Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

B. Дефторування. 4 страница
 

296. Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати встановлено: середня температура повітря – 16°С, відносна вологість -75%, швидкість руху повітря – 0,35 м/с, температура зовнішньої стіни -14°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати.

А.*Дискомфортний охолоджуючого типу.

В. Дискомфортний нагрівного типу.

С. Комфортний.

D. Комфортний з підвищеною вологістю.

Е. Дискомфортний, зі значними коливаннями основних параметрів.

 

297. Для будівництва обласної лікарні у місті Ч. було відведено земельну ділянку неправильної форми, що добре інсолюється, з природним ухилом 6° для забезпечення стоку атмосферних опадів, віддалену від джерел забруднення, з рівнем стояння грунтових вод 1,6 м. Яка конфігурація земельної ділянки є найліпшою для оптимального розташування лікарняних комплексів з гігієнічних і медико-технічних позицій?

А.*Прямокутна із співвідношенням сторін 1:2-2:3.

В. Квадратна.

С. У формі овала.

D. Трикутна.

Е. Неправильної форми.

 

298. При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м2. Яка мінімальна площа палат на 4 ліжка повинна бути у цьому відділенні?

А.*40 м2.

В. 24 м2.

С. 28 м2.

D. 30 м2.

Е. 52 м2.

 

299. В палаті терапевтичного відділення необхідно провести аналіз рівня природного освітлення. Вкажіть, який прилад використовується для визначення рівня природнього освітлення.

A.*Люксметр.

B. Анемометр.

C. Психрометр.

D. Актинометр.

E. Кататермометр.

 

300. Під час капітального ремонту лікарні було передбачено обновити колірне оформлення лікарняних приміщень, тому що останнє має велике психологічне та естетичне значення. При цьому стіни палат для хворих вирішили фарбувати з урахуванням:

A.*Орієнтації вікон.

B. Коефіцієнту відображення стін.

C. Профілю лікарні.

D. Захворювань хворих, які були госпіталізовані в ці палати.

E. Створення відчуття затишку.

 

301. В палатах для новонароджених дітей провели вимірювання параметрів мікроклімату. Результати вимірювань: середня температура повітря становить 17°С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 45%, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) - 18°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

А.*Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

В. Мікроклімат комфортний.

С. Мікроклімат дискомфортний нагріваючого типу.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

Е. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

 

302. При санітарному обстеженні палати у терапевтичному відділенні виявлено: площа на одне ліжко 7 м2, кубатура на одного хворого 20 м3, орієнтація вікон південно-східна, коефіцієнт природної освітленості (КПО) – 1%, світловий коефіцієнт (СК) – 1:8, коефіціент заглиблення – 2,7. Які показники не відповідають гігієнічним вимогам?А.*Показники природного освітлення.

В. Орієнтація вікон.

С. Площа на одне ліжко.

D. Кубатура на одного хворого.

Е. Всі перераховані показники.

 

303. У районній лікарні міста Н. відділення для приймання та виписування хворих розташоване на першому поверсі ізольованої частини будинку поблизу головного в’їзду на територію ділянки лікарні. Які основні приміщення приймального відділення?

А.*Оглядова кімната та санпропускник.

В. Вестибюль.

С. Реєстратура.

D. Кабінет чергового лікаря.

Е. Приміщення для зберігання одягу хворих.

 

304. При санітарному обстеженні палатної секції терапевтичного відділення виявлено: кількість ліжок у палатній секцї – 40, з них 60% палат – на 4 ліжка, по 20% - одно- і дволіжкових, ширина коридору - 2,5 м. До складу палатної секції входять: кабінет для лікарів, процедурна, приміщення для денного перебування хворих, буфетна з їдальнею, клізмова, комора, санітарний вузол, пост медсестри. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А.*Загальна кількість ліжок.

В. Ширина коридору.

С. Кількість одноліжкових палат.

D. Кількість дволіжкових палат.

Е. Кількість палат на 4 ліжка.

 

305. З метою оптимізації умов перебування хворих провели санітарне обстеження опікового відділення для дорослих. Результати дослідження: ширина коридору – 2,4 м, що забезпечує вільне переміщення та розвороти носилок і каталок для хворих, площа 2-х та 4-х місних палат – 7 м2 на одне ліжко. Яка мінімальна площа на одне ліжко в палатах опікового відділення?

А.*10 м2.

В. 7 м2.

С. 13 м2.

D. 6 м2.

Е. 7,5 м2.

 

306. Понад 90% часу перебування хворого в стаціонарі припадає на лікарняну палату. При санітарному обстеженні палати терапевтичного відділення на 4 ліжка виявили: площа палати – 28 м2, висота палати – 3 м, глибина (відстань від світлонесучої стіни до протилежної) – 5,5 м, відстань від ліжок до стіни з вікном становить 0,9 м. Чи є порушення у плануванні палати?

А.*Палата відповідає гігієнічним вимогам

В. Недостатня площа палати.

С. Недостатня висота палати.

D. Недостатня глибина кімнати.

Е. Мала відстань від ліжок до стіни з вікном.

 

307. Інфекційне відділення обласної лікарні розташоване в окремому будинку, має два окремих входи. Внутрішнім плануванням інфекційне відділення поділене на кілька самостійних секцій для пацієнтів з різними хворобами. Через специфічність контингенту хворих розміщують у боксах, напівбоксах та боксованих палатах. Якою повинна бути мінімальна площа боксу на 2 ліжка?

А.*27 м2.

В. 22 м2.

С. 28 м2.

D. 40 м2.

Е. 14 м2.

 

308. Для планування операційного блоку принципове значення мають функціональні зони, які вирізняються вимогами щодо дотримання режиму стерильності та характером медичних маніпуляцій. Які функціональні зони виділяють у складі операційного блоку?

А.*Стерильна, суворого, обмеженого та загальнолікарняного режиму.

В. Стерильна та загальнолікарняного режиму.

С. Суворого та обмеженого режиму.

D. Обмеженого режиму та загальнолікарняна.

Е. Стерильна та обмеженого режиму.

 

309. В клінічній лікарні міста Р тривалий час спостерігається зростання рівнів захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. Який з методів специфічної профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій є найбільш доцільним для запобігання подальшого зростання рівнів захворюваності?

A. *Ізоляція секцій, операційних блоків тошо.

В. Екстрена імунізація.

C. Раціональне розміщення відділень за поверхами.

D. Зонування лікарняної ділянки.

E. Санітарно-протиепідемічні заходи.

 

310. Начальником міського відділу управління охорони здоров'я проаналізовано стан захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. Які контингенти хворих, що попадають під найбільший ризик інфікування умовно патогенними мікроорганізмами, були відібрані в першу чергу для комплексного аналізу ситуації по місту Н.?

A. *Новонароджені.

B. Хворі терапевтичних стаціонарів.

C. Особи, ослаблені хірургічними втручаннями.

D. Особи, що тривалий час лікувалися антибіотиками.

E. Хворі гематологічних відділень.

 

311. Відділом лікарняної гігієни СЕС О. району міста К. було складено план відбору проб в пологових стаціонарах району. Які основні джерела збудника інфекцій в пологових стаціонарах необхідно врахувати для точного лабораторного контролю ситуації?

A. *Породіллі.

B. Хворі діти.

C. Відвідувачі.

D. Діти - носії збудників.

E. Медичний персонал та породіллі.

 

312. З метою забезпечення поточного санітарного нагляду на належному рівні у великій клінічній лікарні була введена ставка лікаря-епідеміолога та трьох лаборантів. Визначаючи обсяг роботи, цей лікар дав вказівку лаборантам про те, що при проведенні систематичних гігієнічних досліджень повітряного середовища палат не обов'язковим є дослідження:

A. *Вмісту чадного газу.

В. Параметрів мікроклімату.

C. Вмісту вуглекислого газу.

D. Повітря на мікробне забруднення.

E. Змивів з рук хворих і персоналу, з одягу, меблів на наявність і ступінь забруднення кишковою паличкою.

 

313. Під час санітарної експертизи проекту інфекційної лікарні було встановлено, що основними архітектурно-планувальними елементами є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс відрізняється від боксу?

A. *Входу з вулиці.

В. Санітарного вузла.

C. Палати.

D. Шлюзу.

E. Входу з відділення.

 

314. В клінічній лікарні №18 міста Р. тривалий період спостерігається зростання рівнів захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. Який з методів специфічної профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є найбільш доцільним для запобігання подальшого зростання рівнів захворюваності?

A. *Екстрена імунізація.

В. Ізоляція секцій, операційних блоків та ін.

C. Раціональне розташування відділень за поверхами.

D. Зонування лікарняної ділянки.

E. Санітарно-протиепідемічні заходи.

 

315. Відділом лікарняної гігієни СЕС О. Району міста К. було складено план відбору проб в пологових стаціонарах району. Які основні джерела збудника інфекцій в пологових стаціонарах необхідно врахувати для точного лабораторного контролю ситуації?

A. *Медичний персонал та породіллі.

В. Хворі діти.

C. Відвідувачі.

D. Діти - носії збудників.

E. Породіллі.

 

316. В обласному центрі є 1 туберкульозний і 1 шкірно-венерологічний диспансари, 3 лікарні з хірургічними відділеннями. Вкажіть найбільш доцільні з огляду профілактики внутрішньолікарняної інфекції шляхи поводження з відходами шкірно-венерологічних, хірургічних та туберкульозних відділень.

A. *Спалювати в спеціальних сміттєспалювальних печах на ділянці лікарні.

В. Вивозити на обладнані за межами міста звалища.

C. Вивозити на спеціально виділені місця на цвинтарях.

D. Заборонити до вивозу.

E. Закопувати на ділянці лікарні.

 

317. У хірургічному корпусі лікарні на першому поверсі розташоване відділення гнійної хірургії, на другому - відділення торакальної хірургії, на четвертому - гінекологічне відділення. Чи є порушення в розташуванні відділень?

A. *Невірно розташоване відділення гнійної хірургії.

В. Невірно розташоване гінекологічне відділення.

C. Невірно розташоване відділення тора кальної хірургії.

D. Невірно розташоване відділення загальної хірургії.

E. Порушень немає.

 

318. Лікарня №5 міста Л. має в своєму складі інфекційне відділення з 15 боксами. Кожен бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок такий бокс може бути розрахований?

A. *1.

В. 2.

C. 3.

D. 4.

E. 5.

 

319. Повітря палат хірургічного відділення, в яких перебувають хворі з нагноєними ранами, забруднене гнійною мікрофлорою в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забруднення повітря операційної в ній повинна бути обладнана вентиляція:

A. *Припливно-витяжна з переважанням припливу.

В. Тільки витяжна.

C. Тільки припливна.

D. Припливно-витяжна, з різними об'ємами припливу і витяжки.

E. Припливно-витяжна з переважанням витяжки.

 

320. Площа, відведена під забудову лікарняними корпусами, займає 19% земельної ділянки, площа озеленення -62%, площа садово-паркової зони -30м на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки заввишки 15м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів становить 32м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

A. *Площа забудови.

В. Ширина зелених насаджень по периметру ділянки.

C. Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу.

D. Площа озеленення.

E. Площа садово-паркової зони.

 

321. Санацію повітря у маніпуляційному кабінеті поліклініки проводили за допомогою штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. Для оцінки ефективності санації використали показник - коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення показника, яке свідчить про ефективну санацію повітря.

A. *Не менше 5.

В. Не менше 10.

C. Не менше 15.

D. Не менше 20.

E. Не менше 25.

 

322. Під час лабораторного дослідження повітря лікарняної палати виявлено: загальна кількість мікроорганізмів у повітрі - 2500 на 1м3, з них 125 - гемолітичного стрептококу. Які заходи повинні проводитися з метою знезараження повітря в палаті?

A. *Ультрафіолетове опромінення бактерицидними лампами.

В. Розпилення 0,5% розчину хлораміну в повітрі.

C. Електроаероіонізація.

D. Інфрачервоне опромінення повітря.

E. Кондиціювання.

 

323. Планується будівництво багатопрофільноі' лікарні в щільно забудованому районі міста М. Який тип забудови є найбільш доцільним у даному випадку?

A. *Централізовано-блочний.

В. Децентралізований.

C. Змішаний.

D. Централізований.

E. Блочний.

 

324. Під час реконструкції лікарні в місті М., розташованого на 55 північної широти, планується перенесення хірургічного блоку на перший поверх будівлі. На яку частину світу необхідно зорієнтувати вікна нової операційної для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?

A. *Північ.

В. Схід.

C. Південь.

D. Південний Захід.

E. Захід.

 

325. При санітарному обстеженні терапевтичного відділення для дорослих лікарні №18 міста К. було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 20 м2. Яка мінімальна площа палат повинна бути в цьому випадку?

A. *28 м2.

В. 30 м2.

C. 40 м2.

D. 24 м2.

E. 52 м2.

 

326. У палатній секції терапевтичного відділення соматичної лікарні на 40 ліжок кількість 4-х ліжкових палат становить 60%, 2-ліжкових -20%, 1-ліжкових - 20%. Ширина коридору -2,5 м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

A. *Загальна кількість ліжок.

В.Ширина коридору.

C. Кількість 2-ліжкових палат.

D. Кількість 1-ліжкових палат.

E. Кількість 4-ліжкових палат.

 

327. При проектуванні, операційного блоку у центральній районній лікарні міста М. було передбачено одну операційну на 30 ліжок у відділеннях хірургічного профілю площею 30м2. Ширина дверних прорізів у операційному блоці 1,1м, ширина коридору -2,8м, орієнтація вікон операційних - північна. Яка мінімальна площа операційної загальнохірургічного профілю?

A. *36 м2.

В. 30 м2.

C. 32 м2.

D. 34 м2.

E. 40 м2.

 

328. Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати встановлено: середня температура повітря - 16°С, відносна вологість -75%, швидкість руху повітря - 0,35 м/с, радіаційна температура (температура зовнішньої стіни) -14°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати.

A. *Дискомфортний охолоджуючого типу.

В. Дискомфортний нагрівного типу.

C. Комфортний.

D. Дискомфортний з підвищеною вологістю.

E. Дискомфортний, зі значними коливаннями основних параметрів.

 

329. Для будівництва обласної лікарні у місті Ч. було відведено земельну ділянку неправильної форми, яка значно віддалена від джерел забруднення, має добру інсоляцію, природний ухил 6° для забезпечення стоку атмосферних опадів, з рівнем стояння ґрунтових вод 1,6 м. Яка конфігурація земельної ділянки є найліпшою для оптимального розташування лікарняних комплексів з гігієнічних і медико-технічних позицій?

A. *Прямокутна із співвідношенням сторін 1:2 - 2:3.

В. Квадратна.

C. У формі овалу.

D. Трикутна.

E. Неправильної форми.

 

330. При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28м2. Яка мінімальна площа палат на 4 ліжка повинна бути у цьому відділенні?

A. *40 м2.

В. 24 м2.

C. 28 м2.

D. 30 м2.

E. 52 м2.

 

331. В бактеріологічній лабораторії співробітники працюють з холерним вібріоном за умов дотримання всіх необхідних профілактичних заходів. До якого класу слід віднести умови праці лаборантів?

А. *3 клас – шкідливі.

B. 4 клас – небезпечні.

С. 5 клас – важкі та напружені.

D. 2 клас - допустимі.

Е. 1 клас – оптимальні.

 

332. Санацію повітря маніпуляційного кабінету подіклініки проводили за допомогою штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. Для оцінки ефективності санації використали коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення вказаного показника, яке свідчить про ефективну санацію повітря:

А. *Не менше 5.

В. Не менше 20.

С. Не менше 15.

D. Не менше 10.

Е. Не менше 25.

 

333. Якість повітря операційної пологового будинку під час роботи оцінена як забруднене. Яким нормативним документом користувалися при цьому?

А.*Наказ МОЗ України №4 від 1996.

B. Наказ МОЗ СРСР№720 від 1978 року.

С. Наказ МОЗ СРСР№288 від 1976 року.

D. Сан Пін 4630-88.

Е. Сан Пін 4630-88.

 

334. Лікар-радіолог обласного онкологічного диспансеру одержав дозу опромінення 10 мЗв за рік. Вкажіть, якими показниками варто користуватись для оцінки дози опромінення лікаря-радіолога:

А.*Ліміт дози опромінення.

В. Рівень втручання.

С. Рівень практичної діяльності.

D. Доза опромінення, що запобігається.

Е. Річне надходження радіонукліду до організму.

 

335. У радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гама-установки променевої терапії типу «Агат» та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з перерахованих заходів треба використовувати для захисту медичного персоналу під час роботи з радіоактивними джерелами такого типу?

А.*Скорочення часу роботи та екранування джерела

В. Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

С. Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи.

D. Герметизація установок та організація вентиляції приміщень.

Е. Збільшення відстані до джерела та дотримання правил особистої гігієни.

 

336. Назвіть, хто з перерахованих нижче видатних стародавніх вчених першим зробив опис професійної патології.

А. *Рамацціні.

B. Авіценна.

С. Геродат.

D. Гіппократ.

Е. Гален.

 

337. Перерахуйте основні завдання попередніх медичних оглядів:

А. *Професійний відбір таких робітників, психофізіологічні особливості та загально соматичний стан здоров’я яких дозволяють їм як завгодно довго працювати в шкідливих умовах за конкретного професією.

B. Вивчення абсолютних протипоказань до роботи за фахом.

С. Не допустити до роботи осіб, які мають такі порушення здоров’я, що можуть посилитись під впливом специфічних шкідливих професійних факторів.

D. Вивчення ранніх ознак професійних захворювань.

Е. Розробка та впровадження профілактичних заходів.

 

338. Назвіть одну з найбільш суттєвих професійних шкідливостей для лікаря – стоматолога:

А.*Інфекції від пацієнтів з захворюваннями верхніх дихальних шляхів.

B. Постійне психоемоційне напруження.

С. М’язове напруження.

D. Недотримання правил техніки безпеки, санітарних правил.

Е. Зношеність медичної техніки, інструментів, обладнання.

 

339. Під час обстеження операційної хірургічного відділення обласної клінічної лікарні проведено вимірювання показників мікроклімату. Результати проведених досліджень: середня температура повітря складає 200С, відносна вологість повітря – 50%, швидкість руху повітря – 0,1 м/с. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату операційної:

А.*Мікроклімат комфортний.

B. Мікроклімат дискомфортний перегрівний.

С. Мікроклімат дискомфортний охолоджувальний.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю.

Е. Мікроеклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

 

340. Укажіть, впродовж якого часу з моменту постановки первинного діагнозу гострого професійного отруєння слід надіслати екстрене повідомлення до районної СЕС:

А.*1 доба.

B. 2 доби.

С. 3 доби.

D. 4 доби.

Е. 5 діб.

341. Хворий страждає на сечокам’яну хворобу. Періодично реєструється оксалатурія. Які продукти слід обмежити у дієті хворого?

A.*Щавель, шпинат, томати.

B. М’ясо, риба.

C. Фрукти, ягоди.

D. Жирну їжу.

E. Бульйони, консерви.

 

342. До дерматолога звернулась жінка 38 років зі скаргами на сухість та лущення шкіри. При огляді на розгинаючих поверхнях (область ліктьових і колінних суглобів) виявлено папульозні висипання та дрібне лущення, в області волосяних фолікулів – вузлики воскового кольору, які вивищуються над поверхнею шкіри. Дані клінічні прояви швидше всього, пов’язані з недостатнім надходженням з їжею в організм:

A.*Ретинолу.

B. Аскорбінової кислоти.

C. Рибофлавіну.

D. Піридоксину.

E. Тіаміну.

 

343. Під час профілактичного медичного огляду у одного з учнів технічного ліцею виявлені ознаки хейлозу: мацерація епітелію в місцях стискання губ, губи ярко-червоного кольору з поодинокими вертикально розташованими тріщинами, що покриті кірочками червоно-бурого кольору. Данні клінічні прояви, вірогідніше всього пов’язані з недостатнім надходженням з їжею до організму:

A.*Рибофлавіну.

B. Аскорбінової кислоти.

C. Ретинолу.

D. Токоферолу.

E. Кальциферолів.

 

344. Хворий 45 років звернувся зі скаргами на порушення з боку кишковика (діарея), пігментації шкіри відкритих ділянок тіла, зміни психіки та розлади нервової системи. Лікар установив діагноз – “пелагра”. Недостаток якого вітаміну міг привести до даного захворювання?

A.* РР (нікотинова кислота).

B. В1 (тіамін).

C. Д3 (холекальциферол).

D. А (ретинол).

E. С (аскорбінова кислота).

 

345. Дівчинка 16 місяців обстежена бригадою педіатрів, що працюють за програмою ВООЗ. Об'єктивно відзначаються набряки нижніх кінцівок, сідниць, геніталій, а також навколо очей. Маса тіла 10 кг. Виражена атрофія м'язів при відносній цілості підшкірно-жирової клітковини. Відмічаються явища емалеподібного дерматиту, є ділянки депігментації волосся. Дитина апатична, монотонно пхикає, спостерігається симптоматика, характерна для тетради Джеліфа. З анамнезу відомо, що до 6 місяців дівчинка знаходилася на грудному вигодовуванні. Після відлучення від грудного годування дитина харчувалася винятково рослинною їжею. З яким захворюванням зіткнулися спеціалісти?

A.*Квашіоркор.

B. Аліментарний маразм.

C. Синдром Лайелла.

D. Хвороба Гоше.

E. Хвороба Дауна.

 

346. Жінка 55 років скаржиться на пронос, лущення епітелію та пігментацію відкритих ділянок шкіри тіла (шиї, рук і стоп), дратівливість і занепокоєння. З анамнезу відомо, що основним продуктом харчування для неї є кукурудза, жінка рідко вживає салатні овочі та бобові, м'ясо і рибу в їжу не вживає зовсім. Про яке захворювання йде мова?

A.*Пелагра.

B. Цинга.

C. Бері-бері.

D. Дерматит Свіфта.

E. Псоріаз.

 

347. Робітники акумуляторного заводу під час всієї робочої зміни контактують з тетраетилсвинцем. Який вид лікувально-профілактичного харчування повинні отримувати робітники?

A.*Лікувально-профілактичний раціон №5.

B. Вітамінні препарати.

C. Молоко.

D. Кисло-молочні продукти.

E. Лікувально-профілактичний раціон №3.

 

348. Які харчові продукти повинен рекомендувати лікар в якості джерела вітаміну В12?

A.* Печінку тварин та рибу.

B. Зелені овочі.

C. Цитрусові.

D. Круп’яні вироби.

E. Молоко та молочні продукти.

 

349. В раціоні харчування вчителя історії, віком 66 років, зовсім відсутні продукти, які мають антиатеросклеротичну дію. Відкоригуйте раціон харчування вчителя.

A.*Ввести в раціон харчування рибу, м’ясо птиці, м’який сир, фрукти, овочі.

B. Ввести в раціон харчування круп’яні вироби.

C. Ввести в раціон харчування м’ясо жирних сортів.

D. Ввести в раціон харчування вироби з борошна.

E. Ввести в раціон всі перелічені продукти.

 

350. Режим харчування пенсіонера 68 років трьохразовий, з наступним розподілом енергетичної цінності за прийомами: на сніданок – 20 %, на обід – 30 %, на вечерю – 50 %. Режим харчування пенсіонера повинен бути:

A.* Чотириразовим з перевагою енергетичної цінності на обід.

B. Чотириразовим з перевагою енергетичної цінності на сніданок.

C. Чотириразовим з рівномірним розподілом енергетичної цінності за прийомами їжі.

D. Триразовим з перевагою енергетичної цінності на обід.

E. Чотириразовим з перевагою енергетичної цінності на вечерю.

 

351. Жінка 50 років має чотирьохразове харчування. Працює на виробництві з виготовлення свинцевих білил. Який лікувально-профілактичний раціон повинна отримувати робітниця з метою профілактики професійної патології?

A.* Лікувально-профілактичний раціон № 3.

B. Лікувально-профілактичний раціон № 2.

C. Лікувально-профілактичний раціон № 1.

D. Дієта № 15.

E. Дієта № 9.

 

352. У раціоні дітей шкільного віку відзначається дефіцит бета-каротину. За рахунок яких продуктів в основному необхідно забезпечити потребу у цьому нутрієнтові?

A.*Морква, томати.

B. Картопля, капуста.

C. Молоко, молочні продукти.

D. М’ясо, ковбаси.

E. Рослинна олія.

 

353. Чоловік 45 років працює опарником на хлібопекарському комбінаті. Які вітамінні препарати з профілактичною метою він має отримувати?

A.*Аскорбінова кислота, нікотинова кислота.

B. Ретинол, тіамін, рибофлавін.

C. Ретинол, тіамін, рибофлавін, аскорбінова кислота.

D. Тіамін, аскорбінова кислота.

E. Ретинол, рибофлавін, тіамін.

 

354. На багатопрофільному виробництві різні раціони лікувально-профілактичного харчування отримують працівники ливарного, ковальського та гальванічного цехів. Які з наведених продуктів обмежують у всіх раціонах лікувально-профілактичного харчування?

A.* Сіль, солоні, копчені, смажені, жирні та мариновані продукти, тугоплавкі жири.

B. Сіль, копчені та смажені продукти.

C. Сіль, копчені та жирні продукти.

D. Сіль, солоні, копчені, смажені, жирні та мариновані продукти, рослинні жири.

E. Сіль, солоні, копчені, смажені, жирні та мариновані продукти, рослинні жири, газовані солодкі напої.

 

355. Співробітники фармацевтичного виробництва, що зайняті розфасовкою радіофармпрепаратів отримують раціон № 1 спрямований на:

A.*Нейтралізацію перекисних сполук , що утворюються в результаті іонізуючого опромінення організму.

B. Зв’язування, комплексоутворення і щонайшвидше виведення свинцю з організму.

C. Підвищення функціональної спроможності та детоксикаційних можливостей печінки, має гепатопротекторні властивості.

D. Гальмування накопичення в організмі хімічних сполук різної природи, зменшення їх подразнюючого впливу, підвищення антитоксичної функції печінки, стимуляцію кровотворення та регенерацію клітин.

E. Підвищення антитоксичної функції печінки для осіб, які працюють з нейротропними та гепатотропними промисловими шкідливими чинниками.

 

356. Жінка, 35 років працює на підприємстві з переробки автомобільних акумуляторів. Отримує раціон № 3 лікувально-профілактичного харчування. Раціон №3 спрямований на:

A.*Зв’язування, комплексоутворення і щонайшвидше виведення свинцю з організму.

B. Гальмування накопичення в організмі хімічних сполук різної природи, зменшення їх подразнюючого впливу, підвищення антитоксичної функції печінки, стимуляцію кровотворення та регенерацію клітин.

C. Підвищення функціональної спроможності та детоксикаційних можливостей печінки, має гепатопротекторні властивості.

D. Нейтралізацію перекисних сполук , що утворюються в результаті іонізуючого опромінення організму.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 103; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.67.122
Генерация страницы за: 0.041 сек.