Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Особливості будови крижових і куприкових хреб­ців. Хребтовий стовп у цілому. Особливості будови хребта у віковому аспекті. Скостеніння хребців, аномалії

ЗАНЯТТЯ 3

Актуальність теми: Знання будови окремих хребців дає уяву про будову хребтового стовпа в цілому і можливість вивчити будову сполучень та місця прикріплень м’язів, а також рухи в хребтовому стовпі, та вигини хребта.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову крижової кістки;

б) анатомічну будову куприка;

в) хребет у цілому, фізіологічні вигини хребта, час їх виникнення, можливі патологічні вигини;

г) процес скостеніння крижового і куприкового відділів хребта;

д) аномалії розвитку крижових і куприкових хребців: люмбалізація, сакралізація, spina bifida.

ВМІТИ:

а) на препаратах і муляжах показати крижову і куприкову кістки;

б) пропальпувати на живому крижову і куприкову кістки;

в) показати вигини хребта.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 

  1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
  2. Вивчіть:

а) особливості анатомічної будови крижової кістки і куприка;

б) хребетний стовп в цілому;

в) розвиток крижової кістки та куприка.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. Анатомічна будова крижової кістки, статеві і вікові особливості.

2. Анатомічна будова куприка.

3. Хребет у цілому.

4. Фізіологічні вигини хребта, час їх формування. Можливі патологічні вигини.

5. Вікові зміни хребців і вигинів хребта.

6. Скостеніння крижових і куприкових хребців.

7. Вади розвитку куприкових хребців, крижової кістки та хребтового стовпа в цілому: люмбалізація, сакралізація, варіанти spina bifida.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову куприкових хребців, крижової кістки та хребтового стовпа в цілому. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

  1. Яким номером на малюнку позначено foramina sacralia anteriora?A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

E. 3

 

2. Яким номером на малюнку позначено ala sacralia?

 

 

A. 7

B. 9

C. 5

D. 6

E. 4

 

 

  1. Яким номером на малюнку позначено linea transversae?

 

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

E. 2

 

4. Яким номером малюнку позначено canalis sacralis?

 

A. 2

B. 6

C. 1

D. 8

E. 5

 

  1. Яким номером малюнку позначено tuberositas sacralis?

 

 

A. 10

B. 7

C. 2

D.11

E. 5

 

6. Яким номером малюнку позначено crista sacralis mediana?

A. 8

B. 10

C. 1

D. 2

E. 7

 

 

7. Яким номером малюнку позначено crista sacralis intermedia?

A. 9

B. 10

C. 1

D. 4

E. 8

 

 

8. Яким номером малюнку позначено basis ossis sacri?

A. 2

B. 7

C. 5

D. 2

E. 6

 

 

9. Яким номером малюнку позначено cornua sacralia?

A. 8

B. 10

C. 3

D. 2

E. 6

 

 

10. Яким номером малюнку позначено foramina sacralia posteriora?

A. 10

B. 8

C. 7

D. 2

E. 6

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Дівчина під час виконання гімнастичних вправ, глибоко присівши, вдарилася об тверду поверхню областю крижі. Наступного дня вона почала відчувати різкий біль у місці удару, особливо при спробі сісти та ходінні. При огляді крижової ділянки під шкірою у її нижній третині лікарем виявлений крововилив. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Куприкова кістка

B. Стегнова кістка

C. Лобкова кістка

D. Сіднична кістка

E. Грудина

 

2. При рентгенологічному обстеженні на знімку визначається вроджений розтвір правих ніжок дуг І-П грудних хребців. Що можна діагностувати у хворого?

A. Spina bifida.

B. Перелом основи черепа.

C. Грудний кіфоз.

D. Грудний лордоз.

E. Перелом дуг І-П грудних хребців.

 

3. У хворої дитини 10-ти років виявлено спинномозкову грижу в ділянці ХII грудного хребця. Незрощення якої анатомічної структури призвело до випинання спинного мозку?

A. Дуги хребця

B. Тіла хребця

C. Міжхребцевого диска

D. Суглобових відростків

Е. Остистого відростка

 

4. Педіатр оглянув дитину 11,5 місяців. Скарг немає. Дитина активна,тримає голову, сидить, стоїть в манежі. Які вигини хребтового стовпа у неї зформувалися?

A. Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз.

B. Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз.

C. Грудний лордоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз.

D. Шийний лордоз, крижовий кіфоз.

E. Шийний лордоз, грудний кіфоз, крижовий кіфоз.

 

5. При зрощенні крижових хребців утворюються передні і задні крижові отвори. Що проходить через ці отвори?

A. спинномозковий нерв

B. хребтова артерія

C. спинний мозок

D. основна артерія

E. –

 

6. При дослідженні крижової кістки студент – медик встановив, що crista mediana утворився внаслідок зрощення:

A. processus spinosus

B. processus transversus

C. processus articularis superior

D. processus articularis inferior

E. –

 

7. При дослідженні крижової кістки студент – медик встановив, що crista lateralis утворився внаслідок зрощення:

A. processus transversus

B. processus articularis superior

C. processus articularis inferior

D. processus spinosus

E. –

 

8. При вивченні крижової кістки виділяють найбільш виступаючу частину основи крижової кістки. Як називається дана частина?

A. promontorium

B. processus articularis superior

C. processus articularis inferior

D. processus spinosus

E. canalis spinalis

 

9. При вивченні крижової кістки студент встановив, що tuberositas sacralis знаходиться на:

A. facies dorsalis

B. facies ventralis

C. facies lateralis

D. facies superior

E. facies inferior

 

10. Крижова кістка зчленовується з куприковою за допомогою:

A. cornua sacralis

B. promontorium

C. processus articularis superiorD. processus spinosus

E. canalis spinalis

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1379; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.