Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 4
ТЕМА: Будова ребер і грудини. Грудна клітка у цілому. Формування грудної клітки Будова клю­чиці та лопатки. Скостеніння ребер, грудини, клю­чиці та лопатки, аномалії.

Актуальність теми: Стан важливих внутрішніх органів (серце, легені) у великій мірі залежить від анатомічної будови грудної клітки. Тому знання про будову грудної клітки, а також її складових (ребер, грудини) є надзвичайно важливими для практичної медицини. Вивчення будови кісток (ключиці, лопатки) дасть можливість дослідити функціонування вільної верхньої кінцівки та об’єм рухів в плечовому суглобі.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) поділ ребер на справжні, несправжні і коливні;

б) анатомічну будову ребер;

в) особливості анатомічної будови І, ІІ, ХІ, ХІІ ребер;

г) анатомічну будову грудини;

д) загальну будову грудної клітки, різновиди форми грудної клітки;

е) загальну будову скелету плечового поясу;

є) будову ключиці;

ж) будову лопатки;

з) скостеніння ребер, грудини, ключиці, лопатки, аномалії скостеніння.

ВМІТИ:

а) на препаратах та муляжах кісток показати ребро, грудину, ключицю, лопатку;

б) розрізняти кістки правої половини від лівої;

в) розрізняти І, ІІ, ХІ, ХІІ ребра;

г) на живому пальпувати виступаючі частини кісток грудної клітки і плечового пояса, рахувати ребра.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) будову ребра;

б) будову грудини;

в) грудну клітку в цілому;

г) поділ скелету верхньої кінцівки;

д) кістки плечового (грудного поясу);

е) будову ключиці;

є) будову лопатки;

ж) розвиток ребер, грудини, ключиці, лопатки.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Класифікація ребер.

2. Анатомічна будова ребер, відмінності ребер правої та лівої сторін.

3. Особливості будови І, ІІ, ХІ, ХІІ ребер.

4. Анатомічна будова грудини.

5. Анатомічна будова грудної клітки.

6. Фізіологічні і патологічні різновиди форми грудної клітки.

7. Вікові і статеві особливості грудної клітки

8. Поділ кісток верхньої кінцівки.

9. Анатомічна будова ключиці відмінності правої кістки від лівої.

10. Анатомічна будова лопатки відмінності правої кістки від лівої.

11. Скостеніння в ребер, грудини, ключиці і лопатки.

12. Аномалії скостеніння ребер, грудини, ключиці і лопатки.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову ребер, грудини, ключиці, лопатки, форми грудної клітки. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

  1. Яким номером на малюнку позначено crista capitis costae?

A. 2

B. 4

C. 2

D. 5

E. 3

 

2. Яким номером на малюнку позначено colli costae?

 

A. 1

B. 3

C. 2

D. 5

E. 4

 

3.Яким номером на малюнку позначено incisura jugularis?

 

A. 1

B. 6

C. 5

D. 3

E. 2

 

4. Яким номером малюнку позначено incisura claviularis?

 

A. 4

B. 6

C. 1

D. 8

E. 5

 

5. Яким номером малюнку позначено angulus sterni?

 

A. 6

B. 7

C. 2

D.11

E. 5

 

6. Яким номером малюнку позначено processus coracoideus?

 

A. 3

B. 10

C. 1

D. 2

E. 7

 

7. Яким номером малюнку позначено incisura scapulae?

 

A. 5

B. 10

C. 1

D. 4

E. 8

 

 

8. Яким номером малюнку позначено angulus superior?

 

A. 4

B. 7

C. 5

D. 2

E. 6

 

 

9. Яким номером малюнку позначено linea trapesoidea?

A. 2

B. 10

C. 3

D. 2

E. 6

 

 

10. Яким номером малюнку позначено foramina tuberculum conoideum?

A. 9

B. 8

C. 7

D. 2

E. 6

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. При переході вулиці у невстановленому місці дитина була вдарена бампером автомобіля у лівий бік. Доставлена до лікарні, де при огляді виявлено гематому на лівій половині грудної клітки, різка болючість при пальпації, при спробі здавити грудну клітку відчувається хруст. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Ребра

B. Грудні хребці

C. Ключиця

D. Лопатка

E. Тазова кістка

 

2. В якій із кісток скелету раніше ніж в інших з’являється первинна точка скостеніння?

A. Ключиця

B. Лопатка

C. Плечова кістка

D. Стегнова кістка

E. Великогомілкова кістка

 

3. У мужчини, в результаті удару в ділянку нижнього кута лопатки справа, діагностовано переломи ребер. Які ребра пошкоджені?

A. VI-VII

B. VIII-IX

C. X-XI

D. XII

E. I-III

 

4. При медичному обстежені у хворого виявили плоский тип грудної клітки. Для якого типу конституції характерна така форма?

A. Доліхоморфний

B. Брахіморфний

C. Доліхоцефал

D. Брахіцефал

E. Мезоморфний

 

5. На рентгенограмі виявлено пошкодження cavitas glenoidalis. З якою кісткою за допомогою цієї поверхні сполучається лопатка?

A. Плечовою

B. Ключицею

C. Ребром

D. Грудним хребцем

E. Шийним хребцем

 

6. На рентгенограмі лікар – рентгенолог вивчає акроміально – ключичний суглоб. Які частини лопатки приймають участь в утворенні данного суглоба?

A. Acromion

B. Processus coracoideus

C. Cavitas glenoidalis

D. Tuberculum infraglenoidalis

E. Tuberculum supraglenoidalis

 

7. До лікаря звернувся чоловік з переломом відростка лопатки. Які відростки є на лопатці?

A. Acromion, processus coracoideus

B. Acromion

C. Processus coracoideus

D. Tuberculum infraglenoidalis

E. Tuberculum supraglenoidalis

 

8. До лікаря звернулась жінка з переломом кута лопатки. Які кути є на лопатці?

A. Angulus superior, inferior, lateralis

B. Angulus superior, inferior

C. Angulus anterior, inferior, lateralis

D. Angulus anterior, posterior, lateralis

E. Angulus anterior, lateralis

 

9. Які поверхні визначають на лопатці?

A. Facies anterior, posterior, superior

B. Facies superior, inferior

C. Facies anterior, inferior, lateralis

D. Facies superior, inferior, lateralis

E. Facies anterior, lateralis

 

10. До лікаря звернувся чоловік з переломом одного із справжніх ребер. Які ребра вважають справжніми?

A. 1 - 7

B. 1 - 6

C. 6 - 10

D. 11, 12

E. 1 - 9

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 773; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.