Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання №1 (для колективного виконання)
Хід уроку.

Хід уроку.

ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ

Практичне заняття № 7

Тема: Розробка календарно-тематичного планування уроків художньої культури.

Мета: Набути вміння розробки робочого календарно-тематичного плану уроків художньої культури.

Наочні та дидактичні матеріали: Методичні посібники з художньої культури, навчальні програми з художньої культури.

План

1. Структура календарно-тематичного планування уроків художньої культури.

2. Розподіл програмного матеріалу на уроки.

3. Скласти розгорнутий календарно-тематичний план з вказаної теми у вигляді таблиці:

Дата Назва теми уроку План уроку Тип уроку і методи Наочні посібники Дидактичні матеріали
             
             

Література.

1. Чабан Н. Художня культура Італії. Епоха Відродження. // Мистецтво та освіта. —2001. — № 1. — С. 53.

2. Чабан Н. Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів факультету культури і мистецтв. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. – 56 с.

3. Чабан Н. Методичні рекомендації до календарно-тематичного планування уроків художньої культури для вчителів та студентів. — Херсон, 2004. — 59 с.

 

Практичне заняття № 8

Тема: Розробка плану-конспекту уроку засвоєння нових знань з художньої культури.

Мета: Набути вмінь розробки плану-конспекту уроку-лекції з художньої культури.

Наочні та дидактичні матеріали: комплект методичних посібників, методичної літератури, наочних посібників, шкільних програм з художньої культури.

План.

1. Загальна структура плану-конспекту уроку формування нових знань з художньої культури.

2. Зміст плану-конспекту уроку художньої культури.

3. Для вказаної викладачем теми скласти розгорнутий план-конспект уроку-лекції за схемою:

План-конспект уроку-лекції № ___

Тема:

Дата проведення уроку:

Клас:

Мета:

1-навчальна

2-розвиваюча

3-виховна

Наочні та дидактичні матеріали:

Методи:

Тип уроку:

Час: 45 хвилин.

1. Організаційний момент (… хв.)

2. Перевірка домашнього завдання і повторення пройденого матеріалу (... хв.)

3. Мотивація уроку (… хв.)

4. Повідомлення нового матеріалу (… хв.)

5. Закріплення нового матеріалу (… хв.)

6. Підведення підсумків уроку (… хв.)

7. Домашнє завдання (… хв.)

Оформити план-конспект і підготуватися до проведення за ним пробного уроку.

Література.

1. Полянський П. Витоки рок-музики (План-конспект уроку// Мистецтво та освіта.-1999.-№ 2.-С. 15.

2. Чабан Н.І. Методика вивчення художньої культури західноєвропейського культурного регіону в 11 класі: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури. — Херсон, 2005. — 45 с.3. Чабан Н.І. Розробки уроків з художньої культури: Методичні рекомендації до проведення занять у школі. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 33 с.

4. Чабан Н.І., Лопуга Г. План-конспект уроку застосування набутих знань і умінь. — Печатное слово: Информ.-метод. журнал изд-ва ХГУ. – 2005. - № 2/13. – С. 97-103.

 

Практичне заняття № 9

Тема: Розробка плану-конспекту уроку формування вмінь аналізу художніх творів.

Мета: Набути вмінь розробки плану-конспекту практичного заняття з художньої культури.

Наочні та дидактичні матеріали: комплект навчальних посібників, дидактичних матеріалів, наочних посібників, шкільних програм з художньої культури.

План.

1. Загальна структура плану-конспекту уроку формування умінь аналізу творів художньої культури.

2. Зміст плану-конспекту уроку.

3. Скласти розгорнутий план-конспект практичного заняття з художньої культури за вказаною темою уроку.

Рекомендована схема уроку.

Тема:

Дата проведення уроку:

Клас:

Мета:

1-навчальна

2-розвиваюча

3-виховна

Наочні та дидактичні матеріали:

Методи

Тип уроку:

Час: 45 хвилин.

1. Організаційний момент (… хв.)

2. Перевірка домашнього завдання і повторення пройденого матеріалу (… хв.)

3. Мотивація уроку (… хв.)

4. Практична робота (… хв.)

Інструкція:

Хід виконання завдання:

Висновки:

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 62; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.137.168
Генерация страницы за: 0.006 сек.