Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КОНТРОЛЬНА ТЕКА
Рекомендації до виконання

Мета: Навчитися створювати навчально-методичне забезпечення занять з художньої культури.

Рекомендації до виконання

Мета: Навчитися організовувати й проводити конкурси та вікторини з художньої культури.

Тема: Організація і проведення конкурсів та вікторин з художньої культури.

1. Визначити мету і завдання заходу.

2. Визначити й розробити поетапну структуру проведення заходу.

3. Розробити завдання для конкурсів і вікторин.

4. Розробити систему оцінювання заходу.

5. Розробити сценарій конкурсу або вікторини.

Самостійна робота

Тема: Оформлення індивідуального варіативного завдання (тематичної папки)

Оформити навчально-методичне забезпечення уроків художньої культури з визначеної теми (тематичну папку), до складу якого мусять увійти усі виконані практичні й самостійні завдання.

Папка оформлюється згідно вимог:

· титульна сторінка з вказівкою тем уроків, класу, кількості годин, прізвища та ініціалів виконавця;

· зміст папки з нумерацією файлів;

· комплекти дидактичних матеріалів з теми (для індивідуального та колективного опитування);

· комплекти наочних матеріалів з теми (фотоматеріали, відео матеріали, аудіо матеріали, слайди, журнали, альбоми, листівки тощо);

· навчально-методичні розробки уроків та виховних заходів з фаху.

 

1. Визначте завдання для практичної роботи учнів на уроках з розділу “Музична культура” у 10 класі.

2. Визначте й охарактеризуйте базу для проведення екскурсій художнього напряму.

3. Визначте основні етапи колективного та самостійного аналізу мистецького твору учнями. Наведіть приклади.

4. Доберіть засоби наочності й поясніть методику їх використання з теми “Декоративно-прикладне мистецтво мусульманських народів” в 11 класі

5. Доберіть показники для перевірки вмінь аналізу мистецького твору до теми уроку “Живопис” у 10 класі.

6. Доберіть систему практичних методів до частини уроку “Драматичний театр України у XX ст.” з метою закріплення нового матеріалу.

7. Запропонуйте фрагмент повідомлення нового матеріалу з використанням словесних методів до уроку з теми “Міфологія африканських народів”.

8. Наведіть завдання уроку-тренінгу з теми “Культура особистості” у старших класах.

9. Наведіть структуру уроку-тренінгу з теми “Моральні цінності особистості”.

10. Обґрунтуйте використання методів контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів з розділу “Африканський культурний регіон”.

11. Обґрунтуйте і наведіть приклади використання практичних методів у ході вивчення художньої культури.

12. Обґрунтуйте й наведіть приклади використання наочності до теми “Мистецтво театру ляльок” в 10 класі.13. Обґрунтуйте критерії оцінювання письмової відповіді учня на уроці художньої культури.

14. Обґрунтуйте критерії оцінювання усної відповіді учня на уроці художньої культури.

15. Обґрунтуйте плани уроків-лекцій з тем “Англія” та “Художники Америки”.

16. Охарактеризуйте вимоги щодо оформлення наочної експозиції кабінету художньої культури.

17. Охарактеризуйте зміст шкільних курсів “Художня культура України” та “Художня культура світу”.

18. Охарактеризуйте існуючі програми факультативів з художньої культури.

19. Охарактеризуйте комбіновані уроки з теми “Музична культура стародавньої доби”.

20. Охарактеризуйте метод емоційного стимулювання діяльності учнів на уроках художньої культури.

21. Охарактеризуйте метод емоційного стимулювання діяльності учнів на уроках художньої культури.

22. Охарактеризуйте навчальні посібники зі шкільних курсів “Художня культура України” та “Художня культура світу”, а також періодичні видання, популярну літературу та навчально-методичні посібники для вчителів з художньої культури.

23. Охарактеризуйте основні методи аналізу творів учнями.

24. Охарактеризуйте показники для аналізу творі музичного, образотворчого, театрального, кіномистецтва. Наведіть приклади.

25. Охарактеризуйте різновиди домашніх завдань з художньої культури з розділу “Латиноамериканський культурний регіон” в 11 класі.

26. Охарактеризуйте словесні методи, які доцільно використовувати в ході викладання художньої культури в школі. Наведіть приклади.

27. Охарактеризуйте структуру та зміст курсу “Методика викладання художньої культури”.

28. Охарактеризуйте типи гуртків з художньої культури.

29. Охарактеризуйте типи та загальну структуру уроків художньої культури.

30. Охарактеризуйте уроки комплексного застосування знань, умінь та навичок з теми “Іспанія” в 11 класі.

31. Поясніть методику організації практичної роботи учнів на уроці з теми “Сучасні напрямки молодіжної музичної культури”.

32. Поясніть методику перевірки пройденого матеріалу з теми “Музичні ритми Північної Америки”.

33. Проаналізуйте мету й завдання шкільних курсів “Художня культура України” та “Художня культура світу”.

34. Проаналізуйте навчальні програми з етики та естетики. Охарактеризуйте їх структуру та зміст.

35. Проаналізуйте навчальні програми курсів “Художня культура України” та “Художня культура світу”.

36. Розкрийте взаємозв'язок шкільних курсів “Художня культура України” та “Художня культура світу” з іншими дисциплінами, які вивчаються в школі.

37. Розкрийте загальні положення про проведення шкільних олімпіад з художньої культури.

38. Розкрийте загальну структуру плану-конспекту уроку з теми “Образотворче мистецтво ХІV-XVIстоліть”.

39. Розкрийте методику викладання та закріплення нового матеріалу на уроці з теми “Франція”.

40. Розкрийте методику використання навчальних дискусій з теми “Індійське кіно”.

41. Розкрийте методику підготовки ділових ігор з теми “Бродвей – район театрів та видовищ”.

42. Розкрийте методику підготовки та використання пізнавальних ігор з тем “Латиноамериканські мелодії та ритми” й “Карнавал”.

43. Розкрийте методику підготовки та проведення бінарних уроків з теми “Народна музична творчість”.

44. Розкрийте методику реалізації міжпредметних зв'язків з теми “Світове значення творчості О.Довженка”.

45. Розкрийте методику розробки календарно-тематичного планування уроків художньої культури.

46. Розкрийте особливості використання навчальних дискусій у ході аналізу творів образотворчого мистецтва.

47. Розкрийте особливості мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів з теми “Слов'янські країни”.

48. Розкрийте особливості організації т проведення ігор з теми “Індійські йоги”.

49. Розкрийте особливості організації та методики проведення шкільних конкурсів, вікторин, тематичних вечорів з художньої культури, зустрічей школярів з митцями.

50. Розкрийте особливості організації та проведення гурткових занять з художньої культури.

51. Розкрийте особливості організації та проведення гурткових занять з художньої культури.

52. Розкрийте особливості підготовки й проведення контрольно-перевірочних уроків з розділу “Театральна культура”.

53. Розкрийте особливості уроків формування вмінь та навичок з теми “Музичний театр (опера, балет, оперета)”.

54. Розкрийте предмет, мету і основні завдання курсу “Методика викладання художньої культури”.

55. Розподіліть матеріал розділу “Музична культура» на окремі уроки, сформулюйте назви тем уроків. Визначте його триєдину мету.

56. Розробіть завдання до практичної роботи учнів 11 класу на уроках з теми “Далекосхідний культурний регіон. Китай”.

57. Розробіть завдання до самостійної роботи учнів з теми “Стародавнє мистецтво на теренах України”.

58. Розробіть завдання до самостійної роботи учнів на уроках з теми “Образотворче мистецтво України ХІХ ст.”.

59. Розробіть зміст пізнавальної гри для школярів. Визначте її місце у системі уроків до розділу “Індійський культурний регіон” у 10 класі.

60. Розробіть пакет завдань до шкільних олімпіад з художньої культури та критерії оцінювання результатів олімпіади.

61. Розробіть план організації та проведення екскурсій школярів з вивчення творів художньої культури.

62. Розробіть план організації та проведення зустрічі школярів з митцями.

63. Розробіть план організації та сценарій проведення шкільного конкурсу (вікторин) з художньої культури.

64. Розробіть план уроку з реалізації міжпредметних зв'язків з теми “Українці у світовій культурі” в 11 класі. Визначте його триєдину мету.

65. Розробіть план уроку з теми “Поетична хвиля українського кіно”. Доберіть методи наочності.

66. Розробіть плани уроків до теми “Італія”. Визначте їх триєдину мету.

67. Розробіть послідовність уроку з використанням навчальних вікторин до теми “Україно-російські зв'язки”. Охарактеризуйте завдання для учнів.

68. Розробіть практичні завдання до уроку формування у школярів умінь самостійного вивчення творів художньої культури з теми “Українське анімаційне кіно”.

69. Розробіть практичні завдання до уроку формування у школярів умінь самостійного вивчення творів художньої культури з теми “Українське анімаційне кіно”.

70. Розробіть стислий план-конспект гурткового заняття з художньої культури.

71. Розробіть стислий план-конспект факультативного заняття з художньої культури.

72. Розробіть тематичний план гуртка з художньої за власним вибором.

73. Розробіть тематичний план факультативу з художньої культури за власним вибором.

74. Складіть фрагмент календарно-тематичного плану до занять з художньої культури, етики або естетики.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 55; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.180.248
Генерация страницы за: 0.01 сек.