Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 4. Психічний розвиток і навчання

Тема 3. Історія становлення педагогічної психології як науки

Тема 2. Методологія та методи дослідження педагогічної психології

Тема 1. Предмет і завдання педагогічної психології

Педагогічна психологія як наука про основні механізми спрямованої соціалізації людського індивіда. Історичні види, форми, інститути та механізми соціалізації. Основні категорії педагогічної психології (соціалізація виховання, навчання, формування, розвиток, навчання, навчальна діяльність, засвоєння та усвідомлення, соціальні цінності, соціальні настанови, знання, вміння, навички). Завдання та проблеми педагогічної психології. Основні розділи науки. Міжпредметні зв'язки педагогічної психології з іншими науками. Схема О. Леонтьєва.

Література: [1-5, 8-12, 15, 17, 20-24, 26-29, 31, 34].

 

Система принципів педагогічної психології та їх евристичний потенціал в організації психолого-педагогічних досліджень. Класифікація методів педагогічної психології. Взаємозв'язок методології, методу та методики дослідження. Схеми організації психологічних методів у роботі з дітьми (Л. Виготський, І. Дубровіна. И. Шванцара).

Література: [2-11, 15-19, 25, 29, 33, 38, 40].

 

Виникнення психолого-педагогічних ідей у психології нового часу (Дж. Локк. Я.-А. Коменський, І. Песталоцщ. Ж.-Ж. Руссо). Ідеї Дж. Локка про необхідність організації навчання та виховання підростаючого покоління на засадах гуманізму, парадигми диференціації та професіоналізації освіти. Етап теоретичного обґрунтування педагогічної психології як науки (І. Пирогов, К. Ушинський, М. Вессель) – 50–70-ті роки XIX ст. Становлення педагогічної психології як експериментальної науки (І. Сікорський) – 70–90-ті роки XIX ст. Розвиток педагогічної психології на межі віків. Організаційне становлення науки (Г. Челпанов, В. Бехтерев). Розвиток педагогічної психології у надрах педології (С. Холл, П. Блонський, Л. Виготський). Сучасні напрямки розвитку української психолого-педагогічної теорії (А. Макаренко, Г. Костюк. О. Запорожець. І. Зязюн).

Література: [3-11, 17, 20, 22-31, 36-40].

 

Змістовий модуль 2.Психологія навчання

Теорії співвідношення навчання і розвитку у психології. Поняття психічного розвитку, його форми та основні закономірності. Теорії психічного розвитку у психології (біологізаторські, соціологізаторські, дуалістичні й діалектичні). Умови психічного розвитку, поняття соціальної ситуації розвитку, новоутворення, зони актуального і найближчого розвитку, основні лінії психічного розвитку дітей у процесі навчання та виховання. Роль провідної діяльності та сензитивного періоду в психічному розвитку дитини.

Література: [1-6, 8-15, 17, 19, 23-29, 36].

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 386; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.