Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 6. Психологічний аналіз учіння

Тема 5. Психологічна характеристика процесу навчання

Психологічна суть навчання як процесу організації, стимуляції й управління навчальною діяльністю учня. Питання методології психології навчання у роботах П. Блонського, Г. Костюка, С. Рубінштейна; О. Леонтьєва). Класифікація типів навчання, психологічні теорії, що їх презентують (Я.-А. Коменського, М. Монтессорі, А. Матюшкіна). Психологічні закономірності управління процесом формування знань, вмінь і навичок. Ефективність навчання залежно від типу орієнтовної основи дії. Теорія поетапного формування розумових дій (П. Гальперин). Структура і типи навчання, функції вчителя та учня за різних типів навчання (Я. Ітельсон). Сучасні теорії навчання. Концепція змістовного узагальнення як основа розвиваючого навчання (Д. Ельконін, В. Давидов, А. Маркова). Теорія проблемного навчання. Психологічна характеристика програмованого навчання. Теорія інтенсифікації навчання Феномен сугестопедії. (Г. Лозанов). Психологічний аналіз досвіду безоцінкового навчання дітей (Ш. Амонашвілі). Прискорення та збагачення навчання обдарованих (Рензуллі). Навчання як міжособистісна взаємодія (В. Ляудіс). Теорія модульно-розвивального навчання (А. Фурман). Психологічні особливості навчання дорослих. Теорії контекстного, дистанційного і кореспондентного навчання.

Література: [1, 3-10, 15-21, 30-38].

 

Структура учіння, його основні характеристики, Характеристика мотивації учня. Проблема розвитку пізнавального інтересу. Поняття орієнтовної основи дій у педагогічній психології. Операційний компонент учіння. Класифікація навчальних дій. Психологічні умови ефективного формування навчальних навичок. Інформаційний компонент навчальної діяльності. Класифікація знань. Види контролю в учінні. Оцінка та відзнака у навчальній діяльності. Класифікація оцінок. Особливості та закономірності формування навчальної діяльності та пізнавальних процесів на різних вікових етапах, розвитку дитини. Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності. Вікові можливості засвоєння знань, вмінь та навичок. Навчаність та її властивості. Вікові особливості навчаності. Психологічні характеристики дітей з різним типом навчаності, психолого-педагогічні умови їх ефективного навчання. Психологічна класифікація невстигаючих учнів. Розвивально-корекційні технології психологічної допомоги невстигаючим учням. Психологічні питання становлення самоосвіти школярів.

Література: [4, 7, 9, 11, 17, 19, 24-27, 35-39].

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 699; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.