Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова і топографія кісток тазового поясу
Тема: Будова і топографія скелету тазової кінцівки.

Скелет задньої кінцівки складається з тазового поясу і вільного відділу. Тазо­вий пояс утворюють три пари плоских кісток: клубові, сідничні й лобкові. Зростаючись між собою, вони утворюють тазову, або безіменну, кістку (os coxae). На місці зростан­ня цих трьох кісток знаходиться суглобова западина для зчленування з голівкою стег­нової кістки. Праві й ліві лобкові і сідничні кістки зростаються одна з одною в тазовому шві. Між сідничною та лобковою кістками розміщується затульний (замкнений) отвір, утворений шовними і западинними гілками цих кісток (рис. 31).

Клубова кістка (os illiis. os iliacum) — це передня частина таза тварини, склада­ється з тіла і крила. Стовпоподібне тіло зростається із сідничною та лобковою кістками, утворюючи суглобову западину. По задньоверхньому краю тіла тягнеться велика сіднич­на вирізка, а з краніомедіального боку знаходиться горбок поперекового меншого м'я­за. На крилі є дві поверхні: зовнішня — сіднична, внутрішня — крижово-тазова з вушко-подібною площиною для зчленування з крижовою кісткою, де утворюється малорухомий тугий суглоб. Крило має ще два виступи: латеральний — маклак, до якого прикріплю­ються м'язи черевних стінок і м'язи, що проходять у вільний відділ кінцівки, і медіаль­ний — крижовий горб.

Сіднична кістка (os ischii) це задня частина тазової кістки. Складається з тіла і двох гілок: западинної та шовної. Краніально тіло бере участь у формуванні суглобової западини, каудальний кінець тіла має сідничний горб. По краю тіла від сідничного гор­ба проходить мала сіднична вирізка. Западинна гілка спрямована краніально і бере участь у формуванні суглобової западини. Шовна гілка зрощується з подібною гілкою другого боку та з лобковою кісткою. Між сідничними горбами двох кісток утворюється сіднична дуга.

Мал. Тазові кістки: А—Б — великої рогатої худоби; В — вівці; Г — свині; Д — коня; Е — собаки (Б — вигляд зліва, решта — з дорсального боку); 1 — тіло клубової кістки; 2 — лобкова кістка; 3 — тіло сідничної кістки; 4 — крила клубової кістки; 5 — мак-лак; 6 — крижовий горб; 7 — сід­нична лінія; 8 — сіднична ость; 9 — велика сіднична вирізка; 10 — суг­лобова вертлюжна западина; 11 — мала сіднична вирізка; 12 — замк­нений отвір; 13 — сідничний горб; 14 — сіднична пластинка; 15 — сід­нична дуга; 16 — шовна гілка сід­ничної кістки; 17 — западинна гіл­ка лобкової кістки; 18 — лобковий гребінь; 19 — лобково-клубове під­вищення; 20 — лобковий горб, каудальніше від нього — тазовий шов

Лобкова кістка (os pubis) — складається також з тіла і двох гілок: западинної і шовної. Вздовж краніального краю лобкових кісток тягнеться лобковий гребінь, на се­редині якого виділяється лобковий горбок для прикріплення прямого черевного м'яза. Позаду кістки виступає сідничний горб, до якого також прикріплюються м'язи.

Парні безіменні кістки разом з крижовою кісткою й першими хвостовими хребцями утворюють кісткову основу тазової порожнини.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2627; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.