Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Групи розбіжностей клінічного і патологоанатомічного діагнозів за нозологією
Розбіжність за основним захворюванням: нозологічна форма, локалізація Р-1

     
 
 
 
 
 

 

 


Обговорення результатів клініко-патологоанатомічного аналізу відбувається на:

1) КВЛВ (комісії з вивчення летальних виходів): усі випадки смерті у порядку поточного контролю;

2) клініко-патологоанатомічних конференціях (див.витяг з Наказу МОЗ України № 81 від 12.05.92р. «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні», додаток 8):

а) випадки розбіжностей діагнозів за основним захворюванням;

б) випадки, що мають очевидний науковий та практичний інтерес: з атиповим перебігом, лікарською хворобою, гострими інфекціями;

в) випадки запізнілої діагностики, невірного лікування;

г) річний звіт завідувача ПАВ з аналізом якості клінічної діагностики і дефектів медичної допомоги на усіх етапах спостереження хворих).

3) ЛКК (лікувально-контрольній комісії) (див.витяг з Наказу МОЗ України № 81 від 12.05.92р. «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні», додаток 11): випадки смерті через грубі помилки діагностики та лікування.

Результати клініко-патологоанатомічного аналізу, який виконується патологоанатомом разом з клініцистом, відображаються у клініко-патологоанатомічному епікризі протоколу розтину, акті комісії з вивчення смертельних наслідків у лікувально-профілактичному закладі (ЛКК) та протоколі клініко-патологоанатомічної конференції.

Клініко-патологоанатомічна конференція визначає категорію розбіжностей клінічного і патологоанатомічного діагнозів, керуючись нижче наведеними положеннями.

Розбіжність клінічного і патологоанатомічного діагнозів за основним захворюванням (Р)

Градація розбіжності (Р) Причини розбіжності
РІ Захворювання не було розпізнане на попередніх етапах, бо в даному лікувальному закладі встановлення правильного діагнозу було неможливе через важкість стану хворого, поширеність патологічного процесу, короткий час перебування в клініці
РІІ Захворювання не було розпізнане в даному лікувальному закладі через недоліки в обстеженні хворого, відсутність необхідних доступних досліджень. Правильний діагноз необов’язково був би вирішальним щодо завершення хвороби, але міг і мав бути встановленим
РІІІ Неправильна діагностика зумовила помилкову лікарську тактику, що виявилось вирішальним у летальному завершенні захворювання
РІ-ІІІ ноз. (розбіжність за нозологією) Випадки, коли неправильно визначена нозологічна форма (наприклад, замість хронічного гломерулонефриту вказаний хронічний пієлонефрит)
РІ-ІІІ лок. (розбіжність за локалізацією) Неправильно вказана локалізація процесу (наприклад, замість раку шлунка – рак яєчників) або в клінічному діагнозі локалізація процесу точно не визначена (наприклад, при раку прямої кишки встановлений діагноз пухлини черевної порожнини)
РІ-ІІІ етіол. (розбіжність за етіологією) Неправильно встановлена етіологія хвороби (наприклад, замість В12-фолієводефіцитної анемії вказана залізодефіцитна)
РІ-ІІІ комб. (розбіжність у комбінованому захворюванні) Випадки, коли розпізнане лише одне з конкуруючих чи поєднаних захворювань
РІ-ІІІ форм. (розбіжність за формулюванням) Випадки, коли порядок рубрик у клінічному діагнозі порушений (наприклад, основне захворювання поставлене не на І-ому місці, а на ІІ чи ІІІ), відповідно, неправильно проведене і шифрування основного захворювання

Примітка. ІІ та ІІІ категорії розбіжностей клинічного і патологоанатомічного діагнозів мають безпосереднє відношення до лікувального закладу, де хворий помер. І категорія розбіжностей діагнозів відноситься до тих лікувально-профілактичних закладів, котрі надавали медичну допомогу хворому на ранніх етапах хвороби, до госпіталізації.Збіг клінічного і патологоанатомічного діагнозів за основним захворюванням (З)

(не розцінюються як розбіжність)

Градація збігу (З) Особливості спостережень
З гіпер-І Випадки гіпердіагностики конкуруючих, фонових, поєднаних захворювань (збіг основного захворювання з гіпердіагностикою основного комбінованого захворювання)
З гіпер-ІІ Випадки гіпердіагностики ускладнень (збіг основного захворювання з гіпердіагностикою ускладнення)
З гіпер-ІІІ Випадки гіпердіагностики супутніх захворювань (збіг основного захворювання з гіпердіагностикою супутніх захворювань)
З лок. Випадки, коли неправильно розпізнана локалізація патологічного процесу в межах одного органа в неспеціалізованих відділеннях (наприклад, при пухлині головного мозку у лівій тім’яній частці вона діагностована у лівій скроневій, або при інфаркті міокарда задньої стінки лівого шлуночка діагностовано інфаркт передньої стінки тощо)
За Повний збіг клінічного і патологоанатомічного діагнозів (основне захворювання, ускладнення та супутні хвороби)
ЗІ пізн. Випадки збігу за основним захворюванням, але з пізнім його діагностуванням
ЗІІ пізн. Випадки збігу за основним захворюванням, але несвоєчасного діагностування головного ускладнення
ЗІІ(Р-2) Випадки збігу за основним захворюванням, але розбіжності за ускладненнями
ЗІІІ(Р-3) Випадки збігу за основним захворюванням, але розбіжності за важливими супутніми хворобами

Примітка. З гіперІ-ІІІ використовують за умови, що в результаті проведених у зв’язку з гіпердіагностикою лікувальних заходів не було заподіяно шкоди хворому.

Аутопсія –розтин тіл померлих хворих, який за звичай виконує лікар-патологоанатом.

При відсутності ставки лікаря-патологоанатома в лікувальній установі (невеликій периферійній) розтини виконує фахівець-патологоанатом, викликаний головним лікарем з обласного центру, або призначений лікар даної лікарні.

В останньому випадку лікар будь-якого фаху має:

– провести аутопсію;

– правильно оформити протокол розтину;

– відібрати матеріал для гістологічного дослідженя і зафіксувати його;

– відіслати протокол аутопсії, відібрані фрагменти тканин у фіксаторі та історію хвороби в міську (обласну) прозектуру, звідки після консультацій матеріал буде повернений з результатами клініко-патологоанатомічного аналізу.

 

Протокол розтину(див. витяг з Наказу МОЗ України № 81 від 12.05.92р. «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні», додаток 13; додаток 1).

Складові частини протоколу розтину:

паспортна;

дані розтину (описова частина);

патологоанатомічний діагноз;

–клініко-патологоанатомічний епікриз.

I. Паспортна частинамістить:

паспортні дані померлого, відомості про професію;

– № історії хвороби, назва відділення стаціонару, де лікували хворого, дати госпіталізації й смерті, тривалість перебування у стаціонарі;

– діагноз при доправленні у стаціонар, госпіталізації та клінічний діагноз з датами встановлення усіх захворювань та їх ускладнень;

– короткий анамнез, клінічні дані, відомості про перебіг хвороби, проведені лабораторні дослідження, способи лікування, виконані операції.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 72; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.152.232
Генерация страницы за: 0.019 сек.