Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіанти відповіді патологоанатома при патогістологічному дослідженні
Доставка матеріалу здійснюється лише через відповідальну особу і фіксується у клінічному відділенні та у патогістологічній лабораторії.

 

Після дослідження біопсійного матеріалу патологоанатом наводить опис виявлених змін та, якщо можливо, висновок у вигляді діагнозу.

 

1. Описова відповідь – вміщує лише опис патологічних змін із загальними визначеннями типових патологічних процесів (запалення, дистрофія тощо). Частий варіант при недостатності клінічних даних.

 

2. Орієнтовний діагноз – відповідь дозволяє клініцисту обмежити коло хвороб при проведенні диференційної діагностики (наприклад: у зрізах тканина лімфовузла з проявами гранульоматозного лімфаденіту; подібні зміни спостерігаються при інфекційних гранульоматозних хворобах).

 

3. Остаточний діагноз – відповідь вміщує точні вказівки на конкретну хворобу.

Такий діагноз патологоанатома вважається об’єктивною основою для формування клінічного діагнозу, для виконання операцій, застосування агресивних методів лікування.

 

4. «Неправдива відповідь» (негативна або позитивна) – можлива помилка внаслідок технічної недосконалості підготовки матеріалу для дослідження (значна кількість біоптатів з дуже малим обсягом тканин, погана гістологічна обробка матеріалу через відсутність або нестачу коштів і реактивів).

На ранніх стадіях розвитку патологічних процесів, в умовах лікувального патоморфозу, при неточному відборі матеріалу, імовірний «неправдиво негативний» діагноз (наприклад, пухлина існує але її не розпізнають).

Суттєво небезпечнішим для хворого є «неправдиво позитивний» діагноз. Це можливе при вікових або гормональних змінах структур.

При розбіжності патогістологічного діагноза з клінічним, лікар-куратор має консультативно переглянути біопсію або її повторити.

 

Деякі відомості щодо патогістологічного дослідження матеріалу біопсій:

1. Кожному випадку присвоюють стільки номерів, скільки фрагментів вирізається для дослідження з урахуванням кількості необхідних додаткових методів фарбування).

2. У відповіді патогістолога має бути дві частини: описова та резюмуюча (діагноз).

3. Фрагменти тканин, які досліджувались мають зберігатись у патологоанатомічному відділенні не менше року, а блоки, гістологічні препарати, журнали з відповідями – безстроково.

4. Копія відповіді патогістолога має бути видана за першою вимогою хворого або його представника, а гістологічні препарати для консультацій – під розписку.

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

08.08.2006 № 545

( z1150-06 )

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25 жовтня 2006 р.

за № 1152/13026

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 78; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.137.168
Генерация страницы за: 0.008 сек.