Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Етичні принципи проведення досліджень на людині.

2. Психологія психологічного експерименту.

3. Проблеми експериментальних та неекспериментальних планів.

4. Дослідження мотивів поведінки у соціально-психологічних концепціях (Г.Мерфі, Д. Черч, Ф.Олпорт та ін.).

5. Монографічний метод у дослідженні мотиваційної сфери.

6. Експериментальне спілкування.

7. Психологічні особливості особистості експериментатора.

8. Психологічні особливості особистості досліджуваного.

9. Специфіка дослідження мнемічних процесів.

10. Специфіка дослідження сенсорно-перцептивних процесів.

11. Специфіка дослідження процесів мислення.

12. Специфіка дослідження інтелекту.

13. Науковий висновок і проблема артефактів в психології.

14. Нормативи наукового дослідження в психології.

15. Особливості планування експериментального дослідження в психології.

 

1. Види експериментального дослідження.

2. Види психологічних вимірювань.

3. Визначення валідності експерименту.

4. Вимірювання змінних в психологічному експерименті.

5. Вимірювання шкірно-гальваничної реакції.

6. Виникнення Лейпцігської лабораторії В.Вундта.

7. Відношення між змінними.

8. Вюрцбургська школа.

9. Гіпотеза як норма наукового мислення, види гіпотез.

10. Дослідження Г.Ебінгауза.

11. Дослідження Е.Г.Вебера, Г.Т.Фехнера, Г.Гельмгольца.

12. Експериментальна психологія в системі наук.

13. Експериментальне спілкування.

14. Експериментальний метод в психології, суть, типи.

15. Експериментальні змінні (незалежна, залежна, зовнішня), визначення і способи їх контролю.

16. Електроенцефалографія (ЕЕГ).

17. Етапи наукового дослідження.

18. Етапи проведення цілісного експериментального дослідження.

19. Етичні принципи проведення дослідження.

20. Значення психофізики в історії експериментальної психології.

21. Класифікація методів організації дослідження.

22. Класифікація методів психологічного дослідження.

23. Класична статистична теорія тесту.24. Коефіцієнт валідності та помилка оцінки.

25. Логічні передумови структурного опису психологічного дослідження.

26. Методи викликаних потенціалів.

27. Методи дослідження дихальної системи.

28. Методи дослідження роботи вегетативної нервової системи.

29. Методи дослідження роботи центральної нервової системи.

30. Методи дослідження серцево-судинної системи.

31. Методологія науки.

32. Наукова проблема і особливості її породження.

33. Наукова теорія і її структура.

34. Наукове дослідження, його принципи, структура.

35. Неекспериментальні та діагностичні психологічні методи.

36. Об’єкт, предметна область експериментальної психології.

37. Організація і проведення експериментального дослідження.

38. Основні види валідності (внутрішня, зовнішня, прогностична).

39. Основні види валідності (операціональна, критеріальна, конструктна).

40. Основні види психологічних вимірів, їх класифікація.

41. Основні загальнонаукові методи дослідження.

42. Особистість і діяльність досліджуваного в експерименті.

43. Особистість і діяльність експериментатора.

44. Перші психофізіологічні дослідження.

45. Поняття методу та методики.

46. Проблеми дослідження експериментальної психології.

47. Процедура та характеристики проведення психологічного експерименту.

48. Психологічне тестування, узагальнена модель тесту.

49. Психологія психологічного експерименту.

50. Психофізіологічні методи як об’єктивні способи вивчення психіки.

51. Способи інтерпретації психологічних вимірювань.

52. Становлення вітчизняної експериментальної психології (І.М.Сєченов, Г.І.Челпанов та ін.).

53. Становлення експериментальної психології як науки.

54. Схема реалізації експериментальної процедури.

55. Теоретичне знання в психології.

56. Теорія психологічних вимірювань

57. Типи наукового дослідження.

58. Типи шкал та види шкальних перетворень.

59. Умови виникнення експериментальної психології в Україні й у світі.

60. Формування експериментальної вибірки.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.