Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз тематичного плану
Аналіз пояснювальної записки

Аналіз структури навчальних програм з художньої культури

ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ

Практичне заняття № 1

Тема: Вивчення й аналіз шкільних навчальних програм з художньої культури.

Мета: Ознайомитись зі змістом та структурою програм, формувати практичні вміння аналізу шкільних навчальних програм.

Наочні та дидактичні матеріали: програми з художньої культури.

План

1. Вивчити й проаналізувати загальну структуру програм з художньої культури. Результати занести до таблиці 1.

Таблиця 1.

Структурні частини програми Наявність у навчальних програмах з художньої культури
Медіакультура Художня культура України Зарубіжна художня культура
1. Пояснювальна записка      
2. Перелік знань і умінь      
3. Тематичний план      
4. Змістовна частина програми      
5. Список літератури      

2. Вивчити й проаналізувати пояснювальну записку до програм з художньої культури. Результати занести до таблиці 2.

Таблиця 2.

Структура пояснювальної записки Медіакультура Художня культура України Зарубіжна художня культура
1. Актуальність дисципліни      
2. Мета курсу      
3. Завдання курсу: навчальні розвиваючі виховні      
4. Обсяг годин на рік і на тиждень      
5. Варіативність      
6. Особливості викладання окремих розділів      
7. Характеристика матеріально-технічної бази      
8. Вимоги до кваліфікації вчителя      

3. Вивчити і проаналізувати тематичний план. Результати занести до таблиці 3.

Таблиця 3.

Структура тематичного плану Медіакультура Художня культура України Зарубіжна художня культура
1. Перелік розділів і тем      
2. Загальний обсяг годин, з них: теоретичних практичних      

4. Вивчити і проаналізувати змістовну частину програми. Результати занести до таблиці 4.

Таблиця 4.

Аналіз змістовної частини програм з художньої культури

Структурні частини програми Наявність у навчальних програмах з художньої культури
Медіакультура Художня культура України Зарубіжна художня культура
1. Виділення назв розділів      
2. Виділення назв поурочних тем      
3. Наявність плану до кожної теми      
4. Орієнтовний перелік практичних і семінарських занять після розділів      
5. Зміст практичної і самостійної роботи після тем і розділів      

Література.1. Масол Л. та ін. Медіа культура. Художня культура України. Зарубіжна художня культура (9-11 класи): Програми для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. — К., 2003.

 

Практичне заняття № 2

Тема: Визначення та розробка теми і мети уроку художньої культури

Мета: Набути вмінь здійснювати поурочний розподіл змістовного програмного матеріалу

Наочні та дидактичні матеріали: програми з художньої культури

План

1. Поурочний розподіл змістовного матеріалу і визначення тем уроків.

2. Визначення триєдиної мети уроку.

3. Заповнення таблиці.

Поурочний розподіл змісту розділу

(назва)

№ уроку План уроку Тема уроку Мета уроку
1. 1. 2. 3.   Навчальна Розвиваюча Виховна
2. 1. 2. 3.   Навчальна Розвиваюча Виховна

Література.

1. Чабан Н. Розробки уроків з художньої культури: Методичні рекомендації до проведення занять у школі Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 33 с.

2. Чабан Н. Художня культура Італії. Епоха Відродження // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 1. – С. 53-59

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 65; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.184.33
Генерация страницы за: 0.007 сек.