Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова і топографія кісток вільної тазової кінцівки
Скелет задньої кінцівки складається зі стегнової кістки, кісток гомілки, заплесна, плесна й фаланг пальців.

Стегнова кістка (os femoris) — довга трубчаста, має тіло (діафіз) і два кінці (епіфі­зи). На проксимальному епіфізі є голівка для зчленування з тазовою кісткою у кульшово­му суглобі, і м'язові горби, або вертлюги: латерально — великий, а нижче від голівки — малий вертлюг. Під голівкою розміщена вертлюжна западина. У коня біля великого вер­тлюга виступають ще середній і третій вертлюги. У центрі голівки розміщена ямка, де закріплюється внутрішньосуглобова (кругла) зв'язка. На дистальному кінці виступають виростки із суглобовими поверхнями та надвиростками для з'єднання з великою гоміл­ковою кісткою в колінному суглобі і блок для колінної чашечки (patella; Мал.).

Мал. Стегнова кістка (ліва):

А — собаки; Б — свині; В — великої рогатої худо­би; Г — коня (з плантарного боку — верхній ряд і дорсолатеральний — нижній ряд); 1 — голівка; 1' — ямка голівки; 2 — шийка; 3 — великий верт­люг; 3' — середній вертлюг (у коня); 4 — сіднична горбастість (у коня — третій вертлюг); 5 — малий вертлюг; 6 — вертлюжна ямка; 7 — шорстка по­верхня; 8 — підошовна горбистість (підошовна ям­ка у коня); 9 — підколінна поверхня; 10 — медіаль­ний і 11 — латеральний виростки; 12 — міжвирост-кова ямка; 13 — надвиростки; 14 — ямка підколін­ного м'яза; 15—16 — блок колінної чашечки

Кістки гомілки (ossa cruris) складаються з добре розвиненої великогомілкової і недорозвиненої малогомілкової кісток.

Великогомілкова кістка (tibia) має тіло (діафіз) і два кінці (епіфізи). На проксималь­ному епіфізі є латеральний і медіальний виростки, між ними проходить жолоб, який за­кінчується позаду підколінною вирізкою. На дистальному епіфізі знаходиться суглобо­вий блок, обмежений зліва і справа кісточками.

Малогомілкова кістка (fibula) у коня недорозвинена, має тільки верхню части­ну, яка зрослася з латеральним вирост­ком великогомілкової кістки, утворюючи щиколотку.

Мал. Великогомілкова і малогомілкова кістки (ліві):

А — рогатої худоби; Б — коня; 1 — великогоміл­кова кістка; 2 — гребінь великогомілкової кістки; З — міжвиросткове підвищення; 4 — латеральний виросток; 5 — голівка малогомілкової кістки; 6 — латеральна кісточкова кістка; 7 — блок; 8 — медіальна кісточка; 9 — малогомілкова кістка

Кістки заплесна (ossa tarsi) — три ряди коротких асиметричних кісток, з яких добре розвинені дві кістки верхнього ряду — таранна та п'яткова.

Таранна кістка (talus) має суглобовий блок для з'єднання з великогомілковою кіс­ткою і суглобові поверхні для з'єднання з іншими кістками заплесна.

П'яткова кістка (calcaneus) має позаду п'ятковий горб, до якого прикріплюються м'язи з ахілловим су­хожилком. У середньому ряду заплесна розміщена тільки одна центральна кістка — os tarsi centrale. У нижньому ряду заплесна тварин з п'ятипалою кінцівкою є п'ять кісток; у коня їх три, у жуйних — три, у свиней — чотири.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1001; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.