Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік довгострокових векселів виданих

 

Вексель займає особливе місце в системі безготівкових розрахунків, оскільки може безпосередньо використовуватись для погашення боргових зобов’язань.

Вексель (нім. – заміна, обмін, розмін) – це письмово оформлене боргове зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Вексель відноситься до цінних паперів, які характеризуються як документ, що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких можлива при його пред’явленні.

Залежно від умов випуску та платності векселі можуть бути прості і переказні.

Простий вексель (соло)– письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта)– письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і в визначеному місці.

Простий вексель виписується позичальником із зобов’язанням сплатити борг кредитору. Переказний вексель – це вимога кредитора до позичальника сплатити кошти третій особі – ремітенту.

При надходженні векселя на підприємство він є підставою для відображення операції по одержанню векселя в бухгалтерському обліку. Це означає, що у випадку недотримання чітко встановленої форми векселя останній втрачає вексельну силу.

В простому векселі вказують місце і дату його видачі, суму боргового зобов’язання, строк і місце платежу, найменування кредитора, якому повинен бути проведений платіж, підпис позичальника-векселедавця. Окремо від суми може зазначатись зобов’язання по сплаті відсотків.

В переказному векселі обов’язково повинні міститись наступні дані: слово «вексель», пропозиція сплатити певну суму коштів, найменування платника (трасата), зазначення терміну і місця платежу, найменування одержувача (ремітента), дата і місце складання векселя, підпис особи, що видала вексель.Жодних виправлень у векселях не допускається.

Переказний вексель повинен бути акцептований трасатом, інакше трасат не має жодних зобов’язань по векселю. Акцепт– це згода оплатити вексель. Запис про це робить трасат на лицьовій стороні векселя: «зобов’язуюсь оплатити» або «вексель акцептований», а також зазначає дату акцепту, ставить підпис і печатку.

Крім того, вексель має і матеріальне втілення – бланк векселя є документом суворого обліку (рахунки 209, 08). Витрати на купівлю бланків складаються з вартості вексельного бланка, ПДВ та державного мита.

При обліку довгострокових векселів слід звернути увагу, що згідно з П(С)БО 11 вони будуть відноситись до розряду «Інших довгострокових зобов’язань».

Векселі видані — це векселі, що забезпечують заборгованість перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами.

Облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням, відображається на рахунку 51 «Довгострокові векселі видані».

Рахунок 51 має такі субрахунки:

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»;

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті».

За кредитом рахунка 51 відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Записи по рахунку здійснюються на підставі первинних документів, якими окрім самих простих і переказних векселів, є акт приймання-передачі векселя, акт про протест векселя в неакцепті, акт про протест векселя про несплату, реєстр пред’явлених векселів та ін.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Видано довгостроковий вексель в погашення заборгованості перед постачальниками
Відображено негативну курсову різницю по довгострокових векселях, виданих в іноземній валюті
Відображено заборгованість по векселю за теперішньою вартістю
Проведено погашення виданого векселя після закінчення терміну 30, 31
Погашено учасником заборгованість по довгострокових векселях в рахунок внесків до статутного капіталу
Переведено заборгованість по довгострокових векселях виданих до складу поточних зобов’язань (коли до погашення залишилось менше 12 місяців)
Відображено позитивну курсову різницю по довгострокових векселях, виданих в іноземній валюті
Нараховано відсотки по векселю за місяць
Нараховано ПДВ, що відносяться до суми нарахованих відсотків

Обліковим реєстром по рахунку 51 є журнал №3.

 

Синтетичний облік короткострокових векселів виданих ведеться на пасивному рахунку 62 «Короткострокові векселі видані».

Рахунок 62 має такі субрахунки:

621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»;

622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті».

За кредитом рахунка відображається видавання векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за видами векселями.

Кредитове сальдо за цим рахунком свідчить про суму виданих, але ще не оплачених підприємством векселів.

Аналітичний облік виданих векселів організується за кожним векселем зокрема.

Нарахування витрат на відсотки здійснюється у момент погашення векселя. У тому випадку, коли дата виписки векселя і дата його погашення відносяться до різних облікових періодів, на дату балансу здійснюється нарахування витрат на відсотки за векселем, що стосуються звітного періоду.Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2517; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.