Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пояснювальна записка. Методика викладання художньої культури, етики, естетики 4-5 курси
Херсон – 2006

Курс 4, 5

ЕТИКИ, ЕСТЕТИКИ

Методика викладання художньої культури, етики, естетики 4-5 курси

Анотація

Чабан Н. І.

Надіслав: Чабан Наталья (27 вересня 2006р.)

Факультет культури та мистецтв :: Кафедра культурології

Програма з курсу "Методика викладання художньої культури, етики, естетики" для студентів 4-5 курсів

Подано тематичний план, основні положення які розглядаються на лекціях, плани практичних занять та рекомендації до їх виконання, а також зміст самостійної роботи студентів. Тут також подано питання до міжсесійного контролю знань.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

  ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор, ________________професор О. Мішуков “_______”_____________2006 р.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ,

факультет культури та мистецтв

Кафедра української художньої культури

спеціальності 6.010100 Образотворче мистецтво. Спеціалізації: художня культура, декоративне мистецтво, 6.010100 ПМСО. Музика. Спеціалізація: художня культура, інструментально-виконавська майстерність, 6.010100 ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна та сучасна хореографія, 6.010100 ПМСО. Музика. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво, 6.040100 Психологія. Спеціалізація: практична психологія, художня культура, режисура молодіжних театрів

Форма навчання денна, заочна, екстернатна


Програма розроблена:

 

Чабан Наталя Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

Схвалено навчально-методичною комісією факультету культури і мистецтв

 

Протокол № 1 від“20” вересня 2006 року

 

 

Голова комісії _____________доц. Г.Полякова


Мета курсу:Оволодіння основами методики викладання художньої культури, етики, естетики в загальноосвітньому навчальному закладі

Завдання курсу:

- ознайомлення студентів зі шкільними програмами, підручниками,

- ознайомлення з наочними та методичними посібниками, календарним плануванням з художньої культури, етики, естетики,

- з методикою проведення уроків різних типів та фахових виховних заходів,

- формування умінь розробляти й реалізовувати навчальні, розвивальні та виховні методики з художньої культури, етики, естетики.

Програма курсу:

Тематичний план

курсу «Методика викладання художньої культури»

Тема заняття Всього годин
лекційних практичних
1. Предмет і завдання курсу. Основні підходи до аналізу шкільних навчальних програм із художньої культури.
2. Навчальні та методичні посібники з художньої культури для вчителів і учнів.
3. Визначення та розробка теми й мети уроку художньої культури.
4. Засоби наочності з художньої культури.
5. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів з художньої культури.
6. Аналітико-синтетична діяльність школярів у ході вивчення художньої культури.
7. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності школярів у ході вивчення художньої культури.
8. Методи контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів у ході вивчення художньої культури.
9. Календарно-тематичне планування уроків із художньої культури.
10. Структура та зміст плану-конспекту уроку художньої культури.
11. Аналіз плану-конспекту й уроку художньої культури.
12. Шкільні екскурсії з вивчення творів художньої культури та мистецтв.
13. Шкільні олімпіади з художньої культури.
Всього:

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1.Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 137; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.006 сек.