Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Розділ 1. «МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ»
IX семестр

Розділ 1. «МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ»

 
 
 

 

Одеса – 2015

 

 

Менеджмент і маркетинг у фармації є завершальною у комплексі професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, що формують спеціалістів-провізорів. Програма з дисципліни складена для спеціальності 7.12020101 «Фармація» відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціалістів.

Згідно з навчальним планом спеціальності “Фармація” вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» студентами заочної форми навчання здійснюється в 9 та 10 семестрах.

 

Дисципліна є обов’язковою.

Менеджмент та маркетинг у фармації як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами таких суспільних та спеціальних дисциплін, як організація та економіка фармації, економічна теорія, соціологія, аптечна технологія лікарських засобів з основами біофармації, технологія лікарських препаратів промислового виробництва, фармацевтична хімія та ін.;

б) закладає основи вивчення студентами фармакоекономіки, фармацевтичного товарознавства, правових та етичних норм діяльності у галузі, управління якістю, інноватики, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з менеджменту та маркетингу у фармації в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є навчання студентів теоретичних і практичних засад фармацевтичного менеджменту та маркетингу, формування знань щодо базових категорій менеджменту та маркетингу, забезпечення майбутнім спеціалістам можливості якісного виконання функціональних обов’язків, підприємницької діяльності в умовах національного і міжнародного ринків, а також здійснення управління фармацевтичними та аптечними підприємствами з різними формами власності і господарювання.

Завдання дисципліни полягає у наданні студентам засадних положень менеджменту та маркетингу з адаптацією до специфіки фармацевтичної галузі.

З метою формування знань та вмінь у галузі фармації студенти повинні оволодіти основними положеннями менеджменту, включаючи системи методів управління фармацевтичною службою в Україні та за кордоном, порядок функціонування, управління організаціями фармацевтичного сектору та їх ефективність, форми управлінських комунікацій, функціонування, планування та контроль діяльності інформаційно-управлінських систем, управління процесом прийняття рішень, принципи, види, організаційні форми та особливості підприємницької діяльності у фармації, управління трудовими ресурсами та персоналом організації, питання кадрового менеджменту, основи трудового і господарського права, управління інноваційними процесами у фармації та ін. Метою дисципліни є також оволодіння питаннями з маркетингу: соціально-економічні особливості фармацевтичного ринку, процес управління фармацевтичним маркетингом, вивчення ринку лікарських препаратів, маркетингові концепції та конкурентоспроможність фармацевтичного товару та фірми, формування збутової політики підприємств фармацевтичної галузі, стратегії та методи ціноутворення та цінової політики фармацевтичних підприємств, система маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фармацевтичної продукції, особливості рекламування лікарських препаратів, “паблік рілейшнз”, інформаційні маркетингові системи та ін.Зміст дисципліни розкривається у наведених нижче темах.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 47; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 23.20.13.165
Генерация страницы за: 0.012 сек.