Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Частина плану-конспекту уроку з використанням
Зразок

пізнавальної гри “________________” з теми “______________________”

Час для проведення гри: _____ хв.

Мета гри: 1.

2.

3.

Правила проведення гри:

Етапи гри: 1.

2.

3.

4.

Література.

1. Полянський П. Музичний брейн-ринг (для учнів 5 класу). // Мистецтво та освіта. — 2000. — № 2. — С. 43.

2. Чабан Н.І. Дидактичні завдання в ході вивчення розділу „Ііндійський культурний регіон”. — Печатное слово: Информ.-метод. журнал изд-ва ХГУ. – 2005. - № 1/12. – С. 30-33.

3. Чабан Н.І. Методика використання пізнавальних ігор та завдань для самостійної роботи учнів у ході вивчення розділу „Латиноамериканський культурний регіон” в 11 класі. — Таврійський вісник освіти: Наук.-метод. журнал – Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - № 4. – С. 109-118.

4. Чабан Н.І. Використання ділових ігор для формування у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини. — Інтелігенція і влада: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 277-284.

 

Практичне заняття № 6

Тема: Використання практичних методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності та методів контролю знань та вмінь учнів при вивченні художньої культури.

Мета: Навчитись використовувати практичні методи при реалізації змісту уроку з художньої культури та оволодіти прийомами контролю знань та вмінь учнів на уроках художньої культури.

Наочні та дидактичні матеріали: програми з художньої культури, навчально-методичні посібники з художньої культури, тести, анкети, опитувальники.

План

1. Розробка та організація лабораторної, самостійної або практичної роботи на уроках художньої культури

2. Складання плану-конспекту уроку з частин “Закріплення нового матеріалу” та “Самостійна робота учнів на уроці”.

3. Методи контролю навчально-пізнавальної діяльності школярів на заняттях художньої культури.

4. Місце усного та письмового контролю знань учнів у структурі уроку художньої культури.

Завдання: Визначити, у яких структурних частинах уроку використано словесні, наочні та практичні методи. Результати занести до таблиці.

Методи Частини уроку Словесні Наочні Практичні
Перевірка пройденого матеріалу      
Повідомлення нового матеріалу      
Закріплення матеріалу      
Самостійна робота      

1. Які методи заплановано, але не реалізовано у ході уроку?

2. Які, на Вашу думку, методи доцільно було б ввести до плану-конспекту даного уроку. Обґрунтуйте свою точку зору.

Література.

1. Кушніров М. Напиши мені про кіно.// Мистецтво. – 2000. — № 10. –березень. – С. 11.2. Левина И. Мировая художественная культура и … зачеты. //Искусство в школе. – 1999. — № 5. – С. 58-59.

3. Назарова Л. Ітогова атестація з курсу “Світова художня культура”. – 2000. № 4. – С. 66.

4. Чабан Н. Художня культура Італії. Епоха Відродження. // Мистецтво та освіта. — 2001. — № 1. — С. 53.

5. Чабан Н.І. Дидактичні завдання в ході вивчення розділу „Ііндійський культурний регіон”. — Печатное слово: Информ.-метод. журнал изд-ва ХГУ. – 2005. - № 1/12. – С. 30-33.

6. Чабан Н.І. Методика використання пізнавальних ігор та завдань для самостійної роботи учнів у ході вивчення розділу „Латиноамериканський культурний регіон” в 11 класі. — Таврійський вісник освіти: Наук.-метод. журнал – Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - № 4. – С. 109-118.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 64; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.43.96
Генерация страницы за: 0.026 сек.