Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

B. Дефторування. 1 страница
C. Дезодорацію.

D. Знезараження.

E. Освітлення.

 

123. Вода із артезіанської свердловини характеризується наступними показниками: сухий залишок і загальна жорсткість – вище, смак, присмак, каламутність і колірність на рівні, а колі-індекс – нижче нормативних величин. Для отримання доброякісної питної води із води даної свердловини необхідно застосувати:

A. *Опріснення, пом’якшення.

B. Знезараження, опріснення.

C. Дезодорацію, знезараження.

D. Освітлення, пом’якшення.

E. Знебарвлення.

 

124. Під час лабораторного аналізу питної води з артезіанської свердловини визначені такі показники її якості: каламутність 1,0 мг/дм3, запах і присмак - 2 бали, фтор - 5 мг/дм3, індекс БГКП (колі-індекс) - 2, мікробне число - 100. Який гігієнічний захід із перерахованих необхідно провести для поліпшення якості води?

A. *Дефторування.

B. Дезодорація.

C. Зм’якшення.

D. Знезараження.

E. Очищення.

 

125. Захворюваність карієсом серед мешканців населеного пункту N складає 89%. Встановлено, що вода містить 0,1 мг/л фтору. Які профілактичні заходи варто здійснити?

A. *фторувати воду.

B. чистити зуби.

C. застосовувати герметики (фторлак).

D. їсти більше овочів.

E. робити інгаляції фтору.

 

126. Для забезпечення будівельників газопроводу питною водою використовують воду проточного ставка. Вода прозора, без стороннього смаку. Необхідно знезаразити воду в ємності 4,5 т. Визначіть необхідну кількість хлору для проведення знезараження, якщо для знезараження використовували 10 мг хлору на 1 літр.

A. *45 гр. хлору.

B. 20 гр. хлору.

C. 100 гр. хлору.

D. 400 гр. хлору.

E. 30 гр. хлору.

 

127. У населеному пункті внаслідок аварії на каналізаційному колекторі є загроза спалаху кишкових інфекцій .Вкажіть найбільш ефективний метод знезараження води за даних умов.

A. *Гіперхлорування.

B. Подвійне хлорування.

C. Озонування.

D. Опромінення води УФ – промінням.

E. Хлорування з пре амонізацією.

 

128. Для поліпшення якості питної води на головних спорудах водопроводу прийшли до висновку про необхідність проводити її знезараження сучасними методами, що максимально забезпечують її високу епідеміологічну безпеку, зважаючи на застарілу і не досить надійну водопровідну мережу. Запропонуйте найбільш обґрунтований метод її знезараження.

A. *Хлорування.

B. Фільтрація.

C. Кип’ятіння.

D. Дезактивація.

E. Коагуляція та відстоювання.

 

129. У місті N для поліпшення якості питної води використовували методи очищення та знезараження. Який з наведених методів може використовуватись для знезаражування води на сучасних водогонах?

A. *Озонування.B. Коагуляція.

C. Фільтрація.

D. Кип’ятіння.

E. Дезактивація.

 

130. З метою запобігання забруднення навколишнього середовища в населеному пункті Н. плануються штучні методи очищення стічних вод, біологічне очищення, хлорування, передбачається також обов'язковий лабораторний контроль. Який один із основних видів штучних методів очищення стічних вод не врахований?

A. *Механічне очищення.

B. Перехлорування.

C. Фільтрація.

D. Зрошування.

E. Поля асенізації.

 

131. Для водопостачання нового району міста здійснюють водозабір з річки, в якій виявлено вміст фенолу на рівні допустимих значень. Знезараження води здійснюють шляхом хлорування з преамонізацією. При цьому тривалість знезараження така ж, як при звичайному хлоруванні (упродовж 1-ї години). Оцініть, чи правильно проводять знезараження річкової води.

A. *Неправильно, тривалість знезараження води недостатня.

B. Неправильно, тривалість знезараження води слід скоротити.

C. Неправильно, недоцільно застосовувати метод хлорування з преамонізацією.

D. Неправильно, слід застосовувати метод суперхлорування.

E. Знезараження проводиться правильно.

 

132. В місті на Південному березі Чорного моря відбулась аварія на очисних спорудах, в наслідок чого стік фекального забруднення попав у море. На поверхні морської води фекальне забруднення зберігається значно довше та спостерігається швидкий ріст мікроорганізмів. За рахунок чого мікроорганізми довше зберігаються в морській воді ніж в прісній?

A. *Більшої щільності морської води ніж річкової.

B. Більшого вмісту солі в морській воді.

C. Більшою прохідністю кораблів по морю.

D. Більшим вмістом йоду в морській воді.

E. За рахунок штормів.

 

133. На розгляд та погодження до міської СЕС надійшов проект гранично допустимих скидів (ГДС) декількох промислових, харчових та побутових підприємств міста М. Скид планується здійснювати у річку С. на 1,5 км нижче за течією міської межі. У проекті ГДС наведено якісний склад стічних вод згаданих об’єктів. Вкажіть, скид яких стічних вод з нижченаведених слід безумовно заборонити:

A. *Стічні води, що містять речовини з невстановленими гранично допустимими концентраціями (ГДК).

B. Стічні води лікарняних закладів.

C. Стічні води коксохімічного заводу.

D. Стічні води від м’ясокомбінату та птахофабрики.

E. Стічні води комбінату з хімічного чищення одягу.

 

134. На підприємствах в процесі виробництва утворюються особливо токсичні неутилізовані промислові відходи. Запропонуйте метод знешкоджування та утилізації.

A. *Захоронення в котлованах полігонів в контейнерній тарі.

B. Термічна обробка.

C. Біотермічна переробка на удосконалених звалищах.

D. Захоронення на полігонів з ізоляцією дна і стінок ущільненим шаром глини.

E. Використання як сировини для повторної переробки.

 

135. В населеному пункті з розвинутою хімічною промисловістю атмосферне повітря забруднюється сполуками сірки та азоту. У приміщенні операційної лікарні, що розташована в центральній частині цього міста, якість повітря оцінювали за наступними показниками: вміст діоксиду вуглецю (в %), кількість кишкових паличок (в л), кількість кокових форм мікроорганізмів (в м3) та загальне мікробне осіменіння повітря, вміст сполук сірки в повітрі (мг/м3), вміст окислів азоту в повітрі (мг/м3). Назвіть головний показник чистоти повітря в операційній.

A. *Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число).

B. Кількість гемолітичних стрептококів в 1 м3 повітря.

C. Кількість золотистих стафілококів в 1 м3 повітря.

D. Вміст діоксиду вуглецю (СО2).

E. Кількість коккобактерій в 1 м3.

 

136. Атмосферне повітря міста забруднюється викидами різних промислових підприємств. В повітрі лікарняної палати, провітрювання якої здійснюється природним шляхом (4-х разовим відкриванням кватирок протягом дня), протягом доби виявлені наступні концентрації діоксиду вуглецю: в ранковий період – 0,25%; в обідній час – 0,15%; в період надвечір’я – 0,2%, напередодні відходу хворих до сну – 0,05%, під час сну – 0,5%. Вкажіть максимально допустимий вміст діоксиду вуглецю в повітрі палати, що свідчить про його відповідність гігієнічним вимогам.

A. *0,1%.

B. 0,04%.

C. 0,01%.

D. 0,15%.

E. 0,20%.

 

137. Атмосферне повітря промислового регіону інтенсивно забруднюється викидами декількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності населення цього регіону серед дітей віком до 15 років засвідчив зростання частоти випадків трахеїту, бронхіту, бронхіоліту, судомного кашлю з мокротинням, появою різкої слабкості, головного болю. Характерними є ураження печінки та нирок, пневмосклероз, неврастенічний синдром. Ця картина захворюваності вірогідніше за все може бути обумовлена промисловими викидами в атмосферу сполук:

A. *Кадмію.

B. Діоксиду сірки.

C. Метилртуті.

D. Свинцю.

E. Миш’яку.

 

138. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70% днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, вибирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату II класу шкідливості, який за проектною документацією забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку по відношенню до населеного пункту найдоцільніше розташовувати промислове підприємство?

A. *Південно-східного.

B. Східного.

C. Західного.

D. Північно-західного.

E. Північного.

 

139. При лабораторному дослідженні в зразках атмосферного повітря населеного пункту виявлені підвищені концентрації фотооксидантів. Наслідком трансформації якої хімічної сполуки в атмосферному повітрі є фотооксиданти?

A. *Азоту діоксиду.

B. Сірки діоксиду.

C. Вуглецю діоксиду.

D. Чадного газу.

E. Сірководню.

 

140. У місті, що розташоване в долині (улоговині), впродовж декількох сонячних днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди в поліклініку почали звертатись мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон’юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувались сльозотечею та кашлем. Причиною захворювання, що виникло у мешканців міст, найвірогіднішим є підвищення вмісту у повітрі:

A. *Фотооксидантів.

B. Діоксиду вуглецю.

C. Оксиду вуглецю.

D. Оксидів азоту.

E. Озону.

 

141. На території житлового району міста, поблизу якого функціонує виробниче об’єднання «Хімволокно», атмосферне повітря інтенсивно забруднюється сполуками сірки (SO2 і SO3). Серед населення реєструється підвищений рівень загальної захворюваності. Вкажіть, який вплив на здоров’я населення здійснює забруднене сполуками сірки атмосферне повітря?

A. *Хронічний неспецифічний.

B. Гострий специфічний.

C. Гострий неспецифічний.

D. Хронічний специфічний.

E. Комбінований.

 

142. Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров’я населення слід очікувати?

A. *Гострі отруєння.

B. Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах.

C. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності.

D. Зміни у стані здоров’я по окремим функціональним показникам.

E. Смертельні отруєння серед дітей.

 

143. До санітарно-епідеміологічної станції надійшов проект будівництва асфальто-бетонного заводу поблизу населеного пункту. Згідно проектних даних середня за рік повторюваність вітрів (у відсотках) складає: північна – 10%, західна – 5%, східна – 3%, південна – 80%. Решта - штиль (2%) Вкажіть оптимальне розміщення підприємства по відношенню до населеного пункту.

A. *Північне.

B. Північно-східне.

C. Північно-західне.

D. Південне.

E. Південно-східне.

 

144. У промисловому районі одного із індустріальних міст у дітей дошкільного віку почастішали випадки захворювань хронічним бронхітом з астматичним компонентом і бронхіальною астмою. Який з постійних забруднювачів повітря міг стати їх причиною?

A. *Діоксид сірки.

B. Оксид вуглецю.

C. Свинець.

D. Оксиди азоту.

E. Продукти фотохімічних реакцій.

 

145. Атмосферне повітря забруднюється викидами промислових підприємств, теплоелектроцентралей (ТЕЦ) тощо. Найбільш шкідливими є так звані універсальні забруднювачі: сірчаний ангідрид (SO2), чадний газ (СО), сполуки азоту (NO2, N2O3), пил та інші. Серед населення міста, особливо дітей та підлітків, щорічно зростає захворюваність органів дихання, травлення, травматичні враження слизових оболонок очей. Запропонуйте найбільш радикальні засоби боротьби з шкідливою дією забруднювачів атмосферного повітря в місті:

A. *Винесення найбільш шкідливих виробництв за межі населеного пункту.

B. Проведення планувальних заходів (збільшення розмірів санітарно-захисних зон тощо).

C. Технологічні заходи (удосконалення технології виробництва тощо).

D. Озеленення території міста.

E. Облаштування виробництв (циклонами тощо).

 

146. При порівнянні сумарного показника забруднення атмосферного повітря (ПЗ) міста з гігієнічним нормативом було встановлено, що кратність перевищення (ГДЗ) атмосферного повітря становила 7. Які зміни в стані здоров’я населення міста слід очікувати ?

A. *Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах.

B. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності.

C. Гострі отруєння.

D. Зміни у стані здоров’я по окремим функціональним показникам.

E. Смертельні отруєння серед дітей.

 

147. До міської санітарно-епідеміологічної станції надійшов на експертизу генеральний план розбудови міста на віддалену перспективу (15-річний період). В пояснювальній записці вказується виділення кількох функціональних зон території міста. Вкажіть недоцільність однієї з таких зон:

A. *Удосконаленого звалища і поховань побутових та виробничих твердих відходів.

B. Сельбищна.

C. Виробнича.

D. Ландшафтно-рекреаційна.

E. Санітарно-захистна.

 

148. Атмосферне повітря міста забруднюється викидами підприємств вугільної, нафтопереробної галузей, з виробництва мінеральних добрив тощо. Серед мешканців міста почастішали випадки захворювань ротової порожнини, особливо у дітей та підлітків (крейдоподібні та навіть забарвлені у жовтий колір плями на зубах), скарги на скованість опорно-рухового апарату у людей старшого віку. Найбільш вірогідною причиною появи характерних ознак на зубах дітей та підлітків може бути хронічна дія сполук:

A. *Фтору (флюороз зубів).

B. Чадного газу.

C. Свинцю (сатурнізм).

D. Ртуті (меркуріалізм).

E. Кадмію.

 

149. На підприємствах в процесі виробництва утворюються особливо токсичні неутилізовані промислові відходи. Запропонуйте найбільш доцільний метод їх знешкодження та утилізації:

A. *Захоронення в контейнерній тарі в котлованах спеціальних полігонів.

B. Термічне оброблення (спалювання).

C. Біотермічний метод (переробка на удосконалених звалищах).

D. Захоронення в котлованах полігонів з ізоляцією дна і стінок ущільненим шаром глини.

E. Використання як сировини для повторної переробки.

 

150. Серед населення, що мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що виражаються в центральному паралічі, ідіотії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища найбільш вірогідно можуть зумовити розвиток даної патології?

A. *Ртуті.

B. Стронцію.

C. Кадмію.

D. Заліза.

E. Хрому.

 

151. В житловій кімнаті площею 32 м2 є два вікна розміром 2х4 м2. Розрахуйте світловий коефіцієнт і дайте гігієнічну оцінку природному освітленню приміщенню по даному показнику, якщо поряд з житловим будинком відсутні будь-які об’єкти, що можуть негативно повпливати на нього.

A. *1:2.

B. 1:4.

C. 1:1.

D. 1:3.

E. 1:5.

 

152. На санітарно-технічній нараді архітектори запланували різні варіанти розбудови сельбищної зони міста. Вкажіть найбільш доцільний з них, якщо на обговорення поставлені наступні варіанти:

A. *Мікрорайонна забудова.

B. Кварталами закритого типу.

C. Кварталами з рядовою забудовою.

D. Кварталами з суцільною (ущільненою) забудовою.

E. Адміністративно-районна забудова.

 

153. На території загальноміського парку згідно проекту споруджений 9-ти поверховий житловий будинок. Обласна адміністрація вирішила передати вже збудований будинок в користування іншим структурам міста і запропонувала органам охорони здоров’я міста висловити свої рекомендації щодо можливого використання даного об’єкту. Використання вже збудованого будинку найбільш недоцільне для облаштування:

A. *Протитуберкульозної лікарні.

B. Дошкільного навчального закладу.

C. Готелю.

D. Центру дитячої творчості.

E. Загальноосвітньої школи.

 

154. В місті-мільйоннику побудували 5-зірковий готель. Невдовзі з’ясувалось, що потреби в такого роду об’єкті місто не має. Громадськості міста запропонували висловити свою думку щодо подальшого використання даного об’єкту. Висловіть Вашу думку щодо найбільш доцільного з точки зору медичної галузі його використання:

A. *Житлового будинку (гуртожитку).

B. Лікарні швидкої допомоги.

C. Обласної психоневрологічної лікарні.

D. Обласної онкологічної лікарні.

E. Навчального закладу (середньо освітньої школи, університету).

155. При формуванні фотохімічного туману під дією сонячного ультрафіолетового випромінювання вуглеводні й азоту оксиди в присутності озону вступають у ланцюгові хімічні реакції, утворюючи високоактивні сполуки, які несприятливо діють на органи дихання та подразнюють очі у мешканців міста. Які сполуки при цьому утворюються ?

А.* Пероксиацетилнітрат, пероксибензоїлнітрат, ероксипропіонілнітрат.

В. Сірки діоксиду, азоту діоксиду, пероксиацетил нітрат, пероксид-

бензоїлнітрат.

С. Вуглецю діоксиду, бенз(а)пірен, альдегіди, пероксиацетилнітрат,

пероксипропіонілнітрат.

D. Вуглецю оксиду, сполуки свинцю, сажа.

Е. Сірководень, пероксипропіонілнітрат.

 

156. При проведенні моніторингу дитячої захворюваності було встановлено залежність значних підйомів частоти респіраторних захворювань від дії атмосферного повітря, забрудненого сірки діоксидом. Яка дія атмосферного повітря, забрудненого сірки діоксидом спричинила захворювання дітей ?

А.* Рефлекторна.

В. Резорбтивна.

С. Канцерогенна.

D. Гепатотоксична.

Е. Нефротоксична.

 

157. З метою запобігання виникненню гострих отруєнь, рефлекторного впливу атмосферних забруднень на здоров'я населення, концентрації інгредієнтів, що викидаються промисловими підприємствами в атмосферу, повинні відповідати гігієнічним нормативам. Який гігієнічний норматив атмосферних забруднювальних речовин буде гарантувати відсутність їх рефлекторного впливу ?

А.* ГДК м.р..

В. ГДК сер.доб..

С. ОБРВ.

D. ГДЗ.

Е. БЗК.

 

158. В сучасних містах відпрацьовані гази автотранспорту забруднюють приземний шар атмосферного повітря галогенідними, оксигалогенідними, оксидними сполуками свинцю, концентрації яких перевищують ГДК м.р.у 10 і більше разів, що є небезпечним для здоров'я населення. Який провідний синдром свинцевої інтоксикації реєструється у постраждалих ?

А.* Гематологічний.

В. Ентеральний.

С. Коронарно-церебральний.

D. Гастрокардіальний.

Е. Вазовагальний.

 

159. Хвороба, спричинена дією атмосферного повітря, забрудненого кадмієм, на здоров'я населення отримала назву " Ітай – ітай ", або "Ох - ох". Які зміни в стані здоров'я хворих обумовило таку назву хвороби?

А.* Численні кісткові переломи, навіть за незначного навантаженя, кашлю.

В. Акнеморфна висипка.

С. Гіперкератоз.

D. Дисплазія слизової оболонки шлунка.

Е. Рак печінки.

 

160. У дітей, які проживають поблизу промислового виробництва, у технологічному процесі якого окиснюється ацетальдегід, було виявлено природжені органічні захворювання Ц.Н.С., затримку психомоторної активності, парези, паралічі, втрату чутливості. Наслідком дії якого етіологічного фактора є виявлена патологія у дітей?

А.* Метилртуть.

В. Поліхлоровані біфеніли.

С. Кадмій.

D. Свинець.

Е. Бенз(а)пірен.

 

161. За численними зверненнями мешканців промислового району міста була встановлена інтоксикація, спричинена поліхлорованими біфенілами. Які шкіряні прояви є маркером дії цих речовин?

А.* Коричнева пігментація нігтів, шкіри, слизових оболонок очей, ясен губ.

В. Хлоракне.

С. Чорні плями.

D. Пухирці.

Е. Пустули.

 

162. Важливе значення у порушенні здоров'я населення мають канцерогенні сполуки викидів підприємств нафтохімічної та нафтопереробної промисловості. Жителі таких районів хворіють у 1,8 рази частіше, ніж мешканці екологічно чистих районів. На якій максимальній відстані ( км ) від таких виробництв яскраво виражається відповідна реакція організму людини ?

А.* 20.

В. 15.

С. 10.

D. 5.

Е. 3.

 

163. Внаслідок впливу атмосферного повітря, забрудненого гербіцидом з 2,4-ди-, трихлорфеноксиоцтовою кислотою, яким були оброблені ви рощувані на полі культури, на стан здоров'я населення виявлені такі системні ефекти, як фіброз печінки, гіперхолестеринемія, ураження серцево-судинної, дихальної систем, сечовивідних шляхів та підшлункової залози. В якій біологічній тканині акумулюються й тривалий час містяться ці речовини ?

А.* Жирова тканина.

В. Підшкіряна клітковина.

С. Мальпігієвий шар епідерміса.

D. Сполучна тканина.

Е. Кісткова тканина.

 

164. В процесі утворення кислотного дощу беруть участь озон, пероксид водню, пероксиацетил-нітрат, гідропероксидні, органічні пероксидні радикали. Який радикал є найбільш реакційноздатним ?

А.* НО°.

В. НО°2.

С. RОО°.

D. ПАН.

Е. Н2О2.

165. Людина похилого віку (70 р.) звернулась до лікаря зі скаргами, що в останній час він втрачає слух до деяких звуків: не чує дзвінка свого помешкання, виникла приглухуватість до гучності приймача тощо. Лікар мав всі підстави пов’язати втрату чутливості слухового аналізатора до звуків високих частот з віковими змінами організму. Назвіть діапазон частотних коливань, що сприймається слуховим аналізатором як найбільш чутний у будь-який віковий період людини:

A. *Середньочастотні (350-1000 Гц).

B. Низькочастотні (менше 350 Гц).

C. Високочастотні (понад 1000 Гц).

D. Ультразвуки (понад 2·104).

E. Інфразвуки (менше 2·10 Гц).

 

166. Під час опитування мешканців будинку, який знаходиться на примагістральній території, були виявлені такі скарги: дратівливість, порушення сну, зниження концентрації уваги, загострення хвороб серцево-судинної системи, шлунково-кишкового-тракту. Назвіть причини виникнення зазначених клінічних ознак та загострення патологічних станів у населення під впливом шуму на рівні 56-60 дБА.

A. *В результаті тривалої дії шуму.

B. В результаті впливу великих рівнів звуку.

C. В результаті анатомічних особливостей будови кортієвого органу.

D. В результаті рефлекторних порушень.

E. В результаті нейрогуморальних порушень.

 

167. В пояснювальній записці до проекту будівництва сельбищної зони міста зазначається, що при мікрорайонній його забудові в житлових будинках звуковий тиск (на еталонній частоті 1000 ГЦ) складатиме 2·10-4 н/м2, при квартальній забудові - 2·10-2 н/м2. На скільки рівні звукового тиску (в дБ) при мікрорайонній забудові будуть нижчі у порівнянні з такими ж величинами при квартальній забудові?

A. *На 20 дБ.

B. На 10 дБ.

C. На 30 дБ.

D. На 40 дБ.

E. На 50 дБ.

 

168. Рівень шуму на території житлового кварталу від транспорту, що надходить від розміщеної поряд автомагістралі, в нічний час становить 50 дБ. В денний час кількість автомобілів на автомагістралі зростає втричі. До якого рівня зростає рівень шуму на території житлового кварталу в денний час?

A. *До 75 дБ.

B. До 80 дБ.

C. До 85 дБ.

D. До 90 дБ.

E. До 100 дБ.

 

169. Мешканка будинку, який розташований на вулиці з рівнем шуму 50 дБА, звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на: тривалий період засинання (до 1 години), неспокійний сон, хронічну втому, дратівливість. Найбільш значущими профілактичними заходами щодо попередження дії шуму на мешканку будинку є:

A. *Планувальні заходи.

B. Заходи технологічного характеру.

C. Періодичні медичні огляди.

D. Заходи технічного характеру.

E. Заходи медичної профілактики.

 

170. Мешканці однієї з квартир звернулись до лікаря на появу у всіх членів сім’ї схожих скарг: підвищену збудженість, відсутність апетиту, втому. Лікар з’ясував, що глава сім’ї власноруч постійно проводить ремонт потужної мікрохвильової печі, яка інтенсивно експлуатується для випічки хліба та інших виробів на продаж. Проведені обстеження виявили, що під час роботи згаданої печі в окремих місцях квартири, особливо на кухні, мають місце витоки щільності електромагнітних полів діапазону радіочастот, що перевищують гігієнічні рівні. Назвіть найбільш значущі у даному випадку заходи профілактики:

A. *Технологічні (заміна мікрохвильової печі або її якісний ремонт кваліфікованим спеціалістом).

B. Планово-архітектурні (перепланування житла, облаштування екранами мікрохвильової печі).

C. Заходи індивідуального захисту (використання металізованого одягу, окулярів тощо).

D. Позачерговий медичний огляд всіх членів сім’ї.

E. Фармацевтичні засоби (призначення снодійних ліків тощо).

 

171. Медичні працівники і пацієнти фізіотерапевтичного кабінету звернулись зі скаргами на втому, головний біль, гіпергідроз та біль у серці, що виникають у них після прийняття процедур. Було встановлено, що розташовані в кабінетах апарати, які розділені ширмами з бавовняних тканин, випромінюють електромагнітні поля діапазону радіочастот, щільність яких перевищує гігієнічні нормативи. Назвіть найбільш значущі у даному випадку профілактичні заходи.

A. *Планувально-архітектурні.

B. Своєчасний планово-запобіжний ремонт апаратів.

C. Призначення лікувально-профілактичного харчування.

D. Заходи медичної профілактики (попереджувального та періодичного медичного нагляду).

E. Технічні заходи (використання ширм з бавовняних тканин з металевими волокнами).

 

172. Рівень шуму в бібліотеці кардіологічного санаторію становить 40 дБА. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у читачів бібліотеки ?

A. * Подразнююча дія.

B. Ризик отримання акустичної травми.

C. Анатомічні зміни з боку кортієвого органу.

D. Порушення мовного зв’язку.

E. Галопуючий перебіг хронічних захворювань.

 

173. Для визначення впливу мікроклімату на організм проведені дослідження фізіологічних показників напруження функцій органів і систем, які приймають участь в теплообмінних процесах: температуру шкіри, пульс, артеріальний тиск, кількість дихань на хвилину, величину потовиділення за хвилину, швидкість зорової та слухової реакцій та ін. Назвіть показник, що найбільш об’єктивно відображує напруження процесів терморегуляції організму?

A. *Різниця температур шкіри чола і тилу кисті.

B. Пульс і АТ.

C. Кількість дихань за хвилину.

D. Потовиділення за хвилину.

E. Швидкість зорової та слухової реакції.

 

174. У багатьох мешканців найближчого до аеропорту населеного пункту має місце погіршення сну (продовжений період засипання, скорочена його тривалість, почастішали пробудження тощо), втричі зріс продаж в аптеках снодійних засобів. Найбільш суттєвими причинами виникнення ранньої патології під впливом дії шуму високих частот (4000 і більше Гц) слід вважати:

A. *Нервово-рефлекторні порушення.

B. Порушення слухо- та зоромоторної реакції.

C. Розлад травневої системи.

D. Розлад кровотворної системи.

E. Порушення будови кортієвого органу.

 

175. З метою оцінки мікроклімату палати терапевтичного відділення лікарні проведені вимірювання показників мікроклімату. Результати вимірювань: середня температура повітря – 200С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 58%, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) – 180С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

A. *Комфортний.

B. Дискомфортний, охолоджуючий.

C. Дискомфортний, нагріваючий.

D. Дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

E. Дискомфортний з підвищеною швидкість руху повітря.

 

176. Розрахункові параметри мікроклімату в палатах для хворих з опіками, для дітей грудного віку, новонароджених, недоношених згідно проекту лікарні плануються наступні: температура повітря – 200С, відносна вологість 55-60%, швидкість руху повітря – 0,25 м/с, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) – 230С. Кратність обміну повітря за 1 годину – не менше 80 м3/ліжко. Назвіть основний недолік, що закладений в параметри мікроклімату повітря та кратності його обміну у відповідному приміщенні лікарні.

A. *Температура повітря

A. Відносна вологість

B. Швидкість руху повітря

C. Радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни)

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 63; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.92.141.211
Генерация страницы за: 0.033 сек.