Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хронологічний диктант
Миколаїв 2014

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗОШИТ-ПРАКТИКУМ

Прочитай предложения. Сколько слов в каждом из

Собери из букв, разбросанных рядом с картинкой слова.

В каждой рамке нарисовано по четыре предмета.

1. 2.

Если ваш ребенок не все еще может, позанимайтесь с ним дополнительно.

Развиваем речь

ДОМАШНЯЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 

 

 

(возраст 5-7 лет)

 

_________________________________________

 

Пяти-семи летний ребенок должен уметь:

 

 1. 2.

 

 

1. 2.

 

1. 2.

  

 


 

 

 


 

 

 


17. 1) Каждый знает 17. 2)

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

  


  

 

Методические указания: Первый раз ребенок называет детенышей только в единственном числе (первый столбик), второй- в единственном и множественном числе.


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 


Задание «Соедини пары»Соединить линией пары предметов,

подходящих друг к другу. Объясни свои действия.

 


 

 

 


 

Рассмотри рисунки. Скажи, где находится девочка. Ответь полным ответом.


1. 2.

 

1. 2.


Рассмотри картинки. Расскажи, что на них изображено.

 

Рассмотри картинки, назови, что было сначала, а что потом. Составь рассказ по картинкам.


2.

 

 


 

2.

1.

 

 

 


1. Ответь на вопросы по теме «Время". 2. Ответь на вопросы по теме «Мир и человек»

  


2. Прочти слова. Соедини слово с соответствующей картинкой.


 


 

 

 

1.

 

2.

 

1.

 

 

МОДУЛЬ № 5


 

 

 

 

Автор: Безугла Валентина Олексіївна –старший викладач української мови та літератури МБК КНУБА, категорія вища.

 

Схвалено

 
комісією філологічних дисциплін (протокол № 5 від 11 листопада 2014 р.)

Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх напрямів підготовки, завдання для перевірки знань та узагальнення матеріалу.Для студентів, вчителів української літератури .

 

Тема, над якою працюю:
Виховання духовності і національної свідомості на уроках української літератури засобами особистісного орієнтованого навчання.

ПЕРЕДМОВА

Шановні студенти!

Художня література – це один з видів мистецтва, який дає нам справжню радість, підносить нас духовно, облагороджує юні серця високими національними ідеалами.


Ви будете пізнавати і вивчати українську літературу кінця ХХ ст. Перед вами постане непроста доля найталановитіших письменників нашої країни, розкриється духовний світ людини, душа рідного народу, його історичне минуле.


Уроки літератури спонукають мріяти, пізнавати великий і прекрасний світ, знаходити своє місце в ньому. Цьому сприяють і різні типи завдань, поданих у зошиті-практикумі. , а саме: аналіз змісту і форми художнього твору, оцінка образів-героїв, аргументація своєї думки, усвідомлення проблематики тогочасної літератури, вміння розпізнавати художні засоби у творах.


Тож, шановні студенти, будьте натхненними, креативними та впевненими у своїх силах – і перед вами відкриються нетлінні скарбниці української літератури.


Сучасній українській державі потрібні освічені, творчі громадяни. Українська література є потужним носієм коду нації . Тому ми повинні дбайливо ставитись до повернутих із забуття таких культурних цінностей як література та історія. Саме вони допоможуть нам в особистому самоусвідомленні, самоутвердженні.

Література повинна виховувати відповідальну особистість, яка вміє використовувати набуті знання
і вміння для творчого розв’язання проблем.

На уроках літератури ви, студенти, входите в храм національного та світового мистецтва.

Наша мета полягає в тому, щоб кожен з вас відкрив у собі неповторність власного «Я» . З цією метою вам запропоновано зошит-практикум з української літератури, який допоможе зрозуміти зміст творів, які вивчаються та навчить вас висловлювати власну думку щодо прочитаного. Даний зошит буде розвивати ваші творчі здібності, спонукатиме до самостійного мислення, уміння розв’язувати літературні та моральні проблеми.

 

Василь Семенович Стус 1938 – 1985 рр. Клоуз-тести   ► В.Стус народився _________________ на ____________________________________________________________ ► Перші уроки поезії брав у _________________________________________________________________________ ► Вищу освіту здобув у _____________________________________________________________________________ ► На Кіровоградщині працює _______________________________________________________________________ ► У 1961-1963рр. – літредактор газети ________________________________________________________________ ► До аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка вступає у ___________р. ► Його поезії з’являються в журналах: _______________________________________________________________ ► Рукопис першої збірки «Круговерть» дістав ________________________________________________ рецензію. ► Жорстоке і несправедливе покарання Стус відбував у ______________________________________________, заслання – в ______________________________________________________________________________________. ► В Україну поет повертається у ________________р. ► Помер у карцері _______________________________________________________________________________ ► Повністю реабілітовано письменника ______________________________р. Продовжити речення:☻За жанром твори В.Стуса -________________________________________________________________________ ☻Тема його творів -________________________________________________________________________________ ☻Мотив творів В.Стуса -_____________________________________________________________________________ ☻Ліричний герой його творів -________________________________________________________________________ ☻В творі «За літописом Самовидця» відтворено -________________________________________________________ ☻В творі «Не одлюби свою тривогу ранню» відтворено-_________________________________________________ ☻В творі «Останній лист Довженка» відтворено-________________________________________________________ ☻В творі «Не можу я без посмішки Івана» відтворено-___________________________________________________ ☻В творі «О земле втрачена, явися» відтворено-_________________________________________________________ ☻Вкажіть мотив твору «О земле втрачена, явися»-______________________________________________________ ☻Випишіть з твору «О земле втрачена, явися» епітети-__________________________________________________ ☻Вкажіть у тексті «О земле втрачена, явися…» оксюморон і поясніть, як ви розумієте його _________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ☻В творі «Мені зоря сіяла нині вранці» відтворено -_____________________________________________________ ☻Відтворіть асоціативний ланцюжок із змісту твору «Мені зоря сіяла нині вранці»___________________________ ___________________________________________________________________________________________________☻Основний мотив твору «Мені зоря сіяла нині вранці» полягає у - _______________________________________ ☻В творі «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе» відтворено-________________________________________________ ☻Яку мету ставить перед собою ліричний герой твору «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе» ? __________________ __________________________________________________________________________________________________ ☻Який пафос твору «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»?_________________________________________________ ☻Що відчуває ліричний герой твору «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе» на цьому шляху? ___________________ _________________________________________________________________________________________________ ☻Який синтаксичний прийом використовує автор у творі «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе?_________________ ________________________________________________________________________________________________ ☻Що утверджує твір «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»?_______________________________________________ ☻Визначте віршовий розмір твору «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»_____________________________________ ☻Проблематика всіх творів Стуса – це ________________________________________________________________ ☻У творчості В.Стуса присутні метафоричні образи-____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ☻На прикладі життя Василя Стуса виховуються такі риси характеру людини -______________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ☻Що митець-лицар передбачає у своїй долі?___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________     епітети: _______________________________________________________   метафори: _____________________________________________________ _______________________________________________________________   порівняння: ____________________________________________________ _______________________________________________________________   риторичні фігури: _______________________________________________ _______________________________________________________________   3. Визначте основні тематично-проблемні лінії поезії В. Стуса: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________   4. Домашнє завдання: Заповніть таблицю «Спільне й відмінне в образі України В. Симоненка та В. Стуса»  
В. Стус В. Симоненко
Ярій. душе! Ярій, а не ридай! У білій стужі серце України. («Ярій, душе!..» Стенаються в герці скажені сини України, Той з ордами ходить, а той накликає Москву, Заллялися кров’ю всі очі пророчі. З руїни Вже мати не встане… («За літописом Самовидця») Народе мій, до тебе я ще верну І в смерті обернуся у життя… Як син, тобі доземно уклонюсь… («Як добре те, що смерті не боюсь я…») Україно! Ти для мене – диво! І нехай пливе за роком рік, Буду, мамо горда і вродлива, З тебе дивуватися повік. («Задивляюсь у твої зіниці…») Народ мій є! В його гарячих жилах Козацька кров пульсує і гуде» («Де зараз ви, кати мого народу?») І якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі, Стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть. («Лебеді материнства») Бо у мене стукотить у грудях Грудочка любимої землі. («Грудочка землі»)
Спільне
 
Відмінне
   

 

Узагальнюємо вивчене

 

  1. Ім’я поета – автора афоризму

Ми – не безліч стандартних «я»,

А безліч всесвітів різних.

А. В. Симоненко. Б. І. Драч. В. Л. Костенко. Г. В. Стус.

 

  1. Жанр твору «Маруся Чурай»

А. Історична поема.

Б. Історичний роман у віршах.

В. Філософський роман.

Г. епопея.

 

  1. Виберіть неправильне твердження

А. Д. Павличко був головним редактором журналу «Вітчизна».

Б. І. Драч – лауреат Шевченківської премії.

В. Перша поетична збірка М. Вінграновського «Атомні прелюдії».

Г. «Тиша і грім» - єдина прижиттєва збірка В. Симоненка.

 

  1. Героїня твору Ліни Костенко «Маруся Чурай» мешкала у

А. Києві. Б. Полтаві. В. Чернігові. В. Черкасах.

 

5. Вірш В. Стуса, в якому ліричний герой упевнений у тому, що він зможе вистояти, не зрадить себе й своїх переконань, показує приклад боротьби за гідність і силу людського духу

А. «О земле втрачена, явися…».

Б. «Господи, гніву пречистого…».

В. «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…».

Г. «Мені зоря сіяла нині вранці…».

 

6. Поетичним роздумом про процес творчості, суть мистецтва є твір

А. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…».

Б. «Два кольори».

В. «Мені зоря сіяла нині вранці…».

Г. «Українське альфреско».

Д. «Балада про соняшник».

 

7.Установіть відповідність між автором та назвою твору

  1. Д. Павличко А. «Страшні слова, коли вони мовчать…»

2.І. Драч Б. «О земле втрачена, явися…»

3. В. Стус В. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»

4.Л. Костенко Г. «Балада про соняшник»

Д. «Два кольори».

 

8. Складіть і запишіть невеликий твір «Образ України ту творі

Л. Костенко «Маруся Чурай»»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Українська «Химерна проза» ХХ ст.
Продовжити речення:
Бурлеск, вияв опозиції до вимог соціалістичного реалізму - це твір, який називається-..
До когорти письменників укр. «химерної прози» належать….
В образі села Вавилон показана історія -…
Епізоди, де є ознаки химерної прози в оповіданні «У полі білий кінь» Є. Гуцала -…
Визначальна риса химерної прози -…………
Характерна риса мови химерної прози -…………….
Валерій Олександрович Шевчук
1939
«Дім на горі»

Дати відповідь на запитання:

Валерій Шевчук писав книгу «Дім на горі» в такому порядку -………..
Чому у В. Шевчука смерть всюдисуща і всепереможна?
Які є загадкові сили-образи в романі «Дім на горі»?
Описати сон Сотниківни з новели «Панна Сотниківна».
Які напрямки є у творчості Шевчука ?
Назвати жанр твору «Дім на горі».
Які стильові елементи використав автор у творі «Дім на горі»?
Чому розв‘язка в творі «Дім на горі» пов‘язана зі смертю.?.
Який підтекст має фольклорна основа твору «Дім на горі»?
Назвати проблематику твору «Дім на горі».
Назвати мотиви і символи, які присутні у творі «Дім на горі».
Охарактеризувати притчевий підтекст твору «Дім на горі».

 

  


Дім на горі – це символ …………

Павло Архипович Загребельний
1924 - 2009

 


Павло Архипович Загребельний
1924 - 2009 рр.


► 25.08.1924 р. ___________________________________________________________________________________

► 1930 р. ________________________________________________________________________________________

► 1941 р. ________________________________________________________________________________________

► 1945 р. ________________________________________________________________________________________

► 1946 р. ________________________________________________________________________________________

► 1951 р. _________________________________________________________________________________________

► 1957 р. _________________________________________________________________________________________

► 1959 р. ________________________________________________________________________________________

► 1961-1962 рр. ___________________________________________________________________________________

► 1974 р. __________________________________________________________________________________________

► 1979-1986 рр. ___________________________________________________________________________________

► 03.02. 2009 р. ___________________________________________________________________________________

►Назвіть риси індивідуального стилю П. Загребельного, які вирізняють його з-поміж інших письменників- ____
_________________________________________________________________________________________________

Роман «Диво»

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 182; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.108.205
Генерация страницы за: 0.03 сек.