Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

B. Дефторування. 6 страница
А.* При радіонуклідній діагностиці та контактних методах променевої терапії.

В. При дистанційній гамма- та рентгенівській терапії.

С. При аплікаційній терапії.

D. При внутрішньопорожнинній терапії.

Е. При діагностиці в ортопедії – травматології.

 

402. В рентгенологічному відділенні онкологічного центру для проведення дослідження використовують закриті джерела іонізуючого випромінювання. Радіаційна небезпека для персоналу при роботі з джерелами такого типу обумовлена можливістю зовнішнього опромінення. Назвіть основні принципи захисту від зовнішнього опромінення.

А.* Планувальні заходи, захист часом.

В. Запобігання надходженнб радіоактивної речовини всередину організму.

С. Захист часом, відстанню, екраном, кількістю.

D. Дотримання правил особистої гігієни, екран.

Е. Організаційно-планувальні заходи.

 

403. Фахівцями радіологічної лабораторії НДІ гігієни та медичної екології проводиться гігієнічна оцінка променевого навантаження людини. Назвіть компоненти природного радіаційного фону.

А.* Первинне та вторинне космічне випромінювання, випромінювання земних порід, природна радіоактивність повітря та природних вод.

В. Випромінювання з корисних копалин, що підняті на поверхню землі.

С. Опромінення космічними променями при польотах на надзвукових реактивних літаках.

D. Опромінення при проходженні рентген-діагностичних процедур.

Е. Опромінення при проїзді в метрополітені, або роботі в шахтах.

 

404. Радіологічна лабораторія обласної СЕС для здійснення радіаційного контролю за об’єктами навколишнього середовища використовує дозиметри різного типу. Вкажіть в чому полягає сутність іонізаційного методу дозиметрії.

А.* Утворення вторинних випромінювань.

В. Збудженні атомів.

С. Здатності впливати на фотоемульсію, викликаючи її почорніння.

D. Здатність викликати ефект світіння речовини.

Е. Здатність змінювати оптичну щільність розчинів.

 

405. Громадянку Х. госпіталізовано у терапевтичне відділення районної лікарні з попереднім діагнозом: «Виразкова хвороба шлунку». Для уточнення діагнозу і вибору тактики лікування хворій призначено рентгеноскопію шлунку. Вкажіть дозу, яка не призведе до перевищення річного ліміту дози опромінення, рекомендованого МОЗ України для осіб із захворюваннями не онкологічної природи.

А.* Не більше 20 мЗв(2бер).

В. Не більше 100 мЗв(10бер).

С. Не більше 1 мЗв(0,1бер).

D. Не більше 2 мЗв(0,2бер).

Е. Не більше 0,5 мЗв(0,05бер).

 

406. Громадянин Х працює на об’єкті з радіаційно-ядерною технологією інженером служби радіаційного контролю. З дозволу місцевої СЕС зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 50 мЗв(5бер). Для оцінки аварійного опромінення і прогнозування його наслідків необхідно встановити відсоток допустимого ліміту дози.А.* 50%.

В. 90%.

С. 80%.

D. 70%.

Е. 60%.

 

407. Громадянин М. - працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, яка обслуговує будівельно-монтажне управління, в результаті позаштатної ситуації, що виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 40 мЗв (4бер). Встановіть чи перевищує отримана доза ліміт дози встановлений для персоналу в умовах радіаційної аварії.

А.* Не перевищує.

В. Не перевищує якщо доза була отримана протягом 4 годин.

С. Не перевищує якщо доза була отримана протягом 12 годин.

D. Не перевищує якщо доза була отримана протягом 6 годин.

Е. Не перевищує якщо доза була отримана протягом доби.

 

408. Будівельна організація звернулась до радіологічного відділу міської СЕС з проханням провести аналіз цегли на вміст природних радіонуклідів та дати заключення щодо можливості її використання. Аналіз показав, що сумарна величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40 складає 320 Бк/кг ( І клас). Вкажіть найбільш правильний варіант заключення СЕС.

А.* Цегла може використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

В. Для промислового будівництва.

С. Для будівництва підземних споруд.

D. Для споруд складських приміщень.

Е. Для споруд не житлових приміщень поза населеним пунктом.

 

409. Чинним Санітарним законодавством України (НРБУ-97) передбачений поділ пацієнтів на 4 категорії. Вкажіть які з зазначених пацієнтів відносяться до категорії АД:

А.* Всі перераховані категорії.

В. Хворі, у яких встановлені онкологічні захворювання.

С. Особи з виявленими передраковими захворюваннями.

D. Хворі, яких досліджують з метою диференціальної діагностики вродженої серцево-судинної патології.

Е. Особи які досліджуються в ургентній практиці за життєвими показаннями.

 

410. Дія Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) поширюються на ситуації опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання в умовах:

А.* Всі перераховані ситуації.

В. Опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження.

С. Нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромінювання

D. Медичної практики.

Е. Радіаційних аварій.

 

411. Всі роботи з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання ділять на три класи. Класи робіт встановлюються з врахуванням:

A. * Групи радіаційної небезпеки радіонукліду та активності на робочому місці.

B. Групи радіаційної небезпеки радіонуклідів та його мінімально значимої активності.

C. Активності на робочому місці.

D. Групи радіаційної небезпеки радіонукліду.

E. Сумарної активності на робочому місці.

 

412. Згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» територія України поділена на 4 зони. Які критерії покладені в основу зонування?

A. * Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію та величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення.

B. Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію.

C. Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами стронцію.

D. Величина розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення.

E. Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами плутонію.

 

413. Сім'я пенсіонерів Л., яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області, вирішила повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?

A. * Постійне проживання категорично заборонено.

B. Заборонено проживання більше 1 року.

C. Заборонено проживання більше 3 років.

D. Заборонено проживання більше 5 років.

E. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів.

 

414. Для збирання врожаю картоплі на сільськогосподарському підприємстві «Мрія», яке знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення планується залучити школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного питання?

A. * Заборонити роботу школярів.

B. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин.

C. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин.

D. Заборонити залучення до роботи дівчат.

E. Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу.

 

415. У радіологічну лабораторію молокопереробного заводу надійшли проби молока з акціонерного сільськогосподарського підприємства «Аріадна». Результати аналізу показали, що вміст радіонуклідів цезію -137 і стронцію-90 не перевищують значення допустимих рівнів. Вкажіть правильну відповідь.

A. * Молоко може вживатися без обмежень.

B. Придатне для переробки в сухе молоко.

C. Придатне для виготовлення згущеного молока.

D. Придатне для виготовлення кефіру.

E. Придатне для виготовлення твердого сиру.

 

416. Під час контролю радіаційної обстановки у відділенні лікування відкритими джерелами іонізуючих випромінювань, працівниками служби радіаційної безпеки було встановлено, що рівень радіоактивного забруднення бета-активними нуклідами робочих поверхонь знаходиться на рівні 900 част/хв.-см2, що не перевищує допустиме забруднення. Оберіть найбільш правильний варіант висновку про можливість роботи персоналу.

A. * Робота може проводитись протягом всього робочого дня.

B. Робота може проводитись протягом 2 годин за робочу зміну.

C. Робота може проводитись протягом 4 годин за робочу зміну.

D. Робота може проводитись протягом 1 години за робочу зміну.

E. Робота може проводитись лише за умови прийому радіопротекторних препаратів.

 

417. Молоде подружжя, яке проживає в Житомирській області в населеному пункті, що знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення звернулось до юриста з проханням дати роз'яснення щодо гарантованих заходів передбачених Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вкажіть правильну відповідь.

A. * Добровільне переселення на інші території. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування. Проведення газифікації будинку. Постійний дозиметричний контроль.

B. Добровільне переселення на інші території.

C. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування.

D. Проведення газифікації будинку.

E. Постійний дозиметричний контроль.

 

418. У радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гама-установки променевої терапії типу «Агат» та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з перерахованих заходів необхідно використовувати для захисту персоналу під час роботи з радіоактивними джерелами такого типу?

A. * Скорочення часу роботи та екранування джерела.

B. Збільшення відстані до джерела та дотримання правил особистої гігієни.

C. Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи.

D. Герметизація установок та організація вентиляції приміщень.

E. Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

 

419. Громадянин Д. (вік 35 років, зріст 175 см, маса тіла 77 кг) працює на об’єкті з радіаційно-ядерною технологією інженером служби радіаційного контролю. Приймаючи участь у ліквідації наслідків радіаційної аварії, коли з дозволу місцевої СЕС був запроваджений ліміт допустимого рівня опромінення, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 100 мЗв (10 бер). Для оцінки аварійного опромінення і прогнозування його наслідків необхідно встановити відсоток допустимого ліміту дози.

A. * 100%.

B. 90%.

C. 80%.

D. 70%.

E. 60%.

 

420. Громадянин Ш. (вік 28 років, зріст 175 см, маса тіла 74 кг), працюючи на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією майстром зміни, під час радіаційної аварії, що мала локальний характер, з дозволу місцевої СЕС отримав індивідуальну ефективну дозу, яка відповідає двом лімітам аварійної дози. Направлений на медичну комісію для вирішення питання про можливість подальшої роботи з джерелами іонізуючих випромінювань. Фахівці, які проводили обстеження вважають його практично здоровим. Назвіть вірний варіант відповіді. Громадян Ш. до роботи з джерелами іонізуючих випромінювань:

A. * Допускається умовно з подальшим обмеженням дози опромінення.

B. Допускається до роботи без обмежень.

C. Не допускається.

D. Допускається умовно з обмеженням часу опромінення.

E. Допускається умовно з обмеженням роботи з відкритими джерелами.

 

421. Громадянин Б. (вік 32 роки, зріст 166 см, маса тіла 75 кг) працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, яка обслуговує будівельно-монтажне управління, в результаті позаштатної ситуації, що виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 35 мЗв. Встановіть чи перевищує отримана доза ліміт дози встановлений для персоналу в умовах радіаційної аварії?

A. * Не перевищує.

B. Не перевищує. Якщо доза була отримана протягом 4 годин.

C. Не перевищує, якщо доза була отримана протягом доби.

D. Не перевищує, якщо доза була отримана протягом 12 годин.

E. Не перевищує, якщо доза була отримана протягом 6 годин.

 

422. Громадянин М.(вік 30 років, зріст 172 см, маса тіла 80 кг) – працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, в результаті позаштатної ситуації , яка виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 40 мЗв (4 бер). Вкажіть, який відсоток складає отримана доза опромінення відносно ліміту дози в умовах нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромінювання?

A. * 200%.

B. 150%.

C. 100%.

D. 40%.

E. 20%.

 

423. Громадянин А. (вік 30 років, зріст 180 см, маса тіла 80 кг) – працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, в результаті позаштатної ситуації, яка виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 40 мЗв (4 бер). Вкажіть, який відсоток складає отримана доза опромінення відносно ліміту дози в умовах радіаційної аварії?

A. * 80%.

B. 100%.

C. 200%.

D. 20%.

E. 40%.

 

424. Згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» проведене зонування території України. Виберіть найбільш правильний варіант відповіді.

A. * Зона відчуження. Зона безумовного (обов’язкового) відселення. Зона гарантованого (добровільного) відселення. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

B. Зона відчуження.

C. Зона безумовного (обов’язкового) відселення.

D. Зона гарантованого (добровільного) відселення.

E. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

 

425. Мешканець м. Києва, громадянин К. (вік 45 років, зріст 175 см, маса тіла 77кг), інженер за фахом, має земельну ділянку і дачний будинок у приміській зоні, звернувся до дільничного терапевта за порадою відносно використання ягід і фруктів зі свого саду для прискорення виведення з організму важких металів і радіонуклідів. Доцільно рекомендувати ягоди і фрукти з вмістом харчових волокон понад 2%. Вкажіть найбільш доцільні продукти, з числа нижченаведених?

A. * Яблука.

B. Обліпиха.

C. Груші.

D. Смородина чорна.

E. Сливи.

 

426. До радіологічного відділення міської СЕС звернувся фермер з проханням провести аналіз картоплі на вміст радіонуклідів та видати гігієнічне заключення щодо можливості реалізації готової продукції. Результат аналізу: вміст цезію-137 – 40 Бк/кг, стронцію-90 – 8 Бк/кг, що не перевищує допустиме забруднення. Вкажіть найбільш правильний варіант заключення.

A. * Картопля може використовуватись без обмежень

B. Картопля може використовуватись лише на корм худобі

C. Картопля може бути використана для виробництва етилового спирту

D. Картопля може бути використана для виробництва крохмалю

E. Картопля може бути використана для виробництва чіпсів

 

427. У рентгенологічному відділенні лікарні для забезпечення радіаційної безпеки персоналу організований протирадіаційний захист. Вкажіть, які види захисту необхідно використовувати у даному випадку.

A. * Захист часом, відстанню, кількістю, екраном.

B. Захист часом.

C. Захист відстанню.

D. Захист кількістю.

E. Захист екраном.

 

428. Громадянин З. (віком 50 років, зріст 166 см, маса тіла 70 кг), проживає на радіоактивно забрудненій території в зоні посиленого радіоекологічного контролю, має власний будинок з присадибною ділянкою. Звернувся до дільничного терапевта за порадою відносно використання овочів з присадибної ділянки для прискорення виведення з організму радіонуклідів. Необхідно рекомендувати овочі з найбільшим вмістом харчових волокон (понад 1%). Вкажіть які?

A. * Гарбуз.

B. Перець солодкий.

C. Кабачки.

D. Морква.

E. Капуста.

 

429. Будівельна організація звернулась до радіологічного відділення міської СЕС з проханням провести аналіз щебня, на вміст природних радіонуклідів та видати заключення щодо можливості його використання. Аналіз показав, що сумарна величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40 складає 970 Бк/кг (ІІІ клас). Вкажіть найбільш правильний варіант заключення СЕС. Щебень придатний:

A. * Для будівництва автошляхів поза межами населених пунктів.

B. Для всіх видів будівництва без обмежень.

C. Для промислового будівництва .

D. Для будівництва об’єктів громадського призначення.

E. Для будівництва лікувально-профілактичних закладів.

 

430. Будівельна організація звернулась до радіологічного відділення міської СЕС з проханням провести аналіз цегли на вміст природних радіонуклідів та видати заключення щодо можливості її використання. Аналіз показав, що сумарна величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40 складає 420 Бк/кг (ІІ клас). Вкажіть найбільш правильний варіант заключення СЕС. Цегла придатна:

A. * Для промислового будівництва.

B. Для всіх видів будівництва без обмежень.

C. Для будівництва автошляхів поза межами населених пунктів.

D. Для будівництва об’єктів громадського призначення.

E. Для будівництва лікувально-профілактичних закладів.

 

431. Подружжя Х, яке було евакуйоване після аварії на ЧАЕС до Харківської області, вирішило повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні відчуження. Вкажіть, які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?

А. Постійне проживання категорично заборонено.*

B. Заборонено проживання більше 1 року.

C. Заборонено проживання більше 3 років.

D. Заборонено проживання більше 5 років.

E. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів.

 

432. В зоні посиленого радіоекологічного контролю згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» для визначення питомої активності використовуються прилади:

A. Радіометри.

B. Рентгенометри.

C. Індивідуальні дозиметри.

D. Індикатори.

E. Сигналізатори радіоактивного забруднення.

 

433. До радіологічного відділення міської СЕС звернувся фермер з проханням провести аналіз картоплі на вміст радіонуклідів та видати гігієнічне заключення щодо можливості реалізації готової продукції. Результат аналізу: вміст цезію-137 – 40 Бк/кг, стронцію-90 – 8 Бк/кг, що не перевищує допустиме забруднення. Вкажіть найбільш правильний варіант заключення.

A. Картопля може використовуватись без обмежень.*

B. Картопля може використовуватись лише на корм худобі.

C. Картопля може бути використана для виробництва етилового спирту.

D. Картопля може бути використана для виробництва крохмалю.

E. Картопля може бути використана для виробництва чіпсів.

 

434. Радіаційні аварії на АЕС за «Міжнародною шкалою ядерних подій» розподіляються на:

A. 7 рівнів.

B. 9 рівнів.

C. 3 рівнів.

D. 4 рівнів.

E. 5 рівнів.

435. Молоде подружжя, яке проживає в Житомирській області в населеному пункті, що знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення звернулось до юриста з проханням дати роз'яснення щодо гарантованих заходів передбачених Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вкажіть правильну відповідь.

A. Добровільне переселення на інші території. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування. Проведення газифікації будинку. Постійний дозиметричний контроль.*

B. Добровільне переселення на інші території.

C. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування.

D. Проведення газифікації будинку.

E. Постійний дозиметричний контроль.

 

436. Згідно закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» проведене зонування території України. Виберіть найбільш правильний варіант відповіді.

A. Всі перераховані.

B. Зона відчуження.

C. Зона безумовного (обов’язкового) відселення.

D. Зона гарантованого (добровільного) відселення.

E. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

 

437. Згідно закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій проведене з врахуванням:

A. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію та величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення людини.

B. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію.

C. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами стронцію.

D. Величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення людини.

E. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами плутонію.

 

438. Сім’я пенсіонерів, яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС, вирішила повернутися для постійного проживання до села «Х», яке знаходиться в зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?

A. Постійне проживання категорично заборонено.

B. Заборонено проживання більше одного року.

C. Заборонено проживання більше 3 років.

D. Заборонено проживання більше 5 років.

E. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів.

 

439. Для збирання урожаю картоплі на сільськогосподарському підприємстві «Мрія», яке знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення планується залучити школярів 10 – 11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи?

A. Заборонити роботу школярів.

B. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин.

C. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин.

D. Заборонити залучення до роботи дівчат.

E. Заборонити залучення до роботи учнів 10 класу.

 

440. В радіологічну лабораторію молокопереробного заводу надійшли проби молока з населеного пункту, який знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення. Результати аналізу показали, що вміст радіонуклідів цезію-137 – 55 Бк/кг, стронцію-90 – 15 Бк/кг, що не перевищує допустиме забруднення. Виберіть найбільш правильний варіант заключення.

A. Молоко може вживатись без обмежень.

B. Придатне для переробки в сухе молоко.

C. Придатне для виготовлення згущеного молока.

D. Придатне для виготовлення кефіру.

E. Придатне для виготовлення твердого сиру.

 

441. При розгортанні наметового містечка для табірного розміщення особового складу військ було вибрано джерело водопостачання. Який з видів обробки води у польових умовах повинен застосовуватися завжди і обов’язково?

A.* Знезаражування води.

В. Очистка (освітлення) води від каламуті.

С. Опріснення води.

D. Фторування, чи дефторування, знезалізнення.

Е. Дегазація, дезактивація води.

 

442. Після землетрусу, евакуйованих людей розмістили у селі А, де джерелом водопостачання було запропоновано найближчий колодязь. Назвіть, на підставі якого показника забруднення води слід прийняти рішення про заборону використання цієї води з колодязя для організації пункту водопостачання:

A.* Наявність фосгену – 2,0 мг/л.

В. Нітрити – 0,004 мг/дм³.

С. Нітрати – 0,1 мг/дм³.

D. Жорсткість 9,0 мг-екв/л.

Е. Азот аміаку – 0,1 мг/дм³.

 

443. Першочерговими безпосередніми обов’язками медичної служби в області польового водопостачання військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та в умовах війни є:

А.* Оцінка якості води джерел водопостачання, визначення місць розгортання пунктів водопостачання, зон санітарної охорони, контроль за очисткою, знезараженням, опрісненням, дезактивацією води.

В. Визначення дебіту джерел водопостачання, їх обладнання.

С. Забезпечення додатковими засобами і ресурсами для організації пунктів водопостачання і пунктів водозбору.

D. Добування, транспортування води, збереження її запасів.

Е. Нагляд за станом здоров’я осіб, які виконують роботи по водопостачанню формувань.

 

444. Які результатів розвідки джерел водопостачання є головними при виборі джерела водопостачання. Обстежено одну артезіанську свердловину, три шахтних колодязя, з дебітом 0,005 м³/год. кожній, та поверхнева водойма – річка, з дебітом 0,8 м³/с. Чисельність рятувального формування – 1600 осіб :

A.* Аналіз води у річці: мінеральний склад за сухим залишком 1000 мг/л, в т.ч. хлоридів 350 мг/л, сульфатів 500 мг/л, хімічні речовини містяться в концентрації, що не перевищує ГДК або ОДР.

В. Санітарно-епідеміологічним обстеженням населення кишкових інфекцій не виявлено.

С. При санітарно-топографічному обстеженні на відстані 50-60 м від колодязів – звалище побутового сміття.

D. При санітарно-технічному обстеженні: відсутня електроенергія для живлення помпи артезіанської свердловини.

Е. Аналіз води артезіанської свердловини не проведений. У двох колодязів у воді: аміаку 0,5 мг/л, нітритів – 0,07 мг/л.

 

445. При розгортанні військ на польових навчаннях, Вам, як представнику медичної служби у складі групи розвідки було доручено провести розвідку джерел водопостачання. Назвіть прилади, які необхідні для виконання поставленого завдання:

A.* Польовий рентгенометр-радіометр (ДП-5А; ДП-5В), прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний (ПХР-МВ), набір гідрохімічний водний (НГВ).

В. Медична польова хімічна лабораторія (МПХЛ-54), лабораторія токсикологічна (ЛТ).

С. Лабораторія вірусологічна (ЛВ), лабораторія бактеріологічна (ЛБ).

D. Лабораторія гігієнічна військова (ЛГ-1), лабораторія гігієнічна основна (ЛГ-2).

Е. Радіологічна лабораторія в укладках (РЛУ-2).

 

446. При виникненні надзвичайної ситуації у місті А, перед Вами було поставлено завдання обрати найефективніший метод очистки та знезаражування води. Який з методів Ви оберете у польових умовах при надзвичайних ситуаціях ?

A.* Хлорування.

В. Таблетки «Аквасепт».

С. Коагуляція з фільтруванням.

D. Фільтрація через повільні фільтри.

Е. Хлоркупоросний метод Клюканова.

 

447. При розгортанні військ під час навчання, було вибрано джерело водопостачання в якому дещо підвищений вміст розчинених радіонуклідів. Для дезактивації води від розчинених у ній радіонуклідів найбільш ефективними будуть:

A.* Іонообмінна фільтрація.

В. Відстоювання (дезактивація часом).

С. Коагуляція з фільтрацією.

D. Перехлорування.

Е. Хлоркупоросний метод Клюканова.

 

448. Військовий підрозділ після тривалого маршу зупинився на 3 доби для відпочинку поряд з населеним пунктом. За даними санітарно-епідеміологічної розвідки виявлено декілька джерел води. Необхідно вибрати, вода з якого джерела найбільш відповідає гігієнічним вимогам до питної води у польових умовах?

A.* Вода артезіанських свердловин.

В. Вода джерельна.

С. Вода з річки.

D. Дощова вода.

Е. Тала вода.

 

449. При виборі джерела водопостачання у військово-польових умовах, при надзвичайних ситуаціях та катастрофах першочерговою вимогою до питної води є:

A.* Безпечність води в епідемічному, токсикологічному і радіологічному відношенні.

В. Оптимальний мікроелементний склад.

С. Хороші органолептичні властивості.

D. Оптимальна мінеральний склад.

Е. Відсутність у воді радіоактивних речовин.

 

450. Визначте, на підставі яких показників забруднення води при виборі джерела водопостачання у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах війни Ви приймете рішення про заборону використання цієї води для організації пункту водопостачання:

A.* Наявність у воді миш’яку у 2 рази більше допустимого.

В. Радіоактивність в 1,5 рази перевищує природну.

С. Мікробне число 100 колоній в мл; колі-індекс – 10.

D. Дещо підвищені окиснюваність, вміст аміаку, нітритів.

Е. Невідповідність гігієнічним нормативам органолептичних показників якості води.

 

451. Визначте, які з показників харчового статусу організму найбільш доступні для лікаря при оцінці обумовленого харчуванням стану здоров’я особового складу військових і цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

A.* Соматоскопічні.

В. Соматометричні.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 83; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.55.5
Генерация страницы за: 0.03 сек.