Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 8. Експеримент як сумісна діяльність експериментатора та досліджуваного

Тема 7. Внутрішня організація психологічного експерименту

Тема 6. Валідність психологічного експерименту

Тема 5. Психофізіологічні методи

Тема 4. Емпіричні методи загальнопсихологічного характеру

Тема 3. Методи психологічного дослідження. Характеристика неемпіричних методів

Поняття методу та методики. Основні загальнонаукові методи дослідження. Класифікація методів психологічного дослідження. Характеристика неемпіричних методів: організаційні підходи (порівняльний метод, лонгітюдний метод, комплексний метод), методи опрацювання даних (кількісні та якісні методи), інтерпретаційні підходи (генетичний метод, структурний метод, функціональний метод, комплексний метод, системний метод).

Література: [1-5, 23, 25].

Історія суб’єктивного та об’єктивного методу. Класифікація методів психології. Характеристика емпіричних методів загальнопсихологічного характеру. Метод спостереження, його види, особливості проведення. Особливості вербально-комунікативних методів психології (бесіда, опитування, анкетування, інтерв’ю).

Література: [2, 5,6-11, 15-24].

Психофізіологічні методи як об’єктивні способи вивчення психіки. Методи дослідження роботи вегетативної нервової системи. Вимірювання шкірно-гальваничної реакції. Методи дослідження серцево-судинної системи. Методи дослідження дихальної системи. Методи дослідження травної системи. Методи дослідження роботи очей. Методи дослідження роботи соматичної нервової системи. Методи дослідження роботи центральної нервової системи. Електроенцефалографія (ЕЕГ). Методи викликаних потенціалів.

Література: [1, 5,6-11, 14-24].

Визначення валідності експерименту. Основні види валідності (внутрішня, зовнішня, прогностична, операціональна, критеріальна, конструктна). Коефіцієнт валідності та помилка оцінки.

Література: [2, 5, 8, 23, 25].

Змістовий модуль 2. Процедура та основні характеристики психологічного експерименту

Класифікація методів організації дослідження. Види експериментального дослідження. Етапи проведення цілісного експериментального дослідження. Схема реалізації експериментальної процедури.Література: [5, 9, 24].

Психологічний експеримент як спільна діяльність досліджуваного та експериментатора. Соціально-психологічні аспекти психологічного експерименту. Типи досліджуваних, мотивація участі в експерименті. Методи контролю впливу особистості досліджуваного на експеримент. Норма експерименту. Інструкція. Вплив особистості експериментатора на результати, типові помилки експериментатора, способи їх контролю. Опис експериментальної ситуації. Прийняття експериментальної задачі. Типи експериментальних ситуацій і стиль спілкування досліджуваного і експериментатора. Рекомендації по організації експериментального спілкування.

Література: [1-5, 9-12, 23].

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1030; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. В умовному експерименті в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?
 3. Винагорода за брокерську діяльність та ефективність її здійснення
 4. Вплив харчування на життєдіяльність людини
 5. Господарська діяльність
 6. Господарська діяльність виробничого кооперативу
 7. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями та громадянами і зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 8. Діяльність ВОІВ щодо забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
 9. Діяльність по виробництву й реалізації товарів і послуг, що здійснюється в умовах конкуренції на ринку з метою одержання прибутку зветься бізнесом.
 10. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні
 11. Екскурсійна діяльність
 12. Експериментальна перевірка і налагодження додаткових полюсів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.