүние танымның қалыптасуындағы шешуші кезең..

<variant>балаң жастық кезең

<variant>ересектік

<variant>мектепке дейінгі кезең

<variant>бастауыш мектеп жасындағылар

<variant>барлық жауаптары дұрыс

<question1>Мектепке дейінгі шақты ата?

<variant>ерте сәбилік шақ, сәбилік шақ , естиярлық шақ

<variant>ерте сәбилік шақ , жеткіншектік шақ , сәбилік шақ

<variant>естиярлық шақ , нәрестелік шақ , жеткіншектік шақ

<variant>сәбилік шақ , балалық шақ , жеткіншектік шақ

<variant>барлық жауаптары дұрыс

<question1>Ерте сәбилік шақты ата?

<variant>3 жасқа дейін

<variant>4 жаспен 5 жасқа дейін

<variant>2,5 жастан 4 жасқа дейін

<variant>3 жастан 5 жасқа дейін

<variant>1 жасқа дейін

<question1>Бала бақшасындағы топтарды ата

<variant>ерте сәбилік шақ, естиярлар, даярлық тобы

<variant>кішкентайлар, естиярлар, бозбалалар, жеткіншектер

<variant>ерте сәбилік шақ, естиярлар, бозбалалар, жеткіншектер

<variant>ерте сәбилік шақ, естиярлар, кішкентайлар тобы

<variant>даярлық, бозбалалық, ерте сәбилік шақ, естиярлар тобы

<question1>Қай кезде балалар биологиялық өзгеріске ұшырайды?

<variant>жеткіншектік

<variant>нәрестелік

<variant>сәбилік

<variant>бөбек

<variant>естиярлық

<question1>Мектепке дейіенгі шақта көптеген құрылымдар қай әрекетте пайда болады...

<variant>ойын

<variant>жаттау

<variant>қуану

<variant>мінез

<variant>жылау

<question1>Жаңа туған бала...

<variant>туғаннан 1-2 айға дейін

<variant>туғаннан екі жасқа дейін

<variant>туғаннан бес жасқа дейін

<variant>туғаннан он күнге дейін

<variant>туғаннан үш жасқа дейін

<question1>Қай ғалымның пікірі Пиаженің пікріне жақын...

<variant>В.В. Давыдовтың

<variant>А.С.Макаренко

<variant>Н.Ф.Тальзина

<variant>Л.И.Божович

<variant>А.Н.Леонтьев

<question1>Қай кезде баланың қимыл қозғалысы ойын үстінде қалыптасады..

<variant>бастауыш мектеп кезінде

<variant>ересектікте

<variant>бөбек кезінде

<variant>жеткіншектік кезде

<variant>нәрестелікте

<question1>Қай кезде балалардың сөйлеу қабілеті үлкен дәрежеге жетеді, ойы дамиды-

<variant>бастауыш мектеп кезінде

<variant>ересектікте

<variant>бөбек кезінде

<variant>жеткіншектік кезде

<variant>нәрестелікте

<question1>Сензитивтік кезең-

<variant>1-3 жас

<variant>2-7 жас

<variant>5-7 жас

<variant>6-7 жас

<variant>4-7 жас

<question1>Қай кезеңде балалардың тілі шығып, тілдің грамматикалық ережелерін меңгереді -

<variant>бөбек

<variant>нәрестелік

<variant>сәбилік

<variant>ерте сәбилік

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>Еңбектеу жас балада ...

<variant>7айдан 12 айға дейін

<variant>3 айдан 5 айға дейін

<variant>1 айдан 10 айға дейін

<variant>11айдан 12 айға дейін

<variant>2 айдан 10 айға дейін

<question1>Бесік жасы балада ...

<variant>туғаннан 8 айға дейін

<variant>туғаннан 3 айға дейін

<variant>туғаннан 2 айға дейін

<variant>туғаннан 12 айға дейін

<variant>туғаннан 11 айға дейін

<question1>Сәбилік шақ бұл-

<variant>3 жасқа дейінгі шақ

<variant>1 жасқа дейінгі шақ

<variant>7 жасқа дейінгі шақ

<variant>6 жасқа дейінгі шақ

<variant>4 жасқа дейінгі шақ

<question1>Мектептік кезең бұл -

<variant>6-17

<variant>7-19

<variant>6-13

<variant>7-15

<variant>3-18

<question1>Бөбектік шақ бұл -

<variant>1-3

<variant>1-5

<variant>2-7

<variant>2-3

<variant>3-4

<question1>Мектеп жасына дейінгі шақ -

<variant>3-6

<variant>3-7

<variant>2-5

<variant>3-5

<variant>4-5

<question1>Ақыл тісі қай кезеңде шығады -

<variant>ересек

<variant>жасөспірімдік

<variant>сәбилік

<variant>мектеп жасында

<variant>мектепке дейінгі шақта

<question1>Шартсыз рефлекстердің ішінде қандай процесс күшті дамыған -

<variant>ему процессі

<variant>жылау процессі

<variant>күлу процессі

<variant>Ұстау процессі

<variant>сөйлеу процессі

<question1>Ересек кезеңді жүйелі кешенді зерттеуді қолға алып басқарған кім-

<variant>Г.Б. Ананьев

<variant>П.П. Блонский

<variant>Л.И. Божович

<variant>А.В. Запорожец

<variant>Л.С.Выготский

<question1>Жадырау комплексі -

<variant>біртіндеп баланың ересек адамдарды көруіне байланысты арнайы эмоциялы қимыл реакциясы

<variant>денесінің толуы

<variant>бойының өсуі

<variant>«мен» дегені қалыптасуы

<variant>тік жүруі

<question1>Жеткіншек дағдарысы-

<variant>11-15 жаста

<variant>20-25 жаста

<variant>7-11 жаста

<variant>17-23 жаста

<variant>30-40 жаста

<question1>Ер балаларда жыныстық толысу ... жаста -

<variant>15-16 жаста

<variant>18-20 жаста

<variant>11-12 жаста

<variant>25-30 жаста

<variant>40 жаста

<question1>Қыз балаларда жыныстық толысу ... жаста-

<variant>13-14 жаста

<variant>15-18 жаста

<variant>11-19 жаста

<variant>29 жаста

<variant>18-20 жаста

<question1>Балалар психологиясының зерттеу пәні-

<variant>бала психикасының даму заңдылықтары мен фактілері

<variant>баланың психикалық даму заңдары

<variant>баланың қарым-қатынасы

<variant>баланың психикалық іс-әрекеті

<variant>баланың психикалық дамуы

<question1>Қай жастағы балада сезімдік қарым-қатынас жетекші әрекет болып саналады-

<variant>0-1 жыл

<variant>1-3 жыл

<variant>6-7 жас

<variant>3-5 жас

<variant>5-6 жаста

<question1>Баланың эмоционалдық есі қай мезгілде көрінеді-

<variant>6 айда

<variant>2 айда

<variant>1 айда

<variant>3 айда

<variant>4 айда

<question1>Бала кезеңнен бастап затпен бағытталған, әрекетке дейінгі деп аталатын, қимылдарды орындайды-

<variant>2,5 ай

<variant>5 ай

<variant>2 ай

<variant>1 ай

<variant>6 ай

<question1>Не себептен балалар кей жағдайда қайта жаңғырту барысында көргенін, естігенін қайта есіне түсіре алмайды-

<variant>реминсценция - қайтадан жаңғыртудың кешеуілдеуінен

<variant>естің механикалығынан

<variant>сыртқы обьектілерге немқұрайлы қарағанынан

<variant>мақсатты бағдарының болмауынан

<variant>естің еріксіздігінен

<question1>Мектепке дейінгі кезеңдегі іс-әрекеттің жетекшісі:

<variant>ойын

<variant>еңбек

<variant>оқу

<variant>өнімді

<variant>заттық әрекет

<question1>Бір тілде сөйлескенімен ересектер мен балалар бір-бірін кейде түсіне бермейді-

<variant>сөйлеу мен ойлаудың түрліше даму деңгейіне байланысты

<variant>айтылған ойға ересектер мен балалар түрлі басқаша түсінік береді

<variant>балалар нақты, тікелей, тура ойлап сөйлейді

<variant>баланың аңқаулығынан

<variant>сөйлеу мен ойлаудың арақатынасы қалыптаспаған

<question1>Қай жас кезеңінен бастап балалар үшін топ тарапына берілген баға маңызды -

<variant>6-7 жас

<variant>2-3 жас

<variant>3-4 жас

<variant>4-5 жас

<variant>5-6 жас

<question1>Жаңа қажеттілік пен оларды қанағаттандырудың ескі мүмкіндіктері арасында болады -

<variant>қарама - қайшылық

<variant>принциптер

<variant>дағдарыс

<variant>жеке типологиялық ерекшелік

<variant>қабілет

<question1>Ақыл-ойдың түсіндіретін Ж.Пиаже теориясының ортаңғы ұғымы -

<variant>амал(операция)

<variant>түр

<variant>сызба

<variant>заңдылық

<variant>қасиет

<question1>Балалар психологиясының зерттеу әдістеріндегі сараптық зерттеулерде қандай мақсаттар көзделеді -

<variant>оқу, ғылым мен практикалық мақсаттардың сәйкес келуі

<variant>қорытындылау

<variant>ғылыми болжамдар

<variant>практикалық

<variant>жұмыстың мақсатын аңғару

<question1>Психологияның қай бағытының өкілдері «бала тағдырын тума белгілер анықтайды» - деп, психика дамуын өздігінен пайда болады дейтін идея тұрғысынан түсіндіреді -

<variant>биологизаторлық

<variant>психогенетикалық

<variant>жүйелік

<variant>социологиялық

<variant>диалектикалық

<question1>Әр жас кезеңіне тән дамудың ішкі процестері мен сыртқы жағдайының ерекше үйлесімі

<variant>дамудың әлеуметтік жағдайы

<variant>жетекші іс-әрекет

<variant>онтогенез

<variant>жаңарыс

<variant>Сензитивтік кезең

<question1>К.Коффкидің писхофизикалық зерттеу әдісінің негізін құраған, ол -

<variant>баланың сезімдер дүниесін зерттеу

<variant>баланың ортасын, айналасын зерттеу

<variant>баланың физиологиясын зерттеу

<variant>баланың психикасын зерттеу

<variant>баланың сыртқы мінез-құлқын зерттеу

<question1>Ғылыми дерекнамалық білімдерден және ғылыми практикалық операциялар мен әсер етуден тұратын үйрету түрі -

<variant>практикалық үйрету

<variant>интеллектаульдық үйрету

<variant>сенсомоторлық үйрету

<variant>операнттық үйрету

<variant>рефлокторлық үйрету

<question1>Балада қай жаста қимыл-қозғалыс жақсарып, әрекеттің едәуір күрделі түрлерін меңгере бастайды: өзі жуынады, орындыққа шығады, ойыншықты алады, секіреді, кедергілерді жеңеді -

<variant>2 жаста

<variant>3 жаста

<variant>5 жаста

<variant>7 жаста

<variant>1 жаста

<question1>Ерте балалық шақтағылардың сенсорлық ерекшеліктерін ата -

<variant>заттарды қарастыру, олардың жеке бөліктері мен белгілерін бөліп алу

<variant>заттарды жүйелі, жоспарлы түрде қарастыру

<variant>заттарды бірте-бірте (кезеңдеп) қарастыру

<variant>заттарды зерттеуге тырыспай, тек басқару

<variant>заттарды жоспарлы түрде біртіндеп қарастыру

<question1>Бала түр-түсті, көлемді, заттың пішінін бейнеге сәйкес қай жастан бастап ажырата алады -

<variant>2 жастан

<variant>1 жастан

<variant>3 жастан

<variant>5 жастан

<variant>туғаннан

<question1>Ерте балалық шақта эмоционалдық аймақтық дамуы -

<variant>баланың өзі туралы пікірдің пайда болуы

<variant>мотивтердің толық бағынуы

<variant>эмоционалды тұрақтылық

<variant>басқа адамның келуіне жауап беру

<variant>басқа адамдардың ішкі дүниесіне қызығушылығы

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 65; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.58.62
Генерация страницы за: 0.071 сек.