Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

САМОСТІЙНИЙ МОДУЛЬ
Хід уроку.

Завдання №2 (для самостійного виконання).

Інструкція:

Варіанти завдання:

Хід виконання завдання:

Висновки:

5. Перевірка самостійної роботи учнів (… хв.)

6. Підведення підсумків уроку (… хв.)

7. Домашнє завдання (… хв.)

Оформити план-конспект і підготуватися до проведення за ним пробного уроку.

Література.

1. Христова Л. Дорога до Ольвії (Урок з української художньої культури у 8 класі). //Мистецтво та освіта. – 2000. - № 2. – С. 23.

2. Полянський П. Витоки рок-музики (План-конспект уроку// Мистецтво та освіта.-1999.-№ 2.-С. 15.

3. Чабан Н.І. Методика вивчення художньої культури західноєвропейського культурного регіону в 11 класі: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури. — Херсон, 2005. — 45 с.

4. Чабан Н.І. Розробки уроків з художньої культури: Методичні рекомендації до проведення занять у школі. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 33 с.

5. Чабан Н.І., Лопуга Г. План-конспект уроку застосування набутих знань і умінь. — Печатное слово: Информ.-метод. журнал изд-ва ХГУ. – 2005. - № 2/13. – С. 97-103.

 

Практичне заняття № 10

Тема: Розробка плану-конспекту комбінованого уроку з художньої культури.

Мета: Набути вмінь розробки плану-конспекту комбінованого уроку з художньої культури.

Наочні та дидактичні матеріали: комплекти навчальних посібників, дидактичних матеріалів, наочних посібників, шкільних програм з художньої культури.

План.

1. Структура плану-конспекту комбінованого уроку з художньої культури.

2. Зміст плану-конспекту комбінованого уроку художньої культури.

3. Для вказаної викладачем теми скласти розгорнутий план-конспект уроку за схемою:

План-конспект комбінованого уроку № ___

Тема:

Дата проведення уроку:

Клас:

Мета:

1-навчальна

2-розвиваюча

3-виховна

Наочні та дидактичні матеріали:

Методи:

Тип уроку:

Час: 45 хвилин.

1. Організаційний момент (… хв.)

2. Перевірка домашнього завдання і повторення пройденого матеріалу (... хв.)

3. Мотивація уроку (… хв.)

4. Повідомлення нового матеріалу (… хв.)

5. Закріплення нового матеріалу (… хв.)

6. Підведення підсумків уроку (… хв.)

7. Домашнє завдання (… хв.)

Оформити план-конспект і підготуватися до проведення за ним пробного уроку.

Література.

1. Чабан Н.І. Методика вивчення художньої культури західноєвропейського культурного регіону в 11 класі: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури. — Херсон, 2005. — 45 с.

2. Шеметилло В. Кохання – вічна тема мистецтва (урок у 7-му класі).// Мистецтво та освіта.-2001.-№ 1.-С. 49.

3. Полянський П. Витоки рок-музики (План-конспект уроку) // Мистецтво та освіта. — 1999. — № 2. — С. 15.4. Чабан Н.І. Методика вивчення художньої культури західноєвропейського культурного регіону в 11 класі: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури. — Херсон, 2005. — 45 с.

5. Чабан Н.І. Розробки уроків з художньої культури: Методичні рекомендації до проведення занять у школі. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 33 с.

6. Чабан Н.І., Лопуга Г. План-конспект уроку застосування набутих знань і умінь. — Печатное слово: Информ.-метод. журнал изд-ва ХГУ. – 2005. - № 2/13. – С. 97-103.

 

Практичне заняття № 11

Тема: Проведення та аналіз уроку засвоєння нових знань та вмінь.

Мета: Формувати в студентів уміння реалізувати на практиці свій план-конспект уроку формування нових знань з художньої культури, аналізувати проведений урок.

Наочні та дидактичні матеріали: план-конспект уроку, навчальні посібники, дидактичні матеріали, наочність та ТЗН.

План.

1. Проведення уроку.

2. Усний та письмовий аналіз пробного уроку за варіантами № 1, 2 схеми аналізу уроку художньої культури

Аналіз проведеного уроку можна провести за варіантом № 1 або № 2 (подається у лекції).

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ

1). Відповідність теми уроку програмі та календарно-тематичному плану.

2). Якість плану-конспекту:

а) відповідність запропонованих питань темі уроку;

б) повнота викладу питань.

3).Організаційний момент:

а) чи всі завдання оргмоменту вирішено вірно?

б) раціональність форм перевірки домашнього завдання.

4). Тип і структура уроку:

а) раціональність вибраного типу і структури уроку;

б) раціональність розподілу часу між етапами уроку;

в) логічний взаємозв'язок і послідовність структурних частин уроку.

5). Актуалізація опорних знань:

а) доцільність підбору питань;

б) активність учнів;

в) ефективність методів активізації.

6). Вивчення нового матеріалу:

а) раціональність вибраних методів;

б) науковість викладу і зв'язок із життям;

в) методична чіткість та доступність викладу;

г) використання наочності;

д) методи активізації.

7). Педагогічна майстерність:

а) педагогічний такт вчителя;

б) культура мови вчителя і учнів.

8). Підведення підсумків уроку:

а) відображення в аналізі досягнень і недоліків у роботі учнів;

б) аргументація оцінок та їх об'єктивність.

9). Домашнє завдання:

а) відповідність темі уроку, обсяг;

б) доступність для самостійного виконання в домашніх умовах.

10). Досягнення мети уроку:

а) висвітлення змісту теми уроку на достатньому рівні;

б) загальна оцінка.

3. Обговорення проведеного пробного уроку.

Література.

1. Чабан Н. Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів факультету культури і мистецтв. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. – 56 с.

 

Самостійна робота

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 56; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.77.124
Генерация страницы за: 0.007 сек.