Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

B. Дефторування. 2 страница
D. Кратність обміну повітря

 

177. У процесі аналізу аудіограм осіб, які проживали в шумному районі 10 років, виявлено порушення слуху, в стані центральної нервової системи, про що свідчить зміна прихованого часу умовно-рефлекторної реакції на звуковий і світловий подразники. Найбільш значущими у даному випадку профілактичними заходами є:

A. *Запобіжний санітарний нагляд.

B. Періодичні медичні огляди.

C. Заходи індивідуального захисту.

D. Розгляд скарг населення працівниками СЕС.

E. Використання звукоізолюючих вентиляційних вікон.

 

178. Реконструкція міжнародного аеропорту передбачає одночасну модернізацію його інфраструктури, зокрема заміну устаткування радіолокаційної станції (РЛС) на більш сучасне і потужне. «Пелюсток» електромагнітних полів (ЕП), що випромінює нове устаткування РЛС, своєю горизонтальною віссю може створювати щільність потоку потужності вдвічі більшу, ніж встановлена гігієнічними нормативами для населених міст. Системами організму, що найбільш вразливі при дії ЕП діапазону радіочастот, є:

A. *Нервова і серцево-судинна.

B. Дихальна.

C. Шлунково-кишковий тракт.

D. Ендокринна.

E. Сечо-видільна.

 

179. Клініко-фізіологічне обстеження населення будинку,розташованого на відстані менше 40 м від стіни тунелю метро, яке зазнає впливу механічних коливань від роботи метрополітену, показало об’єктивні фізіологічні зміни у стані центральної нервової системи (астенічний, астеновегетативний синдром, ознаки неврастенії). Найбільш дієвим засобом захисту приміщення житлового будинку від шуму і вібрації є:

A. *Віброізоляція тунелів від ґрунту за допомогою гумових прокладок.

B. Періодичні медичні огляди населення.

C. Заходи індивідуального захисту.

D. Використання пружинних віброізоляторів.

E. Поточний санітарний нагляд за житловим будинком.

 

180. Рівень шуму на території школи становить 72 дБА, що значно перевищує гігієнічно допустимий рівень. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у школярів під час перебування у школі ?

A. *Подразнююча дія.

B. Ризик отримання акустичної травми.

C. Втрата слуху.

D. Галопуючий перебіг хронічних захворювань.

E. Втрата чутливості шкіри.

 

181. В лікарню звернувся хворий зі скаргами на порушення cну, частий головний біль, підвищену втомлюваність, дратівливість, послаблення пам’яті тощо. Хворий працює консьєржем і проживає в житловому будинку, який розташований поруч з залізницею. Яку патологію впершу чергу слід запідозрити в даному випадку?

A. *Вегето-судинна дистонія.

B. Шумова хвороба.

C. Гіпертонічна хвороба.

D. Вібраційна хвороба.

E. Астенічний синдром. 

182. Поряд з аеропортом постійно зростає кількість авіарейсів, потужність двигунів літаків, структура по його обслуговуванню (кількість радіолокаційних станцій тощо). Системами найбільш вразливими до впливу електромагнітних полів діапазону радіочастот є:

A. *Серцево-судинна система і водно-сольовий обмін.

B. Шлунково-кишковий тракт і дихальна система.

C. Серцево-судинна і дихальна системи.

D. Нервова і серцево-судинна системи.

E. Нервова система і шлунково-кишковий тракт.

 

183. У кардіологічний санаторій прибуло кілька пацієнтів зі схожими клінічними симптомами: підвищений артеріальний тиск, швидка стомлюваність, безсоння, дратівливість тощо. Всі пацієнти проживають у одному і тому ж густонаселеному житловому кварталі суцільної забудови, поряд з яким знаходиться транспортно-тролейбусне депо, транспорт якого впродовж доби створює вкрай несприятливу шумову ситуацію: переважає високочастотний шум, рівень якого в 1,5 рази вдень і в 2 рази в нічний час перевищує гігієнічні нормативи. Лікар природньо пов’язує наявність у пацієнтів симптомів шумової хвороби з несприятливими умовами їх мешканців і має запропонувати найбільш радикальні заходи їх усунення. Найбільш дієвим з них є:

A. *Усунення джерел шуму за межі житлової забудови (винести депо на територію виробничої зони міста).

B. Встановити між депо і житловим кварталом звукопоглинаючих огорож.

C. Упорядкувати територію між депо і житловим кварталом зеленими насадженнями.

D. Здійснити заходи по раціоналізації харчування мешканців житлового масиву (збагатити раціони харчування вітамінами тощо).

E. Здійснити заходи медикаментозні терапії (призначення заспокійливих засобів тощо).

 

184. При аудіометричному дослідженні слухової функції пацієнта, що мешкає в будинку з інтенсивним рівнем шуму, встановлено, що вранці після сну його слуховий поріг зріс на 10 дБ на обидва вуха, але через 5 хвилин повернувся до норми. Як можна оцінити ці функціональні зміни у слуховому аналізаторі пацієнта?

A. *Приглухуватість.

B. Слухова адаптація.

C. Стомлення.

D. Перевтома.

E. Позамежове гальмування.

 

185. Лікарська комісія в поліклініці перевіряє дотримання порядку реєстрації випадків тимчасової непрацездатності. Які документи комісії належить перевірити?

А. *Ф.025/о, журнал обліку тимчасової непрацездатності, відривні талони.

В. Медичні карти амбулаторного хворого.

С. Статистичні карти вибулого зі стаціонару.

D. Статистичний талон реєстрації захворювань.

Е. Журнал обліку тимчасової непрацездатності.

 

186. Комісія перевіряє роботу медико-санітарної частини заводу. Який основний документ роботи цехового лікаря їй належить перевірити?

А.* Комплексний план оздоровчих заходів.

В. Щоденник роботи лікаря.

С. Паспорт цехової дільниці.

D. Звіт про роботу цехової дільниці.

Е. Звіт про захворюваність і травматизм.

 

187. Всі працюючі в шкідливих умовах повинні бути оглянуті лікарем у визначенні строки. Що являється джерелом визначення періодичності оглядів робітників, які працюють в шкідливих умовах?

А.* Наказ №246.

В. Ступінь шкідливості виробничих умов.

С. Динаміка стану робітника.

D. Частота та тривалість випадків тимчасової непрацездатності.

Е. Наказ ЛПЗ про проведення обов’язкових профоглядів.

 

188. Клінікою НДІ у робітника, який працює не збагачувальній фабриці, встановлено професійне захворювання – хронічний пиловий бронхіт. Розслідування випадку проводить комісія у складі представників: підприємств, медико-санітарної частини, територіальної СЕС, відділення Фонду соціального страхування, профспілкової організації. Представник якого закладу повинен очолити роботу з рослыдування?

А. * Територіальної СЕС.

В. Підприємства.

С. Фонду соціального страхування.

D. Профспілкової організації.

Е. Медико-санітарної частини.

 

189. Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує доступне за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів повинен виконати роботодавець у першу чергу для профілактики вібрації хвороби?

А.* Розробити режим праці та відпочинку.

В. Забезпечити віброзахисними рукавицями.

С. Забезпечити оптимальні параметри мікроклімату.

D. Зменшити вагу машини.

Е. Організувати теплові процедури для рук.

 

190. На підприємстві для оцінки стану здоров’я працюючих, крім офіційної статистичної форми звітності про причини тимчасової непрацездатності (Ф-23Тн) використовують методику поглибленого аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. На основі якого основного документу ведеться при цьому розробка матеріалів захворюваності?

А. * Карти тимчасової непрацездатності.

В. Історії хвороби.

C. Листка тимчасової непрацездатності.

D. Листка тимчасової карти амбулаторного хворого.

Е. Статистичного талону для реєстрації заключного діагнозу.

 

191. Робітник ткацького цеху віку 47 років має стаж роботи в даному виробництві 15 років і працює в умовах високочастотного інтенсивного шуму. На періодичному медичному огляді виставлений діагноз: «Професійна тугоухість». Що є підставою для такого діагнозу?

А. * Дані аудіометрії.

В. Стаж роботи в даному виробництві.

С. Характеристика шуму в даному виробництві.

D. Результати дослідження показників ЦНС.

Е. Результати дослідження стану внутрішнього вуха.

 

192. У працівника К., віку 47 років стався серцевий напад. Встановлено діагноз: крупновогнищевий інфаркт міокарда. Після завершення курсу лікування у хворого сформувалась аневризма серця, серцева недостатність ІІ ступеня. Враховуючи характер захворювання, вирішено скерувати пацієнта на освідчення з приводу встановлення стійкої непрацездатності. На хворого було оформлено відповідне направлення. Хто має право його видати?

А.* Лікарсько-консультаційна комісія.

В. Лікуючий лікар самостійно.

С. Лікуючий лікар спільно із завідувачем клінічного відділеня.

D. Заступник головного лікаря з експертизи працездатності.

Е. Медико-соціальна експертна комісія.

 

193. Працівники лабораторії з виготовлення електричних ламп, ламп ПРК-7 та вимірювальних приладів (манометри, термометри тощо) скаржаться на металевий присмак у роті, диспептичні явища, порушення сну, хитку ходу, різке зниження серцевої діяльності. Вкажіть причину виникнення даного отруєння.

А.* Ртуть.

В. Свинець.

С. Марганець.

D. Толуол.

Е. Тетраетилсвинець.

 

194. Як необхідно оформити непрацездатність, якщо вона наступила в період чергової відпустки?

А.* Не видається ніякий документ.

В. Видати лікарняний листок на весь період хвороби.

С. Видати довідку на весь період хвороби.

D. Видати лікарняний листок на перші 5 днів, а потім довідку.

Е. Направити для вирішення питання на ЛКК.

 

195. Робітник ковальського цеху підприємства звернувся до лікаря зі скаргою на погіршення слуху, підвищену стомленість, головний біль. Проведена тональна аудіографія. Аудіограма характерна для сенситивної глухуватості. Які профілактичні заходи Ви порекомендуєте застосувати?

А.*Застосовувати антифони.

В. Вживати в їжу.

С. Герметизувати устаткування.

D. Змінити керіництво підприємства.

Е. Встановити шумопоглинаючі екрани.

 

196. Робітник коксо-хімічного заводу звернувся в МСЧ зі скаргою на підвищену стомленість, тремор рук, збільшення щитовидної залози, схуднення. Лабораторні дослідження виявили зміни лейкопоезу. Хворий понад 25 років працює на даному виробництві. Що є причиною захворювання?

А.* Хронічне отруєння бензолом.

В. Хронічне отруєння свинцем.

С. Хронічне отруєння ртуттю.

D. Хронічне отруєння кадмієм.

Е. Хронічне отруєння чотири хлористим вуглецем.

 

197. У робітника металургійного заводу інфекційний гепатит. Знаходиться під наглядом в МСЧ відкритого типу. Хто направить хворого на госпіталізацію в даному випадку?

А.* Дільничний терапевт.

В. Цеховий терапевт.

С. Фельдшер здоровпункту даної МСЧ.

D. Швидка медична допомога.

Е. Лікар-інфекціоніст даної МСЧ.

 

198. На підприємстві по виробництву синтетичних миючих засобів планується проведення медичного огляду. Проведення яких досліджень необхідно здійснити в даному випадку?

А.*Лейкоцитарна формула.

В. Функція зовнішнього дихання.

С. Великокадрова флюорографія.

D. Активність холін естерази плазми.

Е. Білірубін.

 

199. На підприємстві з виробництва органічних розчинників внаслідок розгерметизації реактора відбувся випадок гострої інтоксикації. Вкажіть, який документ повинен складати і направляти в СЕС лікар, який надавав потерпілому медичну допомогу?

А.*Екстрене повідомлення.

В. Акт обстеження умов праці.

С. Листок медичного огляду потерпілого.

D. Акт реєстрації випадку отруєння.

Е. Акт розслідування аварійної ситуації.

 

200. Новопризначеному головному лікарю сільської лікарської амбулаторії сімейної медицини – загальної практики потрібно прийняти рішення щодо удосконалення управління медичною допомогою населенню території. Яким підходом слід скористатись для цього?

А.* Комплексним.

В. Народногосподарським.

С. Науково-експериментальним.

D. Природно-науковим.

Е. Емпіричним.

 

201. Власник приватного медичного закладу відмовився від проведення акредитації, посилаючись на те, що його установа проходила її 3 роки тому, а форма власності його закладу не є державною. Яким повинне бути правильне рішення органів влади стосовно роботи цього закладу?

А.* Не допустити до роботи.

В. Допустити до роботи.

С. Допустити до роботи умовно.

D. Ліквідувати як юридичну особу.

Е. Піддати фіскальній перевірці.

 

202. У транспортно-сировинному цеху заводу залізобетонних виробів робітники підлягають впливу пилу цементу при його розвантажуванні та транспортуванні. Концентрації пилу цементу при цьому коливаються в межах 35,0-56,0 мг/м3. Розвиток якого професійного захворювання можливий при роботі в таких умовах?

А.* Асбестоз.

В. Сілікоз.

С. Сілікатоз.

D. Бісіноз.

Е. Антракоз.

 

203. Лікар, який закінчив вищий медичний заклад за спеціальністю «загальна практика», має намір відкрити приватну амбулаторію сімейної медицини в одному з центральних районів міста. За якої умови він має на це право?

А.* Якщо він має ліцензію МОЗ України та амбулаторія пройшла акредитацію.

В. Якщо в нього є диплом лікаря та він пройшов інтернатуру з терапії чи педіатрії.

С. Якщо він пройшов інтернатуру з сімейної медицини.

D. Якщо він має спеціалізацію з сімейної медицини.

Е. Має право за дозволом адміністрації району.

 

204. Група робітників акумуляторного заводу під час роботи зазнають дію на організм небезпечного промислового фактору – тетраетисвинцю. Який лікувально-профілактичний засіб харчування ці робітники повинні одержувати?

А.* Лікувально-профілактичний раціон №5.

В. Вітамінні препарати.

С. Молоко.

D. Кисло-молочні продукти.

Е. Лікувально-профілактичний раціон №3.

 

205. Мікроклімат виробничого приміщення характеризується наступними показниками: середня температура повітря 320С, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) 290С, відносна вологість повітря 60%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Укажіть основний шлях тепловіддачі за таких мікрокліматичних умов.

А. *Випаровування.

В. Випромінювання.

С. Кондукція.

D. Конвекція.

Е. Випромінювання та конвекція.

 

206. При проведенні періодичного медогляду у слюсаря-складальника, який працює на пайці деталей припаюванням, скарг на стан здоров'я не було. При поглибленому обстеженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і підвищена кількість ретикулоцитів, в сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. Яке хронічне отруєння можливе у робітника?

А. *Отруєння свинцем.

В. Отруєння ртуттю.

С. Отруєння оловом.

D. Отруєння марганцем.

Е. Отруєння етанолом.

 

207. Працівник заводу скаржиться на безсоння, роздратованість, підвищену збудливість, підвищену пітливість, кровоточивість ясен. Об’єктивно: Неритмічний та асиметричний тремор пальців витягнутих рук, підвищена збудливість вегетативної нервової системи, червоний дермографізм, гінгівіт, стоматит, ціанотична смуга вздовж країв ясен. При дослідженні крові виявлено лімфоцитоз і моноцитоз. Яке захворювання можливе у робітника?

А. *Хронічне отруєння ртуттю.

В. Хронічне отруєння свинцем.

С. Хронічне отруєння марганцем.

D. Хронічне отруєння бензолом.

Е. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.

 

208. До лікаря звернувся громадянин, який 30 років працював на сталеплавильному підприємстві. Об'єктивно: антено-вегетативний синдром, синдром паркінсонізму – «хода півня», маскоподібне обличчя, рідке кліпання, гіпертонус м’язів. Порушення емоційної сфери супроводжуються появою насильного сміху. Порушена інтелектуальна діяльність. Отруєння якою речовино найбільш ймовірне?

А. *Хронічне отруєння марганцем.

В. Хронічне отруєння ртуттю.

С. Хронічне отруєння бензолом.

D. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.

Е. Хронічне отруєння фосфором.

 

209. Працівник заводу по виробництву фарб скаржиться на неприємний смак в роті, переймоподібні болі в животі, закрепи, які не знімаються послаблюючими засобами. Об’єктивно: Шкіра обличчя блідо-сіруватого кольору, по краю ясен біля передніх зубів – смужка сірувато-лилового кольору. При лабораторному дослідженні виявлено: в крові анемію, ретикулоцитоз, базофільну зернистість еритроцитів, підвищений вміст білірубіну; в сечі – підвищений вміст порфірину. Яке отруєння можливо у робітника?

А. *Хронічне отруєння свинцем.

В. Хронічне отруєння ртуттю.

С. Хронічне отруєння бензолом.

D. Хронічне отруєння марганцем.

Е. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.

 

210. Умови праці робітників теплиць характеризуються несприятливим мікрокліматом: температура повітря 310С, температура внутрішньої поверхні зовнішніх стін 230С, відносна вологість 95%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Вкажіть найбільш ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників за даних умов?

А. *Випромінювання.

В. Кондукція.

С. Конвекція.

D. Випаровування.

Е. Проведення.

 

211. Робітник під час роботи в гарячому цеху раптово втратив свідомість. При обстеженні робітника виявлено: температура тіла 40,50С, шкіра суха і гаряча, пульс і дихання прискорені. Цеховим терапевтом встановлений діагноз: теплове ураження, важка форма. В результаті порушення якого механізму тепловіддачі виникає тепловий удар?

А. *Проведення, випромінювання та випаровування.

В. Конвекція та кондукція.

С. Конвекція та випаровування.

D. Кондукція та випромінювання.

Е. Випаровування.

 

212. Трудова діяльність робітника потребує засередженості уваги, емоційного напруження, мають місце зоро- і слухомоторні реакції, висока щільність робочого дня. З якої точки зору необхідно оцінювати дану працю?

А. *Нервового напруження

В. Фізичної важкості

С. Кількості енерготрат

Д. Споживання кисню

Е. Статичного навантаження

 

213. Робітниця птахофабрики має виробничий стаж за фахом 18 років. Виникненню якої патології можуть сприяти умови праці, що характеризується високим вмістом пилу органічного проходження?

А. *Екзогенний алергічний альвеоліт.

В. Силікоз.

С. Антракоз.

D. Мезотеліома плеври.

Е. Токсоплазмоз.

 

214. В деревообробному цеху проводиться розпилювання деревини на дошки. При вивченні умов праці робітників встановлено, що еквівалентні рівні шуму в цеху перевищують гранично допустимі. Шум непостійний, переривчастий, широкосмуговий, високочастотний. Які специфічні зміни в організмі робітників можуть виникати за даних умов.

А. *Нейросенсорна приглухуватість.

В. Вегето-судинна дистонія.

С. Виразкова хвороба шлунку.

D. Гіпертонічна хвороба.

Е. Невротичні стани.

 

215. При проведенні професійного огляду визначені чотири групи робітників: здорові, групи ризику, хворі з хронічними неспецифічними захворюваннями та робітники з шкідливими умовами праці. Яким харчуванням повинні бути забезпечені робітники з шкідливими умовами праці?

А. *Лікувально-профілактичним.

В. Раціональним.

С. Превентивним.

D. Дієтичним.

Е. Лікувальним.

 

216. Оператор автокамерної лінії шинного заводу працює стоячи, нахиляючись на кут більше 300 близько 400 разів за зміну, енерговитрати при цьому дорівнюють 25 Вт. Під час праці у оператора пульс становить близько 110 уд/хв. В кінці зміни зменшується увага, знижується витривалість. Який із вказаних показників найбільш імовірно свідчить про важкість праці?

А. *Витрати енергії.

В. Частота пульсу.

С. Нахил корпусу.

D. Робоча поза.

Е. Зниження витривалості.

 

217. При огляді цеховим лікарем робітників доменного цеху, що мають тривалий стаж, відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що з’явилося причиною її виникнення?

А. *Інфрачервоне випромінювання.

В. Електромагнітне випромінювання видимого спектра.

С. Ультрафіолетове випромінювання.

D. Високий рівень шуму.

Е. Високий рівень вібрації.

 

218. У сталеварів, що працюють у приміщенні біля киснево–конверторного цеху, де діє потужний компресор, відмічаються астено–вегетативні порушення, ознаки синдрому дихання, закладання та тиск в вухах, головний біль, тремор рук, відчуття загальної втоми. Які чинники виробничого середовища у першу чергу підлягають корекції для профілактики вказаних явищ?

А. *Інфразвук.

В. Електромагнітні поля.

С. Пил.

D. Дискомфортний мікроклімат нагрівного типу.

Е. Підвищена загазованість повітря окисом вуглецю.

 

219. У 40 річного працівника гранітного кар'єра (стаж 10 років) скарги на задишку, кашель, біль в грудях. Рентгенологічно - численні симетрічні вузловоі тіні, виражена деформація легеневого малюнка.. Попередній діагноз - сілікоз. Якій фактор виробничого середовища призвів до розвитку цієї патології?

А. *Виробничний пил за рахунок вмісту вільного діоксиду кремнію.

В. Локальна вібрація в області верхніх кінцівок.

С. Виробничний широкосмуговий шум.

Д. Виробничний пил за рахунок вмісту органічних сполук.

Е. Змішаний мінерально - металевий виробничний пил.

 

220. На деревообробному комбінаті проводиться сушка деревини за допомогою електромагнітних полів радіочастот, рівень якого перевищують гранично-допустимі рівні. З якого матеріалу необхідно виготовити захисні екрани для попередження негативного впливу електромагнітних полів на організм працівників?

А. *З металу.

В. З дерева.

С. З цегли.

D. З пластмаси.

Е. Зі скла.

 

221. До цехового терапевта звернувся чоловік 60 років, що працює в котельній із скаргами на головний біль, слабкість. Об’єктивно – в крові: карбоксигемоглобін. Отруєння якою речовиною викликає утворення в крові карбоксигемоглобін?

А. *Оксидом вуглецю.

В. Марганцем.

С. Свинцем.

D. Ртуттю.

Е. Хлором.

 

222. Працівник 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях та передпліччях, зниження м'язової сили рук, порушення сну, роздратованість та зниження слуху. Дані професійного анамнезу свідчать про те, що робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи пневматичне свердло вагою 20 кг. Об'єктивно: шкіра кистей має синюшний відтінок; відмічається набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз?

А. *Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації.

В. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації.

С. Нервово-циркуляторна дистонія.

D. Хвороба Рейно.

Е. Ревматичний поліартрит.

 

223. Працівники лабораторії з виготовлення люмінесцентних ламп та вимірювальних приладів (манометри, термометри) скаржаться на металевий присмак у роті, стоматит, диспептичні явища, порушення сну, хитку ходу, різке зниження серцевої діяльності. Вкажіть причину виникнення даного отруєння.

А. *Ртуть.

В. Свинець.

С. Марганець.

Д. Толуол.

Е. Тетраетилсвинець.

 

224. Мікроклімат виробничого приміщення характеризується наступними його параметрами: температура повітря 400С, відносна вологість 70%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) 800С. Вкажіть найбільш вірогідний патологічний стан організму, який може виникнути в даних мікрокліматичних умовах.

А. *Загальна гіпертермія (тепловий удар).

В. Місцева гіпертермія.

С. Зниження працездатності.

Д. Зрушення фізіологічного стану в системі кровообігу.

Е. Зрушення фізіологічного стану з боку дихальної системи.

 

225. Під час гігієничного обстеження ливарного цеху металургійного заводу у повітрі дільниці з набивки опок концентрація пилу формувального грунту, який містить вільний діоксид кремнію, становить 12 мг/м3. Який з пневмоконіозів може виникнути у працюючих в цих умовах?

А. *Силікоз.

В. Сідероз.

С. Бісіноз.

D. Станіоз.

Е. Антракоз.

 

226. У хлопчика 10 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла -1,44σ, за масою тіла -1,52σ, за окружністю грудної клітки -1,32σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

A. *Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки нижче середнього, пропорційний.

B. Фізичний розвиток середній, пропорційний.

C. Фізичний розвиток низький, гармонійний.

D. Фізичний розвиток середній, непропорційний.

E. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.

 

227. У дівчинки 13 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла +2,17σ, за масою тіла +2,08σ, за окружністю грудної клітки +2,11σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

A. *Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки високий, пропорційний.

B. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, негармонійний.

C. Фізичний розвиток за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

D. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки вище середнього, непропорційний.

E. Фізичний розвиток за вказаними ознаками високий, негармонійний.

 

228. За шкалами регресії було встановлено, що у дівчинки 13 років індивідуальні показники маси тіла +2,31σR та обводу грудної клітки +2,17σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

A.*Фізичний розвиток дівчинки різко дисгармонійний, за рахунок підвищеного жировідкладення.

B. Фізичний розвиток дівчинки дисгармонійний.

C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками гармонійний.

D. Фізичний розвиток дівчинки високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дівчинки високий, дисгармонійний.

 

229. Величина довжини тіла хлопчика 10 років знаходиться в межах від М+1σ до М+2σ. Індивідуальні показники маси тіла +1,33σR та обводу грудної клітки +1,12σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школяра за шкалами регресії.

A. *Фізичний розвиток дитини вище середнього, дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

 

230. Хлопчик 8 років має довжину тіла 130,1 см (+0,36σ), масу тіла 28,5 кг (+0,12σ), обвід грудної клітки 63,0 см (+0,10 σ). Біологічний рівень розвитку відповідає календарному віку. Функціональні показники в межах ±1σ. Оцініть фізичний розвиток дитини комплексним методом.

A. *Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.

 

231. У хлопчика 8 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла -0,78σ, за масою тіла +0,83σ, за окружністю грудної клітки +0,51σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

A. *Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, непропорційний.

B. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, пропорційний.

C. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками низький, гармонійний.

D. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, непропорційний.

E. Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.

 

232. У дівчинки 11 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла +0,23σ, за масою тіла +1,99σ, за окружністю грудної клітки +1,89σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 97; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.110.114
Генерация страницы за: 0.033 сек.