Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Словничок літературознавчих термінів. Бароко – мистецький стиль, що зародився в Італії в Х/І ст., мета якого – піднести людину з прозаїчних буднів повсякденного життя до високих сфер духовності
Бароко – мистецький стиль, що зародився в Італії в Х\/І ст., мета якого – піднести людину з прозаїчних буднів повсякденного життя до високих сфер духовності. Всі засоби поетики українського бароко були спрямовані збудити уяву людини, її емоції, переживання.

Символічність– умовне позначення конкретних предметів, явищ, дій, почуттів якимось знаком; це також система художніх образів, які втілюють яку-небудь ідею, думку. Символ завжди може передавати багато різних змістів.

Притчевість – наявність яскраво висловленої (чи вираженої через художні образи, сюжет, композицію) моралі, повчання.

Роман-балада – різновид роману, у якому важливу роль відіграють ідейно-стильові риси жанру балади.

«Дім на горі»


► Жанр твору ___________________, тому що _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
► Знайдіть образи-символи в першій частині роману, розтлумачте їх____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

►Заповніть таблицю

 

Реальні образи Алегорично-символічні Значення образу
  ______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ __________________________________ ____________________________________ ___________________________________   ________________________________ _______________________________ _______________________________


8


►Розкрийте символічне значення кольорів у творі:

Сірий ________________________________________________________________________________________________

Червоний ____________________________________________________________________________________________

Жовтий _____________________________________________________________________________________________

Зелений _____________________________________________________________________________________________

►Вкажіть особливості повісті-преамбули __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Домашнє завдання:

Намалюйте дім на горі (Яким він вам уявляється за твором В.Шевчука). 

Галина Василівна Пагутяк


1958 р.н.
Дати відповіді на запитання
►Назвати новели, в яких показана узагальнююча картина сучасного світу. ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________
►В якій новелі Галина Пагутяк робить наголос на духовності, упевненість у внутрішніх гуманних потенціях людини.
_______________________________________________________________________________________________________
►В якій новелі авторка показала витончену, приховану гру уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами як модерністичне розгортання наскрізної метафори_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
►В чому полягає притчевість, філософічність новелістики письменниці_______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
►«Душа метелика» .Чого треба боятися, коли запалимо світло?________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
►«Душа метелика». Чому важко жити серед людей?__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
►«Потрапити в сад» .Чому міліція не чіпала Грицька?________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
►«Потрапити в сад» .Який притулок був у головного героя?___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
►«Потрапити в сад» .Хто навчив грати і на якому музичному інструменті Грицька?_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
►"Душа метелика". Як називає письменниця людину в новелі?________________________________________________
►Як осмислює людське життя Галина Пагутяк і в якій новелі? _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
►Чому надвечір треба розмовляти тихо? В якій новелі про це сказано? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
►Яким був головний герой новели "Потрапити в сад", як його звати?__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
►Чому вітер може вдарити в обличчя й побити шибки? Як називається новела? _________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 78; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.67.122
Генерация страницы за: 0.012 сек.