Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Постанова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Наказ №_25-Н

 

Від “25” квітня 2012р.

Про прийняття на роботу за контрактом

Призначити:

Коваль Олену Іванівну

на посаду завскладом на умовах укладеного з ним контракту від 2 4 квітня 2012р.
Підстава: контракт від 24 квітня 2012р.

 

Директор підпис Розшифрування

Поняття про розпорядження

 

Розпорядження правовий акт управління державного колегіального органу, що видається в межах компетенції, наданої посадовій особі.

Розпорядження становлять підзаконні акти й поділяються на дві групи:

  • розпорядження загального характеру — тривалої дії;

· роз­порядження окремого характеру — стосуються конкретного вузького питання.

Розпорядження видають Президент України, Кабінет Міністрів (на підставі й для виконання законів, рішень Президента України, Верховної Ради та її Президії), виконкоми Рад народних депутатів, а також керівники підприємств (організацій, установ) та їхні заступни­ки для вирішення оперативних завдань. Як правило, розпорядження, що їх видають на підприємствах, мають обмежений термін дії й стосуються вузького кола підрозділів чи посадових осіб (праців­ників).

Текст розпорядження оформляють так само, як і текст наказу з питань основної діяльності або вказівки, лише в констатуючій частині можуть уживатися слова “ЗОБОВ’ЯЗУЮ”, «ДОЗВОЛЯЮ», “ЗАБЕЗПЕЧИТИ” тощо. Часто розпорядження мають додатки.

Оформляють розпорядження на загальних чи спеціальних блан­ках формату А4.

Для вирішення численних питань може оформлятися витяг із розпорядження на зразок витягу з наказу щодо питань з основної діяльності.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Могилів – Подільське хлібоприймальне підприємство

 

05.05.07 № 102 м. Могилів – Подільський

 

 

Про подання графіків

проведення ремонтів

 

У зв’язку із зупинкою підприємства на капітальний ремонт усім завідуючим лабораторіями, завскладам подати графіки проведення ремонтів головному інженеру ПТВ ШПАКУ В. В. до 18 травня 2007 року. 

 

Головний інженер підпис В. В. Шпак

 

Міністерство легкої промисловості Колективне підприємство «Чобіток»

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 48

20.10.99 р.

 

Про зміни внутрішнього розпорядку згідно з переходом на зимовий час

 

ПРОПОНУЮ:

 

1. Ввести такі особливості робочого дня:

Робочий день - з 8 години 30 хвилин до 17 години рівно;

Перерва на обід - з 13 години до 13 години 30 хвилин.

2. Термін дії розпорядження - до 1 березня 2000 р.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження надаю менеджеру офісу.

 

Директор ___________________ С. В. Кузьмук

З розпорядженням ознайомлено:

Менеджер офісу ______________

 

Постанова – це правовий акт, що приймається вищими і деякими центральними органами колегіального управління для розв’язання найважливіших і принципових завдань, що стоять перед даними органами і встановлення стабільних норм і правил поведінки.

Постанови видають Кабінети міністрів республік на основі законів у порядку їх виконання. У деяких випадках особливо важливі постанови приймають Верховна Рада, профкоми.

Текст постанови як правило, складається з двох частин – констатуючої та ухвалюючої. Перша мітить вступ, оцінку стану і при необхідності, підстави для видання або посилання на правовий акт вищестоячого органу. В ухвалюючій частині наводяться перелік запропонованих заходів, визначається виконавець та термін виконання.

Проекти постанови не рідко готують багато установ чи відомств. Постанови узгоджують з установами, інтересів яких вони торкаються і представляється для візування керівника. Якщо виникають розбіжності до проекту постанови додається довідка з викладом їх суті.

Проект документа разом супроводжуючим листом і довідками про погоджені писаними керівниками установ які складають проект, направляють в орган котрий відповідає за його видання.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 31 жовтня 2007 р. N 1280 м.Київ

 

Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції

 

Відповідно до статей 14 і 15 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних показників;

форму акта відбору зразків продукції.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 382; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.