Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Семінарське заняття 19. Специфіка наукових досліджень в різних сферах психології. Специфіка експериментального дослідження соціальних процесів

Семінарське заняття 18. Специфіка наукових досліджень в різних сферах психології. Специфіка експериментального дослідження мислення та інтелекту

Семінарське заняття 17. Специфіка наукових досліджень в різних сферах психології. Специфіка експериментального дослідження мислення та інтелекту

Семінарське заняття 16. Специфіка наукових досліджень в різних сферах психології. Специфіка експериментального дослідження мнемічних процесів

Семінарське заняття 15. Специфіка наукових досліджень в різних сферах психології. Специфіка експериментального дослідження уваги

Сенсорно-перцептивних процесів

Семінарське заняття 14. Специфіка наукових досліджень в різних сферах психології. Специфіка експериментального дослідження

Семінарське заняття 13. Науковий висновок в експериментальному дослідженні. Наукове дослідження, його принципи, структура

1. Принципи наукового дослідження.

2. Етапи наукового дослідження.

3. Типи наукового дослідження.

Література: [2, 3, 9, 19-22].

1. Методи визначення порогів чутливості.

2. Методи визначення об’єму сприйняття.

3. Дослідження впливу способу слухового сприйняття на продуктивність відтворення.

4. Дослідження індивідуальних особливостей сприйняття.

Література: [2, 6, 9, 20].

 

1. Дослідження впливу розподілу уваги на продуктивність діяльності.

2. Дослідження концентрації, вибірковості та переключення уваги.

Література: [1- 5, 9, 23].

1. Асоціативний експеримент в дослідженні структури лексичної пам’яті.

2. Дослідження об’єму короткочасної пам’яті.

Література: [2, 5, 9,16-24.].

 

1. Дослідження операціонального, змістовного, цілемотиваційного аспекту мислення.

2. Дослідження креативності мислення.

Література: [2, 5, 9-14, 22.].

1. Дослідження прийняття рішень залежно від цільового контексту.

2. Експериментальні дослідження рівня інтелекту.Література: [2, 5, 9, 21.].

1. Дослідження соціально-психологічних особливостей особистості.

2. Експеримент в соціальній психології.

Література: [2-5, 9, 13-24].

 

Навчальним планом для заочної форми навчання з дисципліни «Експериментальна психологія» передбачено контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної роботи реферативного типу й складання заліку, екзамену.

Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння студентами фундаментальних понять.

Тему контрольної роботи з дисципліни «Експериментальна психологія» визначає викладач.

Текст рекомендується представляти у вигляді чіткої логічної структури, яка відображується в змісті. Зміст (4-5 пунктів) слід розмістити на початку роботи. В контрольній роботі слід показати вміння автора теоретично узагальнювати, класифікувати, знаходити цікаві взаємозалежності економіко-психологічних явищ, а також уміння користуватися науковим апаратом (системою зносок, цитат, графіків, формул, бібліографії). Принципом при складанні списку використаних джерел є опора на алфавіт. Обсяг роботи: 15-20 сторінок, міжрядковий інтервал 1.5, розмір шрифту 14 (Times New Roman).

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 339; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.