Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Загальні дані про хребет. Особливості будови шийних, грудних та поперекових хребців

ЗАНЯТТЯ 2

Актуальність теми: Знання будови окремих хребців дає уяву про будову хребтового стовпа в цілому і можливість вивчити будову сполучень та місця прикріплень м’язів, а також рухи в хребтовому стовпі, та вигини хребта.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ :

а) загальну будову хребетного стовпа;

б) кількість хребців в різних відділах хребетного стовпа;

в) анатомічну будову шийних хребців і їх відмінність від хребців інших відділів хребта;

г) особливості будови І, ІІ, VI, VIІ шийних хребців;

д) анатомічну будову грудних хребців і їх відмінність від хребців інших відділів хребта;

е) особливості будови І, Х, ХІ, ХІІ грудних хребців;

є) анатомічну будову поперекових хребців та їх відмінність від хребців інших відділів;

ж) розвиток хребців, точки скостеніння в шийних, грудних і поперекових хребцях;

з) аномалії розвитку шийних, грудних та поперекових хребців.

 

ВМІТИ:

а) на препаратах і муляжах показати різні відділи хребтового стовпа;

б) показати шийні, грудні та поперекові хребці;

в) показати основні складові частини шийних, грудних та поперекових хребців;

г) розрізняти І, ІІ, VIІ шийні І, Х, ХІ, ХІІ грудні та поперекові хребці;

д) на живому пальпувати остисті відростки шийних, грудних та поперекових хребців, рахувати хребці;

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 

3. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

4. Вивчіть

а) загальну будову будову хребтового стовпа людини та його відділів;

б) загальні риси будови хребця;

в) особливості будови шийних хребців;

г) особливості будови грудних хребців;

д) особливості будови поперекових хребців;

е) розвиток хребців;

є) аномалії розвитку хребців.

5. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. дділи хребта.

2. Кількість хребців в кожному відділі хребта.

3. Особливості анатомічної будови шийних хребців.

4. Особливості анатомічної будови І-го шийного хребця.

5. Особливості анатомічної будови ІІ-го шийного хребця.6. Особливості анатомічної будови VI, VIІ шийних хребців.

7. Особливості анатомічної будови грудних хребців.

8. Особливості анатомічної будови І, Х, ХІ, ХІІ грудних хребців.

9. Особливості анатомічної будови поперековиххребців.

10. Розвиток шийних, грудних та поперековиххребців, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.

11. Вади розвитку шийних, грудних та поперековиххребців.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову шийних, грудних та поперекових хребців. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено foramen vertebrale?

 

 

A. 9

B. 4

C. 2

D.6

E. 3

 

2. Яким номером на малюнку позначено foramen processus transversi?

 

A. 8

B. 9

C. 5

D.6

E. 4

 

 

3. Яким номером малюнку позначено sulcus arteria vertebralis?

 

 

A. 26

B. 22

C. 28

D.23

E. 25

 

 

4.Яким номером малюнку позначено massa lateralis?

A. 27

B. 26

C. 19

D.20

E. 25

 

 

5.Яким номером малюнку позначено fovea dentis?

A. 28

B. 27

C. 22

D.20

E. 25

 

 

  1. Яким номером малюнку позначено tuberculum anterior?

 

A. 23

B. 20

C. 21

D. 22

E. 25

 

7. Яким номером малюнку позначено arcus vertebrae?

A. 18

B. 10

C. 11

D. 12

E. 15

 

 

8. Яким номером малюнку позначено fovea costalis processus transversus?

A. 13

B. 17

C. 15

D. 12

E. 16

 

9. Яким номером малюнку позначено pediculus arcus vertebrae?

A. 11

B. 10

C. 13

D. 12

E. 16

 

 

10. Яким номером малюнку позначено processus spinosus?

A. 10

B. 18

C. 17

D. 12

E. 16

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Під час пірнання хлопець вдарився головою об дно озера. При огляді виявляється різка болючість шиї, слабкість у верхніх кінцівках, повертання голови здійснити не може. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Шийні хребці

B. Лобна кістка

C. Під’язикова кістка

D. Лопатка

E. Ключиця

 

2. До лікаря звернувся чоловік з приводу грижі 2 – го грудного хребця. Від якого хребця можна візуально вести рахунок хребців?

A. 7 – го шийного

B. 1 – го шийного

C. 6 – го шийного

D. 1 – го грудного

E. 12 – го грудного

 

3. При дослідженні препаратів хребців студент виявив отвори в поперечних відростках. Які це хребці?

A. Шийні хребці

B. Грудні хребці

C. Поперекові хребці

D. Крижові хребці

E. Куприкові хребці

 

4. При огляді хребців студент відмітив хребець, в якому відсутнє тіло Який це хребець?

A. 1 – ий шийний

B. 2 – ий шийний

C. 3 – ій шийний

D. 1 – ий грудний

E. 1 – ий поперековий

 

5. При пораненні сонної артерії необхідно притиснути її до горбика на:

A. 6 – му шийному хребці

B. 7 – му шийному хребці

C. 1 – му шийному хребці

D. 1 – му грудному хребці

E. 2 – му грудному хребці

 

6. При вивченні остеології студент – медик виявив на поперечних відростках грудних хребців суглобові поверхні для зчленування з:

A. горбиком ребра

B. тілом ребра

C. кутом ребра

D. головкою ребра

E. –

 

7. При вивченні остеології студент – медик виявив на тілах грудних хребців суглобові ямки для зчленування з:

A. головкою ребра

B. тілом ребра

C. горбиком ребра

D. кутом ребра

E. –

 

8. В шийних хребців на поперечний відросток складається з двох – переднього і заднього. Передній – є рудиментом:

A. ребра

B. ключиці

C. грудини

D. лопатки

E. –

 

9. При наклала данні одного хребця на інший утворюється foramen intervertebralis. Що проходить через даний отвір?A. спинномозковий нерв

B. хребтова артерія

C. спинний мозок

D. основна артерія

E. –

 

10. При вивченні шийних хребців виявили, що на атланті є суглобова поверхня для зчленуванням з зубом 2 – го шийного хребця. Яка це поверхня?

A. fovea dentis

B. fovea articularis superior

C. fovea articularis inferior

D. fovea costalis

E. –

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1031; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.