Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Щодо заповнення і реєстрації лікарського свідоцтва про перинатальну смерть
ІНСТРУКЦІЯ

(форма N 106-2/о)

 

Інструкція обов’язкова для всіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, бюро судово-медичної експертизи, патолого-анатомічного бюро.

1. Загальні положення

1.1. Для забезпечення реєстрації смерті в перинатальному періоді та мертвонародження закладом охорони здоров’я видається «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть» (форма № 106-2/о).

1.2. Повідомлення в органи реєстрації актів цивільного стану про мертвонародження, про народження та смерть дитини, яка померла на першому тижні життя, покладається на головного лікаря (керівника) закладу охорони здоров’я, де перебувала мати під час пологів або помер новонароджений:

а) на заклад, лікарі якого надавали медичну допомогу при пологах удома або встановили смерть новонародженого вдома;

б) на керівника бюро судово-медичної експертизи – у разі встановлення факту смерті дитини поза лікувальним закладом (на вулиці, вдома, коли медичного нагляду не було, та в іншому місці).

2. Порядок видачі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть

2.1. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть заповнюється та видається такими закладами охорони здоров’я: лікарнями, амбулаторно-поліклінічними закладами, лікарнями швидкої медичної допомоги, пологовими будинками, бюро судово-медичної експертизи, патолого-анатомічними бюро на кожний випадок мертвонародження або смерті дитини на першому тижні життя (0-6 діб або 168 годин після народження).

2.2. У разі смерті дітей (плодів) при багатоплідних пологах лікарське свідоцтво про перинатальну смерть заповнюється на кожну дитину (плід) окремо.

2.3. У всіх випадках перинатальної смерті дитини (плода) у стаціонарі, вдома або в іншому місці для встановлення причини смерті дитини (плода) проводиться розтин.

2.4. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть заповнюється патологоанатомом у день розтину, клінічні дані про патологію матері дитини (плода) під час вагітності і пологів беруться з медичної документації: «Історії пологів» – форма № 096/о, «Карти розвитку новонародженого» – форма № 097/о, які затверджені наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» (зі змінами).

Якщо дитина народилася поза лікувальним закладом, без надання медичної допомоги, у випадку її смерті на першому тижні життя, розтин проводить судово-медичний експерт, який заповнює лікарське свідоцтво про перинатальну смерть.

2.5. Забороняється заповнювати лікарське свідоцтво про перинатальну смерть заочно, без особистого встановлення факту смерті та розтину.2.6. Реєстрація в органах реєстрації актів цивільного стану мертвонароджених і дітей, які померли в перші 0-6 діб після народження, проводиться закладом охорони здоров’я, де народився мертвонароджений, помер новонароджений. При пологах, які приймали вдома, реєстрацію проводить заклад охорони здоров’я, медичний працівник якого приймав пологи або констатував смерть новонародженого; у випадку, якщо була знайдена мертва дитина віком 0-6 діб – бюро судово-медичної експертизи. Мертвонароджений реєструється в органах реєстрації актів цивільного стану на підставі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть. Дитина, яка померла на 1-му тижні життя, повинна бути зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану як новонароджена на підставі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о), потім, як померла, – на підставі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть.

У разі, коли розтин проводиться у централізованому патологоанатомічному відділенні, місцеві органи охорони здоров’я спеціальним розпорядженням установлюють порядок передачі лікарських свідоцтв про перинатальну смерть, заповнених лікарями вказаних відділень, у заклади охорони здоров’я, звідки були доставлені померлі (мертвонароджені), для того, щоб останні забезпечили їх реєстрацію в органах реєстрації актів цивільного стану.

Поховання трупів мертвонароджених і дітей, які вмерли на першому тижні життя, проводиться батьками або родичами дитини після реєстрації закладом охорони здоров’я її смерті (мертвонародження) в органах реєстрації актів цивільного стану. При відмові батьків провести поховання дитини, яка вмерла в перинатальному періоді (мертвонародженої), поховання проводиться закладом охорони здоров’я.

2.7. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть може бути подано в органи реєстрації актів цивільного стану з позначкою «остаточне», «попереднє», «замість попереднього», «замість остаточного».

Лікарське свідоцтво про смерть з поміткою «попереднє» видається в тих випадках, коли для встановлення чи уточнення причини смерті потрібно провести додаткові дослідження. Воно заповнюється у двох примірниках, номери яких мають бути ідентичними.

Нове лікарське свідоцтво про перинатальну смерть з поміткою «замість попереднього», перший примірник якого пересилається закладами охорони здоров’я безпосередньо у відповідні місцеві органи державної статистики протягом 27 днів з моменту заповнення «попереднього» лікарського свідоцтва. Другий примірник залишається в закладі охорони здоров’я.

Якщо було видано лікарське свідоцтво про перинатальну смерть з поміткою «остаточне», але виявилась помилка, заповнюється нове лікарське свідоцтво про перинатальну смерть «замість остаточного лікарського свідоцтва про перинатальну смерть №...» теж у двох примірниках. Перший примірник направляється закладами охорони здоров’я у відповідні місцеві органи державної статистики протягом 27 днів з моменту заповнення «остаточного» лікарського свідоцтва. Другий – залишається в закладі охорони здоров’я.

2.8. Неправильно заповнені обидва примірники лікарських свідоцтв про перинатальну смерть перекреслюються, робиться запис «анульовано», і примірники залишаються в закладі охорони здоров’я.

2.9. Номер лікарського свідоцтва про перинатальну смерть і причина смерті, яка записана в лікарському свідоцтві, повинні бути вказані в «Карті розвитку новонародженого» (форма № 097/о, яка затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» (зі змінами), «Акті судово-медичного дослідження (обстеження)» (форма № 171/о), який затверджено наказом МОЗ України від 05.08.99 № 197 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров’я», а у разі мертвонародження – в «Історії пологів» (форма № 096/о), яка затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184.

У цих самих документах повинно бути зазначено, якими органами реєстрації актів цивільного стану проведена реєстрація народження, смерті, з зазначенням дати реєстрації та номера відповідного актового запису.

2.10. Головний лікар закладу призначає лікаря, який відповідає за якість заповнення лікарських свідоцтв про перинатальну смерть. У разі виявлення дефектів він зобов’язаний:

а) уточнити дані з лікарем, який видав лікарське свідоцтво про перинатальну смерть за первинною медичною документацією, і забезпечити правильне заповнення остаточного лікарського свідоцтва про перинатальну смерть, перший примірник якого направляється в органи статистики впродовж 27 днів;

б) забезпечити розгляд неправильно заповнених лікарських свідоцтв про перинатальну смерть на лікарських конференціях, нарадах.

Лікар, який відповідає за якість заповнення лікарських свідоцтв про перинатальну смерть, не має права самостійно вносити зміни та доповнення до них.

3. Порядок заповнення лікарського свідоцтва про перинатальну смерть

3.1. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть заповнюється у 2 примірниках формату А4 з обох боків.

3.2. Бланки лікарських свідоцтв про перинатальну смерть брошуруються і у вигляді книги зберігаються у головного лікаря (керівника) закладу охорони здоров’я.

3.3. При заповненні бланка підпорядкування медичного закладу зазначається у відповідності до відомчої підпорядкованості.

3.4. У верхньому кутку штампа обов’язково проставляється ідентифікаційний код ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я.

3.5. Лікарські свідоцтва про смерть нумеруються шляхом зазначення порядкового номера свідоцтва. Номери на обох примірниках свідоцтва мають бути ідентичними.

3.6. Заповнення лікарського свідоцтва про перинатальну смерть проводиять шляхом вписання необхідних відомостей, підкреслювання відповідних позначень та заповнення вічок.

3.7. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть заповнюється кульковою ручкою розбірливим почерком. Запис в обох примірниках лікарського свідоцтва має бути ідентичним.

3.8. Перший примірник заповненого лікарського свідоцтва про перинатальну смерть для реєстрації смерті новонародженого та для реєстрації мертвонародження передається в органи реєстрації актів цивільного стану. Другий примірник лікарського свідоцтва про перинатальну смерть залишається в закладі охорони здоров’я.

3.9. На лікарському свідоцтві про перинатальну смерть робиться відмітка про характер свідоцтва: «остаточне», «попереднє», «замість попереднього №», «замість остаточного».

3.10. Слід заповнювати всі пункти лікарського свідоцтва, а за відсутності тих чи інших відомостей, слід записати «не відомо», «не визначено».

Обов’язково вказується, чи народилася жива дитина, чи мертвонароджена. Якщо дитина народилася живою, обов’язково зазначається її стать.

Пункт 21 лікарського свідоцтва про перинатальну смерть передбачає запис як причини смерті дитини (плоду), так і патології з боку материнського організму, яка несприятливо вплинула на плід.

Запис причини смерті дитини (мертвонародженого) провадиться в п’яти розділах пункту 21, зазначених літерами від «а» до «ґ».

У рядок «а» вносять основне захворювання або патологічний стан новонародженого (плода), які зумовили смерть; у рядок «б» – інші захворювання або патологічні стани у дитини, які сприяли смерті; у рядок «в» – основне захворювання (або стан) матері, яке виявило найбільш несприятливу дію на новонародженого (плід); у рядок «г» записують інші захворювання матері (або стан матері, посліду), які могли сприяти смерті дитини (плоду). У рядок «а» і «в» записується тільки одне захворювання. Якщо неможливо встановити захворювання (стан) матері або стан посліду, які могли б виявляти несприятливу дію на дитину (плід), слід записати в рядки «в» і «г» – «не відомі», «не встановлені». Рядок «ґ» передбачений для констатації обставин, які призвели до смерті, але не можуть бути класифіковані як хвороба або патологічний стан матері або дитини. У цьому рядку можуть бути записані дані про операції, операційну допомогу, здійснені з метою розродження.

При смерті від сторонньої причини в рядку «а» наводиться безпосередня причина смерті дитини. У рядку «в» – обставини, які зумовили безпосередню причину смерті дитини.

У пунктах «а» і «в» використовують тільки один код, а для кодування захворювань та станів, записаних у пунктах «б» і «г», слід використовувати стільки кодів, скільки вказано станів у свідоцтві.

Приклад:

а) Внутрішньошлуночковий крововилив унаслідок гіпоксії 2-го ступеня P52.1

б) Респіраторний дистрес-синдром P22.0

в) Недостатність плаценти P02.2

г) Бактеріурія при вагітності P00.1

ґ) Пологи шляхом кесарева розтину на 34-му тижні вагітності

У кожний рядок записується тільки одне захворювання або патологічний стан.

3.11. Якщо батьки належать до осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, потрібно в пункті 23 лікарського свідоцтва про перинатальну смерть зазначити окремо для матері та батька категорію та серію посвідчення.

Категорія та серія посвідчення встановлена згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

У разі непричетності матері чи батька до осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, потрібно записати в пункті 23 «не постраждав».

3.12. Записи на обох бланках лікарського свідоцтва про перинатальну смерть повинні бути ідентичними. Документ підписується лікарем, який особисто його заповнив, та засвідчується круглою печаткою закладу.

3.13. Своїм підписом на бланку медичного свідоцтва про перинатальну смерть мати дає згоду на використання інформації щодо її медичних даних. У разі її відмови пункти 12, 13, 14, 15 та підпункти «в», «г» пункту 21 свідоцтва про перинатальну смерть не заповнюються. На бланку робиться відмітка «не згодна».

3.14. Одночасно при видачі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть лікар заповнює довідку про причину смерті в одному примірнику і видає батькам або іншим особам для поховання, у разі якщо ними провадиться поховання дитини. Номери довідки про причину смерті і лікарського свідоцтва про перинатальну смерть мають бути ідентичними. Довідка засвідчується круглою печаткою закладу.

 

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

 

 

Додаток 4

 

Додаток 5

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 56; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.21.160
Генерация страницы за: 0.011 сек.