Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття «збіг» та «розбіжність» клінічного і патологоанатомічного діагнозів використовуються лише щодо «основного захворювання»
Збіг» та «розбіжність» клінічного і патологоанатомічного діагнозів

Класифікація лікарських помилок

Помилки при встановленні діагнозу

Порівняння остаточного клінічного та патологоанатомічного діагнозів – важлива частина клініко-патологоанатомічного аналізу.

КЛІНІКО-ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Причини смерті при захворюванні

 
 

 

 


Проводиться з метою оцінки якості наданої медичної допомоги в кожному конкретному випадку захворювання.

Лікарські помилки – помилки лікаря при виконанні професійних обов’язків внаслідок хибного уявлення про патологічний процес або захворювання, які не містять складу злочину або недобросовісного відношення.

1. За характером діяльності лікаря:

тактичні – неправильна організація лікувального процесу;

технічні – неправильне оформлення медичної документації.

2. За періодом надання медичної допомоги:

діагностичні;

лікувальні;

з профілактики.

3. За причинами «загального плану» (конкретними обставинами):

об’єктивні (не свідчать про погану роботу лікаря):

а) складність діагностики: короткостроковість (до 3 діб) перебування хворого в клініці, тяжкість стану, особливості хвороби;

б) недоліки в системі охорони здоров’я (підвищення кваліфікації лікарів, система атестації);

суб’єктивні – характерологічні особливості лікаря (відсутність достатнього досвіду та кваліфікації, вузька спеціалізація).

При порівнянні діагнозів враховується лише той остаточний клінічний діагноз, який написаний останнім на лицевій стороні історії хвороби. При відсутності дати встановлення клінічного діагнозу вважають, що він визначений із запізненням (на визначення відводиться три дні).

«Збіг» діагнозів – їх відповідність щодо основного захворювання за кількістю та нозологією. Порядок перерахування хвороб чи їх співвідношення (конкуруючі, поєднані, фонові) при порівнянні діагнозів не беруть до уваги.

При комбінованому основному захворюванні недіагностованість будь-якої з конкуруючих, поєднаних або фонових хвороб, як і їх клінічна гіпердіагностика вважаються розбіжністю діагнозів

«Розбіжність» діагнозіврозбіжність за абиякою нозологічною формою щодо основного захворювання (монокаузального чи комбінованого) відносно:

– суті та наявності (гіпер-, гіподіагностика);

– локалізації (навіть у межах одного органа);

– етіології або характера патологічного процесу;

– помилкової трактовки основного захворювання як поєднаного;

– нерозпізнання однієї з хвороб комбінованого основного захворювання чи поліпатії.

Категорії розбіжностей діагнозів:

 
 
Основне захворювання не розпізнане на догоспитальному етапі, а у клініці діагностувати його було неможливо через об’єктивні труднощі: короткотерміновість перебування (< 24 годин), неможливість обстеження (тяжкий стан, відсутність необхідного устаткування тощо).  
І КАТЕГОРІЯ  

         
   
 
 
 
   

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 56; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.8.73
Генерация страницы за: 0.005 сек.