Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

B. Дефторування. 3 страница
A. *Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та окружністю грудної клітки вище середнього, непропорційний.

B. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, негармонійний.

C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та окружністю грудної клітки високий, негармонійний.

E. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками високий, негармонійний.

 

233. У дівчинки 7 років індивідуальні показники маси тіла +0,57σR та обводу грудної клітки +0,43σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки за шкалами регресії.

A. *Фізичний розвиток дівчинки гармонійний.

B. Фізичний розвиток дівчинки дисгармонійний.

C. Фізичний розвиток дівчинки середній.

D. Фізичний розвиток дівчинки високий.

E. Фізичний розвиток дівчинки вище середнього.

 

234. За шкалами регресії довжина тіла учня 14 років була віднесена до показників, які знаходяться в межах від М+2σ та вище. Індивідуальні показники маси тіла +1,98σR та обводу грудної клітки +1,78σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школяра.

A. *Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.

 

235. Дайте оцінку фізичному розвитку дівчинки 10 років за шкалою регресії, якщо показники ваги тіла та обводу грудної клітки знаходяться у межах ±1δR.

А. *Гармонійний.

В. Дисгармонійний.

С. Середній.

D. Низький.

Е. Високий.

 

236. У дівчинки 10 років рівень фізичного розвитку високий (М+3δ), довжина тіла збільшилась за рік на 10 см (в два рази більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віку (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові строки на три роки (Ма, Р, Ах, Menarche). Випередження біологічного віку може бути внаслідок:

А. *Ендокринних порушень.

В. Акселерації.

С. Складу раціону харчування.

D. Занять спортом.

Е. Недоліків у гігієнічному вихованні.

 

237. Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.

А. *Визначення життєвої ємності легень.

В. Вимірювання довжини тіла.

С. Визначення маси тіла.

D. Визначення форми хребта.

Е. Визначення форми грудної клітки.

 

238. В учня 4 класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає хронічним бронхітом у стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?А. *3 група здоров’я.

В. 1 група здоров’я.

С. 2 група здоров’я.

D. 4 група здоров’я.

Е. 5 група здоров’я.

 

239. Оцінка фізичного розвитку дитини дошкільного віку показала: фізичний розвиток – середній, за масою тіла, обводом грудної клітки – гармонійний, біологічний вік відповідає календарному. Хронічні захворювання відсутні. Протягом року хворів 5 разів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

А. *2 група здоров’я.

В. 1 група здоров’я.

С. 3 група здоров’я.

D. 5 група здоров’я.

Е. 4 група здоров’я.

 

240. Визначте групу здоров’я школяра, який страждає на ревмокардит у стадії субкомпенсації:

А. *Четверта група.

В. Друга група.

С. П’ята група.

D. Перша група.

Е. Третя група.

 

241. Після проведення поглибленого медичного огляду у п’ятому класі загальноосвітньої школи діти були розподілені за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, тих, що часто хворіють?

А. *2 група здоров’я.

В. 1 група здоров’я.

С. 3 група здоров’я.

D. 4 група здоров’я.

Е. 5 група здоров’я.

 

242. У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 дитини не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 – 2 рази, 6 – 3 рази, 5 – 4 рази, 2 – 5 разів, 1 – 6 раз і 1 – 8 раз. Скільки учнів в класі відносяться до групи дітей, які часто хворіють?

А. *9 учнів.

В. 15 учнів.

С. 4 учні.

D. 2 учні.

Е. 1 учень.

 

243. Аналіз захворюваності школярів вікових груп 7-10 років, 11-14 років та 15-17 років виявив, що один з класів захворювань має найбільш широке розповсюдження у всіх вікових періодах. Які це хвороби?

А. *Хвороби органів дихання.

В. Травми і отруєння.

С. Хвороби органів травлення.

D. Хвороби шкіри.

Е. Інфекційні захворювання.

 

244. Показники рівня біологічного розвитку учнів середнього і старшого шкільного віку такі: довжина тіла, щорічне збільшення довжини тіла, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів. Які ще показники розвитку в ці вікові періоди набувають особливого значення?

А. *Розвиток вторинних статевих ознак.

В. Маса тіла.

С. Обвід грудної клітки.

D. ЖЕЛ.

Е. М’язова сила кисті.

 

245. При проведенні медичного огляду всім учням 7 класу визначали відповідність біологічного розвитку календарному віку за такими критеріями: щорічне збільшення довжини тіла, осифікації кісток кисті, кількість постійних зубів, розвиток вторинних статевих ознак. Який з перерахованих критеріїв є найбільш інформативним показником біологічного віку?

А. *Осифікація кісток кисті.

В. Довжина тіла.

С. Щорічне збільшення довжини тіла.

D. Кількість постійних зубів.

Е. Розвиток вторинних статевих ознак.

 

246. Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 6-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п’ятницю, четвертим і п’ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв., щільність 1-го уроку – 69%, 2-го – 65%. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?

А. *Відповідає вимогам.

В. Не відповідає за тривалістю заняття.

С. Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку.

D. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку.

Е. Не відповідає за спареністю уроку.

 

247. При вивченні фізичного розвитку дітей перед дошкільного віку оцінювали показники: довжину та масу тіла; обвід грудної клітки, голови та стегон; форму хребта та грудної клітки. Який із перерахованих показників, крім довжини та маси тіла, відносяться до основних показників фізичного розвитку?

А.* Обвід грудної клітки.

В. Обвід голови.

С. Форма хребта.

D. Форма грудної клітки.

Е. Обвід стегон.

 

248. Під час медичного огляду школярів в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму; симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає, перебіг нападів нетяжкий, 1-2 рази протягом року. До якої групи занять з фізичного виховання можна віднести цього учня?

А. *Спеціальна група.

В. Основна група.

С. Підготовча група.

D. Заняття лікувальною фізкультурою.

Е. Заборонити заняття.

 

249. З метою підвищення загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладені наступні принципи: поступовість, індивідуальність, комплексність. Який з основних принципів загартовування не включив лікар у програму?

А. *Систематичність.

В. Підвищення резистентності.

С. Нарощування сили впливу.

D. Нарощування інтенсивності впливу.

Е. Підвищення стійкості.

 

250. В місті Н. було заплановано побудувати середню загальноосвітню школу. Найбільш оптимальною для дитячих закладів є система забудови:

A. *Блочна.

B. Централізована.

C. Павільйонна.

D. Децентралізована.

E. Компактна.

 

251. В 5 класі середньої загальноосвітньої школи була проведена оцінка умов перебування дітей у класі. Зокрема були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +240С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни +210С, швидкість руху повітря – 0,1 м/с, відносна вологість повітря – 65%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. *Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

B. Мікроклімат комфортний.

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою швидкістю повітря.

D. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою радіаційною температурою.

E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

252. В зимовий період була проведена оцінка мікрокліматичних умов у 6 класі загальноосвітньої школи. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +180С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +150С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. *Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

E. Мікроклімат комфортний.

253. В першому класі гімназії була проведена оцінка мікроклімату з метою його оптимізації. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +200С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +190С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. *Мікроклімат комфортний.

B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

254. За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов у групових кімнатах дитячого садка. Результати вимірювань: середня температура повітря - +200С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +180С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату групової кімнати дитячого садка.

А. *Мікроклімат комфортний.

В. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

С. Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

Е. Мікроклімат дискомфортний зі значними коливаннями його основних параметрів.

 

255. Студенту запропоновано оцінити параметри мікроклімату навчальної кімнати. Який з перерахованих показників не відноситься до параметрів мікроклімату?

А. *Освітленість приміщення.

В. Вологість повітря.

С. Температура повітря.

Д. Швидкість руху повітря.

Е. Радіаційна температура поверхонь.

 

256. В кабінеті хімії середньої загальноосвітньої школи виникла необхідність оцінити ефективність вентиляції. Запропонуйте показники, які потрібно використати для виконання цього завдання.

A. *Визначити необхідну та фактичну кратність вентиляції.

B. Визначити об’єм та кратність вентиляції.

C. Визначити систему вентиляції.

D. Визначити кубатуру приміщення.

E. Визначити концентрацію СО2..

257. В 7 класі гімназії провели гігієнічну оцінку ефективності вентиляції. Який з показників врахували для того, щоб розрахувати необхідну кратність повітрообміну в шкільному класі:

A. *Кубатуру приміщення.

B. Концентрацію СО2 в повітрі.

C. Систему вентиляції.

D. Час перебування учнів у класі.

E. Орієнтацію вікон.

258. У приміщенні навчального класу середньої школи провели гігієнічну оцінку природному освітленню. Дайте рекомендації відносно гігієнічних вимог щодо умов природного освітлення шкільного класу:

A. *Коефіцієнт природного освітлення не менше 1,5%.

B. Яскравість не більше 2000 Кд/м.кв.

C. Рівномірність освітлення 1:2.

D. Світловий коефіцієнт не менше 1:10.

E. Кут падіння променів світла не менше 500.

259. Приміщення 8 класу середньої школи площею 50 м2. В класі три вікна. Затінення за вікнами відсутнє. Який з показників природного освітлення необхідно врахувати при плануванні кількості рядів парт (столів) у класі:

A. *Коефіцієнт заглиблення.

B. Площу вікон.

C. Світловий коефіцієнт.

D. Кут затінення.

E. Освітленість.

 

260. У груповій кімнаті дитячого навчального закладу, що побудована за типовим проектом, установлено, що мікрокліматичні умови і штучна освітленість відповідають гігієнічним вимогам, а рівень природної освітленості нижчий норми. Зміна якого з показників зовнішнього середовища впливає на показники освітленості?

А. *Коефіцієнта природного освітлення.

В. Питомої потужності електроосвітлення.

С. Коефіцієнта аерації.

D. Коефіцієнта заглиблення.

Е. Кута отвору.

261. В класній кімнаті розмірами 6×10 м2 встановлено 6 світильників прямого світла, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-70 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

А. *Нерівномірне та недостатнє.

В. Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька.

С. Нерівномірне та достатнє.

D. Освітленість на робочих місцях достатня.

Е. Освітленість на робочих місцях низька.

262. В навчальному кабінеті середньої школи площею 5×10 м2 встановлено 8 світильників з люмінесцентними лампами потужністю 40 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 50-70 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

А. *Рівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.

В. Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.

С. Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

D. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

Е. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька.

263. У класній кімнаті розмірами 6×10 м2 встановлено 8 світильників, обладнаних лампами розжарювання потужністю 100 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-80 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

А. *Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.

В. Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька.

С. Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

D. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

Е. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька.

264. В населеному пункті К. запланували збудувати дитячий навчальний заклад. При експертизі проекту середньої загальноосвітньої школи було вказано, що найбільш прийнятна поверховість шкільної споруди це:

A. *Не вище 3-х поверхів.

B. Не вище 2-х поверхів.

C. 4-х поверхова.

D. 5-ти поверхова.

E. Одноповерхові корпуси.

265. При проведенні поточного санітарного нагляду в 3 класі середньої школи було виявлено, що маркування парт відсутнє, в класі наявні парти одного розміру. Невідповідність меблів довжині тіла дітей може привести до:

A. *Порушення постави.

B. Психоемоційного навантаження.

C. Зниження уваги.

D. М’язової асиметрії.

E. Травматизму.

 

266. В середню школу завезли столи та стільці для обладнання класів молодшої школи. Вкажіть основний показник, який потрібно врахувати для того, щоб правильно розташувати меблі в класі.

A. *Відповідність розмірів меблів довжині тіла дитини.

B. Положення тіла при користуванні меблями.

C. Відстань від переднього краю поверхні столу до спинки стільця.

D. Відповідність меблів сучасному дизайну.

Е. Стіл та стілець з`єднані в єдине ціле .

 

267. Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 7-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п’ятницю, четвертим і п’ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв., щільність 1-го уроку – 69%, 2-го – 65%. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?

А. *Відповідає вимогам.

В. Не відповідає за тривалістю заняття.

С. Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку.

D. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку.

Е. Не відповідає за спареністю уроку.

 

268. У дитячому навчальному закладі (ДНЗ) для ігор використовуються хутряні іграшки „Ведмідь”: маса – 200 г, забарвлення матеріалу стійке, токсичні речовини відсутні, запах – 3 бали. Чи відповідає іграшка гігієнічним вимогам для використання в ДНЗ?

А. *Не відповідає по матеріалу.

В. Відповідає.

С. Не відповідає по масі.

D. Не відповідає по стійкості барвника.

Е. Не відповідає по запаху.

 

269. У приміщенні навчального класу школи концентрація СО2 у повітрі – 0,2%, світловий коефіцієнт – 1:5, температура – 200С, вологість – 55%. Загальне освітлення лампами розжарювання – 200 лк. Які функціональні чи патологічні відхилення найбільш імовірні?

А. *Зниження працездатності, головний біль.

В. Простудні захворювання.

С. Порушення зору.

D. Сколіози.

Е. Вегето-судинна дистонія.

 

270. З метою профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки (відповідно номеру шкільних меблів і довжині тіла), не рідше:

А. *2-х разів на рік.

В. 3-х разів на рік.

С. 4-х разів на рік.

D. 6-ти разів на рік.

Е. Не пересаджують взагалі.

271. У читальному залі бібліотеки, що розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, КПО=0,75%. Температура повітря в приміщенні у літній період 220С, відносна вологість 60%. Школярі, які щодня працюють у бібліотеці скаржаться на підвищену втому, головний біль. Вкажіть, який фактор середовища може викликати такі скарги у школярів.

А. *Недостатня освітленість робочого місця.

В. Гіпоксія.

С. Підвищена вологість повітря.

Д. Гіподинамія.

Е. Підвищена температура повітря.

 

272. В обов’язки лікаря-педіатра входить медичний контроль за фізичним вихованням дітей в середній школі. Що з перерахованого повинен здійснювати лікар?

А. Встановлення групи здоров’я та групи фізвиховання

В. Сан просвітницька робота з питань фізкультура та спорту

С. Медичне обстеження на бакносійство

D. Профілактика спортивного травматизму

Е. Медичний контроль перед кожним заняттям фізкультурою

 

273. Під час медичного огляду школярів в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму; симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає, перебіг нападів нетяжкий, 1-2 рази протягом року. До якої групи занять з фізичного виховання можна віднести цього учня?

А. Спеціальна група

В. Основна група

С. Підготовча група

D. Заняття лікувальною фізкультурою

Е. Заборонити заняття

 

274. Учень 5 класу СШ відноситься до першої групи здоров’я. До якої групи фізичного виховання слід віднести учня?

А. Підготовча група

В. Основна група

С. Спеціальна група

D. Заняття лікувальною фізкультурою

Е. Додаткова група

 

275. Учениця 9 класу страждає на хронічний гастрит. До якої групи фізичного виховання слід віднести дівчинку?

А. Підготовча група

В. Основна група

С. Спеціальна група

D. Заняття лікувальною фізкультурою

Е. Інша група

 

276. Школяр 6 класу за станом здоров’я відноситься до четвертої групи здоров’я. Яку групу з фізичного виховання дозволить йому відвідувати лікар?

А. Спеціальна група

В. Заняття лікувальною фізкультурою

С. Додаткова група

D. Підготовча група

Е. Основна група

 

277. В обов’язки лікаря-педіатра входить медичний контроль за фізичним вихованням дітей в дошкільному закладі. Що з перерахованого повинен здійснювати лікар?

А. Проведення планових поглиблених медоглядів

В. Медичний контроль перед кожним заняттям фізкультурою

С. Профілактика спортивного травматизму

D. Медогляди перед початком загартування

Е. Медичне обстеження на бакносійство

 

278. В учня 7 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м’язів лівої ноги, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в колінному суглобі, ступня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика?

А. Спеціальна група

В. Основна група

С. Додаткова група

D. Інша група

Е. Підготовча група

 

279. За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання для оцінки мікроклімату палати терапевтичного відділення. Результати вимірювань: середня температура повітря становить 20°С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна вологість повітря - 58%, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) - 18°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

А.*Мікроклімат комфортний.

В. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

С. Мікроклімат дискомфортний нагріваючого типу.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

Е. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

 

280. У споруджуваному хірургічному відділенні на 60 ліжок плануються дві операційні площею відповідно 10 і 20м2. Вікна їх орієнтовані на північні румби. Світловий коефіцієнт – 1:2, КПО – 2,5%. Які параметри не відповідають гігієнічним вимогам?

А.*Площа операційних.

В. Кількість операційних.

С. Орієнтація вікон.

D. Світловий коефіцієнт.

Е. КПО.

 

281. Площа чотирьохліжкової палати у терапевтичному відділенні лікарні складає 28м2. Чи відповідає це гігієнічним вимогам?

А.*Відповідає.

В. Не відповідає.

С. Відповідає тільки для міських лікарень.

D. Відповідає тільки для сільських лікарень.

Е. Відповідає тільки для лікарень з централізованою стстемою забудови.

 

282. На земельній ділянці лікарні 25% площі зайнято будівлями, 60% - зеленими насадженнями і 15% припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?

А.*Зменшити відсоток забудови.

В. Зменшити відсоток озеленення.

С. Збільшити відсоток забудови.

D. Збільшити відсоток озеленення.

Е. Зменшити відсоток на господарський двір і проїзди.

 

283. Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: лікувальні, лікувально-діагностичні та господарські, які з’єднані між собою підземними переходами. Яка система забудови застосована при проектуванні лікарні?

А.*Централізовано-блочна.

В. Змішана.

С. Централізована.

D. Децентралізована.

Е. Периметральна.

 

284. На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих з відокремленими садово-парковими зонами, а також господарська зона, в якій розташоване патологоанатомічне відділення. Яке порушення допущено при плануванні ділянки?

A.*Поєднання господарської та патологоанатомічної зон.

B. Розташування патологоанатомічного відділення на ділянці лікарні.

C. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні.

D. Розмежування зон для інфекційних та неінфекційних хворих.

E. Відокремлення садово-паркових зон.

 

285. Під будівництво лікарні в районному центрі відведена земельна ділянка загальною площею 2,0 гектара. Стаціонар якої максимальної потужності може бути збудований на цій земельній ділянці?

A.*На 100 ліжок.

B. На 400 ліжок.

C. На 800 ліжок.

D. На 200 ліжок.

E. Понад 1000 ліжок.

 

286. В лікарняній палаті для хворих на тиреотоксикоз ендокринологічного відділення зареєстровано такі параметри мікроклімату: температура повітря +19°С; відносна вологість повітря-57%, швидкість руху повітря – 0,15 м/с, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) - 19°С. Який захід з переліку нижченаведених необхідно впровадити для гігієнічної оптимізації мікроклімату в палаті?

А.*Знизити температуру повітря.

В.Знизити відносну вологість повітря.

С.Знизити швидкість повітря.

D.Підвищити відносну вологість повітря.

Е.Підвищити температуру повітря.

 

287. Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво павільйонів шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?

А.*Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні.

В. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів.

С. Утилізація на сміттєспалювальному заводі.

D. Попереднє знезараження 5% розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі).

Е. Сумісне видалення із загально лікарняними твердими відходами.

 

288. При санітарному обстеженні відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 20 м2. Яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому випадку?

А.*28 м2.

В. 24 м2.

С. 52 м2.

D. 30 м2.

Е. 40 м2

 

289. Планується будівництво багатопрофільної лікарні в щільно забудованому районі міста. Який тип забудови є найбільш доцільним у даному випадку?

А.*Централізовано-блочний.

В. Децентралізований.

С. Змішаний.

D. Централізований.

Е. Блочний.

 

290. Під час санітарної експертизи проекту інфекційної лікарні було встановлено, що основними архітектурно-планувальними елементами є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс відрізняється від боксу?

А.*Входу з вулиці.

В. Санітарного вузла.

С. Палати.

D. Шлюзу.

Е. Входу з відділення.

 

291. Лікарня №5 міста Л. має в своєму складі інфекційне відділення з 15 боксами. Кожен бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок такий бокс може бути розрахований?

А.*1.

В. 2.

С. 3.

D. 4.

Е. 5.

 

292. Площа, відведена під забудову лікарняними корпусами, займає 19% земельної ділянки, площа озеленення -62%, площа садово-паркової зони -30 м2 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки заввишки

15 м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів становить 32 м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А. *Площа забудови.

В. Ширина зелених насаджень по периметру ділянки.

С. Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу.

D. Площа озеленення.

Е. Площа садово-паркової зони.

 

293. Під час реконструкції лікарні в місті М., розташованого на 55° північної широти, планується пернесення хірургічного блоку на перший поверх будівлі. На яку частину світу необхідно зорієнтувати вікна нової операційної для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?

А.*Північ.

В. Схід.

С. Південь.

D. Південний Захід.

Е. Захід.

 

294. У палатній секції терапевтичного відділення соматичної лікарні на 40 ліжок кількість 4-х ліжкових палат становить 60%, 2-ліжкових – 20%, 1-ліжкових – 20%. Ширина коридору – 2,5м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А.*Загальна кількість ліжок.

В. Ширина коридору.

С. Кількість 2-ліжкових палат.

D. Кількість 1-ліжкових палат.

Е. Кількість 4-ліжкових палат.

 

295. При проектуванні операційного блоку у центральній районній лікарні міста М. у відділеннях хірургічного профілю було передбачено одну операційну на 30 ліжок площею 30м2. Ширина дверних прорізів у операційному блоці 1,1 м, ширина коридору – 2,8м, орієнтація вікон операційних – північна. Яка мінімальна площа операційної загальнохірургічного профілю?

А.*36 м.2

В. 30 м2.

С. 32 м2.

D. 34 м2.

Е. 40 м2.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 52; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.3.207
Генерация страницы за: 0.06 сек.